Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpotek takibi - Borçlunun ölümü - Terekenin tasfiyesi ...

Yanıt
Old 21-04-2010, 12:10   #1
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan İpotek takibi - Borçlunun ölümü - Terekenin tasfiyesi ...

Sayın Meslektaşlarım;

Olay biraz karışık, kolay anlaşılması için maddeler halinde özetleyeceğim :-

1)Müvekkil şirkete borçlu olan bir limited şirket, sahibi olduğu gayrimenkulü müvekkil şirket lehine ipotek ettiren de şirketin ortaklarından birisi. Biz 2. sıradayız, bizden önce bir bankanın ipoteği mevcut.

2)Borçlu şirketin ortakları 8.5.2009 tarihinde aynı anda ölüyorlar. Dosya Temmuz 2009'da takip amacıyla bana verildi.

3)13. 7.2009 tarihinde borçlu şirkete ve ipotek borçlusunun haricen öğrenilen mirasçılarına hesap kat ihtarı keşide ettim, hiç birine tebliğ edilemedi.

4)İpotek borçlusunun veraset ilamını alarak 6.8.2009 tarihinde borçlu şirket ve ipotek borçlusunun mirasçılarına karşı ilamsız ipotek takibi başlattım.Takip tüm borçlulara tebligat yapılarak kesinleşti.

5)Bu arada mirasçıların mirası reddettiğini ve tereke - resmen yönetilme ve tasfiye istemli dava açıldığını haricen öğrendim. Bir meslektaşımın önerisi ile icra dosya hesabını yaptırarak tereke dosyasına bir dilekçe ile sundum.

6)Diğer ipotek alacaklısı banka da biz de satış aşamasına geldik (kıymet takdiri raporları da usulüne uygun tebliğ edildi ve herhangi bir itiraz görmedi)

7)Bugün icraya gittiğimde mirasçılardan birinin vekili aracılığı ile 11.1.2010 tarihinde (tebligatı aldıktan 2 ay sonra) itiraz ettiğini, dosyaya mirası red ettiğine dair mahkeme ilamı sunduğunu, sunulan bu ilam nedeniyle icra müdürlüğünün reddi miras nedeniyle takibin bu mirasçı açısından durmasına karar verdiğini öğrendim.

9)1.sırada ipotek takibini yapan banka vekili meslektaşımla sürekli görüşüyoruz. Kendisi de satışa engel bir durumun olmadığını ancak kendi bulunduğu ildeki icra müdürünün satışı yapmaya çekindiğini söylüyor.

10)Bu arada tereke davasını UYAP vasıtasıyla izliyorum, 7 celsedir devam ediyor ve 18.11.2009 tarihinde terekeye temsilci atanmış.

Şu anda sanıyorum ilk yapmam gereken takibin durdurulması kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmak.. Sonrası için değerli görüşlerinizi bildirmenizi rica ediyorum.

Sizce icra müdürlüğü gayrimenkulü satabilir mi?


Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Old 24-04-2010, 19:20   #2
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Borçlu şirketin ortaklarının tamamı öldüğüne ve mirasçılar da mirası reddettiklerine göre, TTK.'nun 504. ve 521. maddeleri gereği şirketin infisahını talep etmeniz gerekmez mi? Böyle bir durumda borçlu şirketin tüzel kişiliğinin devam etmeyeceğini ve aleyhine icra takibi yapılamayacağını düşünüyorum. Mirasçıların tamamı değil de bir kısmı mirası reddetmiş ise olay tamamen değişir. Miras şirketine mümessil tayin edildiğini öğrendiğinize göre, bu temsilciye ödeme emrini (icra emrini) kıymet taktirini tebliğ etmeniz gerekir diye düşünüyorum.
Ayrıca anlayamadığım bir husus: borçlunuz şirket (tüzel kişilik) olduğuna göre, şirket ortaklarının mirasçıları (hakiki şahıs) aleyhine takip yapmanızın hukuki dayanağı nedir? Eğer şirketin tüzel kişilği sona erdiğinden yapmışsanız, bu kez tüzel kişiliği olmayan şirket aleyhine takip yapmanızın hukuki dayanağı var mıdır?
Old 24-04-2010, 19:23   #3
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Olay gerçekten de karışık gibi görünüyor. Ama avukat olmanın bir güzel yanı, siz gayrimenkulün satılarak paraya çevrilmesini talep edin, icra müdürü kabul ederse problem yok, reddederse şikayet edersiniz, Mahkeme bir çözüm yolu bulacaktır.
Old 24-04-2010, 20:21   #4
Av.Hülya Büyükoğlu

