Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Is Mahkemelerinde Delil Bildirme Suresi

Yanıt
Old 10-01-2012, 00:36   #1
Canavar Avukat

 
Varsayılan Is Mahkemelerinde Delil Bildirme Suresi

Arkadaslar ben mahvoldum,
Ellerim titreyerek ve kendimi cok kotu hissederek yaziyorum bu mesaji, hic teselli umudum yok ancak yine de paylasmak istedim.

Is mahkemesinde girdigim bir davanin ara kararinda su yazili;
Taraf vekillerini delillerini bildirmek, delil listesinde yer alan dosyaya sunulmayan belge ve kayitlarin getirtilmesi icin yazilacak muzekkere masraflarini karsilamak uzere 2 hafta sure verilmesine,

Ben davaliyim bu davada durusmasi 20 Aralik 2011 de yapildi, davaci delil listesini 03.01.2012 de sunmus ben daha henuz sunamadim.

Biliyorum mahvoldum ama hic kurtarma sansim yok mudur ?

Nasil boyle bir hata yapabilirim ? Ben bu davayi kaybettim mi simdi ?
Old 10-01-2012, 01:31   #2
gençhukukçu54

 
Varsayılan

Öncelikle geçmiş olsun üstadım. Yeni yasa ile kesin süre verilmişse de "kesin süre" nin hukukumuzda yer edinme sebebi düşünüldügünde bence duruşma günü delillerinizi sunabilirsiniz, eminim aşağıdaki gibi emsal kararlar mevcuttur.
Saygılarımla

T.C. YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ E. 2002/6216 K. 2002/6900 T. 29.5.2002
• KESİN MEHİLİN BAĞLAYICILIĞI ( Mehilden Sonra Verilen Delil Listesinin Dikkate Alınıp Alınamayacağı )
• HAKİMİN TARAFLARA KESİN MEHİL TANIMASI ( Mehilden Sonra Verilen Delil Listesinin Geçerliliği )
• MEHİLDEN SONRA VERİLEN DELİL LİSTESİ ( Kesin Mehilin Bağlayıcılığı) 1086/m.159,163

ÖZET : Kesin önelin esas amacı, davanın gereksiz yere uzatılmasını önlemek, adaletin bir an önce tecellisini sağlamaktır.Davacı, kesin önel içerisinde tanık listesini bildirmemiş ise de, sonraki celseye tanıklarını bizzat getirmiştir.Öte yandan mahkemece öteki deliller de tam olarak toplanmamıştır.Bu durumda yeni bir oturum tayinine sebebiyet verildiğinden davanın uzaması veya uzatılmasından söz edilemez.Gereklive yerinde olmayan kesin önele yaptırım uygulanması doğru değildir.Hal böyle olunca, davacıların tanıklarının dinlenilmesive bundan sonra bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada,mahkemece verilen karar süresinde temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı iptal, tesçil isteğine ilişkindir.Mahkemece, davacının 10 günlük kesin önel içerisinde delil listesi bildirmediği için davanın reddine karar verilmiştir.Gerçekten, 6.11.2001 tarihli oturumda mahkemece, tarafların delillerinibildirmeleriiçin 10 günlük kesin önel verilmiş, davacı vekili tanık listesini bu süre geçtikten sonra 19.11.2001tarihindevermiş ancak bir sonraki 29.1.2002tarihli oturumda tanıklarını hazır bulundurarak dinlenilmelerini istemiştir.

Bilindiği üzere; davaların kısa zamanda sonuçlandırılması, adaletin bir an önce tecellisi için, taraflarca veya Mahkemelerce yapılması gereken bir kısım adli işlemler sürelere bağlanmıştır.Bu sürelerin bazılarını kanun bizzat belirlerken bir kısmını işin özelliğine, tarafların durumlarınagöre belirlemesi için hakime bırakmıştır. Kanuni süreler açıkca belirtilen ayrıcalıklardışında kesindir. Bu nedenle HUMK.nun 159. maddesinde açık hükmünde belirtildiği gibikanununtayin ettiği süreler hakim tarafından azaltıp çoğaltılamaz. Buna karşın, aynı yasanın 163. maddesine göre hakimin belirlediği süreler isekural olarak kesin değildir.Hakim tayin ettiği süreyi henüz dolmadan azaltıp çoğaltacağı gibi,süregeçtikten sonra da tarafın isteğiüzerineyenibir süre tanıma yoluna da gidebilir. Bu takdirde verilen ikinci süre kesindir. Ancak, hakim kendi belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar verebilir. Kesin sürenin tayin edilmesi halinde, karşı taraf yararına usulü kazanılmışhak doğacağı da kuşkusuzdur. Hemen belirtmek gerekirki,ister kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmişolsunkesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delileveyahakka dayanamamak gibiağırsonuçları birlikte getirmekte, bazan davanın kaybedilmesine dahi neden olmaktadır. Bu itibarlageciken adaletin de bir adaletsizlik olduğu düşüncesinden hareketle, davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemeküzerekonan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı,davanın reddi için bir araç sayılmamalıdır. Öncelikle, kesin süreye ilişkin ara kararı her türlü yanlışanlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir.Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler, gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uyulmamanın sonuçlarını açıkcaanlatmalı, tarafları uyarmalıdır. Öte yandan, kesin süre tarafların yanındahakimi de bağlayacağından uyulmaması halinde gereği hakim tarafından hemen yerine getirilmelidir.

