Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Gsm Şirketine Açılacak Davada Görevli Mahkeme

Yanıt
Old 25-11-2011, 08:37   #1
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan Gsm Şirketine Açılacak Davada Görevli Mahkeme

Sayın Meslektaşlarım;

Malumunuz olduğu üzre HMK 2. ve 4. maddelerinde asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinin görevlerine ilişkin düzenleme mevcut. Değerli görüş ve bilgilerinizi rica edeceğim husus ise şöyle:

Bir gsm şirketiyle tanzim edilmiş kira sözleşmesi gereği taşınmazın teras kısmında baz istasyonu inşa edilmiştir. Burada baz sistemi kurulurken taşınmaza ciddi şekilde zarar verilmiş. Direkt kira ilişkisinden kaynaklanmıyor meydana gelen zarar ve bu nedenle asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu kanaatinde olsam da tereddütteyim.

Saygılarımla..
Old 25-11-2011, 16:21   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Meslektaşlarım;

Malumunuz olduğu üzre HMK 2. ve 4. maddelerinde asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinin görevlerine ilişkin düzenleme mevcut. Değerli görüş ve bilgilerinizi rica edeceğim husus ise şöyle:

Bir gsm şirketiyle tanzim edilmiş kira sözleşmesi gereği taşınmazın teras kısmında baz istasyonu inşa edilmiştir. Burada baz sistemi kurulurken taşınmaza ciddi şekilde zarar verilmiş. Direkt kira ilişkisinden kaynaklanmıyor meydana gelen zarar ve bu nedenle asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu kanaatinde olsam da tereddütteyim.

Saygılarımla..

Zarar, kira sözleşmesinin ifası sırasında doğduğuna göre HMK 4/a'ya göre Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu kanısındayım.
Old 25-11-2011, 16:29   #3
üye7160

 
Varsayılan

kanaatimce taşınmaza verilen maddi zararın tazmini konusunda açılacak davanın asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekmektedir.Zira Söz konusu alacak kira ilişkisinden kaynaklanmamaktadır.
Old 25-11-2011, 17:27   #4
simurganka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Zarar, kira sözleşmesinin ifası sırasında doğduğuna göre HMK 4/a'ya göre Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu kanısındayım.
Sayın Ergin,
Benim de kanaatim bu yönde fakat şöyle bir soru da aklıma geldi şu an. Diyelim ki dubleks ev ve GSM şirketi 2. yani teras katı kiraladı. Kurulum aşamasında 2. kata zarar verilirse sizin dediğinize katılıyorum fakat örneğin malzemeleri taşırken 1. kata da zarar verdiler(burada BK 55 yahut 100 akla gelir mi? ) yahut ,abartarak, vida için delik açarken zemini komple deldiler ve büyük bir delik açıldı. Delik açılan yer terasın zemin katı, alt katın da tavanı. Oluşan zarar neye göre, nasıl ve hangi mahkemede talep edilecektir?
Old 25-11-2011, 18:41   #5
üye26959

 
Varsayılan

kira ilişkisiyle ilgisi olmayıp doğrudan taşınmaza verilen zarardan meydana geldiğinden asliye hukuk mahkemesi görevlidir.
Old 25-11-2011, 21:42   #6
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan simurganka
Sayın Ergin,
Benim de kanaatim bu yönde fakat şöyle bir soru da aklıma geldi şu an. Diyelim ki dubleks ev ve GSM şirketi 2. yani teras katı kiraladı. Kurulum aşamasında 2. kata zarar verilirse sizin dediğinize katılıyorum fakat örneğin malzemeleri taşırken 1. kata da zarar verdiler(burada BK 55 yahut 100 akla gelir mi? ) yahut ,abartarak, vida için delik açarken zemini komple deldiler ve büyük bir delik açıldı. Delik açılan yer terasın zemin katı, alt katın da tavanı. Oluşan zarar neye göre, nasıl ve hangi mahkemede talep edilecektir?