 
Varsayılan

Sayın Gökbayrak,

İpotek veren 3. kişi konumunda. X şirketinin borçlarına karşılık şahsi gayrimenkulünü ipotek etmiş. Bu şahıs aynı zamanda müvekkil şirkete borçlu X şirketinin ortağı. İpotek takibine başlarken hem borçlu hem de ipotek borçlusuna aynı anda takip yapmamız zorunlu. İpotek veren öldüğü için takibi mirasçılarına yönlendirmiştik. Mirasçısı olarak 2 çocuğu var, birisi mirası red kararı ibraz ederek itiraz etti ama diğeri itiraz etmeden takip kesinleşti. İlginç olan, mirası reddeden mirasçının vekili ödeme emri tebliğ edildikten yaklaşık 2 ay sonra itiraz etti ve icra müdürlüğü takibin durmasına karar verdi.

Tereke temsilcisi bizim takibimiz kesinleştikten sonra atandı, dolayısıyla her takipten sadece bir kez ödeme emri çıkarılabilmesi nedeniyle tereke temsilcisine ödeme emri tebliğ etme imkanı da yok maalesef..Sanırım muhtıra ile haberdar etmemiz gerekecek.

İlginiz için teşekkür ederim.
Old 26-04-2010, 09:11   #5
Av.Ali GÖKBAYRAK

 
Varsayılan

Mirası reddeden mirasçının itirazının süreye tabi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca ibraz edilen mirası red kararında diğer mirasçının da mirası reddedip reddetmediği yazılıdır. Terekeye temsilci tayin edilmesinin sizin takibinizin kesinleşmesinden sonra olması, bu temsilciye tebligat yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Mesela icra takibi kesinleştikten sonra cezaevine giren borçluya bir vasi tayin edilmiş ise, bu vasiye tebligat yapmak zorundasınız. Bence muhtıra ile birlikte ödeme emrini ve takibin dayanağı belgeyi de tebliğ etmek ilerde yapılacak itiraz ve davalarda elinizi güçlendirecektir.
Bütün bunların yanında, benim şahsi fikrim icra memurunun satış talebinizi kabul etmesi gerektiği yönünde. İcra memurunun mirası reddeden mirasçı yönünden takibin durdurulmasına karar vermesi, bu mirasçının şahsi malvarlığının haczini engellemeye yöneliktir. Bu karar nedeniyle şirkete ait ipotekli taşınmazın satışı da engellenmiş değildir.
Old 27-04-2010, 13:26   #6
kesimci

 
Varsayılan biraz uzar ama herşeyin çözümü var

1- Hem Şirketin, hem de ipotekli gayrimenkulün ölüm ile birlikte muhatabı mirasçılar.
2- Mirasçılar mirası reddetti ise muhatap tereke
3- Tereke adına muhatap tereke mümessili
4- Şirket, ortakların ölmesi ve mirasın reddi ile birlikte temsil niteliğini kaybediyor.
5- Takibin, şirket veya yerine ne olacaksa (tasfiye halınde bir şirket) ona yöneltilmesi lazım.
6- Sonuç: Mahkemeden şirketin infisahını isteyip Tasfiye Memurluğu'na
ve üçüncü kişi olan ortak için de tereke mümessiline ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edilmesi takibin sürdürülebilmesi için şart.
7- Şu an mirasçılara yapılan tebligatların hiç bir geçerliliği yok.Zaten takip de doğru bir şekilde kamu düzeni ile ilgili olarak süresiz bir şekilde durdurulmuş. Mirasçı aleyhine İtirazın iptali açarsanız kaybedersiniz.
Old 18-02-2011, 21:32   #7
tiryakim

 
Olumlu Temsilci

Alıntı:
Yazan kesimci
1- Hem Şirketin, hem de ipotekli gayrimenkulün ölüm ile birlikte muhatabı mirasçılar.
2- Mirasçılar mirası reddetti ise muhatap tereke
3- Tereke adına muhatap tereke mümessili
4- Şirket, ortakların ölmesi ve mirasın reddi ile birlikte temsil niteliğini kaybediyor.
5- Takibin, şirket veya yerine ne olacaksa (tasfiye halınde bir şirket) ona yöneltilmesi lazım.
6- Sonuç: Mahkemeden şirketin infisahını isteyip Tasfiye Memurluğu'na
ve üçüncü kişi olan ortak için de tereke mümessiline ödeme emirlerinin usulüne uygun tebliğ edilmesi takibin sürdürülebilmesi için şart.
7- Şu an mirasçılara yapılan tebligatların hiç bir geçerliliği yok.Zaten takip de doğru bir şekilde kamu düzeni ile ilgili olarak süresiz bir şekilde durdurulmuş. Mirasçı aleyhine İtirazın iptali açarsanız kaybedersiniz.

