Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Basın kanunu- Cevap ve Düzeltme

Yanıt
Old 20-07-2009, 15:48   #1
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan Basın kanunu- Cevap ve Düzeltme

Mrb,
Basın kanunu 14.Maddesine göre Sulh Ceza Hakimliğinden cevap ve düzeltme istemi aşağidaki gerekçeyle reddedildi;
"tekzibi istenen ....... başlıklı haberi şeref ve haysiyeti ihlal edici bir açıklama olduğu iddia ediliyorsa bu konuda ilgili kişi ve kurumların hukuk ve ceza mahkemelerinde haklarını arayarak haksızlığa uğradığını tespit ettirerek sonucunda bu haberi tekzip ettirebilecekleri ancak mahkememizin ortada görülmekte olan bir dava olmaksızın ..........başlıklı haberin şeref ve haysiyeti ihlal edici bir davranış olup olmadığını muhakeme edemeyeceği kanaatine ulaştığından tekzip talebinin reddine karar verilerek aşağıda belirtilen şekilde hüküm kurulmuştur"

Basın Kanunu 14.maddesi bu konuda 15 günlük süre tanıyor ilgiliye Sulh Ceza Hakimliğine başvuru için... Cevap ve düzeltme yazının karşi yana tebliği tarihinden 3 gün içinde yayınlanmaması halinde..
Acaba kararda sorun mu var ?
Old 20-07-2009, 16:18   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Av.Mehmet_Ali;
Sulh Ceza Mahkemesi, tekzip için yapılan başvuruları evrak üzerinde, yani duruşma yapmaksızın 3 gün içinde sonuca bağlamak zorundadır.Sulh ceza hakiminin kararına itiraz için tanınan süre de üç günle sınırlıdır. Dolayısıyla, tekzip konusunda ivedilikle karar verilmesini gerektiren bir durumun mevcut olduğundan hareketle, Asliye Ceza Mahkemesi'ne yine 3 gün içerisinde itiraz etmek durumundasınız. Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar kesindir, yani yargıtay yolu kapalıdır. Kararın içeriğine gelince, tuhaf geldi bana. Mahkemenin kararında, kısa süre içerisinde halli gereken bir durumda bir de ayrı mahkemelerde haklılığınızı ortaya koyacak bir karar almak için uğraşmanız gerektiğini belirtmesi ilginç. Saygılarımla..
Old 20-07-2009, 16:32   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Sayın Av.Engin
Harfiyen aynen alinti yaptim.Yukardaki alintiladiğim kısımla Basın Kanunu 14.maddeyi birlikte okuduğumda acaba sorun nerede diye düşünmedim değil.Ki bu saatlerde belki yorgunluktan cevap ve düzeltme konusuna baktim.İtiraz edeceğiz. Korkarim Asliye Ceza Mahkemesi benzer bir karar versin..
Old 20-07-2009, 16:35   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım;
Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunacağınız itiraz dilekçesinde, Sulh Ceza Mahkemesi'nin, ivedilikle karar verilmesi gereken bir hususta, sizi "tespit" kararı almaya yönlendirmesinin yanlışlığı üzerinde durursanız, sanıyorum mahkemece itirazınız olumlu değerlendirilecektir. İyi çalışmalar dilerim.
Old 29-07-2009, 14:38   #6
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Asliye Ceza Mahkemesine yaptığımız itiraz da reddedildi.
Bu aşamada kişilik haklarına saldırının tespiti veya saldırının durdurulması (BK49 ve MK25) ve manevi tazminat davası açma seçenekleri var...
Bu aşamada ikilemde kaldım. Direkt karşi yanda-yerel gazete -kusurun varlığından manevi tazminat davası açmak gerekiyor sanırım.
Old 04-08-2009, 11:30   #7
handekumas

 
Varsayılan

benim de cevap ve düzeltme talebimi, "cevap ve düzeltme metninin yayımlanmadığına dair 3 günlük gazetenin dosyasında bulumadığından, 5187 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince yasal şartları oluşmadığından" reddine karar verdi.

