Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma ilamında yer alan nafaka hükmü de 10 yıllık zamanaşımına mı tabidir.?

Yanıt
Old 05-03-2010, 14:54   #1
asyadan

 
Varsayılan boşanma ilamında yer alan nafaka hükmü de 10 yıllık zamanaşımına mı tabidir.?

herkese iyi çalışmalar???????
1.müvekkilim eşiyle 8.10.2009 tarihinde boşanmıştır. Mahkemeye öncesinde bir protokol vermişler, bu protokol ile 3 çocuğun velayeti annaye verilmesi istenmiş,çocuklar için 40 ar milyon ,iştirak nafakasına hükmedilmesi istenmiş,kirada oturalan eşyaların müvekkilime ait olduğuna karar verilmişl,tarafların bunun dışında ne maddi na manevi ne de iştirak nafakası ne yargılam gideri istemiyyeceklerine karar verilmiştir.
2. Mahkeme de bu protokole uyaraki 1985 doğumlu Sevay'ı,1987 doğumlu,seher 'i ,19991 doğumlu,gökhan ı annasine vermiş, yine diğer konular da da protokol uyarınca karar vermiştitr.
3. ayrıca tarafların birbirlerinden maddi manevi tazminat,yargılama gideri istemediklerinden bukonuda bir karar vermeye yer olmadığına karar vermiştişr.
4. Mahkeme ilamının tarihi 8.10.2009 dur???????????
5. BURADA bu 3 üç çocuk bu güne kadar istemedi,kleri iştirar nafakasını isteyebilirler mi,,ne şekilde ,zamanaşımına uğrama gibi bir şey sözkonusu mu???
Old 05-03-2010, 18:02   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/6513

K. 1994/7408

T. 6.6.1994

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkik Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.5.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında Kartal 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.7.1982 tarih 1982/237-613 sayılı ilamına dayanılarak, 15.7.1992 tarihine kadar işlemiş 5.164.400.TL. nafaka alacağının tahsili için takip yapılmış, 53 örnek icra emri 29.3.1993 tarihinde tebliğ edilen borçlu mercie verdiği 31.3.1993 tarihli dilekçesinde, karar tarihinden beri eşi alacaklı ile birlikte oturduklarını, karar tarihinden takip tarihine kadar on yıldan fazla bir zaman geçip zamanaşımının gerçekleştiğini ileri sürerek icranın geri bırakılmasına karar verilmesini istemiş, mercice, takip dayanağı ilamın zamanaşımına uğradığından itirazın kabulüne, ancak dava açıldıktan sonra borcun ödenerek icra dosyasının infazen işlemden kaldırıldığından bahisle takibin iptali konusunda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
1- BK.nun 135/2. maddesi hükmüne göre, alacak bir hüküm ile sabit olmuş ise zamanaşımı süresi on yıldır. Nafaka ilamı, bir borcun veya hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip tarihinden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir. Nafaka alacaklarında BK.nun 129. maddesinin uygulanması olanaksızdır. Nafaka alacağının tümünün zamanaşımına uğradığı yolundaki merciin görüşü isabetsizdir.
2- Borçlu; karar tarihinden beri alacaklı eşi ile birlikte oturduklarını ileri sürmüştür. Alacaklı infak ve iaşesi borçlu tarafından karşılandığı dönem içinde tahakkuk eden nafaka alacağını isteyemez. Bu nedenler, tarafların bu konuda gösterecekleri delillerin toplanıp, değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.
Borcun itirazdan sonra ödenmiş bulunması, itirazdan açıkça feragat edilmedikçe, itirazın incelenmesine engel değildir. Mercice bu yönler gözetilmeden karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 6.6.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-03-2010, 19:33   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan asyadan
herkese iyi çalışmalar???????
1.müvekkilim eşiyle 8.10.2009 tarihinde boşanmıştır. Mahkemeye öncesinde bir protokol vermişler, bu protokol ile 3 çocuğun velayeti annaye verilmesi istenmiş,çocuklar için 40 ar milyon ,iştirak nafakasına hükmedilmesi istenmiş,kirada oturalan eşyaların müvekkilime ait olduğuna karar verilmişl,tarafların bunun dışında ne maddi na manevi ne de iştirak nafakası ne yargılam gideri istemiyyeceklerine karar verilmiştir.
2. Mahkeme de bu protokole uyaraki 1985 doğumlu Sevay'ı,1987 doğumlu,seher 'i ,19991 doğumlu,gökhan ı annasine vermiş, yine diğer konular da da protokol uyarınca karar vermiştitr.
3. ayrıca tarafların birbirlerinden maddi manevi tazminat,yargılama gideri istemediklerinden bukonuda bir karar vermeye yer olmadığına karar vermiştişr.
4. Mahkeme ilamının tarihi 8.10.2009 dur???????????
5. BURADA bu 3 üç çocuk bu güne kadar istemedi,kleri iştirar nafakasını isteyebilirler mi,,ne şekilde ,zamanaşımına uğrama gibi bir şey sözkonusu mu???