Mirasçılardan birinin istemi üzerine, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atanabilir.Alacaklı terekeye temsilci atanmasını isteyebilir mi ? Bu konuda yargıtay kararı çok açık...Yargıtay kararına göre alacaklı terekeye temsilci atanmasını isteyemez...İpotek veren ölürse, mirasçılar mirası redederse terekeye nasıl temsilci atanacak..

Alıntı:

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/7631
Karar: 2009/10746
Karar Tarihi: 03.06.2009
TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI İSTEMİ - MİRASÇI OLMAYAN DAVACININ MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASINI İSTEME HAKKI BULUNMADIĞI - VEFAT EDEN MİRAS BIRAKANIN KAYYIM OLARAK ATANMASI - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Somut olayda mirasçı olmayan davacının, miras ortaklığına temsilci atanmasını isteme hakkı yoktur. Kaldı ki, vefat eden miras bırakanın <mirasçılarının belirlenememiş olması> sebebiyle İstanbul defterdarı kayyım olarak atanmıştır. Bu açıklamalar karşısında isteğin reddi gerekir. 
(4721 S. K. m. 640) (2004 S. K. m. 121)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
İstek, müteveffa L.B.'ın terekesine temsilci atanmasına ilişkindir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atanabilir. (TMK. m.640/3) Davacı, müteveffanın mirasçılarından değildir. Müteveffadan alacaklı olduğunu iddia ederek yaptığı takip sırasında İcra Memurluğundan aldığı yetkiye dayanarak bu davayı açmıştır. Yetki belgesi, veraset ilamı alması için verilmiş olup ihtiva etmediği gibi, İcra İflas Kanunu'nun 121 inci maddesi çerçevesinde İcra Mahkemesinden alınmış bir karar da bulunmamaktadır. Bu bakımdan mirasçı olmayan davacının, miras ortaklığına temsilci atanmasını isteme hakkı yoktur. Kaldı ki, 14.8.2000 tarihinde vefat eden mirasbırakanın sebebiyle 3561 sayılı yasaya göre 16.1.2003 tarihli kararla İstanbul defterdarı kayyım olarak atanmıştır. Bu açıklamalar karşısında isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 03.06.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Alacaklılar ; ipotek veren ölürse, mirasçılar mirası redederse terekeye temsilci sorunu nasıl çözülecek.?.
Old 29-01-2018, 12:52   #8
F.Soysal

 
Soru sürece ilişkin bilgi

Merhaba herkese,
Yıllar geçiyor, ancak sorunlar aynı maalesef

Bizim de olayımızda ipotek veren üçüncü kişi takipten sonra vefat edip, diğer mirasçılar tarafından miras reddedilmiştir. İcra müdürlüğü tarafından da terekenin iflas hükümlerine göre resmen tasfiye edilmesi gerektiğinden bahisle dava açmak üzere yetki verilerek icra dosyası işlemden kaldırılmıştır.

Konuyu icra mahkemesine şikayet yoluyla götürmeli miyiz? ipotek olması sebebiyle satışın daha hızlı yapılmasının bir yolu yok mudur? Resmen tasfiye bildiğimiz kadarıyla uzun bir süreç, süreci hızlandırmak adına neler yapılabilir? Bildiklerinizi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız seviniriz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
BorÇlunun İpotek AlacaĞina Hacİz Konmasi Av.Nur Meslektaşların Soruları 10 30-01-2013 10:15
Medeni Kanun 612 uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesinden istenecek olan tasfiye istemi hasımsız olarakmı yoksa hasımlı olarak açılması gerekiyor yer-sub Meslektaşların Soruları 6 21-06-2012 13:42
İlamda yazılı borçlunun ölümü ekinheval Meslektaşların Soruları 4 04-10-2010 15:04
Borçlunun ölümü Nil Şeker Meslektaşların Soruları 2 22-03-2010 12:00
Lehine İpotek Tesis Edilenin Ölümü ve Zamanaşımı av.araf Meslektaşların Soruları 2 20-11-2009 09:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12089705 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.