Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kusurlu Ve Km.sİ İle OynanmiŞ AraÇ SatiŞi

Yanıt
Old 29-01-2011, 17:22   #1
nurullah açıkalın

 
Acil Kusurlu Ve Km.sİ İle OynanmiŞ AraÇ SatiŞi

15 Ekim 2010 tarihinde internet ilanında gördüğüm 2005 model 119000 km.deki Ford marka dizel aracı almak için Trabzon'a gittim.Sahibiyle görüştükten sonra tanıdığım bir ustaya götürerek araca baktırdım iyi durumda olduğunu söylediler ve aracı aynı gün satın aldım. Ancak 1 ay sonra aracın yağı bitti ve değiştirdim. 1 ay sonra 3 litre yağ tekrar bitti. Anormal bi durum olduğunu anlayarak bir ustaya gösterdim ve motorun bitmiş olduğunu söylediler. Bir de yetkili servise göstereyim dedim ve Ford yetkili servisine gittim. Orda bana aracın enson 2007 yılında 145000 kmde servise girdiğini ve daha önce bir şirkete kiralık olarak verildiğini söylediler. Ancak bana satan şahıs arabayı ilk sahibi olan bir şahıstan aldığını da söylemişti. Sonuç olarak ben yetkili servisten ekspertiz raporu aldım.
Elimdeki rapordan aracın km.si ile oynandığı açıkca belli oluyor. Buna dayanarak dava açmayı planlıyorum. Bu davayı nerede,hangi mahkemede açabilirim. Ve bununla ilgili olarak elinde Yargıtay kararı olan arkadaşlar varsa ve benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 31-01-2011, 15:09   #2
Avukaat

 
Varsayılan

Sayın Nurullah Bey,
satıcı taraf şahıs olduğu için Borçlar Kanunu hükümlerine göre dava açmanız gerekecek. Her ne kadar edimler yerine getirilmiş olsa bile hile nedeniyle sözleşmenin feshi davasını açacaksınız. Delil olması bakımından araca ait internet ilanının bir çıktısını alın. Orada aracın kaç km.de olduğunu ve belirtilen özellikleri taşımadığını (veya önceki kullanım hakkında bilgi verilmeyerek yanıltıldığınızı) ispatlayabilirsiniz. Davanız değerine göre sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemesinde görülecektir. Ancak sözleşme trabzonda yapıldığı ve davalı da trabzonda oturduğu için davayı trabzon'da açmanız gerekecek. Araç bedelinin yanı sıra menfi ve müspet zararlarınızı da talep edin.
Old 31-01-2011, 18:07   #3
nurullah açıkalın

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim. Peki elinizde bununla ilgili örnek karar var mı? Ben çok araştırdım ancak bir türlü bulamadım.
Old 01-02-2011, 12:31   #4
Avukaat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nurullah açıkalın
Çok teşekkür ederim. Peki elinizde bununla ilgili örnek karar var mı? Ben çok araştırdım ancak bir türlü bulamadım.

sayın Nurullah Bey,
ilk mesajımda dediğim gibi dava dilekçenize araca ait ilanı eklemek sizin için eşi benzeri bulunmaz bir delil olacaktır. Zaten aracın 2007 yılında araç muayeneye girdiğinde km.si bellidir. Satış sırasında yanınızda olan biri size mahkemede şahitlik edebilir. Ayrıca size aracı satan kişi hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda da bulunabilirsiniz...


yargılamaya yetkili ve görevli mahkeme hakkında,

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4338

K. 2005/5259

T. 25.4.2005

• İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI ( Ayıplarından Kaynaklanan Tazminat Davası/4077 S.K. Kapsamında Bulunmadığı - Davalı Şirketin Birinci Planda Satıcı Konumunda Olmadığı/Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Sonuçlandırılacağı )

• AYIPTAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( İkinci El Araç Satışı/4077 S.K. Kapsamında Bulunmadığı - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Sonuçlandırılacağı/Davalı Şirketin Birinci Planda Satıcı Konumunda Olmadığı )

• TAZMİNAT DAVASI ( İkinci El Araç Satışında Ayıplardan Kaynaklanan/4077 S.K. Kapsamında Bulunmadığı - Davalı Şirketin Birinci Planda Satıcı Konumunda Olmadığı/Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Sonuçlandırılacağı )

4077/m.2,3

ÖZET : Dava, davalı şirketten satın alınan ikinci el minibüsün ayıplarından kaynaklanan tazminat davasıdır.
İkinci el araç satışı 4077 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı, davalının birinci planda satıcı konumunda olmadığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın genel hükümlere göre görülüp sonuçlandırılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat hukukuna ilişkin davada Mersin Asliye Ticaret ( Tüketici ) ile 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, satın alınan ikinci el minibüsün ayıplarından kaynaklanan tazminat davasıdır.
Dosya kapsamından, davalı şirkete ait kullanılan minibüsün davacıya satıldığı, satın alınan araçtaki ayıplı bölümler nedeniyle tazminat istendiği anlaşılmaktadır.

