Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisinde İcra Masrafları İle İlgili Karar

Yanıt
Old 02-07-2007, 15:30   #1
radikal

 
Varsayılan Çocukla Şahsi Münasebet Tesisinde İcra Masrafları İle İlgili Karar

Çocukla şahsi münasebet tesisinde icra masraflarının borçlu-davalıdan tahsil olunabileceğine ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 12.02.2004 tarih 25314/2442 sayılı kararın metni lazım, yardımcı olursanız sevinirim...
Old 02-07-2007, 15:51   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın radikal,

Verdiğiniz numaralar şeklinde Kazancı'da arama yaptım bulamadım. Ancak aşağıya aktardığım kararlara göre, zorluk çıkarmayan borçluya bu masraflar yüklenememektedir. Yol gösterici olabilir.

Saygılarımla

Alıntı:
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1997/5845
K. 1997/6259
T. 28.5.1997
• İLAMLARIN İCRASI ( Çocuk Teslimi )
• İCRA MASRAFLARI ( İcra Emrine Karşı Gelmeyen Borçluya Yükletilememesi )
• ÇOCUK TESLİMİ İÇİN YAPILAN MASRAFLAR ( İcraya Direnmeyen Anneye Yükletilememesi )
2004/m.24,25,59
ÖZET : İcra emrine karşı direnme sabit olmadan alacaklının icra memurunu kendiliğinden götürmesi sonucu yapılan masraflar borçludan istenemez.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12.5.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İİK.`nun 25. maddesine göre çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilmesi üzerine borçluya 24. maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliğ edilir. Nitekim olayımızda da borçluya bir icra emri tebliğ edilmiştir. Bu tebligat üzerine çocuğun anne tarafından babaya ilamda belirtildiği şekilde teslimi gerekir. Annenin bu mükellefiyetini yerine getirmemesi üzerine ilamın zorla infaz edildiğine ve alacaklının icra memurunu teslime icbar için götürdüğü konusunda dosyada bir bilgi ve belge yoktur. Annenin icra emrine karşı direnmesi sabit olmadan alacaklının icra memurunu kendiliğinden götürmesi sonucu yapılan masrafları borçludan istemeye hakkı yoktur. Bu nedenle kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının reddi ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 28.5.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1998/3676
K. 1998/4119
T. 14.4.1998
• ÇOCUKLA ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİ ( Bu Tür İlamların İnfazı Sırasında Çocuğu Teslim Almak İsteyen Tarafın Yaptığı Giderleri Karşı Taraftan İsteyemeyeceği )
• ÇOCUK TESLİMİ ( Çocukla Şahsi İlişki Tesisi Konusunda İlamların İnfazı Sırasında Çocuğu Teslim Almak İsteyen Tarafın Yaptığı Giderleri Karşı Taraftan İsteyemeyeceği )
4721/m.182,336
ÖZET : Çocukla şahsi ilişki tesisi konusunda dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre, bu tür ilamların infazı sırasında çocuğu teslim almak isteyen tarafın yaptığı giderleri karşı taraftan isteyemeyeceği belirlenmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 26.3.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi Borçlu, kendisine gönderilen icra emri ile, çocukla kişisel ilişki kurma giderleri ve vekalet ücretinin istenemeyeceğini ileri sürmüştür. Takip dayanağı ilamda, vekalet ücreti tahsiline ilişkin bir hüküm yoktur. Çocukla şahsi ilişki tesisi konusunda dairemizin yerleşmiş içtihatlarına göre, bu tür ilamların infazı sırasında çocuğu teslim almak isteyen tarafın yaptığı giderleri karşı taraftan isteyemeyeceği belirlenmiştir.
Talepnamede mevcut bu hususa ilişkin istek üzerine icra dairesince düzenlenen 55 örnek numaralı icra emrinde, anılan masrafların tahsili hususu yazılı olduğuna göre, bu yönden borçlu isteminin kabulüne karar vermek gerekirken, icra emrinin talepnameye uygun düzenlendiğinden bahsi ile şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 14.04.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Old 08-07-2015, 12:57   #3
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler;
Çocuk Tesliminde borçlu kötü niyetlidir. İlamlı İcra takibi yapılmış defalarca teslim alınmaya gidilmişse de çocuk her defasında gizlenmiş/kaçırılmıştır. Hatta Noter kanalıyla İhtarname dahi keşide edilmiş mahkeme kararına uyması ihtaratı yapılmış buna rağmen sonuç alınamamıştır. Nihayetinde İcra Ceza Mahkemesinden Çocuk Teslimine muhalefet suçundan 10 gün tazyik hapsi kararı alınmıştır. Yargıtayın son içtihatlarına göre çocuk teslimini rızasıyla gerçekleştirmeyen, alacaklıyı icra takibi yapmak zorunda bırakan teslim borçlusu masraflara katlanmak zorundadır kararları çıkmıştır. Şimdi dosyadaki tutanaklar ve makbuzlarla sabit olan masrafları borçludan talep etmek istemekteyiz.
Sorum şudur; Bu masrafları talep edebileceğim görevli mahkeme hangisidir? Kesin bilgi olmamakla beraber bir forumda İcra Hukuk Mahkemesi cevabı vermişlerdi. Ayrıca 4-5 ay kadar süren bu süreçte alacaklı için masrafların yanında yaşadığı elem ve keder ile çocuğundan ayrı kalması sebebiyle duyduğu üzüntü için uygun bir miktar manevi tazminat talep edilebilir mi?
Old 08-07-2015, 15:54   #4
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ahmet Merve Argun
Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler;
Çocuk Tesliminde borçlu kötü niyetlidir. İlamlı İcra takibi yapılmış defalarca teslim alınmaya gidilmişse de çocuk her defasında gizlenmiş/kaçırılmıştır. Hatta Noter kanalıyla İhtarname dahi keşide edilmiş mahkeme kararına uyması ihtaratı yapılmış buna rağmen sonuç alınamamıştır. Nihayetinde İcra Ceza Mahkemesinden Çocuk Teslimine muhalefet suçundan 10 gün tazyik hapsi kararı alınmıştır. Yargıtayın son içtihatlarına göre çocuk teslimini rızasıyla gerçekleştirmeyen, alacaklıyı icra takibi yapmak zorunda bırakan teslim borçlusu masraflara katlanmak zorundadır kararları çıkmıştır. Şimdi dosyadaki tutanaklar ve makbuzlarla sabit olan masrafları borçludan talep etmek istemekteyiz.
Sorum şudur; Bu masrafları talep edebileceğim görevli mahkeme hangisidir? Kesin bilgi olmamakla beraber bir forumda İcra Hukuk Mahkemesi cevabı vermişlerdi. Ayrıca 4-5 ay kadar süren bu süreçte alacaklı için masrafların yanında yaşadığı elem ve keder ile çocuğundan ayrı kalması sebebiyle duyduğu üzüntü için uygun bir miktar manevi tazminat talep edilebilir mi?