Sayın asyadan,

Mesajınızda sehven tarih yanlışlıkları yoksa bir sürü çelişki vardır.

1- Taraflar 08.10.2009 yılında boşanmışlar.Müşterek 3 çocuk var. Her birine 40'ar TL iştirak nafakası bağlanmış.(Bunlar sizin yazdıklarınız)

Alıntı:
Mahkeme de bu protokole uyaraki 1985 doğumlu Sevay'ı,1987 doğumlu,seher 'i ,19991 doğumlu,gökhan ı annasine vermiş,

Bu yazdıklarınız da doğruysa, karar verildiğinde 3 çocuk da reşit olmuş durumdadır. O halde mahkeme hangi gerekçe ile iştirak nafakasına hükmetmiştir.

2- Yukarıda 3 çocuk için iştirak nafakasına hükmedildiği yazıldığına göre;

Alıntı:
5. BURADA bu 3 üç çocuk bu güne kadar istemedi,kleri iştirar nafakasını isteyebilirler mi,,ne şekilde ,zamanaşımına uğrama gibi bir şey sözkonusu mu??

neden "bugüne kadar istemedikleri iştirak nafakasını" şeklinde bir ifade kullanmaktasınız? Hadi 1 inci maddede yazdıklarım yanlış olsun, reşit çocuklar için iştirak nafakası istenebilir mi?

Alıntı:
4. Mahkeme ilamının tarihi 8.10.2009 dur???????????

3- Neden bu kadar soru işareti kullanıyorsunuz? Birden fazla soru işareti kullanmak, yazılanlar hakkında şüpheci olunduğunu gösterir. Siz karar tarihinden şüphe mi ediyorsunuz?
Old 06-03-2010, 11:49   #4
asyadan

 
Varsayılan Sorumun DÜzeltİlmİŞ Halİnİ Sunuyorum

[FONT='Verdana','sans-serif']Sayın meslektaşlarım,sorumun düzeltilmiş halini sunuyorum:[/font]
[FONT='Verdana','sans-serif']

[/font]

[FONT='Verdana','sans-serif']1.Müvekkilim eşiyle 8.10.1999 tarihinde boşanmasına karar verilmiştir. Mahkeme ilamında şöyle diyor:’’ Taraflar kimliklerini ibraz ile boşanma protokolunu tekrar etti,kendi serbest iradeleri ile şiddetli geçimsizlikle boşanmak istediklerini,3 çocuğun velayetinin annesine bırakıldığını,çocuklar için 40’ar milyon iştirak nafakası kararlaştırdıklarının,kirada oturulan tüm eşyaların Sevgi Kılınç ‘a ait olacağını,tarafların bunun dışında maddi ,manevi [/font][FONT='Verdana','sans-serif']tazminat,tedbir nafakası,yargılama gideri istemediklerini bildirdiler. [/font]
[FONT='Verdana','sans-serif'][/font]
[FONT='Verdana','sans-serif']2. Mahkeme de bu protokole uyarak 1985 doğumlu Sevay'ı,1987 doğumlu Seher 'i ,19991 doğumlu,gökhan ı annasine vermiş, yine diğer konular da da protokol uyarınca karar vermiştitr.

[/font]
[FONT='Verdana','sans-serif']3.Tarafların birbirlerinden maddi,manevi tazminat,yargılama gideri istemediklerinden bu konuda bir karar vermeye yer olmadığına karar vermiştişr.
[/font]

[FONT='Verdana','sans-serif']4. Mahkeme ilamının tarihi 8.10.1999dur.
[/font]

[FONT='Verdana','sans-serif']5. BURADA bu 3 üç çocuk bu güne kadar hiç istemedikleri iştirak nafakasını isteyebilirler mi, ne şekilde ,zamanaşımına uğrama ,sözkonusu olur mu?[/font]
[FONT='Verdana','sans-serif']6. İsteyebiliyorsak,nafakaya uygulanacak ,faiz ne faizidir,oranı kaçtır?[/font]
[FONT='Verdana','sans-serif']7. Maddi ,manevi tazminat bu tarihte istenebilir mi?[/font]
[FONT='Verdana','sans-serif'] [/font]
Old 06-03-2010, 12:24   #5
Av.Hükümdar H.

 
Varsayılan


5. BURADA bu 3 üç çocuk bu güne kadar hiç istemedikleri iştirak nafakasını isteyebilirler mi, ne şekilde ,zamanaşımına uğrama ,sözkonusu olur mu?

Eğer 1999-2009 tarihleri arasında zamanaşımını kesici nedenler zuhur etmediyse, örneğin, borçlu eş tarafından her hangi bir ödeme yapılmadıysa ve nafaka alacağıyla ilgili başkacada her hangi bir işlem yapılmadıysa karar zamanaşımını uğramıştır. Ancak, sayın Yücel Kocabaş' ın aktardığı karar muvacehesinde, çocuklar, iştirak nafakasının 18 yaşına kadar birikmiş olanınıira, yargıtay kararından da görüleceği üzere, bu biriken miktarlar borçlunun zımmetinde sayılır deniliyor. Çocuklar, ergin olmasalrdı, tabiki 18 yaşına kadar olanını değil, 10 yıl boyunca 2009 yılına kadar olan birikmiş iştirak nafakalarını alabilirler diyecektim. Ama olayımızda, bunu diyemiyoruz. 18 yaşına kadar olanını toptan isteyebilir diyebiliyoruz.

