Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tapu İptali Ve Tescil Davasında Zamanaşımı?

Yanıt
Old 18-03-2011, 14:41   #1
ncoban

 
Acil Tapu İptali Ve Tescil Davasında Zamanaşımı?

iyi günler,
Tarafımıza karşı açılmış bir tapu iptali ve tescil davası mevcut.Dava dilekçesindeki iddialar şu şekildeavacılar ile müvekkilim arasında 1998 yada 1999 senesinde müvekklimin miras payını diğer davacılara devretme konusunda bir anlaşma yapılmış,bu anlaşma karşılığında müvekkilime 5.000.00TL elden nakit verilmiş ve 7000 dolarlık da senet imzalanmış.Daha sonra 7000 dolardan 3500 doları bir davacı 2000 doları da diğer davacı ödemiş ve ödenmeyen 1500 dolar kalmış.Davacı taraf kalan 1500 doları da ödeyelim müvekkilimin hissesini iptal edip bizim üzerimize tescil edin amacı ile tapu iptali ve tescil davası açmış durumda.
Benim sorum davacılar her ne kadar bu iddialarında haklı olmasalar da 1998 yılından bu yana çok zaman geçmiş durumda.Bu davada muvazaa olmadığından dolayı da 10 yıllık zamanaşımı süresinin olduğunu düşünüyorum.Acaba doğru mu düşünüyorum?Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
Old 18-03-2011, 18:08   #2
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ncoban
iyi günler,
Tarafımıza karşı açılmış bir tapu iptali ve tescil davası mevcut.Dava dilekçesindeki iddialar şu şekildeavacılar ile müvekkilim arasında 1998 yada 1999 senesinde müvekklimin miras payını diğer davacılara devretme konusunda bir anlaşma yapılmış,bu anlaşma karşılığında müvekkilime 5.000.00TL elden nakit verilmiş ve 7000 dolarlık da senet imzalanmış.Daha sonra 7000 dolardan 3500 doları bir davacı 2000 doları da diğer davacı ödemiş ve ödenmeyen 1500 dolar kalmış.Davacı taraf kalan 1500 doları da ödeyelim müvekkilimin hissesini iptal edip bizim üzerimize tescil edin amacı ile tapu iptali ve tescil davası açmış durumda.
Benim sorum 1998 yılından bu yana çok zaman geçmiş durumda.Bu davada muvazaa olmadığından dolayı da 10 yıllık zamanaşımı süresinin olduğunu düşünüyorum.Acaba doğru mu düşünüyorum?Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

Tapu İptali ve tescil davalarında, durum niteliğine göre Zamanaşımı durumunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Muvaza durumunda, zamanaşımı yok; hata hile gabin hallerinde tapu iptali tescil davasında işlemden itibaren 1 yıllı hak düşürücü, süresi gibi.
Old 18-03-2011, 19:13   #3
mahmutmicoz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşıma başarılar diliyorum.

Türk Medeni Kanunu

II. Miras payı üzerinde sözleşme

MADDE 677.- Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlıdır.
Bir mirasçının üçüncü kişiyle yapacağı böyle bir sözleşmenin geçerliliği, noterlikçe düzenlenmesine bağlıdır. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermez; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlar.

1) Kanun taraflar arasındaki anlaşmanın geçerlilik koşulunu RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASINA bağlı tutmuş.
2) Borçlar kanununa göre bir taraf edimini eksik ifa etmiştir. Yani kalan 1500 dolar ödenmediği için müvekkiliniz de taşınmazın mülkiyetini devretmeyebilir.
Old 19-03-2011, 15:54   #4
ncoban

 
Varsayılan

Cevaplarınız için çok tesekkür ederim.Sayın mahmutcimöz bizim olayımızda resmi yapılan bir sözlesme de mecut değil,davacı taraf sözlü olarak haricen bir sözlesme yapıldığını iddia ediyor.5000TL ve 5500 doların ödendiğini tanıkla kanıtlamak amacında sanırım.Bu meblağa elbette ki tanık dinletilemez ama benim korkum yanlıs da olsa müvekkilimle davacılar arasında bu sekilde bir sözlesme yapıldığına dair yalancı tanık dinletip ayrıca araya paraların da ödendiğini sıkıstırmaları.Aslında davacı iddialarının hiçbirinde haklı değil.Ama sizin yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile sanırım benim konum ile ilgili olarak ileri sürebileceğim bir zamanasımı süresi yok.
Old 19-03-2011, 17:27   #5
mahmutmicoz

 
Varsayılan Borçlar Kanununa göre akitte edimler yerine getirilmemiş.