Adım Cengiz Aladağ. Memnun oldum.
Old 25-11-2011, 22:21   #7
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Meslektaşlarım;

Malumunuz olduğu üzre HMK 2. ve 4. maddelerinde asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinin görevlerine ilişkin düzenleme mevcut. Değerli görüş ve bilgilerinizi rica edeceğim husus ise şöyle:

Bir gsm şirketiyle tanzim edilmiş kira sözleşmesi gereği taşınmazın teras kısmında baz istasyonu inşa edilmiştir. Burada baz sistemi kurulurken taşınmaza ciddi şekilde zarar verilmiş. Direkt kira ilişkisinden kaynaklanmıyor meydana gelen zarar ve bu nedenle asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu kanaatinde olsam da tereddütteyim.

Saygılarımla..

Sayın Ekici,

6100 sayılı HMK.m.4/1-a uyarınca görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Ayrık tutulan durum dışında, kira akdinden, onun tatbikinden kaynaklanan "tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar" ibaresi görev durumunu açıklıkla ortaya koyuyor kanımca.

Saygılar.
Old 26-11-2011, 12:18   #8
üye7160

 
Varsayılan

Sayın Güntay sizinde belirttiğiniz gibi Kira akdinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar deniliyor maddede.
ben maddi zararın kira ilişkisinden kaynaklanmadığını düşünüyorum.Bu sebeple davanın asliye Hukuk Mahkemesinde görüleceğini düşünüyorum.
Yakın zamanda, tahliye esnasında kiracı tarafından kiralanana verilen maddi zararı tespit ettirerek açtığımız davada, karşı taraf, taraflar arasında kira ilişkisi dolayısı ile ticari ilişki mevcuttur diyerek davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerekçesi ile itirazda bulunmuş ancak mahkeme itirazı (davanın kira ilişkisinden kaynaklanmadığından bahisle)reddetmiştir.Yani mahkemeler genel olarak bu tarz davaların kira ilişkisinden kaynaklanmadığını düşünüyor.
bu durumda kiralanana verilen maddi zararın tazminine yönelik bir davanın asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekir diye ısrarımı sürdüreceğim.
saygılarımla.
Old 26-11-2011, 12:33   #9
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sorumda, tereddütte olsam da asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu kanaatinde olduğumu ifade etmiştim. Değerli katkılarınız bağlamında da asliye hukuk mahkemelerinin söz konusu sorunun çözümünde görevli olduğu kanaatim devam ediyor.

Hamiş: THS'de üstadlarn isimlerinin karıştırılmasına zaman zaman rastlıyoruz. Böylelikle bu durum, ismi hataen de olsa geçen meslektaşlarımızın konuya bir şekilde davet edilmelerini sağlıyor. (bknz:tam da seni anmıştık)
Old 26-11-2011, 13:09   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sorumda, tereddütte olsam da asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu kanaatinde olduğumu ifade etmiştim. Değerli katkılarınız bağlamında da asliye hukuk mahkemelerinin söz konusu sorunun çözümünde görevli olduğu kanaatim devam ediyor.

Hamiş: THS'de üstadlarn isimlerinin karıştırılmasına zaman zaman rastlıyoruz. Böylelikle bu durum, ismi hataen de olsa geçen meslektaşlarımızın konuya bir şekilde davet edilmelerini sağlıyor. (bknz:tam da seni anmıştık)

Ben de "Neden kulaklarım çınlıyor" diyordum. Zarar verilen taşınmaz mecur ise, Sayın Aladağ(Nam-ı diğer Ergin) haklıdır; mecur değil de kira sözleşmesinde taraf olmayan kişi/lerin taşınmazı zarar görmüşse, Sayın Simurganka haklıdır.
Old 26-11-2011, 13:15   #11
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ben de "Neden kulaklarım çınlıyor" diyordum. Zarar verilen taşınmaz mecur ise, Sayın Aladağ(Nam-ı diğer Ergin) haklıdır; mecur değil de kira sözleşmesinde taraf olmayan kişi/lerin taşınmazı zarar görmüşse, Sayın Simurganka haklıdır.


Zarar verilen taşınmaz, mecurdur. Yani, kiraya veren ve zarar gören aynı şahıstır. Dolayısıyla, Av. Suat ERGİN, Av. Cengiz ALADAĞ ve Av. Ömer GÜNTAY'ın görüşü isabetli; Av. Engin EKİCİ, YILDIZ HUKUK, simurganka ve Av. Mustafa İNAN'ın görüşleri isabetsiz.

