Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Menfi tespit davası için görevli ve yetkili mahkeme

Yanıt
Old 07-04-2010, 15:33   #1
hakikiavukat

 
Mutlu Menfi tespit davası için görevli ve yetkili mahkeme

Müvekkilim ŞİRKET müşterilerine franchise sözleşmesi kapsamında hizmet vermektedir. Müvekkilim borçlu olmadığı halde müşterilerinden biri ( GERÇEK KİŞİ ) müvekkilim hakkında ilamsız icra takibi yapmış ve takip kesinleşmiştir. Şimdi menfi tespit davası açmayı düşünüyorum. İcra takibi A adliyesinde açılmış , miktarı 6000 TL. Menfi tespit davasını A adliyesindeki ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE AÇMAYI düşünüyorum. Franchise sözleşmesi bildiğim kadarıyla hukukumuzda düzenlenmemiş ancak ticari sözleşme niteliğinde olduğunu varsayarak davayı Sulh hukuk mahkemesinde değil de asliye ticarette açmayı düşündüm. Acaba yetki ve görev yönünden bir yanılmam söz konusu mu ? Bu hususta değerli görüşlerinizi beklerim.Saygılarımla.
Old 07-04-2010, 15:42   #2
av.araf

 
Varsayılan

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında , alacaklının (davalının) ikametgah mahkemesi ve icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.Bu durumda seçimlik hakkınızı icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinden yana kullanmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.
Old 07-04-2010, 15:45   #3
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Müdeabbihin değerinin 6.000,00 TL olduğunu göz önünde bulundurarak davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Zira 2010 yılı için parasal sınır 7.230,00 TL'dir.

Bkz. http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk...mk_parasal.htm
Old 07-04-2010, 15:58   #4
hakikiavukat

 
Varsayılan Ticari dava

Ben de sizin gibi düşündüm ancak incelediğim yargıtay kararlarında franchise sözleşmesi ile ilgili davaların Asliye Ticarette görüldüğünü müşahade ettim, tabi görev yönünden itiraz edilmemiş de olabilir diye değerli görüşlerine ihtiyaç duydum. Galiba sizin de dediğiniz gibi sulh hukukta açsam daha iyi olacak.
Old 07-04-2010, 17:08   #5
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2003/4640
Karar: 2003/11552
Karar Tarihi: 08.12.2003

ÖZET: Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki uyuşmazlığın isim hakkı <Franchise> sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, ….-lira tazminatın tahsiline ilişkin olduğu, mahkemenin 5846 sayılı Yasa'dan doğan haklar ile 551, 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den doğan haklara ilişkin uyuşmazlıkları çözmek ile görevlendirildiği, iş bu davanın genel hükümlere göre Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği sonucuna varılarak, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

(5846 S. K. m. 1)

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 27.02.2001 tarih ve 2001/212 - 2001/142 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasındaki yazılı ve şifai sözleşme ile <TATLISES LAHMACUN> ismi ile <TATLISES LOGO>sunun kullanım hakkının davalılara verildiğini, 01.12.1999 tarihinden itibaren davalıların taahhütlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, şimdilik 3.000.000.000.-liranın faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, isim ve logo hakkının kullanılmasına ilişkin sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmenin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 28.08.1995 tarihli isim hakkı <Franchise> sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, 3.000.000.000.-lira tazminatın tahsiline ilişkin olduğu, mahkemenin 5846 sayılı Yasa'dan doğan haklar ile 551, 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den doğan haklara ilişkin uyuşmazlıkları çözmek ile görevlendirildiği, iş bu davanın genel hükümlere göre Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği sonucuna varılarak, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine dair verilen kararın davalılar vekilince temyizi üzerine karar dairemizin 2002/3245 Esas ve 6765 Karar sayılı ilamıyla davalılar yararına bozulmuş, bozma kararı üzerine dosya daha önceden görevsizlik kararı veren İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne iade edilmiş, İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gönderme kararı taraflara tebliğ edilmiş, davalılar vekilince bu sefer anılan gönderme kararı temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 08.12.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi tespit davası -sözleşme ve yetkili mahkeme norm Meslektaşların Soruları 1 18-02-2010 21:55
menfi tespit davası,yetkili mahkeme,tahsilde tekerrür kaydı olmaması av.aybeg Meslektaşların Soruları 2 11-12-2009 08:11
Çok acil menfi tespit davası görevli mahkeme outlawyer Meslektaşların Soruları 4 01-06-2009 19:37
Bedaşa karşı açılacak menfi tespit davasında görevli mahkeme av.necla Meslektaşların Soruları 10 15-01-2009 16:39
fikri ve sınai hak ihlalleri için görevli ve yetkili mahkeme barisugan Meslektaşların Soruları 3 02-12-2006 20:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03568411 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.