Sayın "ncoban" ; yukarıda açıklamalarıma ek olarak Borçlar Kanunumuzun birinci maddesine göre "İKİ TARAF KARŞILIKLI VE BİRBİRİNE UYGUN SURETTE RIZALARINI BEYAN ETTİKLERİ TAKTİRDE AKİT TAMAM OLUR." Demek ki ortada borçlar kanunu anlamında bir akitten bahsedilebilir. Çünkü müvekkiliniz hissesine düşen miras payını belirli bir meblağ karşısında vermeyi taahhüt etmiştir. (Taraflardan birisi icapta bulunmuş, diğeri bu icabı kabul etmiştir.)
Aynî hakkın ihdası için taraflar arasında iltizamî akit ile birlikte tescil talebi ve tescilin yapılmış olması yeterli değildir- Bundan başka tarafların tapu memuru huzurunda tescile tekaddüm eden ve aynî hüküm ve netice meydana getiren bir akit (takrir) yapmaları lâzımdır. (Yani taşınmazın aynı ile ilgili hususlarda aktin resmi şekilde yapılmlası gerekmektedir.)

Diğer bir fikre göre (24), resmî senet ve Borçlar Kanunumuzun muhtelif maddeleri münhasıran karşılıklı borç doğuran akitler için derpiş edilmişlerdir. Meselâ BK. m. 81 gereğince bir tarafın alacağını talep edebilmesi için kendi borcunu ifâ etmiş veya ifâyı teklif etmiş olması lâzımdır. Aksi halde karşı taraf exceptio non adimpleti contractus (aktin icra edilmesi defi) ileri sürebilir. Keza BK. m. 82, 106, 107, 108, 117, f. 2 yalnız karşılıklı borç doğuran akitlere tatbik edilebilirler (26a).
Türk - İsviçre Hukukunda da bu kusur, aktin ihlâli niteliğinde telâkki edilmektedir (65).

Sonuç olarak denilebilir ki akit tamam olmuşsa ve buna rağmen bir taraf diğer tarafa olna edimini yerine getirmiyorsa. Diğer taraf edimini yerine getirmeyen tarafa uygun bir mühlet vererek akitten doğan borcunun yerine getirlmesini istemelidir. Sırf akitten doğan borcun ödenmemesi sözleşmeden dönüleceği anlamına gelmemektedir.

Defi, bir borcu ortadan kaldıran inşaî hakka yaklaşır. Fakat hüküm ve sonucu bakımından ondan ayrılır. Gerçekten defi sahibine karşı tarafın rızası olmaksızın onun hakkı üzerinde tesir icra etmek yetkisini bahşeder. İnşaî haklar yaratıcı, değiştirici veya bozucu bir hüküm ve sonuç meydana getirdiği halde, definin
talep etme yetkisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ancak, talep etme yetkisinin kulalnılmasının önüne geçer. Binaenaleyh defi, bozucu bir sonuç meydana getirmediği gibi, değiştirici bir netice de meydana getirmez. Alacaklı, borçlunun defi dermeyanı ile talep hakkını kaybeder, fakat borç münasebetinin cevherinde bir değişiklik meydana gelmez (15). Diğer bir deyişle, defi borç münasebetini değiştirmeksizin alacaklının hakkını kullanmasına engel olur (16).
Meselâ borçlu zamanaşımı defini kullanmazsa, bu gerçek, alacaklıya hiçbir zaman kaybetmediği alacak hakkını tekrar kullanmak hakkını bahşeder.

Olaydan anladığım kadarıyla herhangi bir defi öne sürülmemiş bulunmakta. o halde siz zamanaşımı itirazında bulunun, bu itirazla birlikte akdin hem borçlar kanunu anlamında hem de medeni kanun anlamında resmi şekilde yapılmasına bağlı bulunduğunu bu nedenle de sözlü beyana itibar edilemeyeceğini bu hususta HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUMUZA GÖRE KESİN DELİLLE İSPATI ZORUNLU OLAN BİR KONUDA TANIK (TAKDİRİ DELİL) DELİLİNE DAYANILAMAYACAĞINDAN BAHİSLE DAVANIN REDDİNİ TALEP EDİNİZ. zamanaşımı itirazınız dinlenilmeyebilir. Sanıyorum sizin yapmanız gereken akdin resmi şekilde yapılmadığından bahisle geçerli olmadığını ileri sürmek olacaktır. karşı taraf bu durumda verdiği paraların iadesini isterse bu durumda da zamanaşımı itirazında bulunun. Saygılarımla.
Konu ile ilgili olarak şuraya bakabilirsiniz: http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/o...orclar-hukuku/
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Zamanaşımı av.n.e.barut Meslektaşların Soruları 4 04-01-2017 07:48
Tapu İptali ve Tescili davasında zamanaşımı Rekoğlu Meslektaşların Soruları 3 22-06-2011 21:47
Tapu İptali ve Tescil Davasında Kayyım emekli olursa yapılacak işlemler? ex lege Meslektaşların Soruları 2 03-04-2008 13:12
Evlatlığın İptali-Miras-Tapu İptali ve Tescil köktaş Meslektaşların Soruları 4 10-11-2007 09:57
Tapu İptali ve Tescil Davasında Yazılı Delil Başlangıcı fulaydın Meslektaşların Soruları 4 30-04-2007 22:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03039503 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.