Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Geçerli bir Vekalet ile harici araç satışında ruhsat sahibinin sorumluluğu?

Yanıt
Old 22-04-2010, 13:06   #1
hukukcu1206

 
Varsayılan Geçerli bir Vekalet ile harici araç satışında ruhsat sahibinin sorumluluğu?

Selam arkadaşlar.İçinden bir türlü çıkamadığımız bir konu hakkında yardımlarınızı bekliyoruz.

A şahsı B şahsına araç satışı için vekalet veriyor.C şahsıda bu vekalete güvenerek A şahsı ile harici bir araç satım sözleşmesi yapıyor(sözleşmede A şahsının vekaleten hareket ettiği de yazılı) zira araç rehinli olduğundan resmi sözleşme yapamıyorlar.Sözleşmede C şahsının aracın parasını nakit olarak ödediği buna karşılıkta satıcının rehin borcunu kapatıp aracın devrini filanca tarihte vereceği açıkça yazılıyor.Sonra aracı vekaletle veren A şahsı kayıplara karışıyor ve bir kere telle görüşüldüğünde parayı ruhsat sahibine verdiğini onun banka borcunu kapatmadığını söylüyor.Tabi bu arada ruhsat sahibide bi kaçtane muvaazalı haciz ile araca yakalama çıkarıyor.Dolayısıyla C şahsı yani müvekkil şu anda parasını verdiği arabayı garajından dahi çıkaramıyor.

Şimdi sorum şu ; malum yapılan sözleşme resmi şekil şartına uyulmadığından geçersiz ve sebebsiz zenginleşme hükümleri söz konu olacak.Ancak aracı vekaletle satan A şahsı ortada olmadığından ki olsa bile üzerine kayıtlı hiç bir mal varlığı olmadığından biz aracın ruhsat sahibine bu davayı yöneltmek istiyoruz.Birlikte hareket ettiklerini biliyorz.

Vekaletle satış olduğundan temsil hükümleri uyarınca temsilcinin yaptığı tüm hukuki işlemler temsil olunanın üzerinde doğar.Fakat vekilin yaptığı sözleşme anlattığım olayda olduğu gibi hukuken geçersizse yine de temsil olunanı yani araç malikini bağlar mı? biz araç malikine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanarak dava ikame edebilirmiyiz?

Acil yardımlarınızı bekliyoruz.Şimdiden teşekkürler.
Old 24-04-2010, 18:04   #2
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Bence ruhsat sahibi satış bedelinin iadesinden sorumludur. Olayda vekil satış bedelini vekil eden adına almıştır. Dolayısıyla sebepsiz zenginleşen vekil edendir. Burada vekil eden "ben vekilimden satış bedelini almadım" diyemez. Çünkü bu husus vekil ile vekil eden arasında görülebilecek bir davanın konusudur. Üçüncü şahsı (müvekkilinizi) hiç ilgilendirmez ve bağlamaz. Vekil eden, vekilinin hatalı işleminden (hukuken geçersiz sözleşme) dolayı üçüncü şahısların zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Olayı avukat-müvekkil ilişkisi gibi düşündüğünüzde, avukatın müvekkili adına yaptığı hatalı işlemlerden (yanlış dava açmak, geçersiz sözleşme yapmak ve benzeri) kaynaklanan üçüncü şahısların zararlarını tazmin açılan davada avukat değil, müvekkil sorumludur. Ancak müvekkilin avukatına rücu hakkı vardır.
Old 24-04-2010, 19:12   #3
hukukcu1206

 
Varsayılan

bende aynı şekilde düşünmüştüm ancak yanlış hatırlamıyorsam bi yargıtay kararında ''geçersiz bir sözleşme değil 3.kişileri tarafları dahi bağlamaz dolayısıyla böyle bir sözleşmenin aracın ruhsat sahibini bağladığı düşünülemez''şeklinde bir ifade hatırlıyorum...umarım yanlış hatırlıyorumdur.Bu konuyla ilgili yargıtay kararı olan varsa yayınlasın nolur.
Old 26-04-2010, 09:42   #4
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Tam da istediğiniz gibi bir karar diye düşünüyorum, işinize yarar umarım...

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS 2005/ 9723
KARAR 2005/ 16030

