Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

senetle ispat kuralı

Yanıt
Old 09-10-2008, 10:08   #1
EYLÜLHUKUK

 
Varsayılan senetle ispat kuralı

Değerli meslektaşlarım,Boşandıktan sonra eşler arasında yapılan alacak verecek gibi hukuki işlemlerin ispatı tanıkla mümkünmüdür?Yoksa yazılı belge şartmıdır?Evlilik birliği devam ettiği sürece yapılan işlemlerin ispatı konusunda tanık dinletilebilir,biliyorum.Ama boşandıktan sonraki işlemler için durum ne?Yardımcı olusanız sevinirim.Şİmdiden teşekkürler.
Old 09-10-2008, 12:02   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

" Tanıkla ispatı mümkün olan işlemler , eşler arasındaki evlilk birliği mevcut iken yapılmış olan hukuki işlemlerdir.Taraflar sonradan boşanmış olsalar bile, evlilik sırasında yaptıkları hukuki işlemleri tanıkla ispat edebilirler." (B.KURU,R.ARSLAN,E.YILMAZ, Medeni Usul Hukuku Ders kitabı 2006,sh:465)

Not: Muvazaa, inanç sözleşmesi, nam-ı müstear iddiaları tarafların evlilikleri sırasında meydana gelse dahi tanıkla ispat edilemez.
Old 09-10-2008, 13:18   #3
Gün Altay

 
Varsayılan

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 288- Bir hakkın doğumu, düşürülmesi devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi; ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 400 lirayı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu hukuki işlemlerin miktar veya değeri Ödeme veya borçtan kurtarma (ibra) gibi herhangi bir sebeple 400 liradan aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 290- Senede bağlı olan her çeşit iddiaya karşı def'i olarak ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler 400 liradan az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz.

Yargıtay 12/04/1933 gün ve 31/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, “senede müstenit olan her nevi iddiaya karşı dermeyan olunacak savunmaların tanıkla ispatının mümkün olmadığına karar verilmiştir. Bu hükümlerden ve İçtihadı Birleştirme Kararında anlaşıldığı üzere, senetle ispat zorunluluğu yalnız hukuki işlemler (muameleler) içindir. Hukuki fiilen ise, tanıkla ispat edilebildiği için bunların senetle ispatı zorunluluğu yoktur.” Denilmektedir.

Usulün 293 . Maddesinde ise Aşağıdaki hallerde her halde şahit ikame olunabilir:

1 - Usul ve füru, birader ve hemşire veya karı koca ve kayınpeder ve valide ile damat ve gelin arasındaki muameleler,

2 - Cürümden mütevellit olsun olmasın tazminatı müstelzim fiiller,

3 - Yangın veya kazayı bahri veyahut düşman istilası gibi senet alınması gayrimümkün veya fevkalade müşkül hallerde yapılan muameleler.

4 - Halin icabına ve iki tarafın vaziyetlerine nazaran senede raptı müteamil olmıyan muameleler,

5 - Akitlerde hata, hile, gabin, cebir ve ikrah vukuu.

Görüldüğü gibi eşler evli iken aralarında yaptıkları ve senede bağlamadıkları işlemlerde tanıkla ispat kuralı uygulanabilir. Boşandıktan sonra ve boşandıkları tarihten sonra yaptıkları işlemlerde tanık dinletemezler.
Old 09-10-2008, 16:41   #4
v. Aynur

 
Varsayılan

Sayın Eylülhukuk taraflar sonradan boşanmış olsalar bile , evlilik sırasında yaptıkları hukuki işlemleri tanıkla ispat edebilirler. Ancak taraflar kesinleşmiş boşanma kararından sonra bu hukuki işlemi yapmışlarsa bence senetle ispat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Zira artık aralarında yakın hısımlık bağı kalmamıştır. İyi çalışmalar.
Old 09-10-2008, 20:41   #5
Av.Aslı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
" Tanıkla ispatı mümkün olan işlemler , eşler arasındaki evlilk birliği mevcut iken yapılmış olan hukuki işlemlerdir.Taraflar sonradan boşanmış olsalar bile, evlilik sırasında yaptıkları hukuki işlemleri tanıkla ispat edebilirler." (B.KURU,R.ARSLAN,E.YILMAZ, Medeni Usul Hukuku Ders kitabı 2006,sh:465)


Alıntı:
Yazan Gün Altay
Görüldüğü gibi eşler evli iken aralarında yaptıkları ve senede bağlamadıkları işlemlerde tanıkla ispat kuralı uygulanabilir. Boşandıktan sonra ve boşandıkları tarihten sonra yaptıkları işlemlerde tanık dinletemezler.

