Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Anket Sonucu: Yargı Hizmetlerinin parasız olması gerektiği görüşüne
Katılıyorum 606 58,78%
Katılmıyorum 358 34,72%
Çekimserim 67 6,50%
Oy Verenler: 1031. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 309)

Yargı hizmetinin parasız olması için THS'nin kampanya düzenlemesini talep ediyorum...

Yanıt
Old 27-05-2011, 20:13   #1
Nusret

 
Varsayılan Yargı hizmetinin parasız olması için THS'nin kampanya düzenlemesini talep ediyorum...

Bütün yargısal iş ve işlemler parasız olmalı, insanların "adalet"e ulaşmaları çabası paraya tahvil edilmemelidir. Zaten bu Devlet gelir üzerinden, hatta harcama üzerinden de vergi almıyor mu? Yargısal işlerden dolayı nasıl para alınırmış? Osmanlı'da da yargı için alınan harçlar kadının geliri sayılırmış. Bu kirli ve çirkin gelenek kadının yerine devleti geçirerek devam ediyor maalesef.

THS'nin de, bütün yargısal iş ve işlemlerin parasız olması gerektiğine dair büyük bir kampanya düzenlemesini talep ediyorum.

İstanbul Barosu'nun son Kongresinde buna dair (yani Baro'nun bu konuda İdare ve Meclis nezdinde çalışma yapması için) sunduğum önerge son sıralarda okunup oya sunuldu ve salonda kalanların :-) tümünün (yine de az sayılmazdı canım, güldüğüme bakmayın) oyunu alarak oybirliğiyle kabul edilmişti. Ama şimdiye kadar bir hareket göremedik Baromuzdan.
Old 28-05-2011, 07:13   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Eleştiri

Hukuksal üslup ve gerekçeden yoksun bir anket…

Hiç değilse, aşağıdaki kararlar incelenmeli, hukuksal gerekçelerle eleştirilmeli, ekonomik yönden de kaynak önerilerinde bulunulmalı idi (bulunulmalıdır).

YİBK. 23.12.1976 gün ve 1976/11-7 E.-6 K.
YİBK. 7.12.1964 gün ve 1964/3 E.-5 K.

HGK.E. 2010/12-158,K. 2010/178,T. 24.3.2010:
“…Kamu hizmetlerinin kurulması ve yürütülmesi için gerekli olan mali kaynağın sağlanması amacıyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu mali yükümlerden kaynaklanan alacakları genel olarak kamu alacakları olarak nitelendirilmektedir.
Devletin kamu alacağını oluşturan gelir kaynaklarından birini de, kamu hizmetlerinden yararlananların ödedikleri harçlar oluşturmaktadır. Harçların oluşturduğu yükümlülük, teoride, "masrafı karşılama" ve "faydalanma" ilkelerine dayandırılmaktadır.
Masraf ( lar )ı karşılama ilkesine göre harç, hizmetin gerektirdiği maliyetle ölçülürken; faydalanma ilkesinde hizmetin maliyeti değil, yükümlü için taşıdığı değer esas alınmaktadır…”

Anket bağlamında:
1.Hizmet:
2.Hizmetin maliyeti:
3.Faydalanma ilkesi:
4.Yükümlü:
5.Kaynak:
Old 29-05-2011, 08:22   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

"Yargı harçları masrafı karşılayacak düzeye çekilmelidir." şeklindeki bir öneri daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Halihazır durumda yargı harçları yargı hizmetine tahsis edilmemekte, Maliye'ye gitmektedir. Gazetelerdeki bir habere göre:

Alıntı:
Devletin verilerine göre, 2011 yılında tahsil edilmesi beklenen 8 milyar liralık harcın, 2 milyar 903 milyon 957 bin lirası yargı harçlarından gelecek.

