Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yeni Borçlar Kanunu'na göre kira artış oranı

Yanıt
Old 08-04-2013, 18:05   #1
AV.ARMİNA

 
Varsayılan Yeni Borçlar Kanunu'na göre kira artış oranı

07.12.2011 tarihinde 1.100,00 tl'ye kiraya verilen bir taşınmaza 07.12.2012 tarihinde uygulanacak olan kira artış oranı ne olmalıdır? Cevap veren sayın meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 08-04-2013, 22:02   #2
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

II. Belirlenmesi
BK MADDE 344. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.
Old 09-04-2013, 09:55   #3
avdogan

 
Varsayılan

6217 sayılı kanununz geçici 2. maddesi ile bağlantılı değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. yani kiracının kişiliğini ve kiralamanın amacını irdelenemiz gerekir.
Old 09-04-2013, 10:08   #4
AV.ARMİNA

 
Varsayılan

B.K.344.madde hepimizin malumu ancak muallak unsurlar barındırıyor. Anlaşılması gereken bir önceki yılın aynı ayındaki ÜFE artış oranı mı yoksa bir önceki yılın 12 aylık ortalamasındaki ÜFE artış oranımı esas alınmalıdır. Keza iki oran arasında uçurumlar vardır. Yıllık ortalama kiraya veren lehine iken bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı kiracı lehinedir.Ayrıca TÜİK verilerine göre uygulanması gereken artış oranı yukardaki örneğe göre % kaç olmalıdır?
Old 09-04-2013, 10:11   #5
mabitades

 
Varsayılan

6217 sayılı kanun sadece kiracının tacir ya da Özel ya da kamu hukuku tüzel kişisi olduğu işyeri kiralarını dikkate alarak düzenleme yapmıştır. Olayda bu şartların oluşup oluşmadığına dikkat edilmesi gerekir.
Old 09-04-2013, 12:37   #6
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARMİNA
B.K.344.madde hepimizin malumu ancak muallak unsurlar barındırıyor. Anlaşılması gereken bir önceki yılın aynı ayındaki ÜFE artış oranı mı yoksa bir önceki yılın 12 aylık ortalamasındaki ÜFE artış oranımı esas alınmalıdır. Keza iki oran arasında uçurumlar vardır. Yıllık ortalama kiraya veren lehine iken bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı kiracı lehinedir.Ayrıca TÜİK verilerine göre uygulanması gereken artış oranı yukardaki örneğe göre % kaç olmalıdır?

Kanunda açıkça belirtilmese de 12 aylık ortalama alınacaktır. Baskın görüş budur.
Old 26-04-2013, 11:04   #7
erenzdn

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararın cevap için yararlı olacağını düşünüyorum.
T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/9613

K. 2005/9258

T. 11.10.2005

• KİRA PARASININ ARTTIRILMASI ( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına İsabet Eden Oranda Artış Yapılacağına Dair Bir Hüküm Sözleşmede Yer Almadığı - Talep Konusu Edilen Kira Döneminde DİE'nin Açıkladığı Oniki Aylık TEFE Değişim Oranı Ortalamasına Göre Artış Oranının Hesaplattırılması Gereği )

• KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ TEFE ARTIŞ ORANININ NE ŞEKİLDE UYGULANACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Talep Konusu Edilen Kira Döneminde DİE'nin Açıkladığı Oniki Aylık TEFE Değişim Oranı Ortalamasına Göre Artış Oranının Hesaplattırılması Gereği )

• TEFE ARTIŞ ORANI ( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına İsabet Eden Oranda Artış Yapılacağına Dair Bir Hüküm Sözleşmede Yer Almadığı - Talep Konusu Edilen Kira Döneminde DİE'nin Açıkladığı Oniki Aylık TEFE Değişim Oranı Ortalamasına Göre Artış Oranının Hesaplattırılması Gereği )

• KİRA PARASININ TAHSİLİ ( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına İsabet Eden Oranda Artış Yapılacağına Dair Bir Hüküm Sözleşmede Yer Almadığı - Talep Konusu Edilen Kira Döneminde DİE'nin Açıkladığı Oniki Aylık TEFE Değişim Oranı Ortalamasına Göre Artış Oranının Hesaplattırılması Gereği )

