Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kiracının elektrik- su -doğalgazı üzerine almaması?

Yanıt
Old 16-01-2010, 11:16   #1
GECE

 
Varsayılan kiracının elektrik- su -doğalgazı üzerine almaması?

Merhaba arkadaşlar!
Bir müvekkilin kiracısı yazılı kira akdine binaen oturduğu evde elektrik- su -doğalgazı üzerine almamış, faturaları da ödememiş sayaçların sökülmesi vs. söz konusu. Kira da ödemiyor. Kira bedelinin ödenmemesi sebebine dayanan ilamsız tahliye yoluna gidicez. Ancak bu faturalara ilişkin borçlar ne olacak???? bunları nasıl alabiliriz, ayrı bir alacak davası mı açmak gerek?
BU hususta yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür eder, esenlikler dilerim....
Old 16-01-2010, 11:29   #2
Admin

 
Varsayılan

Borcu malik olarak siz ödediyseniz 7 günlük icra takibi yapın.

Henüz siz ödemediyseniz, kurumlara ihbarda bulunun onlar kiracıyı sözleşme yapmaya ve eski borçları ödemeye zorlayabiliyor. Onların zorlaması başarılı olmaz da borç yine sizin üstünüze kalırsa, yine ilk adıma geri dönüp icra takibi yapabilirsiniz.

Eğer borcu siz ödediyseniz ve kira borcuna ilişkin takip sırasında bunu da istemek istiyorsanız, bu borcu aynı takibe ekleyebilmeniz yaptığınız takibin cinsine bağlıdır. Eğer kira borcu için 7 günlük takip yapacaksanız, hiç şüphesiz aynı takip içinde ayrı bir kalem olarak elektrik vs. borcunu da talep edebilirsiniz. Öte yandan 30 günlük takip yapacaksanız, elektrik borcunu bu takibe katamazsınız, onun için ayrı bir takip yapmanız gerekir.
Old 16-01-2010, 15:44   #3
umutlaw

 
Varsayılan

Sayin Meslektasim,
Kira sozlesmesini ve kiracinin kimlik suretinden bir nushasini elektrik kurumu, siki, igdas gibi kurumlara elden goturerek bir dilekce ekinde kisinin gayrimenkulu kiraladigi tarihi belirterek sunun geregini ilgili kurumlar kendisi yapacaktir eger ki kiraci kisi yine sozlesmeyi ustune tescil etmek icin gereken surede ilgili idareye gitmez ise o zaman idare resen sozlesmeye dayanarak ilgili sayac tescilini kiraci adina yapacaktir.
Suanda tam olarak aciklayamiyorum nitekim yonlendirmek icin soylemem gerekir ki bu hususta idarelerin ic yonetmeliklerinde maddeler mevcut ve ayni zamanda bunun icin ivedi bir sonuc amak istiyorsaniz iski, igdas bedas gibi kurumlari kacak servisleriyle dogrudan dilekce ile iletisime girin cunku kiraci 15 gun zarfinda tum sayaclari uzerine almakla mukelleftir, diger hukuki yollarda icra takibi yoludur ki degerli meslektasim/ meslektaslarim bu hususu mesajlarinda deginmislerdir.
Iyi calismalar.
Old 18-01-2010, 09:45   #4
eersoz

 
Varsayılan

öncelikle selam;
eğer taşınmaz maliki abone ise, söz konusu borçları ödemekle yükümlüdür. Bu konuda bir çok emsal yargı kararı bulunmaktadır. Öncelikle bu konunun açıklığa kavuşması gerekir: Söz konusu kullanım dönemlerinde abone kim?
Old 18-01-2010, 10:50   #5
GECE

 
Varsayılan

kiracı uzun süredir oturuyor, ama üzerine almamış. yani abone ev sahibi ama kiracı kullanıyor.
Old 18-01-2010, 12:12   #6
eersoz

 
Varsayılan

Bir su ve kanalizasyon idaresi vekili olarak size tavsiyem bu durumda abone en kısa sürede borçları ödesin daha sonra da kiracıya rücu etsin. tek tavsiyem bu. Abone aboneliğini iptal ettirmediği sürece o taşınmazdaki her türlü kullanımdan sözleşme hukuku ilkelerince sorumludur. Bu konuda bir çok emsal yargı kararı bulunmaktadır.
Old 19-01-2010, 00:46   #7
umutlaw

