Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Satışından sonra haciz

Yanıt
Old 15-11-2007, 15:55   #1
philomelion

 
Soru İcra Satışından sonra haciz

Sayın Meslektaşlar,
Vatandaş, bir borçlunun borcundan dolayı satışa çıkartılan taşınmazı icradan ihale ile satın alıyor. Satış bedelini, harçlarını vs. ödüyor. Satış kesinleşiyor ve icra müdürü Tapu Sicil Müdürlüğüne hitaben "taşınmazın ihale alıcısı adına hacizsiz olarak tescili için " yazı yazıyor, yazıyı vatandaş tapuya götürmek üzere elden alıyor.

Ancak, yazıyı tapuya götürüp tescil işlemini yaptırmıyor.

Aradan iki yıl gibi bir süre geçtikten sonra aklına düşüyor ve tapuya gittiğinde taşınmazın üzerine yeni (satıştan sonra) hacizler konulduğunu görüyor.

Tapu Müdürü de elindeki eski yazı ile vatandaşın işlemini yapmıyor.

Şimdi, icra ihalesi ile satın aldığı taşınmazı hacizsiz olarak üzerine alabilmesi için nasıl yol izlememizi tavsiye edersiniz?
Old 15-11-2007, 19:06   #2
advokat34

 
Varsayılan

Aynı dert bu günlerde benm de başımda. Bizim olayımızda da taşınmaz yerine araç var sorun aynı. 2003 yılında noter satışı yapılmış ama trafikte ruhsat devrini yapmayan aracın şimdiki sahibi öğreniyor ki, hala ruhsat sahibi görünen eski malik borçlarından dolayı tam 7 tane yakalamalı haciz konulmuş. Zamanında ihmalkarlığından ruhsatı değiştiremeyen alıcı,şimdi de araç yakalanmasın diye harıl harıl aracı saklamak derdine düşmüş. Sizin durumunuzda sonraki hacizlerden nasıl kurtulacaksanız, aynı yolla biz de aracı kurtarmayı deniyeceğiz. Meslektaşların tecrübelerini paylaşmalarını bekliyoruz.
Old 15-11-2007, 20:44   #3
Av. Canan EKE

 
Varsayılan

Arkadaşım, kanımca tapu iptal ve tescil ile haciz kaydının terkisi davası açmanız gerekli. Müzekkerenin gönderilmesi, icra dairesinin sorumluluğunda. Geç ulaşması durumdunda da, her halgi bir şahsın hak kaybı olmadığından, bu yolun izlenmesi mümkün olur düşüncesindeyim.
Madde 134 - (Değişik: 18/2/1965 - 538/63 md.)
İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. (Ek cümle: 17/7/2003 - 4949/38 md.) İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.
Madde 135 - Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
Old 16-11-2007, 09:42   #4
ali ekmekçi

 
Varsayılan

ihale ile mülkiyetin iktisabı tartışmasız olduğuna göre diğer hacizleriş bence icra hakimliğinden dahi kaldırtabilirsiniz...
Old 16-11-2007, 10:27   #5
avsağdıç

 
Varsayılan

aynı sorun bende de mevcut.95 te aracı noter satışı ile almışlar ancak tescilde kaydı yapılmamış.tescil açıklayıcı işlemdir evet ama , daha sonra araca konulan 5 haciz var ve ikisinde yakalama bulunmakta , araç geçen aya yakalanmış.şu anda haczin kaldırılması için dava açalım diyoruz ama araç ticari ve bağlı bulunduğu müddetçe zarar meydana gelmekte.dava için hakimle görüştüm ancak şubattan evvel gün veremiyorum dedi.bu işi kısa yoldan nasıl halledebiliriz.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 16-11-2007, 21:41   #6
advokat34

 
Varsayılan

Sayın avsağdıç, açmayı düşündüğünüz davayı kime yöneltmeyi düşünüyorsunuz? Yani dava, aracın kayıtlı olduğu Trafik Müdürlüğüne mi yoksa ruhsat malikine mi? Görevli ve yetkili mahkeme hangisi olmalıdır sizce? Bizim olayımızda, aracın kaydı başka bir şehirde, aracın kendisi başka bir şehirde olunca hangi mahkeme sorunu var. Değerli meslektaşlar bu konuda görüş bildirirlerse memnun olurum. Saygılar...
Old 21-11-2007, 20:55   #7
advokat34

 
Varsayılan Bu aracı artık kurtaralım!...

