Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hem vekile hem asile tebligat - Danıştay'ın Y.D. kararı

Yanıt
Old 13-09-2011, 11:26   #1
AV. İLKER VURAL

 
Varsayılan Hem vekile hem asile tebligat - Danıştay'ın Y.D. kararı

İcra mahkemesinde şikayet konulu açılan davanın 25/08/2011 tarihinde kabulü ile davacı lehine 200-TL vekalet ücretine hükmedildi.

Bilindiği üzere, vekil ile takip edilen işlerde, vekalet ücretinin ilamlı icra yolu ile tahsili amacıyla düzenlenen icra emrinin vekile gönderilmesi yasal olarak düzenlenmiştir.

Yasanın bu hükmüne rağmen, düzenlenen bu icra emrinin vekil ile birlikte asile, yani hem vekile hem asile gönderilmesinin bir sakıncası var mıdır?

Ayrıca, bilindiği üzere, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 12. maddesinin “Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.” şeklindeki son cümlesinin yürütülmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 30.6.2011 gün 2011/321 YD İtiraz No.lu kararı uyarınca durdurulmuştur.

Danıştay’ın bu kararının, mahkeme tarafından hükmedilen 200-TL ve ilamın icraya konulması sonucunda doğacak olan 180 – TL vekalet ücretine etkisi nedir?
Etkisi var ise mahkeme 200-TL vekalet ücretine nasıl hükmetmiştir?
Saygılarımla.
Old 13-09-2011, 21:14   #2
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Alıntı:
düzenlenen bu icra emrinin vekil ile birlikte asile, yani hem vekile hem asile gönderilmesinin bir sakıncası var mıdır?

Vekile tebligat şart; vekilin yanında dilenirse ayrıca asile de icra emri tebliğe çıkarılabilir...
Old 14-09-2011, 10:51   #3
De jure

 
Varsayılan

Hükmedilen(200)tl vekalet ücreti ilamlı icraya konu olduğunda,Danıştayın durdurma kararı gereği icra vekalet ücreti sanırım (24)tl tekabül ediyor.
Old 14-09-2011, 11:06   #4
avcihansahin

 
Varsayılan

Benim şahis görüşürüm icra vekalet ücreti yine 180,00 TL' ye tekabül ederi. Zİra ben uygulanın AAÜT' nin 11. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi gibi olacağı kanısındayım. Tabi benimki sadece bir görüş uygulamaya şahit olan meslektaşlarımız tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.
Old 14-09-2011, 11:09   #5
avcihansahin

 
Varsayılan

Mesela bir işçi alacağı davasında dava değeri 500,00 TL ise hükmedilecek vekalet ücreti 1100 değil 500 olacak herhalde.
Old 14-09-2011, 13:22   #6
AV. İLKER VURAL

 
Varsayılan

Karar bizim lehimize çıkmıştı. Kararı bugün icraya koyacağım.
Danıştay'ın kararına göre İcra mahkemesinin'de lehimize 200-TL vekalet ücretine karar vermemesi gerekiyordu.
200-TL ye karar verilmesi doğru ise icra vekalet ücretinin 24-TL olması gerekecek.
Sonuç olarak bu iş Nasrettin Hoca fıkrasına dönmüş durumda.
Saygılarımla.
Old 14-09-2011, 17:39   #7
Av.Barış Kılıç

 
Varsayılan

Bence danışatayın kararı icra daireleri için uygulanmayacak çünkü avcihanşahin'in dediği gibi avukatlık ücret tarifesinde 11. madde icra daireleri için daha özel madde konumunda. İcra Mahkemesinin 200 TL vekalet ücreti vermesi doğru çünkü şikayet maktu vekalet ücretine tabi. Sadece parayla ölçülebilen davalarda vekalet ücretleri Danıştayın kararına tabi. Bu durumda avcihanşanin verdiği örnekte 500 TL işçi alacağı davasında önceden 1100 tl vekalet ücreti çıkarken benim düşüncem şuan 60 TL vekalet ücreti çıkacak. Çünkü vekalet %12 'ye düştü. Benim düşüncem böyle ama uygulama nasıl olacak yada şuan nasıl uygulanıyor bilgim yok. Çok yakında bir işçi alacağı davasında reddedilen kısım için karşı tarafa vekalet ücreti çıkacak. Reddedilecek(tabi bilirkişi raporuna istinaden) kısım 100TL. Bu 100TL için 1100TL vekalet ücreti mi çıkacak yoksa 12 TL mi çıkacak bende merakla bekliyorum.
Old 15-09-2011, 08:29   #8
avcihansahin

 
Varsayılan

Bence bu konuda tıpkı 11. maddede olduğu gibi yasal düzenleme yapılması gerekir. Çünkü ortaya çok komik rakamlar çıkıyor.
Old 15-09-2011, 11:15   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Tarife’nin ilgili maddeleri aşağıda sunulmuştur:

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki ...Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.333,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz. )
Not: Parantez içindeki son cümle için yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir: “TBB 2011/160 sayılı duyurusu: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 12. maddesinin “Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.” şeklindeki son cümlesinin yürütülmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.6.2011 gün 2011/321 YD İtiraz Nolu kararı uyarınca durdurulmuştur.”