Bütçe verilerine göre, yargı harçlarından 1 milyar 547 milyon 491 bin lira, diğer yargı harçlarından 1 milyar 352 milyon 352 bin lira, vergi yargısı harçlarından da 4 milyon 114 bin lira tahsilat yapılacak

Yargı harçları geliri yılda 3 Milyar Lira. Yani yaklaşık 2 milyar dolar! Yargı mensuplarına verilen maaşların üzüntü verecek kadar düşük olduğu da nazara alındığında, paraların amacı dışında kullanıldığını söylemek zor olmaz.

Ben asıl bu hoyratlığa karşıyım. Yargının harcı yargıya ait olmalıdır, fazlası ise alınmamalıdır.
Old 29-05-2011, 08:40   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Odak noktası

Alıntı:
Yargı mensuplarına verilen maaşların üzüntü verecek kadar düşük olduğu da nazara alındığında, paraların amacı dışında kullanıldığını söylemek zor olmaz.

Evet, Sayın Dikici...
Konun omurgasına dokundunuz:

1.Adalet hizmeti
2.Kalitesi
3.Sunanların maddi durumu
4.Maliyeti...

Hiç bir faaliyet(hizmet)ekonomiden ayrı düşünülemez!
Hak arama özgürlüğünü engellemeyecek ve fakat kaliteli hizmetin sürdürülmesini de sağlayacak bir denge (denklem) kurulmalı (kurulabilir).

Alıntı:
" Dünyanın en büyük adalet sarayı..."

Dünyanın en adil ülkesi...
Old 30-05-2011, 12:06   #5
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Nusret

Düşüncenize katılamıyorum; İstanbul Barosunun kararını yerinde bulmuyorum:

Bence yargı hizmeti bedava olmamalı ama yargı hizmetinin bedelini haksız çıkan ödemelidir. Başkasına haksızlık eden için yargı hizmetinin bedava olması ayrı bir haksızlık olur. Yargı hizmeti için harcanan para haksızlar yüzünden harcanmaktadır. Bedava olursa, başkasına haksızlık etmeyenlerin verdiği vergilerden başkasına haksızlık edenler yararlanmış olur.

Yargılama hizmetinden haklıların yararlandığı düşünülmektedir. Bu düşünceyle yargı harcının başlangıçta hak iddia eden davacıdan alınması doğru değildir. Çünkü sonradan haksızdan alınmasına karar verilmektedir. Yargı hizmetinin nedeni davacılar değil, haksızlardır. Bu nedenle bedelini de haksızlar ödemelidir.

Şimdi olan:
Yargı hizmeti için haklı olup olmadığına bakılmaksızın başlangıçta davacıdan harç alınmaktadır. Bunun nedeni devletin yargı harçlarını tahsil etme külfetinden kurtulmak istemesidir. Haklı çıkan davacı hem harcı devlete peşin ödemek, hem de devletin yargı harcını tahsil etmekle uğraşmak zorunda kalmaktadır.

Olması gereken:
Başlangıçta harç alınmamalı böylelikle hak arama yolu kolaylaştırılmalı. Dava sonunda haksız çıkan harcı ödemeli. Ödemezse devlet tarafından tahsil edilmeli. Haklı çıkan taraf devletin harcını tahsil etmekle uğraşmamalıdır.

Saygılarımla
Old 30-05-2011, 18:42   #6
Esma Gövez

 
Varsayılan yargıda para

ben kesinlikle düşüncenizin aksi kanaatindeyim.. evet yargıdada harçlardan para alınmalı her aşamasında mümkünse olmalı.. son dönem ceza mahkemelerinde alınan harç paralarının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.. tam bir eşitlik sağlanmış durumda bence tabi bu benim düşüncem
Old 30-05-2011, 21:59   #7
beccaria

 
Varsayılan

Her şey para ile ölçülür oldu. Adalet para ile aranır mı?
Hak arama "Parasız" olmalı. Temyiz yolu 40 TL ye bağlandı.
İleride Cumhuriyet Savcılığı'na yapacağımız suç duyurusu bile paralı olursa şaşmayacağım!...
Old 30-05-2011, 23:20   #8
Gemici

 
Varsayılan

Başlık: Yargı hizmetinin parasız olması için THS'nin kampanya düzenlemesini talep ediyorum...