4077 Sayılı Yasada değişiklik yapan 4822 Sayılı Yasanın 3/f maddesinde satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetler kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Davanın nitelendirilmesine göre ikinci el araç satışı olup, 4077 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığı, davalının birinci planda satıcı konumunda olmadığı anlaşılmakla, uyuşmazlığın genel hükümlere göre görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle; H.Y.U.Y.’nın 25. ve 26. maddeleri gereğince Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 25.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

E:2008/5579
K:2008/12612
T:23.10.2008

Tüketici
Tüketici Mahkemesi
Üretim Hatası

Özet
Davacının aracı üçüncü kişiden ikinci el olarak satın alması, garanti süresinin geçmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacının 4077 sayılı Yasa kapsamında "tüketici" olduğundan söz edilemeyeceğinden davaya genel mahkemelerde bakılmalıdır.

4077 s. Yasa m. 1,2,3

Davacı Ceyhun vekili tarafından, davalı M... B... Türk A.Ş. ve B... Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine 20.12.2005 gününde verilen dilekçe ile gizli ayıp nedeniyle değiştirme ve boyanmanın istenmesi üzerine, mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 07.06.2007 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle,
temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Davacı, davalılarca üretilen ve servis hizmeti verilen otomobili, üçüncü kişiden ikinci el olarak satın aldığını, ancak araçta üretim hatasından kaynaklanan kabarma ve çürümeler oluştuğunu iddia ederek aracın kapılarının değiştirilerek boyanmasını talep etmiş; mahkemece istem kabul olunmuş, kararı davalılar temyiz etmişlerdir.
4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Amaç başlıklı 2. maddesinde "Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yasa'nın 3. maddesinde satıcı, tüketici ve mal kavramlarının tanımı yapılmıştır.
4077 sayılı Kanun'un 1. ve 2. maddesindeki amaç ve kapsam ile 3. maddesindeki satıcı, tüketici ve mal kavramları birlikte değerlendirildiğinde, bir uyuşmazlığın bu yasa kapsamında sayılabilmesi için ancak taraflar arasında mal veya hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin bulunması gerekir. Somut olayda, taraflar arasında mal ve hizmet alımı söz konusu değildir. Davacının aracı üçüncü kişiden ikinci el olarak satın alması, garanti süresinin geçmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davacının anılan yasa kapsamında "tüketici" olduğundan söz edilemez. Açıklanan bu nedenlerle davaya genel mahkemelerce bakılması gerekirken tüketici mahkemesince bakılması ve işin esasına girilmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davalılar yararına (BOZULMASINA), bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 23.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-02-2011, 14:31   #5
nurullah açıkalın

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım vermiş olduğunuz cevaplar için çok teşekkür ederim. Eklediğiniz kararlar da çok faydalı oldu. Dava sonucunu da en kısa zamanda sitede paylaşacağım.
Old 28-08-2012, 16:17   #6
nurullah açıkalın

 
Varsayılan Dava Sonucu

Açmış olduğum dava henüz sonuçlanmadı ancak dava lehime devam ediyor. Dava bilirkişiye gitti ve bilirkişi yapmış olduğu incelemede km. ile oynandığının tespitini kesin ve kati bir şekilde yaptı. Karşı taraf 3. kişiyi ihbar etti. 3. kişi bu hileyi yapmasa bile, bildiği ve eski Borçlar Kanunu uyarınca bilip de susmasından ötürü hileyi yapan gibi sorumlu olduğu anlaşıldı. Hatasını kabul eden 3. kişi zararımızı tazmin etti ve biz de davayı takipsiz bıraktık.
Saygılarımla
Old 16-04-2015, 10:57   #7
cmuk

 
Varsayılan

Nurullah Bey benim müvekkilimde de aynı olay var. Bizimkisi galeriden almış o nedenle Tüketici Mahkemesi görevli. Siz davayı açarken ne taleple açtınız ve davadan önce herhangi bir ihtar çektiniz mi? Dava dilekçesini buraya yükleyebilir misiniz? Teşekkürler.
Old 28-05-2015, 15:06   #8
ekinheval

