Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işe iade davası için en az 30 çalışan şartı

Yanıt
Old 24-06-2008, 14:31   #1
avukat erdoğan

 
Varsayılan işe iade davası için en az 30 çalışan şartı

İşe iade davası açabilmek için en az 30 çalışan olması gerekiyor.Bu sayısal şart bir anonim şirket olan işyerinin tüm illerdeki çalışanları ve merkezi bünyesindeki tüm çalışan sayıları ile midir?Yoksa işçinin çalıştığı yerde 30 kişi mi olmalıdır?
Old 24-06-2008, 16:19   #2
TRINITY

 
Varsayılan

Alıntı:
T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/6150
Karar: 2007/14658
Karar Tarihi: 08.05.2007

ÖZET: Her iki şirket arasında birlikte istihdam ilişkisi olup olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bu konuda tanıklar dinlenmeli ve dosyada bulunan yazılı belgeler bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve gerekirse işyerinde keşif de yapılmak suretiyle gerçek durum tespit edilmelidir. Aynı zamanda işyerinde davacı dışında başkaca işçilerin de birlikte istihdam kapsamında çalıştırılıp çalıştırılmadığı belirlenmeli ve buna göre öncelikle davacı işçinin iş güvencesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bir karar verilmelidir.


(4857 S. K. m. 20)

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belir*terek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini, işverence işe başlatılmaması durumunda tazminat ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı işveren işyerinde çalışan işçi sayısının 30'dan az olduğunu belirterek davanın reddine karar ve*rilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı şirketin işçisi olduğu diğer şirketin aynı holdinge bağlı olmasının ve aynı yerde faaliyette bulunmasının, yine bazı şemalarda davacının dava dışı R. BMY şirketinin mali işler sorumlusu olmasının sonuca etkili olmadığı, buna göre işyerinde çalışan sayısı 21 olmakla davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesiyle isteklerin reddine karar verilmiştir.

Davacı işçi dava dilekçesinde, 2001 yılından itibaren dava dışı R. firmasında çalıştığını, 2004 yılından itibaren ise aynı gruba ait ve aynı yerde faaliyet gösteren davalı şirketin de mali işler yöneticisi olarak gö*rev yaptığını, belirtilen dönemde her iki şirkete birlikte hizmet verdiğini açıklamıştır. Davalı işveren cevap dilekçesinde davacının birlikte is*tihdama yönelik beyanlarına karşı bir açıklamada bulunmamıştır. Da*vacı vekili davacının davalı şirket işçisi olarak çalıştığı sırada dava dışı R. firmasının da işlerini yaptığına dair çok sayıda elektronik posta yazışması sunmuştur.

Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bu çalışma biçiminde, işçilerin bir kısmı aynı anda birden fazla işverene hizmet verebilmektedirler. Daha çok yönetim organizasyonu kapsamında birbiriyle bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda faaliyet göstermekte ve bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine getirmektedir. Bu hizmetle kısmi süreli iş ilişkisinin varlığına imkan verecek şekilde ayrıştırılması da mümkün değilse, <birlikte istihdam> olarak adlandırılabilecek bir çalışma şeklinden sözedilebilir. Somut olay*da çözümü gereken konu, davacının fesih tarihinde davalı şirketle birlikte adı geçen şirkete aynı anda hizmet verip vermediği hususudur.
Mahkemece, davacı işçi, her iki şirket arasında birlikte istihdam ilişkisi olup olmadığı hususu açıklı*ğa kavuşturulmuş değildir. Bu ko*nuda tanıklar dinlenmeli ve dosya*da bulunan yazılı belgeler bir değer*lendirmeye tabi tutulmalı ve gere*kirse işyerinde keşif de yapılmak suretiyle gerçek durum tespit edil*melidir. Aynı zamanda işyerinde da*vacı dışında başkaca işçilerin de birlikte istihdam kapsamında çalış*tırılıp çalıştırılmadığı belirlenmeli ve buna göre öncelikle davacı işçinin iş güvencesinden yararlanıp yararla*namayacağı konusunda bir karar verilmelidir.

Davacının iş güvencesi hüküm*lerinden yararlanamayacağı belir*lendiğinde şimdiki gibi davanın red*di cihetine gidilmeli, iş güvencesi hükümlerinin uygulanması gerekti*ği tespit olunduğunda ise feshin ge*çerli nedene dayanıp dayanmadığı noktasında değerlendirmeye gidile*rek bir karar verilmelidir. Eksik in*celemeyle sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZUL*MASINA, peşin alınan temyiz harcı*nın istek halinde ilgiliye iadesine, 08.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sayın Erdoğan,
İşyerinin iş güvencesi kapsamında olup olmadığının tespiti için iki işyerindeki organik bağın çeşidi önemlidir. Olayınızda işçi A.Ş.nin şubesinde çalışsa da şubenin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığı için asıl işveren A.Ş.dir. Bu nedenle iş güvencesi kapsamındadır.
Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Belediye arsa için tevhid şartı getirir ise ne yapmalı NİLGÜN Meslektaşların Soruları 13 11-10-2016 14:43
Mahkeme ilamlarının icrası için kesinleşme şartı var mı? akgnc Meslektaşların Soruları 66 24-08-2016 09:42
Kamulaştırma davasında verilen kararın icraya konulması için Kesinleşme Şartı var mı? akgnc Meslektaşların Soruları 7 29-04-2016 08:24
Kira Tespit Davası İlamının icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranması. Av. Levent Kıray Meslektaşların Soruları 16 11-02-2010 13:53
TİS'de işe iade için özel hakem şartı, mahkemeden işe iade talep etmeye engel midir? Av.Ayşe Batumlu Meslektaşların Soruları 6 09-01-2010 00:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03709102 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.