Anladığım kadarı ile katılımcıların hemen hemen hepsi 'yargı hizmetinden' 'harçları' anlıyor. Dar anlamda doğru bir düşünce belki de. Sınırları biraz geniş tuttuğumz zaman sadece harçları değil, avukat ücretini de ilave etmek gerekir tartışmaya.

Yargı hizmeti bir kamu hizmetidir. Devletten beklenilen, yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Devlet yapmak zorunda olduğu bu hizmete karşılık bir bedel istediğinde adil olmak zorundadır benim düşünceme göre;
1. Cebinde yiyecek ve giyecek parası olmayanla, bankada veya başka yerlerde milyonları olandan aynı harcı istemek adil değildir,
2. Haksız olandan ve haklı olandan aynı harcı almak'ta adil değildir,
3. Vergi mükellefiyetinde olduğu gibi herkesin mali gücüne göre bir harç ödemesi bir 'harç adaletine' ve adil bir yarıgılama hizmetine yol açabilir,
4. Herkesten aynı harç alınacaksa, maddi gücü olmayan ve yargı hizmetini haklı olarak isteyen kişilere, tüm harçları, mahkeme masraflarını ve avukat ücretini kapsayan, adli yardım yapılmalıdır.
5. Haklı haksız ayırımı ve zengin fakir ayırımı gözetilmeksizin herkesten aynı harcın alınması ve herkese yargı hizmetinden karşılıksız yararlanma olanağı suistimale ve/veya adaletsizliğe yol açar.
6. Soru şu: Belediye ötobüsü ile yolculuk yapmayı parasız mı yapalım, yoksa ödeme gücü olmayanlara kolaylık mı sağlayalım? Yolculuk yapmak zorunda olanlarla keyif için otobüse binenler arasında bir ayırım yapmak gerekmez mi?

Saygılarımla
Old 01-06-2011, 00:05   #9
aqua

 
Varsayılan

(son dönem ceza mahkemelerinde alınan harç paralarının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.. tam bir eşitlik sağlanmış durumda bence tabi bu benim düşüncem)

Kime göre neye göre eşitlik.Çocuk yargılamaları,CMK avukatının görevi,40 TL yüzünden temyiz etmemenin sonuçları avukat ve sanık açısından hangi eşitliği sağlıyacak.AİHS 6 madde ne olacak?
Old 01-06-2011, 00:07   #10
aqua

 
Varsayılan

Kamusal hizmetler ücretsiz olması sosyal devletin ilkesidir.
Old 01-06-2011, 16:36   #11
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aqua
Kamusal hizmetler ücretsiz olması sosyal devletin ilkesidir.
Haksızlara kaynak aktarmak haksızlık yapmayanlara haksızlık olur.

Sosyal devletin amacı güçsüzleri korumaktır; haksızları korumak değildir.
Old 01-06-2011, 18:48   #12
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aqua
Kamusal hizmetler ücretsiz olması sosyal devletin ilkesidir.


İçme suyundan ücret, ekmekten vergi alınan bir ülkede, yargı hizmetlerinden de harç alınması gayet doğaldır.
Old 01-06-2011, 20:54   #13
aqua

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Esma Gövez
Aslında fena fikir değil suç duyurularında da para alınabilir bence bunada el atmaları lazım ki yargı yükü tıkırında işlesin

Şikayete bağlı suçlar neler acaba?
Old 01-06-2011, 22:11   #14
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Hukukun üstünlüğü ortak paydasında

Ekonomi uzmanlarının affına sığınarak...

Hiç bir ekonomik sistemde "üretilen mal" ve "sunulan hizmet"in maliyeti "sıfır" değildir!