Açıkçası benzer konuda bir karara/içtihada rastlayamamış olduğum için tereddütteyim.
Old 26-11-2011, 17:12   #12
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas No:2004/14592 Karar No:2004/14678 Karar Tarihi: 30.12.2004: Dava: Dava dilekçesinde kira parasının 1.12.2003 gününden başlayarak yıllık 8.000.00.000 lira olarak olmadığı takdirde 1.12.2004 tarihinden itibaren 8.000.000.000 lira olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile yıllık kira parasının net 4.500.000.000 lira olarak tespiti cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Karar: Davada, 1.12.2003 tarihinden başlayan döneme ilişkin yıllık kira parasının tespiti istenilmiş, mahkemece davanın kısmen kabulü ile yıllık kira parasının net 4.500.000.000 TL olarak tespitine karar verilmiştir.

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre <Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki musakkaf gayrimenkullerin> kiralanmaları ile ilgili ihtilaflar yasanın konusunu oluşturur.

Taraflar arasındaki 1.12.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesine ve dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre, 4 katlı binanın teras katında radyo baz istasyonu için gerekli donanım ve anten direklerinin montajı için yaklaşık 8 m2 lik yer kiralanmıştır. Kiralanan yer musakkaf olmayıp, 6570 sayılı Yasaya tabi yerlerden değildir.

Buna göre taraflar arasındaki kira ilişkisi Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olup, mahkemenin görevi HUMK.nun 1. maddesindeki genel kurala (uyuşmazlığın değerine) göre belirlenir.

Hukuk Genel Kurulu'nun 13.5.1994 tarih ve 1994/3 -174 Esas, 1994/336 K. Sayılı kararında ifade edildiği üzere dava, HUMK.nun 8. maddesinde anılan kira sözleşmesine dayanan bir kira tespiti davası olarak nitelendirilemez.
Davada tespit edilen yıllık kira parası 400.000.000 TL 'yı geçmekte olup davaya bakmaya Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Mahkemece, dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.12.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Sayın Ekici,

Yeni HMK 2 VE 4. Maddeleri birlikte değerlendirdiğimde, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla,
Old 26-11-2011, 17:28   #13
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Alıntı:
Yargıtay 3.Hukuk Dairesi Esas No:2004/14592 Karar No:2004/14678 Karar Tarihi: 30.12.2004
Sayın Ekici,

Yeni HMK 2 VE 4. Maddeleri birlikte değerlendirdiğimde, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla,
Sayın av-ufuk;

Alıntıladığınız kararda benzer bir kira ilişkisinin mevcudiyeti olsa da, ihtilaf kira bedelinden kaynaklanmakta ve açılan dava kira bedelinin tespitini amaçlamaktadır.

Ancak somut durumda kira ilişkisi içerisinde kiracının kusurundan kaynaklı bir zarar söz konusu olup bu zararın tazmininin amaçlandığı bir davanın açılması düşünülmektedir.

Bu bakımdan söz konusu karar, direkt somut duruma ilişkin görevli yargı yeri belirsizliğini ortadan kaldıracak mahiyette değildir düşüncesindeyim.

Saygılarımla..
Old 26-11-2011, 18:15   #14
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HUMK MADDE 8
Sulh mahkemesi:
...
II - Dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın:

1. İcra ve İflas Kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere, kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, aktin feshi yahut tesbit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaları,...
Alıntı:
Yazan HMK MADDE 8
Sulh hukuk mahkemelerinin görevi
MADDE 4. (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,


HUMK Madde 8; kiraya ilişkin sulh hukuk mahkemesinin görevini bir şekilde kısıtlamaya çalışırken her halde kira sözleşmesinden kaynaklanan kira tespit davalarını direkt SULH hukuk mahkemesinin görevine dahil etmiş.

Alıntı:
Sayın av-ufuk;

Alıntıladığınız kararda benzer bir kira ilişkisinin mevcudiyeti olsa da, ihtilaf kira bedelinden kaynaklanmakta ve açılan dava kira bedelinin tespitini amaçlamaktadır.

Ancak somut durumda kira ilişkisi içerisinde kiracının kusurundan kaynaklı bir zarar söz konusu olup bu zararın tazmininin amaçlandığı bir davanın açılması düşünülmektedir.