Alıntı:
Yazan De jure
Hükmedilen(200)tl vekalet ücreti ilamlı icraya konu olduğunda, Danıştayın durdurma kararı gereği icra vekalet ücreti sanırım (24)tl tekabül ediyor.

Danıştay’ın durdurma kararı 12.madde ile ilgili olduğuna göre 11.maddeyle düzenlenen icra vekalet ücreti Danıştay kararından etkilenmeyecektir. İcra vekalet ücreti 11.maddeye göre, 180 TL olarak hesaplanır.
Alıntı:
Yazan avcihanşahin
Benim şahis görüşürüm icra vekalet ücreti yine 180,00 TL' ye tekabül ederi. Zİra ben uygulanın AAÜT' nin 11. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi gibi olacağı kanısındayım. Tabi benimki sadece bir görüş uygulamaya şahit olan meslektaşlarımız tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim.

Tarife varken tecrübeye ihtiyacınız yok demektir: Tarife’nin 11.maddesine göre hesaplama yapılacağına ilişkin görüşünüz doğrudur.
Alıntı:
Mesela bir işçi alacağı davasında dava değeri 500,00 TL ise hükmedilecek vekalet ücreti 1100 değil 500 olacak herhalde.
İş Mahkemesinde görülecek işçi alacağı davası için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı nedeniyle bu görüşünüz doğrudur.

Alıntı:
Yazan AV.İLKER VURAL
Danıştay'ın kararına göre İcra mahkemesinin'de lehimize 200-TL vekalet ücretine karar vermemesi gerekiyordu. 200-TL ye karar verilmesi doğru ise icra vekalet ücretinin 24-TL olması gerekecek.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı 12.madde ile ilgili olduğuna göre 11.maddeyle düzenlenen icra mahkemesi vekalet ücreti Tarife'deki gibi 200 TL olmalıdır.

Aynı şekilde icra vekalet ücreti de Danıştay kararından etkilenmeyecektir. İcra vekalet ücreti 11.maddeye göre, 180 TL olarak hesaplanır.
Alıntı:
Yazan Av.Barış Kılıç
Bence danışatayın kararı icra daireleri için uygulanmayacak çünkü avcihanşahin'in dediği gibi avukatlık ücret tarifesinde 11. madde icra daireleri için daha özel madde konumunda. İcra Mahkemesinin 200 TL vekalet ücreti vermesi doğru çünkü şikayet maktu vekalet ücretine tabi. Sadece parayla ölçülebilen davalarda vekalet ücretleri Danıştayın kararına tabi. Bu durumda avcihanşanin verdiği örnekte 500 TL işçi alacağı davasında önceden 1100 tl vekalet ücreti çıkarken benim düşüncem şuan 60 TL vekalet ücreti çıkacak. Çünkü vekalet %12 'ye düştü. Benim düşüncem böyle ama uygulama nasıl olacak yada şuan nasıl uygulanıyor bilgim yok.

Tarife ile uygulama farklı olamaz. Tarife’ye göre yaptığınız hesaplamalar doğru.
Alıntı:
Çok yakında bir işçi alacağı davasında reddedilen kısım için karşı tarafa vekalet ücreti çıkacak. Reddedilecek(tabi bilirkişi raporuna istinaden) kısım 100TL. Bu 100TL için 1100TL vekalet ücreti mi çıkacak yoksa 12 TL mi çıkacak bende merakla bekliyorum.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle 100 TY reddedilen miktar için verilecek olan karşı vekalet ücreti 12 TL olacaktır.
Alıntı:
Yazan avcihanşahin
Bence bu konuda tıpkı 11. maddede olduğu gibi yasal düzenleme yapılması gerekir. Çünkü ortaya çok komik rakamlar çıkıyor.

Çok haklısınız. Rakamların komik olmasının yanı sıra ortaya eşitsizlik de çıkıyor:
170 TL alacak için icra takibi yapan avukat 170 TL ücret alırken,
170 TL alacak için davaya giren avukat sadece 170xyüzde 12=20.40 TL ücret alacaktır.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararından bir an önce dönmesi, gün geçtikçe uzaklaşan adaleti de geri döndürecektir.

Yukarıdaki mesajlarında deneyimli olanlardan görüş soran Sayın Meslektaşlarıma Danıştay’ın ülkemizin en deneyimli kurumu olduğunu hatırlatırım.

Umarım Danıştay da deneyimlerini hatırlar.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi Tespit Davası-Tebligat Asile mi Vekile mi Yapılmalı? ekinheval Meslektaşların Soruları 12 05-07-2017 11:26
ek davanın dilkeçesi asile mi tebliğ edilir vekile mi? law in law Meslektaşların Soruları 10 27-07-2012 12:39
Hem asile hem vekile gönderilen icra emri ve sürenin başlangıç tarihi Av. Gülfigen Meslektaşların Soruları 1 15-06-2009 15:06
asile mi vekile mi? köktaş Meslektaşların Soruları 4 11-05-2009 10:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04218006 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.