Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Dayali Hacİz

Yanıt
Old 30-04-2009, 17:17   #1
Av. Emin

 
Acil Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİne Dayali Hacİz

Selam ve saygı ile
Müvekkilin bir müteahhitten senet karşılığı alacağına istinaden kambiyo takibi yaptım. ancak müteahhitin üzerine kayıtlı mal varlığı yok sadece halen devam eden ve % 60 bitmiş bir inşaatı var. ( kat karşılığı inş. sözle. dayalı olarak yapıyor. ) Kat karşılığı inş. sözleş. göre borclu müteahhite 7 daire düşüyor ve bu dairelerin 4 tanesi müteahhite tapudan devr edilmiş KKİ sözleşmesine ve inşaatın bitiş oranına göre bir daire daha hak edebiliyor ancak arsa sahipleri daha hak ettiği bu daireyi müteahhite devr etmemişler ,ederlerse de müteahhit bu daireyi borcu olması sebebei ile başkası adına tescil ettirecek
sorum şu ; . Bu hak ettiği ama hala arsa sahipleri üzerinde olan daire üzerine nasıl bir haciz koyup alacağımızı tahsil edebiliriz. ( not icra müdürü ile konuşma sonucunda ; icranın bize kat kar. İnş. Söz. istinaden bir yetki belgesi vereceğini ve bu yetki belgesi ile borçlu müteahhit adına tapu tescil davası açbileceğimizi ve tapuyu borçlu adına tescil ettirdikten sonra haciz koyabileceğimizi söyledi ...) ama daha önce bu işlemi yapmadığım için usulü tam bilmiyorum . bu davanın tam usulü nedir hangi mahkeme tarafları kim vb gibi .
birde Kat karşılığı inş sözl. kullanarak tahsil için başka bir yol varmı
ilginize şimdiden teşekkürler.
Old 02-05-2009, 14:06   #2
şimşek08

 
Önemli

Sayın meslektaşım İcra İflas Kanunu 94.maddenin 2.fıkrasına istinaden İcra Müdürlüğü'nden yetki belgesi alarak, arsa sahiplerine karşı tescil talepli dava açabilirsiniz. Yalnız müteahhidin dairenin tescilini istemeye hak etmiş olması gerekmektedir. Dairenin iskana bırakılıp bırakılmadğı vb. konulara dikkat etmek gerekir.
Old 02-05-2009, 17:00   #3
Themis99

 
Varsayılan

Sayın av. Emin,
Aynı işlemi bende yaptım.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesini edinerek icra müdürlüğünden haciz konulması yönünde talepte bulundum.
Yazılan müzekkereye kat karşılığı inşaat sözleşmesinin bir suretini ekleyerek tapu dairesine götürdüm.
Hissesine düşen gayrimenkuller üzerine tapu dairesi tarafından haciz konuldu.

Ancak sayın ibar'ında önemle vurguladığı üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhit hissesine düşen gayrimenkuller, bir alacak hakkından öteye gitmemektedir. Müteahhitin binayı eksiksiz bir şekilde tamamlaması ve teslim etmesi gerekmektedir.Aksi halde açılan olan davadan da bir sonuç alınmaması muhtemeldir.
saygılar.
Old 04-05-2009, 14:23   #4
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Bina sözleşme ve projeye göre tamamlanmadan, iskan ruhsatı almadan açacağınız tapu iptal ve tescil davası reddedilir. En fazla nama ifa yolu ile eksiklik varsa müteahhit adına tarafınızca yerine getirileceği yönünde arsa sahibi ve müteahhide karşı asliye hukuk mahkemesinde nama ifa ve satış davası açabilirsiniz. dava dilekçesinde tedbir istersiniz.
Old 06-05-2009, 22:46   #5
avfatih

 
Varsayılan

Sayın SALBAŞ belirttiğiniz hususta bildiğiniz içtihat varsa ekleyebilir misiniz?
Old 09-10-2009, 09:58   #6
Av. O. TEKGUL

 
Varsayılan

Benzer bir icra işlemim var. Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak müteahhitin hissesine düşen dairelere haciz koydurduk daireler iskana kalan daire de değil bina seviyesi olarak mütahhit açısından hakedilmiş bu durumda satış yapabilmek için dairenin müteahhit adına tescili şart mıdır. bu halde satış yapılabilir mi.
yardımlarınızı bekliyorum..
Saygılarımla...
Old 09-10-2009, 10:52   #7
Av.Kaan