şimdi itiraz edeceğim. böyle bir gerekçe mümkün müdür? 3 günlük gazeteyi dosyaya sunmadığım için reddedebilir mi mahkeme talebimi?
ihtarnameler var, tebliğ şerhleri var dosyada.
Old 07-08-2009, 15:37   #8
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Sayin Hande Kumas

Mahkemenin bu eksiklik nedeniyle talebinizi reddetmesi yerindedir.
Old 07-08-2009, 15:45   #9
handekumas

 
Varsayılan

Bakalım itirazımı yaptım. Umarım Asliye Ceza Mahkemesi sizin gibi düşünmez.
Sulh ceza mahkemesi'nin kanunda yer alan 3 gün içinde karar verme zorunluluğunu benim aleyhime kullanamaz diye düşünüyorum. O süreyi kanun koyucu benim lehime koymuşken aleyhime sadece gazete asılları yok diye vermesi kullanması bence hukuka aykırı bir tutum.
sonuçta vereceği bir tekzip kararı davalı gazeteye ulaştığında zaten eğer yayımlamışlarsa ihtarımız sonrası 3 gün içinde bunu itirazını yapacak ve mahkemeye "al bunlar gazeteler, ben tekzip metnini yayınlamadım" diyeceklerdir.
ceza yargılamasına esas olan şikayetçinin korunmasıdır.
Old 07-08-2009, 17:04   #10
üye15547

 
Varsayılan

''...görülmekte olan bir dava olmaksızın ..........başlıklı haberin şeref ve haysiyeti ihlal edici bir davranış olup olmadığını muhakeme edemeyeceği kanaatine ulaştığından tekzip talebinin reddine karar verilerek aşağıda belirtilen şekilde hüküm kurulmuştur"


Sayın Av. Mehmet Ali,

Basın Kanunu'nun 14. maddesine göre mahkeme bu tür bir gerekçeyle başvurunuzu reddedemez. Maddede açık bir şekilde prosedür belirtilmiş. Burada ilgiliye zaten belirli bir yargı(kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması yargısı) üzerine başvuruluyor. İlgili, talebinizi reddederse yargınızı kesinleştirmek için sulh ceza mahkemesine başvurup, yargınızın haklı olup olmadığına karar verilmesini istiyorsunuz. Eğer, sulh ceza mahkemesi başka bir mahkemenin kesinleşmiş hükmünü arayacaksa, kanun niye 14. maddede sulh ceza mahkemesine başvurulmasını öngörmüş ki? sulh ceza mahkemesinin, başka mahkemelerin kararlarına göre hareket eden bir icra kurumu haline getirilmesinin kanuna açıkça aykırı olduğunu düşünüyorum. Özetle; mahkeme sizden tespit yaptrmanızı isteyemez, tespiti kendisi yapması gerekir.

Ayrıca bu konuda bir çok mahkeme kararı da mevcut. Mesela, benim elimdeki emsallerde, sulh ceza mahkemesi esasa girip, şeref ve haysiyetin ihlal edilip edilmediği hakkında da karar vermiştir.

Sizin başınıza gelen benim duyduğum ilk örnek ve açıkçası çok şaşırtıcı. İtiraz makamının kararına ise daha çok şaşırdım.

Bence karar kanuna aykırı.
Old 09-08-2009, 20:50   #11
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Sayın Uğur Topsakal;
Asliye ceza mahkemesinin kararinda ."...sulh ceza mahkemesinin tekzip talebinin reddine ilişkin kararı hukuka usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulumuştur." denmiş.
Şimdi bu durumu ilgililere anlatamiyorum Sanki yanlış yere başvurmuşum gibi..??
Sizinde bildiğiniz gibi madde çok açık...Bunun için emsal kararlara gerek var mi...
Ancak karar kesinleşmiş CMK 271/4 gereği...

Basın Kanunu,
DÜZELTME VE CEVAP
Madde 14 - Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hakiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.
Old 09-08-2009, 22:14   #12
üye15547

 
Varsayılan

Evet, iç hukuk yolları tüketilmiş. Ne yazık ki bazen böyle kararlar çıkabiliyor. Ancak ülkemizdeki itiraz kanun yolunun temyiz kanun yolu kadar sağlıklı-ciddi işlemediğini düşünüyorum. İnanın temyiz yolu açık olan bir karar olsaydı, hüküm bu şekilde olmazdı.
Old 10-08-2009, 15:17   #13
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Sayin ugur topsakal cok hakli.

Kanun yararina bozma yoluna gitmenizi oneririm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet ücreti-basın kanunu-değişik iş lawyercakir Meslektaşların Soruları 3 21-12-2013 09:30
vekalet ücreti basın kanunu Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 0 09-07-2009 22:09
Basın İş Kanunu hakkında yardım ozgurfa Meslektaşların Soruları 2 06-07-2007 11:32
ADALET BAKANLIĞINA KARŞI DAVA- Basın Kanunu Av.Mücahit Meslektaşların Soruları 3 20-10-2006 19:28
Marka Mevzuatı Ve Basın Kanunu ikbalc Hukuk Soruları Arşivi 8 25-08-2005 18:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04662490 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.