Somut olaya gelince,yukarda değinildiğiüzere,kesin önelin esas amacı, davanın gereksiz yere uzatılmasını önlemek, adaletin bir an önce tecellisini sağlamaktır.Davacı, kesin önel içerisinde tanık listesini bildirmemiş ise de, sonraki celseye tanıklarını bizzat getirmiştir.Öte yandan mahkemece öteki deliller de tam olarak toplanmamıştır.Bu durumda yeni bir oturum tayinine sebebiyet verildiğinden davanın uzaması veya uzatılmasından söz edilemez.Gerekli ve yerinde olmayan kesin önele yaptırım uygulanması doğru değildir.

SONUÇ : Hal böyle olunca, davacıların tanıklarınındinlenilmesi ve bundan sonra bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir.Davacıların temyiz itirazları yerindedir.Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK.nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine 29.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-01-2012, 08:17   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Canavar Avukat
Arkadaslar ben mahvoldum,
Ellerim titreyerek ve kendimi cok kotu hissederek yaziyorum bu mesaji, hic teselli umudum yok ancak yine de paylasmak istedim.

Is mahkemesinde girdigim bir davanin ara kararinda su yazili;
Taraf vekillerini delillerini bildirmek, delil listesinde yer alan dosyaya sunulmayan belge ve kayitlarin getirtilmesi icin yazilacak muzekkere masraflarini karsilamak uzere 2 hafta sure verilmesine,

Ben davaliyim bu davada durusmasi 20 Aralik 2011 de yapildi, davaci delil listesini 03.01.2012 de sunmus ben daha henuz sunamadim.

Biliyorum mahvoldum ama hic kurtarma sansim yok mudur ?

Nasil boyle bir hata yapabilirim ? Ben bu davayi kaybettim mi simdi ?

Ben meslektaşım kadar iyimser olamayacağım malesef. Ancak bu durum kesin olarak sizin davayı kaybetmenize de sebep olmayacaktır. HMK 140/5 :
"
(5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir."

O delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verilir. Davanın kabulüne karar verilmez
Old 10-01-2012, 10:31   #5
yılmazkan

 
Varsayılan

HMK 243e göre liste verilmese dahi tanık hazırsa duruşmada dinlenir. Tanık çağırabilirsiniz.
Old 10-01-2012, 11:29   #6
meltem2007

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yılmazkan
HMK 243e göre liste verilmese dahi tanık hazırsa duruşmada dinlenir. Tanık çağırabilirsiniz.
Katılıyorum.HMK 243/1. madde açıktır.Tanık listesi sunulması için kesin sre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde liste verilmemiş olsa da duruşmada hazır edildiğinde tanıklar dinlenir.Ayrıca iş davalarında özellikle hizmet tesbiti davalarında Makemece re'sen kamu tanıkları dinlenmesi konusunda pek çok Yargıtay kararı bulunmaktadır.Lehinize olacaksa kamu tanığı dinlenmesini de isteyebilirsiniz.(Davanız hizmet tesbiti davası ise)Diğer delillerinizi yeni yasa gereğince dava dilekçesiyle birlikte sunmamış mıydınız ?Dava dilekçenizde yeralan delillerin celbini isteyebilirsiniz.
Old 10-01-2012, 11:36   #7
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Canavar Avukat
Arkadaslar ben mahvoldum,
Ellerim titreyerek ve kendimi cok kotu hissederek yaziyorum bu mesaji, hic teselli umudum yok ancak yine de paylasmak istedim.

Is mahkemesinde girdigim bir davanin ara kararinda su yazili;
Taraf vekillerini delillerini bildirmek, delil listesinde yer alan dosyaya sunulmayan belge ve kayitlarin getirtilmesi icin yazilacak muzekkere masraflarini karsilamak uzere 2 hafta sure verilmesine,

Ben davaliyim bu davada durusmasi 20 Aralik 2011 de yapildi, davaci delil listesini 03.01.2012 de sunmus ben daha henuz sunamadim.