Bu bakımdan söz konusu karar, direkt somut duruma ilişkin görevli yargı yeri belirsizliğini ortadan kaldıracak mahiyette değildir düşüncesindeyim.

Saygılarımla..

Rağmen yukarıdaki karar terasın kiralanmasını 6570 sayılı yasa ve dolayısıyla sulh hukuk mahkemesinin kiraya ilişkin görev kapsamından çıkarıp Borçlar Kanunu içine almış. Ve görevli mahkemenin genel hükümlerce belirlenmesine karar vermiş.(Davanın tespit veya tahliye veya feshe ilişkin olduğuna bakmazdan önce..)

Ve davada borçlar kanunu hükümlerine dayanacağınızdan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir diyebiliriz. Yine de tereddütüm var..

Saygılarımla,
Old 26-11-2011, 19:30   #15
tiryakim

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşım;

Bana göre 3 Tane seçeneğiniz bulunmaktadır.

1---) Eğer sadece tahliye isteyeceksiniz görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. ((( TAHLİYE : SULH HUKUK )))
2---) Baz istasyonu nedeni ile meydana gelen zararı isteyecekseniz görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi görevlidir. ((( ZARAR : ASLİYE HUKUK )))
3---) Tahliye ile birlikte meydana gelen zararı isterseniz görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. ((( TAHLİYE + ZARAR : SULH HUKUK )))

Teşekkürler...
Old 26-11-2011, 19:34   #16
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/3527
Karar: 2005/3595
Karar Tarihi: 04.04.2005

BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI DAVASI - DAVA DEĞERİ - DAVAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE BAKILMAK ÜZERE DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREVSİZLİK NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Gerek taraflar arasındaki kira sözleşmesi, gerekse davalı tarafın akdettiği sözleşmenin değerine göre davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddi gerekir.

(4721 S. K. m. 683)

Dava: Dava dilekçesinde baz istasyonunun kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Karar: Davada; davacı kiracı ile davalı kiralayan arasındaki 2.10.1997 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiraladığı (10 daireli) ve lojman olarak kullandığı binanın çatısına davalının dava dışı Aycell GSM firması ile akdettiği sözleşmeye göre baz istasyonu kurulduğunu belirterek baz istasyonunun kaldırılmasını istemiş, davalı davanın reddini savunmuş olup mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Görev, kamu düzenini ilgilendirmektedir ve re'sen dikkate alınır.

Davacı, kira sözleşmesi nedeniyle şahsi hakka dayanarak dava açmış olup görev dava olunan şeyin değerine göre (HUMK 8/1 genel kurala göre) tespit edilir.

HUMK'nun 4146 sayılı yasa ile değişik 8. maddesine göre dava tarihi itibariyle miktar veya değeri 400.000.000 lirayı geçmeyen davalara Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılır.

Gerek taraflar arasındaki kira sözleşmesi, gerekse davalı tarafın akdettiği sözleşmenin değeri dava tarihi 16.7.2003 itibariyle 400.000.000 lirayı geçmektedir.

Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak üzere dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddi gerekirken, beyana itibar edilerek mahkemenin kendini görevli sayarak, işin esası hakkında karar vermesi usul ve yasaya aykırı olup doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.04.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 26-11-2011, 20:28   #17
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
...Ve davada borçlar kanunu hükümlerine dayanacağınızdan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir diyebiliriz. Yine de tereddütüm var..Saygılarımla
Esasen görevli yargı yerinin, somut durumda direkt kira ilişkisinden kaynaklanmaması nedeniyle asliye hukuk mahkemesi olduğu konusundaki görüşüm devam etmekle birlikte dediğim gibi bu sadece bir görüş. Yasal ya da içtihadi bir dayanakla desteklemek gerek.
Old 26-11-2011, 20:41   #18
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Değerli Meslektaşım;

Bana göre 3 Tane seçeneğiniz bulunmaktadır.