 
Varsayılan

Mteahhidin borcundan ötürü halen arsa sahipleri üzerine kayıtlı olan taşınmazlara konan hacizler şikayet üzerine icra hakimliğince kaldırılır. Şikayet yoluna başvurulmasa dahi bu haliyle satış yapılamaz. Çünkü satılacak taşınmaz borçlunun adına değil. Bu nedenle öncelikle taşınmazın borçlu müteahhid adına tescili talepli dava açılmalıdır. Hem müteahhide hem de arsa sahiplerine karşı açılacak bu davadan netice alınabilmesi için sözleşmeye göre müteaahidin hak ettiği daire olmalı ve halen bu daire müteaahide devredilmemiş olmalıdır.
Old 09-10-2009, 12:58   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın Av. O.Tekgul,

Alıntı:
Yazan Av.Kaan
taşınmazın borçlu müteahhid adına tescili talepli dava açılmalıdır. Hem müteahhide hem de arsa sahiplerine karşı açılacak bu davadan netice alınabilmesi için sözleşmeye göre müteaahidin hak ettiği daire olmalı ve halen bu daire müteaahide devredilmemiş olmalıdır.

İkame edeceğiniz davada söz konusu gayrimenkullerin 3.kişilere devir yasağı konusunda Tedbir de talep etmeyi unutmayınız (diye düşünüyorum )

Saygılarımla...
Old 09-10-2009, 14:50   #9
madlock

 
Varsayılan

Tamamen beyin jimnastiği olarak değerlendirilmek kaydıyla arsa sahibine bu gayrimenkul devrini müteahhidin doğmuş ve doğacak bir hak ve alacağı olarak düşünerek 89/1 gönderilmesi, arsa sahibinin bu gayrimenkulü devir borcunu müteahhidin alacağı olarak icra dairesine bildirmesinin sağlanması, akabinde 89/2 ve takip eden prosedür uygulanarak tapuya devir yasağı konulmak süretiyle bu kapsamda icraya teslim edilen mal gibi satışının gerçekleştirilmesi olabilir mi acaba ?
Old 09-10-2009, 15:01   #10
şimşek08

 
Varsayılan

Sayın Tekgül
Müteaahit adına tescil yapılmadan satış isteyemesiniz. Tapu Müdürlüğü'nden İcra dosyasına gelen cevapta muhtemelen gayrimenkuller arsa sahibi adına kayıtlı gelecektir. Bu haliyle gayrimenkullerin satışı istenemez. Ayrıca arsa sahipleri İcra Hakimliği'ne şikayet yoluyla hacizi kaldırıp, 3.şahıslara gayrimenkulü devredebilirler. Eğer müteahhit inşaatı tamamlamış ve daire alma hakkı var da arsa sahipleri devir borcunu yerine getirmiyorsa, icra dosyasından yetki belgesi alarak (İİK m.94/2) MÜTEAHHİD ADINA ARSA SAHİBİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇIN.
Old 09-10-2009, 21:09   #11
Av.Serkan DAĞDEVİREN

 
Varsayılan

sayın ibar'a katılıyorum.Müteaahit inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tüm edimlerini yerine getirmiş ve buna karşılk kendi alacağını alamamışsa (daireleri ferağ verimemişse) bu durumda icra dairesinden müteaahit adına arsa sahipleri aleyhine dava açmak için yetki alabilirsiniz.icra memuru bu yetkiyi vermez ise şikayet yolunu kullanabilirsiniz.
Old 12-01-2010, 19:01   #12
Av. Aylin Kaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, bir sorum olacak..Müvekkillerim arsa sahiplerinin müştereken ortak oldukları dairenin üzerine de, müteaahhidin borcu nedeniyle kat karşılığı inşaat sözleşmesi gerekçe göstererek hacizler konmuştur.Müvekkillerim bu sözleşmeyi mahkeme kararı ile feshetmişler ve karar kesinleşmiştir.Haciz dosyaları mahzendedir.Hacizler için 2 yıllık gayrimenkul haciz süresi de henüz bitmemiştir.Bu durumda dosyaları mahzenden çıkartıp şikayet yoluna başvurmak gerekir değil mi?İcra kendiliğinden kaldıramaz mı?
Old 12-01-2010, 23:27   #13
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın KAYA,
İcra İflas Kanunu'nun 110.maddesi uyarınca yasal süre içerisinde satış istenmemiş, haciz de yenilenmemişse haczin kalkmasını elbette talep edebilirsiniz. Ancak,dosyanın yenilenmesi halinde yeniden haciz konulması ihtimalini de gözeterek sözünü ettiğiniz dosyadaki haczi -kanaatimce süresiz- şikayet yolu ile İcra mahkemesine taşımakta hukuki yararınız olduğunu ve şikayeten haczi kaldırmanızın daha isabetli bir yol olacağını düşünüyorum.
Old 15-01-2010, 10:07   #14
delle