Sıfırlanan maliyet, bir başka yoldan... Fakat mutlaka... karşılanır (Doğrudan/dolaylı vergiler gibi)...

"Hukukun üstünlüğü" ortak paydasında, sitemizde tartışılan her konunun hukuksal bir gerekçesi ve çözüm önerisi olmalıdır!

Alıntı:
Bütün yargısal iş ve işlemler parasız olmalı,

...!!!

Hukuksal gerekçe ve çözüm önerisinden yoksun, içi boş bir slogan..!


Hepinize sevgiler.
Old 02-06-2011, 11:24   #15
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Esma Gövez
ben kesinlikle düşüncenizin aksi kanaatindeyim.. evet yargıdada harçlardan para alınmalı her aşamasında mümkünse olmalı.. son dönem ceza mahkemelerinde alınan harç paralarının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.. tam bir eşitlik sağlanmış durumda bence tabi bu benim düşüncem

Alıntı:
Yazan Esma Gövez
Aslında fena fikir değil suç duyurularında da para alınabilir bence bunada el atmaları lazım ki yargı yükü tıkırında işlesin

Bozuk bir Türkçe ile yazdıklarınız, okullar olmasa işinin ne kolay olacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı'nı anımsatıyor.
Old 02-06-2011, 12:54   #16
hukukcugokhanozkan

 
Varsayılan

En iyisi, hükmün kesinleşmesi üzerine haksız çıkan taraftan yargılama harç ve giderlerinin alınmasıdır.Yani en son aşamada tüm masraflar davayı kaybeden tarafa yüklenmelidir.
Old 02-06-2011, 14:07   #17
Av. Tevrat DURAN

 
Varsayılan

Yargı organlarına başvurulurken harcın (peşin harç) alınmaması gerektiği kanaatindeyim.
Yargılama sonunda haksız çıkan taraftan ya da (HUMK 409 gibi- yargıyı gereksizce oyalayan taraftan)harcın Maliye Tarafından tahsili adil olur diye düşünüyorum.
Old 03-06-2011, 10:51   #18
avukatlutfi

 
Varsayılan Kesinlikle ücertsiz olmalıdır.

Sistem güçlünün ve zenginin adalet arayışını mümkün kılmakta.Vatandaş 600 tl lik zararı için hasar tespit istediğinde, 670 tl ye yakın (Bkişi dahil) masraf yapmak zorunda bırakılıyor.Harçlar yüzünden isteyeceği maddi ve manevi tazminat bedelini düşümek veya istememek durumda kalıyor.Harçların ivedilikle makul düzeye çekilmesi mümkünse kaldırılması gerekmektedir.Yoksa sadece parası olanın ,hırsızın ,yolsuzun adaletinden bahsetmek zorunda kalacak, bunların davaları doğrultusundaki içtihatları emsal olmak zorunda kalacağız
Old 03-06-2011, 11:01   #19
avukatlutfi

 
Varsayılan Avukat talebide artacaktır

Harçlar kaldırıldığında vatandaş rahatlıkla avukat talebinde de bulacaktır.Ayrıca müvekkili dava başında ücret telaşına sokmak yerine yerine,dava bitimi kazanan tarafın avukatlık bedeline devlet güvencesi de getirilebilir.Gerekirse devlet cebri icra ile dava bitimi parasını bir şekilde alacaktır.Bu şekilde avukatlar davalarını kazanabilmek için daha fazla gayret sarf edecekeler, müvekkilin kaygısı ve avukatın ücret alalmama tereddüte kalmamış olcaktır.Öneri olarak getirilebilir, ne dersiniz?
Old 04-06-2011, 10:27   #20
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Çözüme doğru...