818/m.260, 2004/m.269

ÖZET : Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkindir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşmedeki TEFE artış oranının ne şekilde uygulanacağına ilişkindir. Sözleşmede kira parasının TEFE oranında artırılacağı kararlaştırılmış ise de bu oranın nasıl uygulanacağı düzenlenmemiştir. Davalının savunduğu gibi bir önceki yılın aynı ayına isabet eden oranda artış yapılacağına dair bir hüküm sözleşmede yer almamaktadır.
Mahkemece talep konusu edilen kira döneminde DİE'nin açıkladığı oniki aylık TEFE değişim oranı ortalamasına göre artış oranının hesaplattırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Uyuşmazlık, kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına,toplanan delillere, mevcut deliller takdir edilerek karar verilmiş bulunmasına ve takdirde de bir isabetsizlik olmamasına göre temyiz eden davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Davacı vekili, dava dilekçesinde, taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesi ile davacıya ait taşınmaza baz istasyonu kurulduğunu, sözleşme gereği kira parasının TEFE oranında artırılarak 17.775.000.000 TL olarak ödenmesi gerekirken kira borcunu ve faizini ödemediğinden davalı hakkında icra takibi yapıldığını,davalının da borcun 14.410.000.000 TL'lik kısmını kabul ederken kalanına haksız şekilde itiraz ettiğini belirterek itirazın iptalini takibin devamını ve davalının % 40'dan az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davanın dayanaksız açıldığını, 04.05.2001 başlangıç tarihli kira sözleşmesine göre kira parasının yıllık peşin ödeneceğini, kira artışının da geçen yılın aynı ayına ait DİE'nin TEFE oranlarına göre yapılacağını, bu oran çerçevesinde artış yapılarak kira parasının ödendiğini, taraflar arasında bir önceki yılın kira parasına ilişkin de uyuşmazlık olup bu konuda açılan davanın halen derdest olduğunu belirterek davanın reddini ve % 40 tazminatın davacıdan tahsilini talep etmiştir.
Davada dayanılan ve karara esas alınan 04.05.2001 düzenleme tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede yıllık kira parası 6.300.000.000 TL olarak belirlenmiş yıllık peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 7.maddesinde de "kira bedellerinin artışı taşınmaz kiraları hakkındaki yasa hükümleri doğrultusunda yapılır. DİE TEFE" hükmü getirilmiştir. Özgür irade ile kararlaştırılan bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Davacı üçüncü yıl kirası 17.775.000.000 TL'nin tahsili için davalı hakkında Ankara 24. İcra Müdürlüğü'nün 2003 / 2922 esas sayılı dosyası ile icra takibi yapmış, davalı bu takibe itiraz ederek talep edilen dönem için yıllık kira parasının 12.575.688.300 TL olduğunu fazla istemi kabul etmediklerini belirtmiş, kabul ettiği kira parasını da faizi ile birlikte 21.07.2003 tarihinde 14.482.000.000 TL olarak icra dosyasına yatırmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşmedeki TEFE artış oranının ne şekilde uygulanacağına ilişkindir. Bir önceki dönem için de davacı sözleşmede kararlaştırılan 6.300.000.000 TL kira parasının 2002 yılında 11.862.000.000 TL olarak ödenmesi için davalı hakkında icra takibi yapmış, yapılan itiraz üzerine Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003 / 340-956 sayılı dosyasında açılan davada oniki aylık değişim oranı ortalaması esas alınarak % 75.3 artışla ödenmesi gereken kira parası 11.043.900.000 TL olarak belirlenmiş ve bu karar 27.06.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Sözleşmede kira parasının TEFE oranında artırılacağı kararlaştırılmış ise de bu oranın nasıl uygulanacağı düzenlenmemiştir. Davalının savunduğu gibi bir önceki yılın aynı ayına isabet eden oranda artış yapılacağına dair bir hüküm sözleşmede yer almamaktadır. Bu durumda oniki aylık değişim oranı ortalamasının uygulanması gerekir. Mahkemenin kararına dayanak yaptığı bilirkişi raporunda ise Haziran 2003 ayındaki % 29.6'lık artış oranı baz alınarak ödenmesi gereken kira parası 11.985.926.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu uygulama Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2003 / 340-956 sayılı dosyasında varılan sonuçla çelişmektedir. Bu durumda mahkemece talep konusu edilen kira döneminde DİE'nin açıkladığı oniki aylık TEFE değişim oranı ortalamasına göre artış oranının hesaplattırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarda ( 2 ) No'lu bentte yazılı nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni Borçlar Kanunu'na göre, belirli süreli kira sözleşmesinin uzaması Av.B.Demirci Meslektaşların Soruları 1 08-03-2013 11:56
kira kanununa göre kira akdinin 1 yıl uzaması, kira artış oranı GECE Meslektaşların Soruları 1 18-10-2011 10:21
dövizli kira bedelinde kira artış oranı kopuz Meslektaşların Soruları 4 29-03-2011 22:44
Kira artış oranı zeynep1969 Meslektaşların Soruları 2 26-01-2011 15:57
Kira Artış Oranı t. gezbul Hukuk Soruları Arşivi 1 04-03-2002 19:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04017210 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.