 
Varsayılan

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu bir taşınmaz üzerine bizler haciz koydurduk. Burda farklı olan borçlunun arsa maliki olması ve bu haciz yüzünden müteahhidin payını tescil ile kazanamıyor olması. Bu nedenle müteahhit önce noter kanalıyla bizlere ihtar çekiyor akabinde haczin fekki yönünde mahkeme kanalıyla talepte bulunuyor. Davalı olarak da, hem bizi yani arsa malikinin alacaklılarını hem de arsa malikini gösteriyor. Ancak biz bu husumete taraf olmadığımız kanısındayız. Ayrıca söz konusu taşınmaz halen arsa maliki üzerine görünmektedir. Bu nedenle de uygunsuz bir haciz de söz konusu değildir. Müteahhit sizce bu davasında bizim aleyhimize nasıl bir durum yaratabilir?
Teşekkür ederim...
Old 15-01-2010, 11:39   #15
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan delle
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu bir taşınmaz üzerine bizler haciz koydurduk. Burda farklı olan borçlunun arsa maliki olması ve bu haciz yüzünden müteahhidin payını tescil ile kazanamıyor olması. Bu nedenle müteahhit önce noter kanalıyla bizlere ihtar çekiyor akabinde haczin fekki yönünde mahkeme kanalıyla talepte bulunuyor. Davalı olarak da, hem bizi yani arsa malikinin alacaklılarını hem de arsa malikini gösteriyor. Ancak biz bu husumete taraf olmadığımız kanısındayız. Ayrıca söz konusu taşınmaz halen arsa maliki üzerine görünmektedir. Bu nedenle de uygunsuz bir haciz de söz konusu değildir. Müteahhit sizce bu davasında bizim aleyhimize nasıl bir durum yaratabilir?

Dava İcra Hukuk Mahkemesinde mi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde mi açılmış? Tapu iptal ve tescil talebi de var mı?

Şayet dava İcra Hukuk Mahkemesinde açılmışsa dediğiniz gibi usulsüz bir işlem olmadığından, İcra Mahkemesi yüklenicinin daire hakedip etmediğini denetleyemeyeceğinden dava reddedilecektir.

Ancak Arsa sahiplerine karşı dava açılmasından yola çıkarak bunun Asliye Hukuk'da açılmış bir tapu iptal ve tescil davası ile beraber haczin kaldırılması davası olduğunu varsayıyorum... Şayet yüklenici hissesine düşen bir daire (arsa sahibi adına kayıtlı iken) üzerine haciz konmuşsa ve yüklenici yaptığı işe göre o daireyi haketmişse davası kabul edilecek, tapu iptal edilerek yüklenici adına hacizden ari bir şekilde tescil edilecektir.
Old 24-03-2010, 01:48   #16
Av.Nuri Keserci

 
Varsayılan Acİlll!!!

Sayın meslektaşlarım benim müvekkilimin temlik aldığı dosyada önceki alacaklı vekili yetki belgesi almadan ve hisseyi borçlu adına devretmeden satış için kıymet taktiri talebinde bulunmuş ve rapor hazırlatmıştır.Daha sonra biz temlik aldığımız da karşı yan şikayet ederek sizin yukarıda anlattığınız sebeplerle(iik 16 / 2)satışı durdurdu.Ancak dosyayı daha iyi inceledikten sonra borçlu şirket kendi hissesini arsa sahibinden devralmamış tapuda icra takibinden sonra 3.bir şahsa hacizli olarak devretmiiştir(muvazaalı olarak).Sorum şu sizce Bu aşamada ben muvazaalı işlem nedeniyle tapu iptali davası mı açayım?Yoksa icra müdürlüğünden alacağım yetkiyle arsa sahibine mi başvurayım?bu konuda bilgisi olan arkadaşların yardımlarını rica ediyorum.Ve varsa yargıtay kararlarını eklerseniz sevinirim.Saygılarımla..
------------------
Old 04-01-2011, 18:24   #17
tbztrk

 
Varsayılan !!!!Çok çokk acill!!!

Herkese iyi çalışmalar..

yukarıda belirtildiği gibi benim de borçlu bir müteaahide karşı yapmış olduğum bir takip var. Borçlunun yapmış olduğu Kat Karşılığı İnş. Sözleşmeleri mevcuttur pek tabi ancak ben bunlara ulaşamıyorum. Tapuya gittiğimde böyle bir sözleşmenin şerh edilmediği söylendi. Acaba ben bu sözleşmlere nasıl ualaşabilrm? İcra dairesi noterlere müzekkere yazar mı buna cevaz verir mi? Fikri olan meslektaşlarım yardımıc olurlarsa çokk sevinirim ...
Old 04-01-2011, 20:26   #18
Av. O. TEKGUL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tbztrk
Herkese iyi çalışmalar..

