Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karar DÜzeltme Ve Hmk

Yanıt
Old 15-12-2011, 16:47   #1
Avanıl

 
Varsayılan Karar DÜzeltme Ve Hmk

5236 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 1086 sayılı HUMK'nun 440 ila 444 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 1086 sayılı HUMK'nun geçici 2. maddesinde de "Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."denmektedir.

Şu an 6100 sayılı HMK yürürlüğe girmiştir. 6100 sayılı HMK'nın 450. maddesi 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Şimdi bu durumda Karar Düzeltme yolu ne olmuştur? Çünkü artık 1086 sayılı HUMK diye bir kanun kalmadı.

6100 sayılı HMK'nın geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında "Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz." denmekte,

2.fıkrasında " Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz. "denmektedir.

Bu geçici 2. maddede temyiz de sayıldığından, bu durumda 6100 Sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay’da temyiz incelemesinde olan ve daha sonra Yargıtay’dan dönen davalarda karar düzeltme yoluna gidilebilecek midir? Eğer gidilebilecekse parasal sınır nasıl tespit edilecektir?

6100 Sayılı kanundan sonra Yargıtay’dan dönen davalarda ise karar düzeltme yoluna gidilemeyecek midir?

Siz sayın meslektaşlarımın bu konuda görüş ve düşünceleri nelerdir?
Old 15-12-2011, 16:56   #2
Av. Çıldır

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;

Cevabı zaten siz sorunuzun içinde vermişsiniz. Geçici 1. maddede kanun yollarına ilişkin hükümlerin Bölge Adliye Mahkemeleri kuruluncaya kadar eski kanun hükümlerine göre görüleceği belirtilmiştir.

Bu durumda karar düzeltme yoluna başvurabilirsiniz; karar düzeltmeye ve diğer kanun yollarına ilişkin parasal sınırlar da yine eski usul kanununda düzenlendiği gibidir.

Saygılarımla.
Alıntı:
Yazan Avanıl
5236 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 1086 sayılı HUMK'nun 440 ila 444 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 1086 sayılı HUMK'nun geçici 2. maddesinde de "Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."denmektedir.

Şu an 6100 sayılı HMK yürürlüğe girmiştir. 6100 sayılı HMK'nın 450. maddesi 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Şimdi bu durumda Karar Düzeltme yolu ne olmuştur? Çünkü artık 1086 sayılı HUMK diye bir kanun kalmadı.

6100 sayılı HMK'nın geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında "Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz." denmekte,

2.fıkrasında " Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz. "denmektedir.

Bu geçici 2. maddede temyiz de sayıldığından, bu durumda 6100 Sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden önce Yargıtay’da temyiz incelemesinde olan ve daha sonra Yargıtay’dan dönen davalarda karar düzeltme yoluna gidilebilecek midir? Eğer gidilebilecekse parasal sınır nasıl tespit edilecektir?

6100 Sayılı kanundan sonra Yargıtay’dan dönen davalarda ise karar düzeltme yoluna gidilemeyecek midir?

Siz sayın meslektaşlarımın bu konuda görüş ve düşünceleri nelerdir?
Old 15-12-2011, 17:12   #3
Avanıl

 
Varsayılan

Sayın Çıldır, açıklamanızdan bahsettiğiniz geçici maddenin HUMK'ndaki geçici madde olduğunu anlıyorum. Çünkü geçici 1 yazmışsınız 2 demek istediniz herhalde. Bu geçici 2. madde 1086 sayılı HUMK'nda bulunmakta ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur denmekte ancak şu an Hukuk Usulu Muhakemeleri kanunu, başka bir kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısı ile bu geçici madde de yürürlükten kalkmamış mıdır?
Old 16-12-2011, 09:00   #4
ultimatemaster

 
Varsayılan

Teorik olarak fazla düşünmeye gerek olmadığı düşüncesindeyim. Nasıl olsa bu süre içerisinde Yargıtay, yapılacak olan karar düzeltme başvurularını inceleyecektir.

Karar düzeltme kurumunun uygulanmasına da bir engel görememekteyim. Bir örnek olarak, bir yasayı ilga eden yasanın da mülga olmasını verebilirim. Bu durumda önceki yasa kendiliğinden yürürlüğe girmeyecektir. Amacından hareketle karar düzeltme kurumu önceki yer aldığı şekliyle uygulanacaktır.
Old 31-01-2012, 15:52   #5
Avukat A. Duygu

 
Varsayılan

Sayın Avanıl biraz geç oldu ama, ben de yeni Yargıtay'dan dönen bir dosya için Karar Düzeltme yoluna başvurabilir miyim diye düşünüyordum. 1086 sayılı yasadaki geçici maddenin aynısı 6100 sayılı yasaya geçici 3. madde ile eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 6217 - 31.3.2011 / m.30) (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." hükmünün sorunuzun cevabı olduğunu düşünüyorum.İyi çalışmalar.
Old 31-01-2012, 20:55   #6
Avanıl

 
Varsayılan

Sorumu Yargıtay cevapladı aslında. Temyizden dönen bir dosyamda karar düzeltme yolu açık denilmekle ve karşı taraf da karar düzeltmeye başvurmakla sorum cevaplanmış oldu.
Old 02-02-2012, 15:49   #7
sakliben

 
İnceleme Yargı yolu - Kanun Yolu farklı kavramlardır

Kıymetli meslektaşlarım,
Soruyu yanıtlarken temel bir kavram hususunda yanılgıya düşüldüğü kanaatindeyim. Yeni HMK'nın geçici 1. maddesinde "yargı yolu" ibaresi kullanımıştır ki bilindiği üzere yargı yolu ve kanun yolu kavramları çok çok farklı anlamlar içermektedir. yargı yolu ile kastedilen, davanın idari yarıda mı adli yargıda mı açılması gerektiği hususudur. kanun yolu ise temyiz veya karar düzeltme vb. yolları kapsar. Geçici maddede "yargı yolu" ibaresi geçtiğine göre biz buradan yorum yaparak "aslında burada kanun yolu" denilmek istenmiştir şeklinde yorum yapamayız.
Yeni HMK'da da karar düzeltme ile alakalı bir düzenleme bulunmadığından, yeni bir düzenleme yapılana dek karar düzeltme kanun yolunun kapalı olduğu kanaatindeyim...
Old 06-02-2012, 09:49   #8
sakliben

 
Varsayılan Düzeltme

Kıymetli Meslektaşlar,
HMK'ya sonradan eklenen geçici madde 3'e göre karar düzeltme eski kanuna göre devam ediyor. Elimizdeki HMK kitapçıklarında bu madde yer almadığından, yanlış yorumlara kapıldık. Özürümüzü kabul ediniz.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 31/3/2011-6217/30 md.)
(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Old 18-06-2016, 16:25   #9
kalem59

 
Varsayılan

13 Hukuk Dairesi 201 6yılında verdiği bir kararda aynen " HUMK 440/3-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olarak karar vermiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar DÜzeltme Üye7528 Ceza Hukuku Çalışma Grubu 6 18-05-2011 16:32
Karar düzeltme krizantem Meslektaşların Soruları 2 31-07-2010 14:54
duruşmalı temyiz incelemesinde verilen karar karşı karar düzeltme isteminin süresi avsebnemturan Meslektaşların Soruları 1 07-08-2009 22:03
Karar DÜzeltme Nil Şeker Meslektaşların Soruları 0 25-06-2008 10:51
İtm Ve Karar Düzeltme glossator Meslektaşların Soruları 2 31-05-2002 01:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11798906 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.