1---) Eğer sadece tahliye isteyeceksiniz görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. ((( TAHLİYE : SULH HUKUK )))
2---) Baz istasyonu nedeni ile meydana gelen zararı isteyecekseniz görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi görevlidir. ((( ZARAR : ASLİYE HUKUK )))
3---) Tahliye ile birlikte meydana gelen zararı isterseniz görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. ((( TAHLİYE + ZARAR : SULH HUKUK )))

Teşekkürler...
Alıntı:
T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:2005/3527
Karar: 2005/3595 Karar Tarihi: 04.04.2005
Sayın tiryakim;

Burada amaçlanan, paylaştığınız karardakinin aksine baz istasyonunun kaldırılması olmayıp baz istasyonunun kurulması sırasında mecurda ortaya çıkan zararın tazminidir. Kira sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan bir durum olarak ifade edeceksek sulh hukuk mahkemelerinin görevli olması ihtimali; kira sözleşmesinin uygulanmasından ari olarak ele alınması gereken bir durumun varlığından bahsedeceksek asliye hukuk mahkemelerinin görevli olma ihtimali kuvvet kazanacaktır.
Old 26-11-2011, 21:59   #19
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın tiryakim;

Burada amaçlanan, paylaştığınız karardakinin aksine baz istasyonunun kaldırılması olmayıp baz istasyonunun kurulması sırasında mecurda ortaya çıkan zararın tazminidir. Kira sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan bir durum olarak ifade edeceksek sulh hukuk mahkemelerinin görevli olması ihtimali; kira sözleşmesinin uygulanmasından ari olarak ele alınması gereken bir durumun varlığından bahsedeceksek asliye hukuk mahkemelerinin görevli olma ihtimali kuvvet kazanacaktır.

Bence Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Old 26-11-2011, 23:19   #20
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Esasen görevli yargı yerinin, somut durumda direkt kira ilişkisinden kaynaklanmaması nedeniyle asliye hukuk mahkemesi olduğu konusundaki görüşüm devam etmekle birlikte dediğim gibi bu sadece bir görüş. Yasal ya da içtihadi bir dayanakla desteklemek gerek.

Kiracı eve taşınırken kapıyı kırsaydı dava nerede açılacaktı? Aynı şey işte.
Old 26-11-2011, 23:31   #21
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Ben de "Neden kulaklarım çınlıyor" diyordum. Zarar verilen taşınmaz mecur ise, Sayın Aladağ(Nam-ı diğer Ergin) haklıdır; mecur değil de kira sözleşmesinde taraf olmayan kişi/lerin taşınmazı zarar görmüşse, Sayın Simurganka haklıdır.

Üstadım, Sayın simurganka'nın bahsettiği durumda olay kira akdine değil haksız fiile müteallik davadır artık. Zaten siz de bu sebebe mebni asliye hukuku işaret ediyorsunuz.
Saygılar.
Old 27-11-2011, 13:41   #22
üye7160

 
Varsayılan

Peki Sayın Aladağ,
kiracı eve taşınırken komşunun kapısını kırsa komşu davayı nerde açacak?

yada kiracı taşınırken aynı anda hem komşunun hemde malikin kapısını kırsa? meydana gelen zararın tazmini için her iki taraf farklı mahkemede mi dava acacak?
benim kafam karıştıama hala asliye hukuk diyorum
Old 27-11-2011, 14:09   #23
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
Peki Sayın Aladağ,
kiracı eve taşınırken komşunun kapısını kırsa komşu davayı nerde açacak?

yada kiracı taşınırken aynı anda hem komşunun hemde malikin kapısını kırsa? meydana gelen zararın tazmini için her iki taraf farklı mahkemede mi dava acacak?
benim kafam karıştıama hala asliye hukuk diyorum

Komşuyla aralarında kira sözleşmesi olmadığına göre elbette o zaman yanıt farklı olacak. Ancak soru sahibi, zarar verilenin kiralanan taşınmaz olduğunu belirtmiş zaten.
Old 27-11-2011, 21:39   #24
tiryakim

 
Varsayılan

Bir tane karar buldum üstadım ;

Belki yardımcı olur diye Kararın linkini Ekliyorum.

http://www.istanbulbarosu.org.tr/ima...isiborclar.pdf
Old 27-11-2011, 22:10   #25
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tiryakim
Bir tane karar buldum üstadım ;