 
Varsayılan

Sayin eersoz,
Malik gayrimenkulunu kiraya verdikten 6 ay sonra gidip sozlesmlerin borclarini odemeden sadece kira sozlesmesini gostererek iptal edip sozlesmelerin kiraci uzerine yapilmasini talep etti ilgili u idaresi ise kiraciya ihbar kagidi gonerdi ve daha sonra kapiyi gidip orada yeni sozlesme yapti ve tum borclarida kira sozlesmesi tarihinden itibaren kiraci adina mahsup etti! Istirham etsem derdestinidzeki yargi kararlarini paylasmaniz mumkun mu? Saygilarimla
Old 19-01-2010, 07:28   #8
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/11684
K. 2006/15762
T. 20.11.2006
• SU BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Aboneliğini Feshetmeden Taşınmazı Terk Eden Kullanılan Su Bedelinden Sorumlu Olduğu )
• SU ABONELİĞİNİN FESHİ ( Taşınmazı Terk Eden Kullanılan Su Bedelinden Sorumlu Olduğu )
• SU BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Aboneliğini Feshetmeden Taşınmazı Terk Eden Kullanılan Su Bedelinden Sorumlu Olduğu )
Şehir ve Kasabalarda Abonelere Su Satışına İlişkin Tüzük/m. 70.
ÖZET : Dava, su bedelinin tahsiline ilişkin icra takibine vaki itirazın iptali talebine ilişkindir. Abonelik sözleşmesini feshetmeden taşınmazı terk eden aboneler; suyun fiili kullanıcısı olmasalar dahi başkalarının kullandıkları su bedelinden sorumludurlar. Somut olayda, davalı abonelik sözleşmesini feshetmeden taşınmazı kiraya vermiştir. Bu durumda davalı tüketilen su bedelinden kiracı ile birlikte sorumludur.
DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı, su abonesi olan davalıya ait işyerinde kullanılan su bedelinin ödemediğini ileri sürerek alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali ile inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davaya konu edilen suyun kullanıcısı ve tüketicisinin dava dışı A. olduğu, davacı tarafından yapılan tahakkukların da bu şahıs adına olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Şehir ve Kasabalarda Abonelere Su Satışına İlişkin Nizamnamenin 70. maddesi hükmüne göre, abonelik ilişkisini kesmeden taşınmazı terk eden aboneler, suyun fiili kullanıcısı olmasalar dahi ba§kalarının kullandıkları su bedelinden sorumludurlar. Davalı abonelik sözleşmesini fesh etmeden taşınmazı 3. şahsa kiraladığına göre davalının da 3. şahıs ile birlikte tüketilen su bedelinden sorumlu tutulması gerekir.
Mahkemenin bu hususu gözetmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 20.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kazancı İçtihat Programı
Old 19-01-2010, 07:40   #9
eersoz

 
Varsayılan

Bu şekilde bir uygulamayı ilk kez duyuyorum. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu tür hizmetlerde abone esastır. Öncelikle söz konusu tahakkuk döneminde abone kim ona bakılır. Fiili kullanıcıyı belirlemek gerekmez. Sonuç olarak eğer borç dönemlerinde taşınmaz maliki abone değilse zaten faturalar onun adına tahakkuk etmeyeceği ( ve olayımız özelinde taşınmaz malikinin elinde söz konusu mahsup işlemine ilişkin evraklar bulunduğuna (?) ) göre, taşınmaz maliki aleyhine bir sorun oluşacağını düşünmüyorum.
Old 19-01-2010, 07:42   #10
eersoz

 
Varsayılan

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24/09/2003 tarihli ve 2003/13-492 E., 2003/505 K. sayılı kararı: “ ... kiracı durumundaki davalı su abonesinin, hizmet alma ihtiyacının tahliye yüzünden artık ortadan kalkmasıyla birlikte, basit bir başvuru işlemiyle abonelik sözleşmesini sona erdirip; sözleşme nedeniyle hem kendisi ve hem de karşı taraf nezdinde doğmuş tüm hak ve borçlardan arınmış olarak kiralanandan ayrılması mümkün iken, bunu yapmayarak, kendi aboneliği üzerinden üçüncü kişilerin su kullanmasına olanak tanımış olması dahi, sözleşme hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı, dolayısıyla da sonuçlarına katlanılması gereken bir davranış niteliğinde kabul edilmelidir. ”
Old 19-01-2010, 08:00   #11
eersoz