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Serdar Özersin ile davalı vekili avukat Kartal Arıkan'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, 11.13.2002 tarihinde, haricen düzenlenen gayrimenkul alım-satım ve zilyetlik devir sözleşmesi ile davalı satıcı adına kayıtlı bulunan, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine, dava dışı müteahhit tarafından inşa edilmekte olan ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davalı arsa sahibine isabet eden 4 adet daireyi 480.000 Euro bedelle satın aldığını, sözleşmeyi davalı mal sahibinin babası ve aynı zamanda vekili olan dava dışı Asım Türkoğlu'nun imzaladığını, sözleşmede belirlenen satış bedelinden 450.000 Euro'yu davalının vekili olarak sözleşmeyi imzalayan Asım Türkoğlu'na ödediğini, ancak tapu kaydı verilmediği gibi ödediği bedelin de iade edilmediğini ileri sürerek 450.000 Euro'nun faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davacıyı tanımadığını, daire satış sözleşmesi yapmadığını, para almadığını ve taahhütte bulunmadığını, dava dışı Asım'a bir vekaletname vermiş ise de bu vekaletin resmi yoldan yapılacak satışlar için verildiğini, davacının dayandığı harici sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığı için geçerli olmadığından kendisini bağlamayacağını, satıştan haberi olmadığını, davacı söz konusu parayı kime ödedi ise ondan istemesi gerektiğini, kendisine husumet düşmeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının dayandığı sözleşmenin geçersiz olduğu, geçersiz sözleşmelerde iade borcu yükümlüsünün sözleşmeyi vekil olarak imzalayan Asım Türkoğlu'nun olduğu gerekçesiyle husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının vekili ile yaptığı 13.11.2002 tarihli harici sözleşmeye dayanarak ödediği bedelin tahsili talebiyle bu davayı açmıştır. Sözleşmeyi, davalının vekili olarak babası Asım Türkoğlu imzalamıştır. Dosyada mevcut 5.1.1999 tarihinde Brüksel Başkonsolosluğunda düzenlenen vekaletname ile davalı, babası Asım'ı vekil tayin etmiş, vekalet içeriğinden de anlaşıldığı gibi taşınmaz alım-satımı dahil olmak üzere çok geniş yetkiler vermiştir. Bu yetkilere dayanılarak davalının vekili tarafından davacı ile yapılan sözleşme, harici de olsa davalıyı bağlar. Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler BK.nun 32. maddesi gereğince vekil edene aittir. Öyle olunca davalı, vekilinin yaptığı sözleşmeden sorumludur. Davacının davalıya karşı dava açması da doğrudur. Açıklanan gerekçelere göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 27.10.2005 gününde oy birliği ile karar verildi.
Old 26-04-2010, 10:37   #5
hukukcu1206

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim Ali Bey bu karar gerçekten işime yarayacak..Yini bu konuyla ilgili kafama takılan bir sorun daha var.Müvekkil bu sözleşmenin geçersiz olduğunu bilebilecek durumda biri olmasına rağmen sözleşme konusu bedeli ödemesi nedeniyle iade talep edebilir mi? Yani bildiğim kadarıyla BK. m. 62/2 Zenginleşmenin iadesinde bulunan hataya düştüğünü yani ifanın dayandığı hukuki işlemi geçerli sanmakta olduğu hususundaki saik hatasını ispat etmek zorundadır (121). Şekil eksikliği nedeniyle hukuki işlemin geçersizliğini ve ifa yükümlülüğü olmadığını bilmesine rağmen kendi edimini ifa eden taraf geri verme talebinde bulunamaz.Eğer bu konuda da çıkış noktası varsa davayı hemen açıcamşimdiden teşekkürler.
Old 30-04-2010, 20:40   #6
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Bence sizin olayınızda, BK.'nun 62/2 veya 121 uygulanmaz. Çünkü araç malikinin noterden verdiği vekaletname ile vekil tayin edilen şahıs, satışa konu aracı bu vekaletnameye dayanarak noterden satabilirdi ve bu işlem geçerli olacaktı. Vekil eden araç malikinin imzası bulunan vekaletname geçerlidir. Geçerli olmayan vekilin alıcı ile yaptığı sözleşme. Dolayısıyla vekil eden araç maliki sorumluluktan kurtulamaz. Sadece vekiline rücu hakkını kullanabilir diye düşünüyorm...
Old 13-10-2011, 12:57   #7
remedy

 
Varsayılan

Uzun bir süre önce tartışılmış bu konuya benzer bir sorum olacak.
Müvekkil motorsikletini satması için bir aylık süreli vekaletname ile b şahsını vekil tayin etmiş noterde.
vekil b ,motoru alıp ortadan kaybolmuş aradan bir yıl geçmiş.başka bir şahsa resmi olarak satmasa da birine sattığını söylemektedir.vergi borçları halen müvekkilimce ödenmektedir.
Müvekkilim vergi borçlarından kurtulmak istemektedir.Lütfen önerilerinizi paylaşabilir misiniz?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kazasında işletenin ve araç sahibinin sorumluluğu avukat2007 Meslektaşların Soruları 1 18-02-2010 09:59
Kaza Sonrası Tedavi Giderleri Hususunda Sigorta Şirketi ve Araç Sahibinin Sorumluluğu LePapillon Meslektaşların Soruları 1 22-01-2010 12:41
Oto Harici Satışında Vergi Borcu avfatih Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 3 06-02-2009 21:00
araç satışında noterin ve içişleri bakanlığının sorumluluğu FATMA BAKIR Meslektaşların Soruları 3 20-08-2008 20:57
kusursuz araç sahibinin sorumluluğu apple pie Meslektaşların Soruları 2 20-03-2008 15:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03571010 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.