Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bononun arkasına yazılan ifade - bono vasfı

Yanıt
Old 26-01-2009, 20:04   #1
Av.Ayşegül Çoban

 
Varsayılan Bononun arkasına yazılan ifade - bono vasfı

merhaba arkadaşlar benim sorum şu bononun arkasına bu senet 143parsel alaaddin mevki karşılığında verilmiştir diye yazıyorsa senet bono vasfını kaybeder mi bu konuyla alakalı yargıtay kararı varsa gönderirmisiniz şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...
Old 26-01-2009, 20:15   #2
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ayşegül Çoban
merhaba arkadaşlar benim sorum şu bononun arkasına bu senet 143parsel alaaddin mevki karşılığında verilmiştir diye yazıyorsa senet bono vasfını kaybeder mi bu konuyla alakalı yargıtay kararı varsa gönderirmisiniz şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar...

Sayın ÇOBAN,
Sizce bu belge "Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini" taşıyor mu? Taşımıyorsa, zorunlu biçim koşullarından birisi eksik demektir ve bu senet bono sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz.
Kolay gelsin.

Ve bir karar;

Bu çıktı Dominant Mevzuat ve İçtihat programından alınmıştır.

YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 25.12.1997
Esas No : 1997/6308
Karar No : 1997/11015


6762 - TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) 688

ÖZET : DAVA MENFİ TESPİT DAVASIDIR. TAŞINMAZ SATILMAZSA BEDEL KARŞILIĞI ALACAK VEYA TAPUDAN HİSSE SATIŞI YAPILACAKTIR "KAYDI YER ALMAKTA OLUP, SÖZ KONUSU BU KAYIT ÖDEMEYİ ŞARTA BAĞLAMAKTA VE BU İTİBARLA TTK.'NUN 688/2. MADDESİNDE YER ALAN "BONONUN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİNİ" İÇERMESİ GEREĞİNİ ORTADAN KALDIRMAKTA VE DOLAYISIYLA BAHSİ GEÇEN SENEDİN BONO OLARAK KABULÜNE İMKAN VERMEMEKTEDİR. BU DURUMDA DAVALININ BAHSİ GEÇEN SENETTEN DOLAYI KAMBİYO HUKUKUNA DAYALI BİR HAK TALEP EDEBİLMESİNİN MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava konusu bononun arka yüzünde " iş bu bono taraflar arasındaki anlaşmaya göre borçlunun adına kayıtlı Düzce E-5 karayolu üzerinde Ankara Parke fabrikası ve arsası satıldığında ödeme yapılacaktır. 1.1.1995'de söz konusu taşınmaz satılmazsa bedel karşılığı alacak veya tapudan hisse satışı yapılacaktır "kaydı yer almakta olup, söz konusu bu kayıt ödemeyi şarta bağlamakta ve bu itibarla TTK.'nun 688/2. maddesinde yer alan "Bononun kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini" içermesi gereğini ortadan kaldırmakta ve dolayısıyla bahsi geçen senedin bono olarak kabulüne imkan vermemektedir.

Bu durumda davalının bahsi geçen senetten dolayı kambiyo hukukuna dayalı bir hak talep edebilmesinin mümkün bulunmadığı dikkate alınmadan, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 25.12.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 26-01-2009, 21:31   #5
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/5061

K. 2007/6272

T. 2.4.2007

• TEMİNAT BONOSU ( Bono Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )

• BONO VASFI ( Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )

6762/m. 599, 688/2, 690, 599

ÖZET : Bono kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini taşıyorsa da üzerinde teminat olarak alındığının açıklanması, neyin teminatı olduğunu bono metninde ayrıca açıklanmadığı sürece bono vasfına etkili değildir.
DAVA VE KARAR : TTK.nun 688/2. maddesi gereğince bono kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini taşıyorsa da üzerinde teminat olarak alındığının açıklanması, neyin teminatı olduğunu bono metninde ayrıca açıklanmadığı sürece bono vasfına etkili değildir. Takip alacaklısı dayanak senette lehdardan ciro yoluyla senedi alan ciranta konumunda olup, teminat ibaresi bulunan senedi ( ciro yolu ile ( alması halinde dahi TTK.nun 690. madde göndermesi ile bonolarda uygulanması gereken 599. madde hükmü karşısında bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket ettiğine delil sayılamaz. Bu durumda lehtarla arasındaki doğrudan doğruya mevcut olan münasebete dayanan def'ilerin takip alacaklısı ciranta hamile karşı ileri süremeyeceği düşünülmeksizin mahkemece TTK.nun 688/2. maddesi gerekçe yapılarak takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2007 günü oybirliği ile karar verildi.
Old 26-01-2009, 21:35   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet_Ali
T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/5061

K. 2007/6272

T. 2.4.2007

• TEMİNAT BONOSU ( Bono Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )

• BONO VASFI ( Üzerinde Teminat Olarak Alındığının Açıklanması - Neyin Teminatı Olduğunu Bono Metninde Ayrıca Açıklanmadığı Sürece Bono Vasfına Etkili Olamayacağı )