 
Varsayılan

Araç A tarafından B'ye satılmış, aracı bir müddet kullanan B C'ye satmıştır.
Aracın km'si A'nın elinde iken düşürülmüş ancak C değer kaybı talepli davayı B'ye karşı açmıştır.
B'nin değer kaybından sorumluluğu bulunur mu? ( Hile'ye ortak olmamış aksine kendisi de mağdur olmuştur)
Old 28-05-2015, 16:30   #9
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Araç A tarafından B'ye satılmış, aracı bir müddet kullanan B C'ye satmıştır.
Aracın km'si A'nın elinde iken düşürülmüş ancak C değer kaybı talepli davayı B'ye karşı açmıştır.
B'nin değer kaybından sorumluluğu bulunur mu? ( Hile'ye ortak olmamış aksine kendisi de mağdur olmuştur)
İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=16251
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10788
Old 28-05-2015, 17:29   #10
ekinheval

 
Varsayılan

Aşağıdaki maddeden çıkış bulmaya çalışacağım.
Borçlar Kanunu
MADDE 223- Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.
Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
Old 02-11-2015, 08:16   #11
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nurullah açıkalın
Açmış olduğum dava henüz sonuçlanmadı ancak dava lehime devam ediyor. Dava bilirkişiye gitti ve bilirkişi yapmış olduğu incelemede km. ile oynandığının tespitini kesin ve kati bir şekilde yaptı. Karşı taraf 3. kişiyi ihbar etti. 3. kişi bu hileyi yapmasa bile, bildiği ve eski Borçlar Kanunu uyarınca bilip de susmasından ötürü hileyi yapan gibi sorumlu olduğu anlaşıldı. Hatasını kabul eden 3. kişi zararımızı tazmin etti ve biz de davayı takipsiz bıraktık.
Saygılarımla

Merhabalar ;
Benimde sizinle aynı konuda bir davam var.
Ayıp ihbarında bulunmuşmuydunuz?
Ne talepli olarak davanızı açmış idiniz ?
Old 02-11-2015, 11:00   #12
nurullah açıkalın

 
Varsayılan Ayıp İhbarı ile ilgili

Tabiki de bir ihtarname ile ayıp ihtarında bulunduk.
Karşı taraf tacir olmadığı için Tüketici Mahkemesinde dava açamamış idik. Borçlar Kanunu genel hükümlere göre dava açtık. Talep olarak da sözleşmeden dönme ve karşılıklı edimlerin iadesi şeklinde talepte bulunmuş idik.
Old 02-11-2015, 11:03   #13
nurullah açıkalın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nurullah açıkalın
Tabiki de bir ihtarname ile ayıp ihtarında bulunduk.
Karşı taraf tacir olmadığı için Tüketici Mahkemesinde dava açamamış idik. Borçlar Kanunu genel hükümlere göre dava açtık. Talep olarak da sözleşmeden dönme ve karşılıklı edimlerin iadesi şeklinde talepte bulunmuş idik.

Ayrıca terditli bir dava açtık. mümkün olmaması halinde ayıp oranında sözleşme bedelinden indirim veya ayıbın giderilerek malın teslimi taleplerimizi de talep ettik.
Old 02-11-2015, 14:20   #14
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nurullah açıkalın
Tabiki de bir ihtarname ile ayıp ihtarında bulunduk.
Karşı taraf tacir olmadığı için Tüketici Mahkemesinde dava açamamış idik. Borçlar Kanunu genel hükümlere göre dava açtık. Talep olarak da sözleşmeden dönme ve karşılıklı edimlerin iadesi şeklinde talepte bulunmuş idik.

Cevabınız için teşekkür ederim.
Borçlar kanunu 223 . maddede '' Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir.'' deniyor
Buradaki hemen den kasıt olarak ne anlamalıyız . Durumu 22 gün önce anlaşılmış olması ihtar çekmemize engel teşkil eder mi? Süre belirtilmemiş bu konuda da yargıtay kararı da bulamadım.
Sizde bu duruma ilişikin yargıtay kararı varmı acaba?
Teşekkür ederim.

6098 SY BK MADDE 223 - Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkan bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.

Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması halinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.
Old 19-04-2016, 11:28   #15
Av. Büşra Elif KURAL

 
Varsayılan

Herkese merhaba,
Elinde bu konuyla ilgili dava dilekçesi ve Yargıtay kararı olan var mı? Şimdiden teşekkür ederim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
AraÇ SatiŞi deeplawyer34 Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 7 13-11-2015 08:08
asli kusurlu yerine kanundan dolayı kusurlu şahsa davanın takibi zeliha ert Meslektaşların Soruları 2 25-02-2009 11:43
Gayrİmenkul SatiŞi adesleno Meslektaşların Soruları 3 06-02-2009 19:03
Harİcİ AraÇ SatiŞi-acİl Deniz Karakaş Meslektaşların Soruları 4 02-10-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04454803 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.