Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tahsil edilemeyen alacağın vergiden düşülmesi

Yanıt
Old 13-10-2010, 16:51   #1
Av.Şevval

 
Varsayılan tahsil edilemeyen alacağın vergiden düşülmesi

merhabalar

tahsil edemediğimiz icra dosyalarındaki alacakları vergiden düşebilmek için acaba nasıl bir yol izlemeliyiz.Alacak miktarının tamamını vergiden düşebiliyor muyuz?
aciz vesikası gerekli midir?

Bir de diyelim ki vergiden düştük,icra dosyasının durumu ne olacak.Borçlu para yatırmış olsa mükerrer tahsilat sayılmaz mı?

Bunun tersini borçlu vekili olduğumuz dosyalar için düşünürsek,alacaklının lacak miktarını vergiden düşüp düşmediğinden haberdar olabilecek miyiz? Dosyadan müvekkil ödemeye devam ediyorsa ne yapmalıyız?
Old 14-10-2010, 10:41   #2
Av. Erduğrul Özbay

 
Varsayılan

Merhaba,
Konu Vergi Usul Kanununda düzenlendiği için burada uzun uzadıya anlatmak uygun düşmeyebilir. Şüpheli alacakların tabi olacağı süreci kanun maddelerini tarayarak bulabilirsiniz.
Saygılarımla,
Old 14-10-2010, 12:18   #3
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şevval
merhabalar

tahsil edemediğimiz icra dosyalarındaki alacakları vergiden düşebilmek için acaba nasıl bir yol izlemeliyiz.Alacak miktarının tamamını vergiden düşebiliyor muyuz?
aciz vesikası gerekli midir?

Bir de diyelim ki vergiden düştük,icra dosyasının durumu ne olacak.Borçlu para yatırmış olsa mükerrer tahsilat sayılmaz mı?

Bunun tersini borçlu vekili olduğumuz dosyalar için düşünürsek,alacaklının lacak miktarını vergiden düşüp düşmediğinden haberdar olabilecek miyiz? Dosyadan müvekkil ödemeye devam ediyorsa ne yapmalıyız?


Ticari defterlerin okunması ile ilgili eğitime katılmıştım. Orda bu konu sorulmuştu; hoca şunu demişti;
İcra takibi yapıldığı anda müvekkil kendi ticari defterlerine gider olarak işler; aradan zaman geçer; eğer tahsilat yapılamayacağı anlaşılırsa aciz belgesi alınarak bu işlem kesinleştirilir.

Yani icraya konulunca örnek veriyorum ticari defterlerin 323 nolu şüpheli alacaklılar hesabına işlenecek bu hesap her sene mizanda belirliliyor. Eğer alacak tahsil edilirse bu alacak şüpheli alacaklardan çıkartılıyor. Eğer aciz vesikası alınıp tahsili gayrikabil ise o zaman bu alacak başka bir yere gider olarak yaızlıyor ve ertesi sene mizanda gözükmez diye hoca anlatmıştı (tam ifade edememiş olabilirim)
Old 14-10-2010, 12:33   #4
MTL

 
Varsayılan

Vergiden düşülmesi için aciz vesikası alınması gerekiyor.VUK 322-323. maddelerinde gerekli açıklamalar var.Ayrıca bu konu forumda daha önce tartışıldı.Araştırma yaparsanız detaylı bilgi bulabilirsiniz.Saygılarımla.
Old 14-10-2010, 14:48   #5
ahmetkocaili

 
Varsayılan

Hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar değersiz alacaklardır. Işletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlülerin değersiz alacakları, gider yazılmak yoluyla yok edilir. Aciz vesikasına bağlı alacağın değersiz alacak olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Vergi hukuku uygulaması bakımından kanaat verici vesikalara örnek olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir:

- Borçlunun gaipliğine ilişkin mahkeme kararı ve buna bağlı olarak herhangi bir mal varlığının bulunmadığına dair resmi makam belgesi,
- Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair resmi belgeler,
- Borçlunun, alacaklı tarafından açılan davayı kazandığına dair, mahkeme kararı,
- Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,
- Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, (Sadece alacaklının borçluyu ibra ettiği tutar değersiz alacak olarak kabul edilebilir.)
- Borçlunun, ülkeyi dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen gazeteler ve bunu doğrulayan resmi makam belgeleri. Örnek olarak, yabancı bir ülkeye kaçma veya sığınma talebine ilişkin belgeler verilebilir.
- Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak ve diğerleri,
- Medeni Kanunu'nun 31. ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı,
- Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını gösteren icra memurluğu yazısı,
- Borçlunun ölümünü ve mirasçılarının bulunmadığım kanıtlayan resmi soruşturma belgesi,
- Borçlunun ölümü ve mirasçılar adına Sulh Mahkemelerince verilmiş bulunan mirası ret kararı,
- Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değeriz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.)
- Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler kanaat verici nitelikte belge veya belgelere örnek olarak gösterilebilir.

"Aciz vesikasına bağlanan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilmez (Danıştay 4. üncü Daire, Tarih: 10.01.1984, Esas No:1985/8216 karar No: 1984/98)."

"Ticari ilişkiden doğmayan alacaklar için aciz belgesine dayanılarak bu alacakları değersiz alacak addedip zarar kaydetmek mümkün değildir. (Danıştay 4. Daire, Tarih:30.04.1975, Esas No: 1974/1129, Karar No:1975/1545)."


Yukarıdaki belgeler kanaat verici belge olmakla birlikte haciz tutanakları (haczi kabil malı olmadığını içeren) müzekkere cevapları vs. alacağın vergiden düşülmesi için yeterli olacağı görüşündeyim.
Aciz vesikası vergisel anlamda bir fayda sağlamamaktadır.

Ayrıca;

Alacaklısı tarafından değersiz alacak niteliğine sahip olan alacaklar, borçlu için de vazgeçilen alacak niteliğini kazanacaktır. Ve V.U.K.’nun 324’üncü maddesinde belirlenen esaslara tabi olacaktır. Anılan madde hükmüne göre;

“Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.”

Görüldüğü üzere vazgeçilen alacak da borçlusu bakımından ödenmeyeceği kesinleşmiş borçtur. Alacaklısı bakımından değersiz hale gelmiş alacağın borçlusu bakımından ne gibi bir işleme tabi tutulacağı ise bu maddede düzenlenmiştir.

Saygılarımla..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra dosyasına yapılan faiz ödemesinin vergiden düşülmesi Av.Şevval Meslektaşların Soruları 1 12-02-2010 15:01
ücret sözleşmesinin olmadığı durumda tahsil edilemeyen Avukatlık ücretinin durumu ATAYBEY Meslektaşların Soruları 10 03-04-2009 14:41
avukatların ödediği ssk primleri vergiden düşermi cumakus Meslektaşların Soruları 1 27-08-2008 15:21
Şirketin Şüpheli Alacağının Vergiden Düşülmesi Kavaz Meslektaşların Soruları 9 22-10-2006 17:32
Protokolle Taşıt Satışı Ve Alacağın Tahsil Edilemeyişi Abdullah ÇELİK Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 19:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04767299 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.