yukarıda belirtildiği gibi benim de borçlu bir müteaahide karşı yapmış olduğum bir takip var. Borçlunun yapmış olduğu Kat Karşılığı İnş. Sözleşmeleri mevcuttur pek tabi ancak ben bunlara ulaşamıyorum. Tapuya gittiğimde böyle bir sözleşmenin şerh edilmediği söylendi. Acaba ben bu sözleşmlere nasıl ualaşabilrm? İcra dairesi noterlere müzekkere yazar mı buna cevaz verir mi? Fikri olan meslektaşlarım yardımıc olurlarsa çokk sevinirim ...
Sözleşmeyi taşınmazın bağlı olduğu belediyeden temin edilebilirsiniz. Kolay gelsin.
Old 05-01-2011, 08:34   #19
tbztrk

 
Varsayılan

acaba beledıyeye muzekkere mı yazdrmam gerek ? Ya da dırek basvuru yaptıgımda bana bu sozlesmeyı verırler mı ?
Old 05-01-2011, 09:43   #20
Avukat129

 
Varsayılan

Taraf olmadığınız için size sözleşmeyi vermezler.İcra dairesinden alacağınız müzekkere ile belediyeye başvurup fotokopisini alabilirsiniz.
Old 05-01-2011, 09:46   #21
Avukat129

 
Varsayılan

Yukarıda okuduğum bir bölümle ilgili görüş bildirmek istiyorum.İİK 89/1 taşınmaz haczinde kuulanılamıyor.Yani müteahhit alacaklısı arsa sahibine 89/1 göndererek arsa sahibini borçlandıramıyor.Hem kanun metninden hem de Yargıtay içtihatlarından bu sonuç ortaya çıkıyor
Old 15-01-2011, 23:03   #22
Av.Nuri Keserci

 
Varsayılan Belediyeye yazılacak Müzekkereyle..

Sayın T.BZTRK.Sayın O.Tekgul e Katılıyorum.Bu Sözleşme Taşınmazın(İnşaatın)Bulunduğu Yer belediyesine İcra Müdürlüğünce gönderilecek bir müzekkere ile temin edilebilir.Benim buna benzer bir davam vardı ve bu şekilde talep ederek sözleşmeyi elde ettim.İlgili belediyenin Fen işleri Müdürlüğünde bu sözleşmenin örneği mevcuttur.Noterlere yazdıracağınız müzekkerelerde yevmiye ve tarih numaralarını belirtmek zorundasınız.Aksi taktirde herhangi bir sonuç almanız mümkün olamaz. Saygılarımla.
Old 30-01-2012, 10:19   #23
tangela

 
Varsayılan

kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı hacizin kaldırılması için arsa sahiplerinin bir kısmı icra mahkemesine dava açmışlar.

1-arsa sahiplerinin bir kısmının açması yeterlimidir?
2-Müteahhite düşen dairenin biri başkasına satılmış .Arsa sahipleri o dairenin üzerindeki haczin de kaldırılmasını istiyebilirler mi?
3-İcra mahkemesine açılan davada hakim inşaatın bitme oranını gözetmek zorunda mı ?

Saygılarımla
Old 14-09-2012, 12:28   #24
advocateso

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;
Aynı konu ile ilgili olduğundan sorumu başka başlık altında açmak yerine bu başlık altında sormayı uygun buldum. Sorum şu:
Yaygın olarak karşılaşıldığı üzere, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı durumlarda, müteahhitler genelde hak ettikleri daireleri kendi üzerlerine almayıp, direk arsa sahiplerinden 3. kişilere satış yaptırıyorlar.
Müteahhide hangi bağımsız bölümün verileceği belirtilmeyip, örn. 2 bağımsız bölüm verilecektir gibi ibareler bulunan durumlarda, 3 kişilere devrin müteahhit adına mı yoksa arsa sahiplerinin kendileri adına mı verildiği net olarak tarafımızca bilinmemektedir. Bu durumda biz yine İİK 94/2 gereği arsa sahiplerine tescil davası açabilir miyiz??
Durum acil olduğundan en kısa sürede cevaplarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİ Tapuya Şerh olgun Meslektaşların Soruları 6 31-08-2009 13:26
Acİl- Kat KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİ para_doks Meslektaşların Soruları 3 26-03-2009 21:26
Daİre KarŞiliĞi İnŞaat SÖzleŞmesİnde Belİrsİz Tarİh Av. Ömer Erkus Meslektaşların Soruları 2 06-02-2009 14:27
Kat KarŞiliĞi İnŞaat avukatmurat Meslektaşların Soruları 2 20-10-2008 11:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05200410 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.