Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesin Süreler-Adli Tatil-HMK

Yanıt
Old 19-07-2012, 17:04   #1
elfokumus

 
Mahçup Kesin Süreler-Adli Tatil-HMK

Kesin süreli işlerde, araya adli tatil girmesi durumunda, sözkonusu kesin süreli işlerin adli tatil içerisinde mi halledilmesi gerekir, yoksa süreler adli tatil sonuna kadar uzar mı? Örneğin iki haftalık kesin süresi içerisinde yazılması gereken cevap dilekçesinin bitimi yada yine iki haftalık kesin süre içerisinde yatırılması gereken gider avansının süresinin bitimi adli tatile denk geliyorsa bu süre adli tatil sonuna kadar uzamış sayılır mı? Yoksa bu iki haftalık kesin sürenin sonu adli tatile de denk gelse mecburen o iki haftalık kesin süresi içerisinde mi halledilmeli? Kendi sorumdan kendi kafam karıştı Şimdiden yorumlarıyla katkıda bulunacak meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Old 19-07-2012, 20:07   #2
sevimsiz

 
Varsayılan

HMK Madde 94 - (1) Kanunun belirlediği süreler kesindir.

HMK Madde 104 - (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
Old 17-08-2012, 11:55   #3
heyyou

 
Varsayılan

Bu durumda 5510 sayılı kanunla iş mahkemesinin görevli olduğu davada, HMK Md. 104 uygulanacak anlamına gelir değil mi?
Old 17-08-2012, 12:12   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan heyyou
Bu durumda 5510 sayılı kanunla iş mahkemesinin görevli olduğu davada, HMK Md. 104 uygulanacak anlamına gelir değil mi?

HMK.m.103'ün, özellikle 3. fıkranın da dikkate alınması gerekir, aksi takdirde hak kayıpları oluşabilir.

Alıntı:
Adli tatilde görülecek dava ve işler
MADDE 103. (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
Old 17-08-2012, 12:16   #5
heyyou

 
Varsayılan

Teşekkür ederim cevabınız için,bizim durum bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, belirttiğiniz fıkrada sayılan işlerden değil,bu durumda + 7 gün süremiz mevcut kanaatindeyim.
Old 17-08-2012, 12:19   #6
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan heyyou
Teşekkür ederim cevabınız için,bizim durum bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi, belirttiğiniz fıkrada sayılan işlerden değil,bu durumda + 7 gün süremiz mevcut kanaatindeyim.

Genel olarak öyle gibi. Ama mesela "ç" bendinde yer alan türden bir dava ise (işçi tarafından açılan iş davası) ve orada verilen bir rapora itiraz söz konusu ise 104 uygulanmaz.
Old 05-09-2012, 11:47   #7
yaman

 
Varsayılan

Bir alacak davasında gerekçeli karar adli tatil içinde elimize ulaştı. Eski kanundan kalma alışkanlıkla temyizi adli tatilden sonraya bıraktık. Yanlış mı yaptık acaba ?. Burda süreyi kaçırmış mı oluyoruz.
Old 05-09-2012, 16:26   #8
hukukav

 
Varsayılan

Basit yargılama usulüne göre görülen davalarda adli tatil süreyi kesmez kanaatindeyim.
Old 05-09-2012, 17:26   #9
yaman

 
Varsayılan

Evet basit yargılama usulünde adli tatilin süreler açısından önemi yoktur. Ancak HMK'da yazılı yargılama usulü uygulanan işlerde temyiz süresi ile ilgili durum biraz muallak gibi.
Old 12-04-2013, 14:43   #10
128179

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/15666
KARAR NO : 2013/2812

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı mirasçıları Mustafa Hakan Arslan vs. İle davalı aralarındaki itirazın iptali davası hakkında Sulh Mahkemesinden verilen 16.04.2012 gün ve 69-437 sayılı hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu.

- K A R A R -

Mahkeme hükmü davalı vekiline 17.08.2012 tarihinde tabliğ edilmiş, temyiz dilekçesi, HUMK'un 437. Maddesinde öngörülen 8 günlük yasal süre geçirildikten sonra 28.08.2012 tarihinde temyiz defterine kaydedilmiştir. Süresinde sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yagrıtay tarafından da karar verilebileceğinden süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, peşin harcın istek halinde iadesine 14.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
HMK Kesin süreler cizre Meslektaşların Soruları 2 05-12-2011 12:26
HMK'nın Devam Etmekte Olan Davalara Etkisi Kesin Olmayan Süreler av.mansur Meslektaşların Soruları 11 07-10-2011 22:36
Adli Tatilde Sulh Hukuk Hakimince Verilen Süreler İşler mi? Av. Çıldır Meslektaşların Soruları 4 05-08-2010 11:36
İş Mahkemesi + Adli Tatil Ve Kesin Süre avukatRMK Meslektaşların Soruları 6 10-08-2009 13:59
adli tatilde kesin süreler hırs Meslektaşların Soruları 4 31-08-2008 13:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04047704 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.