Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari Para Cezası - Çalışma Bakanlığı - Şikayetten Vazgeçilmiş Olması

Yanıt
Old 31-01-2008, 13:35   #1
ekinheval

 
Dikkat İdari Para Cezası - Çalışma Bakanlığı - Şikayetten Vazgeçilmiş Olması

İşçinin Çalışma Bakanlığına şikayeti üzerine Bakanlık müfettişince işyeri kayıtları istenmiş, daha sonra işçi şikayettinden vazgeçtiğine dair bakanlığa dilekçe vermiştir. Müfettiş tarafından yeni bir yazı gönderilmeden hatta telefon dahi edilmeden, işçinin şikayetinden vazgeçtiği tarihten sonra rapor tutularak 4857 sayılı iş kanununun 92. md 'sine aykırı davranışı nedeniyle (yapılmak istenen teftişle ilgili olarak belirli gün ve saatte yapılan davete icabet etmeyip işyeri ile ilgili kayıtlar ibraz edilmediğinden ve teftişin sonuçlandırılması engellendiğinden) 8.500-YTL idari paza cezası verilmiştir.

Şikayeti yüzünden teftişe sebep olan İşçinin, müfettişin rapor tarihinden de önce şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle idari para cezasına itirazın sonuç doğurup doğurmayacağına ilişkin olarak ilgilenen arkadaşların görüşlerini paylaşmak istiyorum.
Old 31-01-2008, 18:06   #2
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Bölge Çalışma Müdürlüğüne, işçinin şikayet dilekçesinin de örneğini (evrak kayıt tarih ve nosu okunur şekilde) bir itiraz dilekçesi ile 15 gün içinde başvurun.
Old 31-01-2008, 20:50   #3
Hukukçu55

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
İşçinin Çalışma Bakanlığına şikayeti üzerine Bakanlık müfettişince işyeri kayıtları istenmiş, daha sonra işçi şikayettinden vazgeçtiğine dair bakanlığa dilekçe vermiştir. Müfettiş tarafından yeni bir yazı gönderilmeden hatta telefon dahi edilmeden, işçinin şikayetinden vazgeçtiği tarihten sonra rapor tutularak 4857 sayılı iş kanununun 92. md 'sine aykırı davranışı nedeniyle (yapılmak istenen teftişle ilgili olarak belirli gün ve saatte yapılan davete icabet etmeyip işyeri ile ilgili kayıtlar ibraz edilmediğinden ve teftişin sonuçlandırılması engellendiğinden) 8.500-YTL idari paza cezası verilmiştir.

Şikayeti yüzünden teftişe sebep olan İşçinin, müfettişin rapor tarihinden de önce şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle idari para cezasına itirazın sonuç doğurup doğurmayacağına ilişkin olarak ilgilenen arkadaşların görüşlerini paylaşmak istiyorum.
Burada takibi şikayete bağlı bir suç yoktur.
Bu nedenle itiraz bir sonuç vermez.Hangi nedenle başlamış olursa olsun teftiş sırasında denetim elemanının istediği belgeleri vermemek fiili kamu düzenini ilgilendirir.
Old 01-02-2008, 13:02   #4
ekinheval

 
Varsayılan

Normalde iş müfettişinin ceza tayinine esas rapor tanzim tarihinden önce işçinin şikayetten vazgeçme dilekçesini görerek ona uygun rapor tanzim etmesi gerekmez miydi?
Old 01-02-2008, 14:15   #5
qendal21

 
Varsayılan

Kanaatimce işçinin çalıştığı işyerini Çalışma bakanlığına (veya bölge çalışma müdürlüğüne) şikayet etme ile artık işçinin kullandığı şikayeti üzerinde bir tasarruf hakkı yoktur. Şöyle ki; işçi hakları kamu düzeni ile alakalı olduğundan ve dolayısı ile iş kanununda işçiler lehine bir denge kurulduğundan işçinin şikayet etmesi ile çalışma bakanlığı şikayet konusunu incelemek zorundadır. Bu kanunla yükletilen bir ödev niteliğindedir. Dolayısı ile işçinin sonradan şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı durdurmayacağından verilen idari para cezası hukuka aykırı değildir. Ama idari para cezalarına karşı itirazda yanılmıyorsam herhangi bir kaybınız sözkonusu olmayacağından itiraz hakkınızı (gerekli şikayetten vazgeçme tutanakları ile birlikte) kullanmanızı tafsiye ederim. Ne olur ne olmaz. Saygılarımla.
Old 01-02-2008, 15:26   #6
ekinheval

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Bölge Çalışma Müdürlüğüne, işçinin şikayet dilekçesinin de örneğini (evrak kayıt tarih ve nosu okunur şekilde) bir itiraz dilekçesi ile 15 gün içinde başvurun.