Değerli meslektaşlar, yukarıdaki mesajımdaki sorunum hala devam etmekte! Açmayı düşündüğüm davada husumet ve mahkemenin yetkisi ile görevi hakkındaki görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Saygılar...
Old 22-11-2007, 10:53   #8
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=9043
adresindeki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere:

1-İstihkak davası açmak gerekiyor,
2-İcra takibinin yapıldığı yer İcra Hukuk Mahkemesi yetkilidir,
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
Esas No. 1980/12-3064 Karar No. 1981/160 Tarihi25.03.1981
ÖZET
İSTİNABE SURETİYLE YAPILAN SATIŞIN İSTİHKAK NEDENİYLE DURDURULMASI İSTEĞİNİN TETKİKİ, İHALE VE ARTIRMA İLE İLGİLİ BULUNMADIĞINDAN TAKİBİN YAPILDIĞI İCRA DAİRESİNİN BAĞLI BULUNDUĞU MERCİİN YETKİSİNE GİRER.

3-Davalı, haczi koydurmuş olan alacaklıdır. Borçlu da malın kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa hasım olarak gösterilmelidir. (Kuru,İİH,1989, sh.288)

4-Aşağıdaki hükmü de göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum.
Saygılarımla.

2004/97
..Yukardaki hükümler dairesinde kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, tetkik merciinde istihkak davası açabilir. Aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Bu halde davacının talebi üzerine merci hakimi takibin talik edilip edilmemesi hakkında yukardaki hükümler dairesinde acele karar vermeye mecburdur. Bu karar diğer taraf dinlenmeksizin de verilebilir.
Old 22-11-2007, 13:35   #9
philomelion

 
Varsayılan

Taşınırlar için sorunun çözümü istihkak davası olarak anlaşılıyor.
Benim sorunum ise taşınmazlarla ilgili idi.
İki tane yargıtay kararı buldum.
Benim yukarıya yazdığım sorunumla tam olarak örtüşüyor.
Çözümü ise, haczin kaldırılması için şikayet olarak anlaşılıyor.
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.

"11.02.2002 tarihinde yapılan ihale sonucu taşınmaz mülkiyeti ihale kesinleşmesi ile birlikte ihale tarihinden itibaren alıcıyay geçmiştir. İhale tarihinden sonra bir başka dosyada ihale edilen taşınmaza haciz konulması ihale alıcısına etkilemez. Haczin kaldırılması yönündeki ihale alıcısının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir. Yargıtay 12.HD.25.03.2003-3257/6313)
Old 22-11-2007, 14:25   #10
erdal7

 
Varsayılan

Sayın PHİLOMELİON

1- Aşağıdaki yargıtay kararında belirtildiği gibi ,Olayın çözümüne , SÜRESİZ ŞİKAYET YOLU ile kavuşabilirsiniz.

«İcra müdürlüğünün ‘gerçek borçluya ait olmayan bir taşınmazı haczettirmiş olduğunu’ belirten şikayetin süreye bağlı olmadığını»
: 12. HD. 3.6.1994 T. 6698/7364
2- Mülkiyet ihale anında geçer ve ihale tarihinden sonra konulan hacizlerin hukuken hükmü yoktur.

3- Buna ilişkin şikayet süreye bağlı değildir.

4- İhale alıcısının şikayet hakkını ,haciz konulan icra dosyalarının bağlı bulunduğu icra hakimliği nezdinde kullanabilir. Şikayet süreye bağlı olmadığı için kaybedilecek bir şey de yoktur.

Saygılarımı sunarım .AV.ERDAL DÜLGAR
Old 30-11-2007, 20:44   #11
advokat34

 
Varsayılan 100 malumatı?

Sayın meslektaşlarım, yukarıda bahsettiğim hacizli araçla ilgili olarak, haczi koyan icra dairesiyle telefon ile yaptığım görüşmede memur, '100 madde malumatını isteyin' deyip telefonu kapattı. Ben araçla ilgili haczin düşüp düşmediğini (haciz tarihini sordum) öğrenmek istemiştim memursa böyle bir cevap verdi. (İİK.md.100) hacze iştirakle ilgili maddenin konuyla ilgisini çıkaramadım. Uygulamada '100 malumatı' denilen işlemi bilen arkadaşlar yazarlarsa sevinirim. Teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Takip Açıldıktan Sonra Ihtiyati Haciz avukat2007 Meslektaşların Soruları 17 21-02-2018 12:12
Maliye'den sonra SGK da prim borçlusuna haciz yağdıracak Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 0 03-11-2007 09:16
Noter satışından sonra satıcının sorumluluğu av.evren Meslektaşların Soruları 0 13-06-2007 09:53
İcra-haciz aycag1 Hukuk Soruları Arşivi 5 19-05-2004 10:14
Takipten Sonra İhtiyati Haciz Mümkün Mü? hukukcu Meslektaşların Soruları 1 20-03-2002 17:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03642392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.