Konunun "HARÇ" bölümüyle sınırlı olarak:

1.Yargılama faaliyeti kamusal bir hizmettir.
2.Her hizmet gibi bir maliyeti vardır.
3.Bu maliyetin bir kısmı, ”harç” adı altında, hizmetten yararlanandan peşin olarak alınmaktadır.
4.“Dava açan haklıdır” kabulü yanlıştır…!
5.Harç; kişinin haklılığı konusunda düşünmesini sağlar.
6.Harç; Yargı’nın gereksiz yere meşgul edilmesini önler.

Öneri:
1.Dava açılırken harç alınmasın…
2.Kaybeden davacı tarifenin (harç ve ücret) …..(?) mislini ödesin!
Old 07-06-2011, 18:07   #21
emrahcevik

 
Varsayılan

kesinlikle harçların makul seviyeye çekilmesi gerekir. şu anda harçlar ve diğer yargılama giderleri akla ziyan miktarlarda.

hepimizin başına geliyordur. üç kişilik bilirkişi heyeti için kişi başı 500- 600 TL ücret, zaten mağdur olan işçiden istenen 250 TL bilirkişi ücreti, vakıf araçlarından hacizler veya diğer adli işlemler sırasında alınan oldukça yüklü meblağlar. yüksek temyiz harçları. 5.000 TL'lik bir davadaki 200 TL'ye yaklaşan temyiz giderleri vs.

velhasıl vatandaş adliyeye adımını attığı andan itibaren sisteme olan güvenini kaybetmektedir.

şimdilik adliyelerdeki iş yoğunluğunun en temel sebebi personel eksiği olmakla birlikte, uzun dönemde yargı reformu yapılmadıkça personel sayısının arttırılması da çözüm olmayacaktır.

son olarak avukatların dahi güvenmediği bir yargı sistemine vatandaş neden güvensin?
Old 08-06-2011, 17:16   #22
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aqua
Kamusal hizmetlerin ücretsiz olması sosyal devletin ilkesidir.

Old 08-06-2011, 17:28   #23
Derya DEMİR

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Haksızlara kaynak aktarmak haksızlık yapmayanlara haksızlık olur.

Sosyal devletin amacı güçsüzleri korumaktır; haksızları korumak değildir.

Sosyal devletin tasfiyesini izliyoruz hep beraber. Yasaların güçsüzleri korumadığı bir ortamda, hak, adalet kavramlarına yabancılaşılan bir ülkede, haksızlıklar aleniyet kazanmış ve pişkin pişkin savunuluyorsa, her şey piyasalaşmış ve parayla ölçülmeye başlamışsa, toplum çürütülmüşse, çözümlerimiz yine güçlüye yarıyorsa...

Ne diyebiliriz ki?

"Her şeyin bir karşılığı var" fikri nedense bana Türk Filmleri' ndeki kötü adamları hatırlatıyor!
Old 08-06-2011, 22:16   #24
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Derya DEMİR
Sosyal devletin tasfiyesini izliyoruz hep beraber.
Önce adalet hizmetinin nedenlerini ortaya koyalım da sonra yargı harçlarının sosyal devlet ilkesiyle ilişkisine bakalım:

- Kiracısını çıkarmak ve daha fazla kira almak için haksız yere durmadan dava açan ev sahibinin neden olduğu hizmetin harcını neden sosyal devlet ödesin?

- Rüşvet alan, yolsuzluk yapan memurların yargılama harçlarını neden sosyal devlet ödesin?

- İşçilerine haksızlık yapan işverenin ödemesi gereken yargılama harcını neden sosyal devlet ödesin?

Öte yandan yargılama giderlerinin tahsili külfetinden kaçan devlet, giderlerin peşin ödenmesi kuralından vazgeçmedikçe adalet aramak zordur.

Yukarıdaki nedenlerle harçların azaltılması veya alınmaması düşünülmemeli ama harçların (ve yargılama giderlerinin) peşin alınması yerine, dava sonunda haksız çıkandan alınması yolunda mücadele edilmeli.

Nereye saldıracağımızı bilmezsek kendimizi vururuz.