6. İsteyebiliyorsak,nafakaya uygulanacak ,faiz ne faizidir,oranı kaçtır?

Nafakaya uygulanacak faiz, kanuni faizdir ve oranı günümüzde %9 dur. Ancak, kanuni faizi uygularken, peyderpey her ay için ayrı ayrı işletilecektir. Kanuni faiz geçmiş yıllarda değşik oranlarda olmuştur. Bunlar nazarı itibara alınmalıdır.

7. Maddi ,manevi tazminat bu tarihte istenebilir mi?

Maddi ve manevi tazminat talebi olmadığına ilişkin anlaşmalı boşanma protokolü muvacehesinde boşanmaya ve maddi ve manevi tazminata ilişkin kesin hüküm vardır. Boşanan eş, dolayısıyla isteyemeyecektir. Ancak, çocukların teorik olarak isteyebilmesi mümkün olsa da uygulamada, maddi ve manevi tazminata hükm verilmeyeceği kanaatindeyim.

Faideli olması ümidiyle kolaylıklar dilerim.
Old 06-03-2010, 18:00   #6
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

Mahkeme ilamı 08.10.1999 yılına ait ise, mart 2010 için 5 aylık bir nafaka bedeli zamanaşımına uğramıştır. çocukları reşit olduğu aylara göre 1985 doğumlu çocuk 2003 yılında reşit olacağından 2000-2003 arasını, 1987 doğumlu çocuk için 2000-2005 arasını, 1991 doğumlu olan için 2000-2009 yılı arası nafaka bedellerini isteyebilirisiniz. yasal faiz oranına göre faiz hesaplarken her aylık 40 tl için ayrı ayrı faiz hesabı yapamayı unutmayınız.
Old 06-03-2010, 18:01   #7
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

Maddi manevi tazminat davalarının açılması da mümkün değildir. zira bu davlar boşanma davasının eki şeklindedir ve boşanma ile birlikte karara bağlanmalıdır.
Old 31-03-2010, 15:13   #8
asyadan

 
Varsayılan reşit olma tarihlerini tam doğum tarihine göre mi ,ayıyla yılıyla gününe göre hesapla

03.04.2000 - 2003 arasını hesplarken , 2003 olarak değilde tam olarak doğum tarihlerine göre, örneğin 30.05.1985 doğumlu çocuk için 30.05.1985 +18 =30.05.2003 şeklinde olarak mı hesaplıcaz, iki durumda yanlış hesap yapmadıysam çok farklı sonuçlar çıkıyor. yardımcı olursanız çok sevinirim
Old 31-03-2010, 15:47   #9
Av.Hükümdar H.

 
Varsayılan

genel olarak 2003 yılı değil tam olarak mahkeme ilamının tanzim tarihi ile küçüklerin ergin olma yaşına kadar ay gün yıl nazarı itibara alınarak, ay ay faiz hesaplanacaktır. Kolaylıklar dilerim.
Old 31-03-2010, 16:06   #10
av.suleyman

 
Varsayılan

bence zamanaşımı itiraza bağlı olduğundan borçlu tarafından öne sürülmediği takdirde tamamı talep edilebilir.
Old 01-04-2010, 01:34   #11
Av. İlknur Sezgin Temel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV ŞEYDA
Maddi manevi tazminat davalarının açılması da mümkün değildir. zira bu davlar boşanma davasının eki şeklindedir ve boşanma ile birlikte karara bağlanmalıdır.
Her ne kadar maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın fer'i niteliğinde olsalar da, boşanma esnasında talep edilmemişse ve açıkça "istemiyorum" denmemişse boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde bu kez harca tabi olarak açılabilecek davalardandır.

Yalnız sorulan soruda hem açıkça istenmediği karara geçirilmiş hem de boşanmadan ayrı olarak açılabilecek zamanaşımı süresi dolmuş.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
bankadaki mevduatın on yıllık zamanaşımına uğraması nedeniyle fona devri gunermeric Meslektaşların Soruları 4 12-05-2012 19:43
MK 733/4.fıkrasında yer alan 2 yıllık süre ile ilgili koraygokcen Meslektaşların Soruları 2 04-02-2010 15:10
yurtdışı boşanma kararı - tenfiz - nafaka hükmü seyitsonmez Meslektaşların Soruları 5 11-07-2008 12:56
Boşanma Davası Açılmaksızın Tedbir Nafakası/ İlam Hükmü/ İmtiyazlı Alacak av.m.a.g Meslektaşların Soruları 15 12-02-2008 12:44
Davanın 6. yılında suç vasfı değişip 5 yıllık zamanaşımına tabi suç haline gelince , 621 sanık kurtuldu. Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 1 25-12-2007 10:45


THS Sunucusu bu sayfayı 4,50305104 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.