Çalışma Bakanlığınca verilen idari para cezalarına 7 gün içinde idare mahkemesi nezdinde itiraz edilebiliyor.
Old 02-02-2008, 21:34   #7
Av.ERKAN

 
Varsayılan

KABAHATLAR KANUNU kapsamında kesilen idari para cezalarında kabahat teşkil eden eylem için zamanaşımı süresi nedir?
Old 03-02-2008, 01:06   #8
Bruno

 
Varsayılan

Genel olarak Sayın qendal21'in görüşlerine katılıyorum. İşçinin buradaki şikayetini Ceza Hukuku anlamında bir "şikayet" olarak görmemek gerekir. Niteliği bakımından bir benzetme yapılacaksa bunun bir ihbar niteliğinde olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla işçinin şikayetinden vazgeçmesi yürütülen idari teftiş-denetim-soruşturmayı sona erdirmez. Sona ermediği için de İdare'nin çağrısına cevap vermek gerekirdi. Cevap verilmemiş olması haline İş Kanunu'nun 107. maddesinde bir yaptırım öngörüldüğünden İdare tarafından verilen idari para cezası hukuka uygun görünmektedir.
Old 05-02-2008, 20:09   #9
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

Sayın ekinheval,

Alıntısını yaptığınızAlıntı:Yazan YALÇIN ÖNDERBölge Çalışma Müdürlüğüne, işçinin şikayet dilekçesinin de örneğini (evrak kayıt tarih ve nosu okunur şekilde) bir itiraz dilekçesi ile 15 gün içinde başvurun.
görüşüm, dava açma süresiyle ilgili değildir. İdareye başvuru süresidir.

Bunu özellikle belirttim. Çünkü, Sizin olayınızda "deneyimlerime dayanarak" söylüyorum. Belki de yanılıyor olabilirim. Ama, çok büyük bir ihtimal ise,

/////////////

Müfettişin, işçinin şikatetten vazgeçtiğinden haberi yoktur. Bırakın müfettişi, aynı idarenin şikayet servisinin, ceza servisinden haberi olmadan müfettiş raporuna dayanarak kestiği ceza söz konusu olabilir.

Bu "deneyimime" dayanarak, karşı tarafı bilgilendirmek için başvurmanızı önermiş idim. Tercih tabii ki sizin.
Old 06-02-2008, 14:39   #10
ekinheval

 
Varsayılan

Sayın Yalçın ÖNDER;
Öncelikle tavsiyeniz ve ilginiz için teşekkür ederim.
Ancak Bakanlıkla yaptığımız şifahi görüşmede, idari para cezası tayin edildikten sonra artık bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığını ,ancak ve ancak yargı kararı ile cezanın tahsilinin önlenebileceğini bildirdiler.
Davamı açtım, yürütmeyi durdurma talebime ilişkin kararı bekliyorum.
Old 06-02-2008, 16:37   #11
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan

İş Kanunu;

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
Madde 108 -(Değişik birinci fıkra: 1/7/2005-5378/39 md.) Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 inci maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. 101 inci madde kapsamındaki idari para cezaları ise, doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilir.


(Mülga birinci cümle: 1/7/2005-5378/39 md.) Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari para cezası - Husumet- Ulaştırma Bölge Müdürlüğü avegunduz Meslektaşların Soruları 11 18-10-2010 16:36
Danıştay Karar- İdari para cezası Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 1 28-03-2007 13:34
İdari para cezası Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 1 14-03-2007 12:11
SSK İdari Para Cezası - Adli-İdari Yargı Görev Uyuşmazlığı YALÇIN ÖNDER Hukuk Soruları Arşivi 8 28-02-2007 23:00
Ssk İdari Para Cezası HERITAGE Hukuk Soruları Arşivi 1 03-10-2003 12:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04029202 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.