Saygılarımla
Old 08-06-2011, 23:15   #25
Gemici

 
Varsayılan

Anahtar kavram:
'Sosyal Devlet'
Sosyal devlet her kamu hizmetinin, herkes için, parasız olması mıdır?
yoksa
Sosyal devlet herkesin kamu hizmetinden yararlanmasının/yararlanabilmesinin sağlanması mıdır?

Asgari ücretle çalışan veya ailesinin geçimini sağlayacak kadar bile mali gücü olmayan, mali gücü olmadığı için de dava bile açamayanla, milyarderden aynı harcın alınması sosyal devlet devlet ilkesine uygun mudur?


Saygılarımla
Old 09-06-2011, 09:14   #26
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gemici
Asgari ücretle çalışan veya ailesinin geçimini sağlayacak kadar bile mali gücü olmayan, mali gücü olmadığı için de dava bile açamayanla, milyarderden aynı harcın alınması sosyal devlet devlet ilkesine uygun mudur?
Harç bir hizmet karşılığı olarak alındığından ve vergi olmadığından "vergi adaleti" benzeri gelirle orantılı bir uygulama düşünülmemiştir. Düşünülse elbette iyi olurdu.

Tıkanıklık harçlarda değil, ücretlerdedir.

Adli müzaheret kurumu hiç geliri olmayanlar için iyi bir çıkış yoludur. (Bakınız: HUMK 465-472) Ancak bu yol her dar gelirli için açık olmadığından yeterli değildir.

Yargılama giderlerinin ağırlığı düşük miktarlı anlaşmazlıklarda daha da önem kazanmaktadır ki zaten güçsüzlerin davaları düşük miktardadır.

Örneğin aldığı cep telefonu bozuk çıkan kasabın çırağı, verdiği paranın iadesi yolunda tüketici hakem heyetinden aldığı kararla hakkını icraya koyabilir hale getirmiştir. Ancak 330 liranın icra takibiyle tahsili için avukatına kaç lira vermek zorundadır? Bir avukat, 330 liralık da olsa bir takip için kaç lira ücret almalıdır? Haklı olan yargılama sonunda hiç zarara uğramamalıdır. Bu nedenle haklının avukatlık ücretinin haksız tarafından ödenmesi gerekir. Halbuki uygulama tam tersinedir: Haklı çıkan taraf karşı tarafa yüklenen avukatlık ücretini bile alamamaktadır.

Yargılama giderlerinin önemli bir bölümünü bilirkişi ücreti, avukatlık ücreti, taksi ücreti oluşturmaktadır. Ücretlerin indirilmesi mümkün olamayacağına göre başka bir çözüm gerekmektedir.

Çözüm olarak HUMK 465 ve devamındaki maddelerin herkese uygulanması düşünülebilir.

Sosyal devlet sadece harçlarda değil, yargılama giderlerinde de kendini göstermelidir.

Saygılarımla

Meraklısına Tarih:
Eskiden ceza mahkemelerinde devlet yargılama giderlerini borçlanmaktaydı. Taksiciler, bilirkişiler adliyeden alacaklı olurdu. Bakanlıktan ödenek gelince adliye borçlarını öderdi. Ceza yargılamasında uygulanan bu eski yöntem hukuk yargılamasında da uygulanabilir. Hukuk mahkemeleri yargılama giderlerini borçlanarak, dava sonunda haksız çıkandan tahsil ederek, birikmiş bilirkişi ve taksi ve avukatlık ücretini ödeyebilir.

Biliyorum ki yukarıdaki öneriyi devletin uygulaması zordur ama sosyal devlet olmak da kolay değildir.

