Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Uzlaştırıcı Avukat olmak için nereye başvurulmalı?

Yanıt
Old 06-11-2013, 15:05   #1
avseher

 
Varsayılan Uzlaştırıcı Avukat olmak için nereye başvurulmalı?

Merhabalar. İstanbul adliyesinde uzlaştırıcı avukat olarak çalışmak için nereye müracaat etmek gerekir, dosya gelme sıklığı nedir,baro kaydımı sildirdiğim için bildiğim kadarıyla baroya müracaat olmamakta, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürederim.
Old 06-11-2013, 15:18   #2
lawyer sawyer

 
Varsayılan

Ben de bu soruyu İzmir Barosu için sormak istiyorum. Yardımcı olacak meslektaşlara şimdiden teşekkür ederim..
Old 06-11-2013, 15:52   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avseher
Merhabalar. İstanbul adliyesinde uzlaştırıcı avukat olarak çalışmak için nereye müracaat etmek gerekir, dosya gelme sıklığı nedir,baro kaydımı sildirdiğim için bildiğim kadarıyla baroya müracaat olmamakta, bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürederim.

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 15. maddesi şöyledir:

Alıntı:
Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirilme usulü

Madde 15 - (1) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

b) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,

c) Hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

ç ) Baroya kayıtlı avukat olmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak.

(2) Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde değil ülke çapında görev alabilirler.

(3) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

(4) İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) T.C. kimlik numarası,

c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

ç) Adlî sicil kaydı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,

f) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,

eklenir.

(5) Başvuranların talepleri kaydedilerek ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

(6) Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(7) Talepleri uygun görülenlerin adı ve soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığının internet adresinde ilân edilir. Oluşturulan listenin bir örneği, merkezdeki hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çevresindeki mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilir.

(8) Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.

(9) Listede yer alan uzlaştırmacının;

a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,

d) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması,

durumunda listeden çıkarılır.

(10) Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.

(11) Zorunluluk hâlinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen şartları taşıyan hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.
Old 09-10-2019, 18:51   #4
Av. Ozan

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım,
Üniversiteler her dönem uzlaştırma eğitimi veriyor, bu eğitim yaklaşık 3 hafta sürüyor. Kurs fiyatı da 900 ila 1500 tl arasında değişmektedir. Bu kurstan sertifika alınıp uzlaştırmacı sınavına girmek gerekiyor. Ayrıca baroya kayıt değil avukat bile olma gibi bir şart yok. Eğer hukuk mezunu iseniz başvurabilirsiniz
Old 14-10-2019, 10:21   #5
gndz

 
Varsayılan

Uzlaştırmacı olabilmek için öncelikle "Uzlaştırmacılık" ile ilgili eğitimden sertifika almanız gerekiyor. Sonrasında ise açılacak Uzlaştırmacılık Sınavında başarılı olursanız ancak uzlaştırmacı olabiliyorsunuz. Bu şartlar yok ise Uzlaştırmacı olunamaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şikayet için nereye başvurmalıyım kürtaj! Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 3 23-11-2012 13:25
Avukatlık stajımı yapacağım yer ve avukat nasıl olmalı? Tecrübesiz bir avukat yanında olmak doğru mu? Ama alternatif de bulamıyorum? babubabutete Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 3 07-09-2012 15:33
Ücretsiz Avukat Desteği İçin Nereye Başvurmalıyım konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 05-08-2009 08:12
çocuğa şiddeti engellemek için nereye başvurmam gerekiyor Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 08-09-2007 15:28
Noterlik için nereye başvuruldugunu biliyor musunuz? üye13561 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 2 31-01-2007 00:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04069591 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.