Biliyorum mahvoldum ama hic kurtarma sansim yok mudur ?

Nasil boyle bir hata yapabilirim ? Ben bu davayi kaybettim mi simdi ?

Ben de iyimser yorum yapacağım;

Alıntı:
Delillerin ikamesi
MADDE 318 - (1) Taraflar dilekçeleri ile birlikte, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır.
 
İlgili maddemiz HMK.318, iş davaları basit yargılama usulüne tabi. Bu durumda, verdiğiniz cevap dilekçesinde, tanık delilinden yararlanacağınızı belirten veya ima eden bir cümleniz varsa veya cevap dilekçesinin deliller bölümünde tanık beyanları demiş iseniz; yukarıda ara kararında geçen 2 hafta ibaresinin kesin süre olarak da belirtilmemiş olmasını gözeterek, "celse kaybına" meydan vermeden, tanık isimlerinizi ve delillerinizi içeren evrakların bilgilerini ve getirtileceği yerleri bir an önce mahkemeye bildirmenizi ve masrafları vezneye depo etmenizi önereceğim.

Ve yine tedbiri elden bırakmamak için de ilk duruşmada ismini verdiğiniz tanıkları hazır etmenizi ve yine niyetinizin davayı sürüncemede bırakmak olmadığını göstermeniz gerektiğini düşünüyorum.

Daha fazla vakit kaybetmemenizde yarar var, iyi şanslar..

Saygılarımla,
Old 10-01-2012, 12:47   #9
gençhukukçu54

 
Varsayılan

Tanıkları ve sunmasınız gereken belgeleri duruşmada hazır eder; başka yerden getirtilmesi gereken belge varsa mahkemeye dilekçe verip, duruşmada hazır edilebilmesi için yazışmaların memur vasıtasıyla veya size elden takip yetkisi verilerek yapılmasını da belirtirseniz hem yargılamayı gecirtirme kastınızın olmadığı hususuna dikkat çekmiş, hem de ilk duruşmaya delilleri yetiştirmiş olursunuz.
Old 10-01-2012, 14:37   #10
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Arkadaslar cevaplarınız ve desteginiz icin hepinize ayri ayri tesekkur ederim.

Bu davanin ilk durusmasi X mahkemesinde yapilmis olup HMK devreye girmeden once lahiyalar teatisi tamamlanmisti. Davaci isci vekili dava dilekcesini yazmis ben de isveren davali vekili olarak cevap dilekcemi sunmustum. Sunarken de yetkisizlik itirazinda bulunmustum. Yetkisizlik itirazi sonucu dosya yetkili Y mahkemeye aylar sonra intikal etti. Bu arada HMK devreye girmis oldu. Yetkili mahkemede ilk durusma yapildi. Hatta hakim bugune kadar delil listesini ve sunacaginiz seyleri dosyasina neden sunmadiniz da 6 ay beklediniz durusma gunune kadar falan ded davaci vekiline. O da sure talep ediyoruz dedi. Sonra taraflara 2 hafta sure verdi. Delillerini bildirmek uzere. Karsi taraf yani davaci suresi icerisinde sunmus delil listesini. Ben de bugun az evvel dosyasina sundum. 2 ayri dilekce seklinde yaptim.

Delil listesi dilekceme: Yemin, bilirkisi, davali sirketin ticari defterleri ve her turlu yasal delil diye yazdim (ama tanik diye belirtmedim delil listesinde, onu ayri bir dilekce olarak verdigim icin)
Diger Tanik dilekceme de: Taniklarimizin sunulmasindan ibarettir diye yazip talepte bulundum. Adres isim bilgilerini yazdim

Delil listeme taniklar diye yazmayip tanik listesini delil listesindeki bilgilerden haric ayri bir dilekce ile sunmam sanirim gecersizligine neden olmaz diye dusunuyorum.


Her iki dilekce de ayni gun tarihli havale alindi yani bugun verildi.

Umarim durusma gunu geldiginde suresinde tanik ve delil listenizi vermemissiniz demez hakim, bu arada durusmasi Haziran ayinda olacak bu davanin. 6 ay sonraya atti yani.

Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş mahkemesi delil bildirme süresi avukat1980 Meslektaşların Soruları 5 11-08-2010 20:57
delil bildirme süresi hukukçu79 Meslektaşların Soruları 2 05-10-2009 15:07
kesin süreye rağmen delil bildirme av.medine Meslektaşların Soruları 10 11-04-2007 10:04
Delil bildirme zorunluluğu! Avukat Canip Kazan Meslektaşların Soruları 4 30-03-2007 01:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04386210 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.