Meraklısına Huzur:
Adli müzaheret yöntemiyle
- avukat-müvekkil arasındaki para ilişkisi ortadan kalkacağından ve
- müvekkilden tahsilat yapmanın zorluğu ortadan kalkacağından
avukatların da huzura ermesi muhtemeldir.
Old 09-06-2011, 12:53   #27
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gemici
Asgari ücretle çalışan veya ailesinin geçimini sağlayacak kadar bile mali gücü olmayan, mali gücü olmadığı için de dava bile açamayanla, milyarderden aynı harcın alınması sosyal devlet devlet ilkesine uygun mudur?

Kisa bir aciklama gerekecek:
Kast edilen sadece harclar degil elbette. Tüm yargi masraflari

SAYGILARIMLA
Old 09-06-2011, 17:20   #28
avukat 35

 
Varsayılan

Her kamusal hizmetin bir maliyeti vardır elbette ancak ben yargının her bir kamusal faaliyet olarak algılanmasını kabul edemiyorum. Belki hukuka çok fazla ayrıcalık tanıdığımdandır. Yargı bence toplumdaki herkesin teminatı olduğundan erişimi de herkesin hiç zorluk çekmeyeceği şekilde kolay olmalıdır.
Old 10-06-2011, 11:43   #29
Nur Deniz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Önce adalet hizmetinin nedenlerini ortaya koyalım da sonra yargı harçlarının sosyal devlet ilkesiyle ilişkisine bakalım:

- Kiracısını çıkarmak ve daha fazla kira almak için haksız yere durmadan dava açan ev sahibinin neden olduğu hizmetin harcını neden sosyal devlet ödesin?

- Rüşvet alan, yolsuzluk yapan memurların yargılama harçlarını neden sosyal devlet ödesin?

- İşçilerine haksızlık yapan işverenin ödemesi gereken yargılama harcını neden sosyal devlet ödesin?

Öte yandan yargılama giderlerinin tahsili külfetinden kaçan devlet, giderlerin peşin ödenmesi kuralından vazgeçmedikçe adalet aramak zordur.

Yukarıdaki nedenlerle harçların azaltılması veya alınmaması düşünülmemeli ama harçların (ve yargılama giderlerinin) peşin alınması yerine, dava sonunda haksız çıkandan alınması yolunda mücadele edilmeli.

Nereye saldıracağımızı bilmezsek kendimizi vururuz.

SaygılarımlaHani kanun önünde herkes eşitti?

Milyarderlerle, yoksul insanlar yargıda harçlar ve masraflar olarak eşit olarak değerlendirilmeli, yargılama sonucunda ise, duruma göre daha çok kusurlu olan taraf tüm masrafları üstlenmeli diye düşünüyorum.

Bedava hizmet yargıda bile yüz güldürmez.
Old 10-06-2011, 12:20   #30
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Kavram

Kavram :
1.Adalet hizmeti
2.Yargılama giderleri (Harç,Bilirkişi,Tebligat,V.Ücreti….vb.)
3.1.Hizmetin maliyeti
3.2.Hizmet maliyetinin kaynakları
3.2.1.Vergiler (Dolaylı/Doğrudan)
3.2.2.Yargı harçları
4.Yargı harçları
4.1.Harcın yükümlüsü
4.2.Harcın oranı
4.3.Harcın ödenme zamanı

Çözüm önerileri:

1.Her hizmetin bir maliyeti vardır…

2.Her yurttaş yararlandığı/yararlanmadığı her hizmetin karşılığını, doğrudan veya dolaylı yoldan ödemektedir.

3.Yargı harçları yüksekse …Önerilen oranlar bildirilsin…

4.”Yargı hizmetinin parasız olması” isteniliyorsa…. Maliyetinin hangi kaynaktan nasıl sağlanacağı açıklansın…
Alıntı:
Yargı hizmetinin parasız olması...

Lafla peynir gemisi ….
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Marmaristeki Avukat Arkadaşlardan Yardım Talep Ediyorum. tugceturk Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 15-09-2009 15:16
Malatya'da ufak bir yardım talep ediyorum Korayc Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 5 30-04-2007 15:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06494904 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.