Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Ödemeden men talimatı verilen çekler hakkında da karşılıksız çek suçu oluşabilir!

Yanıt
Old 17-09-2007, 17:40   #1
Av. Teknail Özderyol

 
Varsayılan Ödemeden men talimatı verilen çekler hakkında da karşılıksız çek suçu oluşabilir!

ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERİLEN ÇEKLER HAKKINDA DA KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU OLUŞABİLİR.

Arkadaşlar, uygulamada sıkıntılara neden olan ve “ödemeden men talimatı” verilen çeklerle ilgili “karşılıksız çek keşide etmek suçu”nun oluşup oluşmayacağı sorununa ışık tutacak aşağıdaki Yargıtay kararını bilgilerinize sunuyorum.

10. Ceza Dairesi 2007/6016 E., 2007/7436 K.

·KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK
·ÖDEME YASAĞI
·ÖDEMEDEN MEN TALİMATI


"ÖZET

ÇEKİN RIZASI DIŞINDA ELİNDEN ÇIKTIĞI BELİRTİLİP ÖDEMEDEN MEN TALİMATI VERİLMESİ, KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDAN DOLAYI CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ. 3167 SAYILI YASA'NIN 16/B-2. MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖDEME YASAĞI KAVRAMI, MAHKEMELERCE VERİLEN VE ÇEK BEDELİNİN BLOKE EDİLDİĞİ ÖDEME YASAĞI KARARLARINI İFADE ETMEKTE OLUP, KEŞİDECİNİN TTK'NIN 711/3. MADDESİNE DAYANARAK MAHKEMEDEN KARAR İSTEMEKSİZİN VERDİĞİ ÖDEMEDEN MEN TALİMATLARININ ŞİKAYET HAKKININ DOĞUMUNA ETKİ ETMEYECEĞİ VE TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞUMUNU ENGELLEYEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan şüpheli Cemile hakkında yapılan soruşturma sonucunda verilen, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımın 12.06.2006 tarih ve 2005/98548 soruşturma, 2006/14133 karar sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın reddine ilişkin (Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı)'nın 27.09.2006 gün ve 2006/1048 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlıgı'nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21.03.2007 gün ve 15258 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.04.2007 gün ve 2007/62086 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü:

Kanun yararına bo°zma talebi ve tebliğnamede, "Dosya kapsamına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şikayete konu çek ile ilgili olarak hesap sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 711. maddesi uyarınca ödemeden men talimatı verdiği, müştekinin çeki ibrazında, keşidecinin vermiş olduğu ödemeden men talimatı nedeniyle, karşılıksız çek işlemlerine tabi tutulmadığı ve 4814 sayılı Kanunla değişik 3167 sayılı Kanun'un 16/b-2. maddesi uyarınca şikayet hakkının ödeme yasağının kalktığı tarihte doğacağı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmış ise de, keşideci tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 711. maddesi uyarınca çek hesabının bulunduğu muhatap banka şubesine çekin rızası dışında elinden çıktığı belirtilerek, ödemeden men talimatı verilmesinin, tek başına atılı suçtan ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır nitelikte olmadığı, zira, ödemeden men talimatının, sadece muhatap banka şubesinin, keşidecinin beyanının doğru olup olmadığını araştırmaksızın ödeme yasağına uyması sonucunu doğurmakta olup, çek hamilinin alacak hakkını ortadan kaldırmadığı, imzasını taşıyan çekin rızası dışında elinden çıktığını belirterek, ödemeden men talimatı veren keşidecinin, ancak söz konusu çekin bankaya ibrazı tarihinde çek bedelini karşılayacak meblağı hesabında bulundurduğunun ve ibraz tarihinden önce açılmış bir menfi tespit veya iptal davasının bulunduğunun ve bu davanın keşideci lehine sonuçlanmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, 3167 sayılı Kanun'un 16/1. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçundan sorumlu tutulmayacağı, bu hususun Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi'nin 20.04.2005 tarihli ve 2005/4306-3777 sayılı ilamı ile de kabul edilmiş bulunduğu cihetle, belirtilen hususlar araştırılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş bulunduğu gözetilmeksizin itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının anılan kararının bozulması istenmiştir.

08.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4814 sayılı Kanun ile ekli 3167 sayılı Kanun'un 16/b-2. maddesinde "Çekin karşılığı bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı, 8. maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte; ihtiyati tedbir kararı veya ödemeden men yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında işlem yapılmaması halinde, ihtiyati tedbir kararının veya ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükümde belirtilen "ödeme yasağı" kavramı, mahkemelerce verilen ve çek bedelinin bloke edildiği ödeme yasağı kararlarını ifade etmekte olup, keşidecinin, TTK'nın 711/3. maddesine dayanarak, mahkemeden karar istemeksizin verdiği ödemeden men talimatlarının, şikayet hakkının doğumuna etki etmeyeceği gibi, tek başına suçun oluşumunu da engellemeyeceği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi yasaya aykırı olduğundan,

Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Karşıyaka İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 27.09.2006 gün ve 2006/1048 müteferrik sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA); aynı Kanun'un 309/4-b maddesi uyarınca, dosyanın müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına tevdiine, 18.06.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
[/font]
Old 18-09-2007, 21:21   #2
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

Konuyla ilgili ilk karar, Yargıtay 10. CD.’nin 07.12.2006 tarih ve E. 2006/8618, K. 2006/13855 sayılı kararıdır.

Ayrıca, konuyla ilgili tartışmaları aşağıda adresi verilen bölümün son kısmında bulabilirsiniz.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...t=12403&page=2

Keza, konuyla ilgili makale de sitede bulunmaktadır. Bkz.

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_585.htm“Çek Keşidecisinin TTK m. 711/3’e Göre Verdiği Ödemeden Men Talimatının Hukukî Niteliği ve Ceza Kovuşturmasına Etkisi”
Old 19-09-2007, 12:01   #3
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Karardan anlaşıldığı kadarı ile çek sahibinin elinden rızası dışında çıkan bir çek söz konusu ....

Örneğin faili mechul bir hırsızlıkta çek keşidecisi çekin kimin elinde olduğunu çek icraya konulmadan veya çekin ibraz tarihinden önce nereden bilip kime karşı menfi tespit davası açacaktır?

Bir de iptal davasından bahsedilmekte burada kastdedilen çek iptal davası ise bilindiği üzere çek iptal davasını keşideçi acamıyor....

Bu durumda Ceza Dairesi bu kararı ile çek iptal davasının keşideci tarafından da açılabileceğine mi kanaat getirmiş oluyor?Anlaşılan Ceza Dairesinin bu konudaki kararları Hukuk Daireleri ile örtüşmemektedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ödemeden men talimatı intepe Meslektaşların Soruları 1 17-07-2007 17:50
Karşılıksız kalan çekler için bankaların ödemekle sorumlu olduğu tutar 410 YTL'ye çık av.remzieroglu Hukuk Haberleri 4 19-01-2007 14:50
Karşılıksız Yararlanma - Konaklama Ücreti Ödemeden Oteli Terk Etmek Av. Çetin Meslektaşların Soruları 3 20-12-2006 08:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03936100 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.