Alıntı:
Yazan v.aynur
taraflar sonradan boşanmış olsalar bile , evlilik sırasında yaptıkları hukuki işlemleri tanıkla ispat edebilirler. Ancak taraflar kesinleşmiş boşanma kararından sonra bu hukuki işlemi yapmışlarsa bence senetle ispat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Bir üyenin dayanak göstererek yazdığı bir cevabın en azından " katılıyorum" gibi bir bağlantı kurmadan tekrarlamanın mantığını anlamış değilim.
Old 09-10-2008, 20:52   #6
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/17299

K. 2005/4052

T. 15.3.2005

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Boşanma Davası Açılmış Olması - Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )

• ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ ( Boşanma Davası Açılmış Olması - Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )

• TANIKLA İSPAT ( Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç Sözleşmesinde Mümkün Olduğu - Boşanma Davası Açılmasının Sonucu Değiştirmediği )

• BOŞANMA DAVASI ( Açılmış Olması Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )

1086/m.287,288,293

ÖZET : Dava, itirazın iptali talebine ilişkindir. Taraflar kayınpeder-damat olup, dava sırasında bu ilişki halen devam etmektedir. Bu durumda taraflar arasındaki ödünç ilişkisi, tanıkla ispat edilebilir. Boşanma davası açılmış olması tanıkla ispata engel teşkil etmez. Dinlenen tanıklar ödünç para verildiğini beyan etmişlerdir. Bu durum karşısında davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki İtirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, damadı olan davalıya ödünç olarak 2000 DM para verdiğini, davalının tanıklar huzurunda ikrarda bulunmasına rağmen borcunu ödemediğini, alacağının tahsili amacıyla giriştiği icra takibine de itiraz ettiğini ileri sürerek, İtirazın iptaline, % 40 tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının kızı ile aralarında boşanma davası bulunduğunu, o nedenle olayda tanık dinlenemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, her ne kadar dinlenen tanıklar davacının iddiasını doğrulamış iseler de olayda miktar itibariyle tanık dinlenilemeyeceği, davacının da iddiasını yasal delillerle ispat edemediği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında kayınpeder-damat ilişkisi mevcut olup, bu ilişki halen devam ettiğinde uyuşmazlık yoktur. HUMK'nun 293/1 maddesi hükmünce iddianın tanıkla ispatı mümkündür. Davalının, davacının kızına karşı boşanma davası açması anılan yasa maddesinin uygulanmamasını gerektirmez. Davacının dinlettiği tarafsız tanıklar R. ve M. davacının davalıya 2000 DM borç para verdiğini, davalının da boşanma davası sonuçlanmadan bu parayı iade etmeyeceğini beyan etmişlerdir. Bu husus mahkemenin de kabulündedir. Hal böyle olunca mahkemece, tanık beyanları gözetilip, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 15.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-10-2008, 09:50   #7
EYLÜLHUKUK

 
Varsayılan

Cevaplarınız için çok teşekkürler.Eşler arasındaki hukuki işlem boşandıktan sonra gerçekleşmiş.Dolayısıyla bende arada hısımlık bağının kalmamasından mütevellit senetle ispat kuralının geçerli olacağını düşünüyorum.Herkese iyi çalışmalar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Akrabalar Arasında Senede Karşı Senetle İspat Kuralı Av. Salim Meslektaşların Soruları 10 30-10-2017 08:38
Tüketici Mahkemelerinde Senetle Ispat Şartı Geçerli Mi? SEZİN Meslektaşların Soruları 2 04-05-2007 10:23
Senetle ispat kuralının istisnası olarak kardeş çocukları arasındaki ilişki avmustafaerol Meslektaşların Soruları 1 04-09-2006 11:21
Bu Bir Meslek Kuralı İhlalimidir? Brusk Meslektaşların Soruları 2 19-11-2004 12:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03700900 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.