Belki yardımcı olur diye Kararın linkini Ekliyorum.

http://www.istanbulbarosu.org.tr/ima...isiborclar.pdf

16.mesajda eklediğiniz içtihat gibi bunun da soru ile ilgisi yok.
Old 27-11-2011, 22:17   #26
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

1086 sayılı HUMK.m.8'de belirtilen sulh hukuk mahkemelerinin görevi ile 6100 sayılı HMK.m.4'de belirtilen sulh hukuk mahkemelerinin görevi farklı düzenlemeler olduğundan; artık sulh hukuk mahkemeleri belli konulara bakacak ihtisas mahkemeleri olarak düşünüldüğünden; ayrıca yürürlükteki düzenleme ile 6570 sayılı yasa ayrı tutulmayarak ve sadece 2004 sayılı İİK.nın ilamsız icra yoluyla tahliyeye dair hükümleri ayrı tutulmak suretiyle; kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar denilmiş bulunduğundan; ve taraflar arasında bir kira ilişkisi olduğu uyuşmazlık dışı bulunduğuna göre;

Sulh hukuk mahkemeleri görevlidir, yargılaması ve temyiz incelemesi 1086 sayılı yasaya göre yapılan içtihatlar hukuksal önem taşımamaktadır.

Saygılar.
Old 28-11-2011, 08:33   #27
simurganka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Adım Cengiz Aladağ. Memnun oldum.konunun hararetiyle sizi Suat Bey diye anmışım. Özürlerimi lütfen kabul ediniz Cengiz Bey. Olmadı Suat Bey'e de bir gün Sayın Aladağ deriz, durum eşitlenir
Old 28-11-2011, 08:40   #28
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan simurganka


konunun hararetiyle sizi Suat Bey diye anmışım. Özürlerimi lütfen kabul ediniz Cengiz Bey. Olmadı Suat Bey'e de bir gün Sayın Aladağ deriz, durum eşitlenir

Kaptırmışım diyorsunuz yani
Ama, ciddi mevzular arasında böyle sehivler de hoş oluyor; tebessüm durakları gibi...
Zaten gerek Sayın Suat Aladağ gerek Sayın Cengiz Ergin bu tür şeyleri tolere ederler değil mi?
Old 28-11-2011, 08:41   #29
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
16.mesajda eklediğiniz içtihat gibi bunun da soru ile ilgisi yok.

Emin misiniz ?
Old 28-11-2011, 08:50   #30
simurganka

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Kaptırmışım diyorsunuz yani
Ama, ciddi mevzular arasında böyle sehivler de hoş oluyor; tebessüm durakları gibi...
Zaten gerek Sayın Suat Aladağ gerek Sayın Cengiz Ergin bu tür şeyleri tolere ederler değil mi?

Edersiniz değil mi Sayın Suat Aladağ ve Sayın Cengiz Ergin?
Hem bu konuda önceden de mimlenmiştim. Çalışmaya ilk başladığım zamanlarda büromuzdaki iki avukatın soyisimlerini karıştırıyordum sürekli. Bir avukaın ismiyle diğerinin soyadını, diğerinin ismiyle ilk avukatın adını sentezliyordum sürekli sonunda bizim avukatları tanıyan icra müdürü gülerek "sürekli yanlış söylüyorsun, karıştırıyorsun ne zaman düzelteceksin diye bekledim ama düzeltmeyince ben seni düzelteyim demişti"
yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerle mazeretimizn kabulü ile...
Bu arada az kaldı yine hataya düşecektim(bknz Suat Aladağ, Cengiz Ergin), neden böyle yapıyorsunuz Sayın Ömer Güntay
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Emekli ikramiyesi red kararına açılacak davada Görevli Mahkeme oceans17 Meslektaşların Soruları 38 24-02-2017 08:43
genel kurulun iptali için açılacak davada görevli mahkeme hangisidir? burak111 Meslektaşların Soruları 3 13-04-2011 16:49
Sigorta şirketine karşı davada görevli mahkeme ve davanın mahiyeti FYLOZOF Meslektaşların Soruları 3 18-06-2008 13:26
bağ kura karşı açılacak davada görevli mahkeme saadet Meslektaşların Soruları 3 09-11-2007 16:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07245302 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.