6762/m. 599, 688/2, 690, 599

ÖZET : Bono kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini taşıyorsa da üzerinde teminat olarak alındığının açıklanması, neyin teminatı olduğunu bono metninde ayrıca açıklanmadığı sürece bono vasfına etkili değildir.
DAVA VE KARAR : TTK.nun 688/2. maddesi gereğince bono kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini taşıyorsa da üzerinde teminat olarak alındığının açıklanması, neyin teminatı olduğunu bono metninde ayrıca açıklanmadığı sürece bono vasfına etkili değildir. Takip alacaklısı dayanak senette lehdardan ciro yoluyla senedi alan ciranta konumunda olup, teminat ibaresi bulunan senedi ( ciro yolu ile ( alması halinde dahi TTK.nun 690. madde göndermesi ile bonolarda uygulanması gereken 599. madde hükmü karşısında bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket ettiğine delil sayılamaz. Bu durumda lehtarla arasındaki doğrudan doğruya mevcut olan münasebete dayanan def'ilerin takip alacaklısı ciranta hamile karşı ileri süremeyeceği düşünülmeksizin mahkemece TTK.nun 688/2. maddesi gerekçe yapılarak takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.04.2007 günü oybirliği ile karar verildi.

BU kararı çok tuhaf bulduğumu ifade etmek zorundayım. Bir şey ya teminat senedidir, ya da değildir. Önemli olan senedin kayıt ve koşul içermemesidir. Yoksa üzerinde teminat yazdığı açıkça belli ise artık bu teminatın, neyin teminatı olduğunu aramak, karın neden beyaz yağdığını sormaya benzer...
Old 27-01-2009, 11:59   #7
Av. Yasin ÖZÇELİK

 
Varsayılan

ne için verildiğinin belirtilmesi bono vasfını yitirmesine sebep olmaz. Sadece yazdığınız kadarı ise bono vasfını yitirmez. ilgili yargıtay kararı ver ama şu an buraya aktaramıyorum. iyi çalışmalar
Old 01-02-2009, 01:08   #8
Av.Yücel Tamtürk

 
Varsayılan

Sayın Karaca.Belirtiğiniz Yargıtay kararı,senede bağlanan alacağın şarta bağlanması haline yönelik olup netice olarak doğrudur.Ancak meslektaşımız sorusunu "bu senet 143 parsel alaaddin mevki karşılığında verilmiştir" ibaresinin şartı içerip içermediğine yöneliktir şeklinde anladım.Eğerki senede bağlanan alacak bir taşınmazın satışı (geçerli bir taşınmaz satışının) karşılığı-bedeli ise yani satın alınan taşınmazın bedeli bono verilerek ödenmişse bonodaki ibarenin kayıt ve şart olarak yorumlanamayacağını,söz konusu ibarenin yok sayılacağı ve bono vasfını kaybetmeyeceği düşüncesindeyim.Aynı şekilde sadece "teminattır" ibaresinin senedin bono vasfına etkisinin olmadığı Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarındandır.
Old 01-02-2009, 18:08   #9
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Sayın Tamtürk haklı olabilirsiniz.
" Sizce bu belge "Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini" taşıyor mu? Taşımıyorsa" diye şerh düşmek gerekmişti. Belgenin arkasındaki kayıt tartışılmalı derim.

Örneğin başka bir kararda da farklı ancak çok yakın bir somut durum var gibi.YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Tarih : 20.12.2005
Esas No : 2005/22379
Karar No : 2005/25546


2004 - İCRA VE İFLAS KANUNU 170
6762 - TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) 688

ÖZET : BONO ARKASINDAKİ "...SATIŞTAN CAYARSA SENETTEKİ MİKTARI CAYMA PARASI OLARAK ÖDEYECEKTİR" ŞEKLİNDE CEZAİ ŞART KARARLAŞTIRIMIŞTIR. BÖYLECE SENEDİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MUAYYEN BİR BEDELİ ÖDEMEK VAADİNİ İÇERMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. BONO ARKASINDA YAZILI BEYANIN İMZA EDİLMEMİŞ OLMASI SONUCA ETKİLİ BULUNMAMAKTADIR. BONOYU TAKİBE KOYACAK TÜM KİŞİLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK NİTELİKTEKİ BU İFADE ONUN KAMBİYO SENEDİ OLMA VASFINI ORTADAN KALDIRIR. O HALDE İİK'NIN 170-A/2 MADDESİ GEREĞİNCE İTİRAZ KABUL EDİLEREK TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Takip dayanağı bononun arka yüzünde ( ... bu senet dükkanların satışı için verilmiştir. Şehit İlhanlar Caddesi N0: 17/A.17/B eğer Kemal Ayden satıştan cayarsa senetteki miktarı cayma parası olarak ödeyecektir... ) sözcüklerinin yazılı olduğu görülmektedir. Bu durumda belgenin sözleşmeden cayılması halinde ödenmesi gerekli cezai şart olarak düzenlendiği, böylece TTK'nun 688/2. maddesinde öngörülen ( kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini içermediği tespit edilmiştir.