 
Varsayılan

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 26/11/2007 tarihli ve 2007/8879 E., 2007/14119 K. sayılı kararı “ ... su aboneliğini iptal ettirmeyen davacı, bu abonelik nedeniyle oluşan tüm borçtan sorumludur. ”
Old 19-01-2010, 08:06   #12
eersoz

 
Varsayılan

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2005/19-723

K. 2005/767

T. 28.12.2005

... Davacı vekili, taraflar arasında abonelik sözleşmesi akdedildiğini, davalı abonenin elektrik kullanımından kaynaklanan fatura kapsamındaki borçlarını ödememesi nedeniyle, aleyhine takip başlatıldığını, itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali, takibin devamı ve %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu yapılan fatura dönemlerinde müvekkili abonenin elektrik kullanımı olmadığını, işyerini tahliye ettiğini, böylece abonelik sözleşmesinin zımnen iptal olduğunu bildirerek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, enerİi kullanımına konu olan yeri davalının tahliye etmesiyle abonelik sözleşmesinin zımnen ortadan kalktığı ve tüketimden davalının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Davalı, davacıyla abone sözleşmesi yapmış ve elektrik kullandığı yeri tahliye ettiğine ilişkin davacıya herhangi bir başvurusu bulunmamıştır. Bu durum karşısında sözleşme gerekleri uyarınca kullanılan akım bedelinden sorumlu tutulması gerekirken kesin kanıt oluşturmayan belgelerle orayı tahliye ettiği nedenine dayanılarak davanın reddedilmiş olması yanlıştır...
Old 19-04-2010, 12:15   #13
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan

Arkadaşlar benzer durumla karşılaştım.Elbetteki ilgili dağıtım şirketi ile sözleşme sahibi kim ise (yargıtay kararları da bu doğrultuda) tüketim bedellerini ödemekle de abone sahibi sorumludur. Ancak kiracı aynı örnekte olduğu gibi elektrik aboneliğini üzerine almadan oturuyor ve taşınmazı tahliye ettikten sonra ev sahibi bir bakıyor ki 7 aylık ödenmemiş elektirik borcu var. kiracı evi tahliye ettikten 2 ay sonra bu borcu ödüyör. Asıl sorum
1- bu 2 aylık süreç kiracıya bu borcu rücu da sorun teşkil edermi.?
Old 19-04-2010, 12:31   #14
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cihan Nuri
bu 2 aylık süreç kiracıya bu borcu rücu da sorun teşkil edermi.?
Etmez. Sadece tahliye sırasında bir ibraname düzenlenmişse o zaman durum ibranamenin içeriğine göre tartışılır hale gelebilir.
Old 19-04-2010, 15:25   #15
Av.Cihan Nuri

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Etmez. Sadece tahliye sırasında bir ibraname düzenlenmişse o zaman durum ibranamenin içeriğine göre tartışılır hale gelebilir.
kiracıya rücuda da: ilamsız takip ile ödenen elektrik faturası ekli örnek 7 ödeme emriyle takip açılıp, itiraz üzerine, itirazın iptali davasında ilgili dönemde kiracı alarak taşınmazda oturduğunu kira sözleşmesi ile ispatlayıp, itirazın iptali kararı alabilirmiyiz, başkaca ne gibi ispat yollarına başvurabilirim?
Old 19-04-2010, 16:55   #16
Admin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cihan Nuri
kiracıya rücuda da: ilamsız takip ile ödenen elektrik faturası ekli örnek 7 ödeme emriyle takip açılıp, itiraz üzerine, itirazın iptali davasında ilgili dönemde kiracı alarak taşınmazda oturduğunu kira sözleşmesi ile ispatlayıp, itirazın iptali kararı alabilirmiyiz, başkaca ne gibi ispat yollarına başvurabilirim?
Önerdiğiniz yol bence de en isabetlisi, bu şekilde sonuç alacağınızı düşünüyorum ve bence başka bir ispat yoluna gerek yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kiracının üzerine almadığı fatura borçlarından sorumluluğu avukat152 Meslektaşların Soruları 4 12-01-2009 22:12
kiracının elektrik,su ve doğalgaz faturasını ödememesi güneşhukuk Meslektaşların Soruları 5 10-02-2008 16:35
Kiracının elektrik su borcu Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 24-06-2007 14:41
Kiracının Elektrik Borcu Kimin??? sniper76 Hukuk Soruları Arşivi 2 11-11-2004 08:01
Kiracının Depozito Alması Üzerine... guven Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 15:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04507804 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.