Yukarda sözü edilen ve bono arkasında yazılı beyanın imza edilmemiş olması sonuca etkili bulunmamaktadır. Bonoyu takibe koyacak tüm kişilere karşı ileri sürülebilecek nitelikteki bu ifade onun kambiyo senedi olma vasfını ortadan kaldırır. O halde İİK'nın 170-a/2 maddesi gereğince itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.12.2005 gününde karar verildi.

(Dominat İçtihat Bankası'ndan)

Selam ve saygı ile
Old 07-02-2009, 20:46   #10
arbitrator

 
Varsayılan

Kambiyo senetleri konusunda önerim, 12 HD.nin kararlarını farklı bir gözle yorumlamanızdır.

Zira 12 HD. kambiyo senetlerine, bu belge kambiyo senetlerine tabi yolla takibe konulabilir mi? gözüyle bakar.

Hatta bir çok icra iflas hukuku kitabında da böyledir.

Hatırlatmak istedim.
Old 10-02-2009, 11:08   #11
Av.Ayşegül Çoban

 
Varsayılan

[quote=Av. Yasin ÖZÇELİK]ne için verildiğinin belirtilmesi bono vasfını yitirmesine sebep olmaz. Sadece yazdığınız kadarı ise bono vasfını yitirmez. ilgili yargıtay kararı ver ama şu an buraya aktaramıyorum. iyi çalışmalar[/quote
Sayın ÖZÇELİK öncelikle verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.Rica etsem ilgili Yargıtay kararını da gönderirmisiniz bu benim için çok önemli msn adresimi de vereyim kolay gelsin av.aysegulerkoc@hotmail.com]
Old 10-02-2009, 11:50   #12
Salut

 
Varsayılan Malen kaydı

Bononun arkasında belirttiğiniz ibare bonunun malen kaydını taşıdığını gösterir. Bu ibare sadece bu anlama gelir. Bononun şarta bağlı olarak verildiğini göstermez. İlerde bu bono ile ilgili olarak menfi tesbit davası açıldığında bononun nakden kaydı ile verildiğini yani borç para karşılığında verildiği iddia edilirse bu durumda ispta yükü yer değiştirir ve alacaklı bononun verilme nedenini ispat yükü altına girer.
Old 10-02-2009, 13:00   #13
Av_Ece Altunay Önal

 
Varsayılan

Sayın Bence "bu senet 143parsel alaaddin mevki karşılığında verilmiştir " kaydı bir koşul değildir. Sayın Salut'a katılıyorum, malen ibaresinin daha açık yazılmış şeklidir.
Old 10-02-2009, 17:56   #14
Burak Demirci

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın Çoban, "acilll" ne demek?

Bence feryad demek. Acil ötesi gibi bir şey
Old 11-02-2009, 12:01   #15
Av.Ayşegül Çoban

 
Varsayılan

kıymetli vaktini ayırıp cevap yazan bütün arkadaşlara teşekkür ederim.başlıktaki ibareyi vurgulamak için kullandım. ama görüyorum ki bazı arkadaşlarımız rahatsız olmuşlar.bir daha kullanmamak üzere özür diliyorum.herkese iyi çalışmalar...
Old 11-02-2009, 15:17   #16
Av. Yasin ÖZÇELİK

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2008/9420
K:2008/12139
T:12.06.2008

BONO VASFI

2004 s. Yasa m. 169

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Takip dayanağı senet arkasında yazılan 34 .... 13 plakalı aracın hasarını karşılaması için verilmiştir. 16.07.2005 şerhi bononun kambiyo vasfına etki etmez. Zira senet taraflar arasındaki kaza nedeniyle doğan borcun ödenmesi amacıyla verilmiş herhangi bir şarta da bağlı kılınmamıştır. Mahkemece itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi. kabule göre de; İİK'in 169/a-6 maddesi uyarınca mahkemece alacaklının kötüniyet ve ağır kusurunun gerekçesi karar yerinde tartışılmaksızın alacaklı aleyhine (%20) yerine (%40) oranında tazminata hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA. 12.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-02-2009, 16:50   #17
Av.Ayşegül Çoban

 
Varsayılan

Sayın Özçelik çok teşekkür edrim.Çok işime yarayacak.Tekrar İyi çalışmalar diliyorum...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bonoda imzanın bononun arkasına atılmış olması FYLOZOF Meslektaşların Soruları 3 11-06-2008 13:51
Açık bono olarak protesto edilen bono DerinlikSarhoşu Meslektaşların Soruları 9 11-03-2008 09:24
arkasına ibraz tarihi yazdırılmayan bono akyürek Meslektaşların Soruları 13 02-01-2008 13:03
alacaklı soyismi yanlış yazılan bononun geçerliligi avnihal Meslektaşların Soruları 7 05-10-2007 23:02
Çekin Arkasına Keşideci Tarafından Ciro Edilemez Kaydı Geçerli Midir? (Acele) Av. Ülkü Cakiroglu Meslektaşların Soruları 4 13-05-2007 12:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07558990 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.