İcra masrafları açısından değil, ancak müvekkiliniz velayeti almayı düşünürse kararı incelemenizi tavsiye ederim.

http://www.karamercanhukuk.com/yargi...limi-muhalefet
Old 08-07-2015, 16:41   #5
Ahmet Merve Argun

 
Varsayılan

Üstat, olayımızda müşterek çocuk 2 yaşında bizim gönlümüz de velayetin değiştirilmesinden yana fakat hem çocuk küçük olduğu için hem de annesinden o yaşta ayırmanın doğru olamadığını düşündüğümüz için velayet hususunda ısrarcı olmayı düşünmüyoruz. Ancak velayet kendisine bırakılan eş maddi yönden güçlü olduğundan müvekkili bu konuda çok üzüyor, maddi manevi yıpratıyor. Amacımız masrafları ondan tahsil ederek geri adım attırmak
Old 09-07-2015, 08:09   #6
olgu

 
Varsayılan

HGK kararında her seferinde icra marifetiyle kişisel ilişki kurmaya sebebiylet vermeyi hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş,bu görüşten yola çıkarsak yaptığınız icra masraflarını talep etmenizin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar kural bu masrları yapana ait olduğuna dair eski tarihli Yargıtay kararları olsa da, bunun sürekli bu hale getirmenin de MK 2 ye aykırılık sebebiyle masrafı yapmak zorunla olan lehine karar çıkabileceğini düşünüyoru.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma-Çocukla şahsi münasebet-cinsel taciz *sinequanon* Meslektaşların Soruları 7 11-01-2013 10:00
çocukla şahsi münasebet - hakim takdir yetkisi ayanlar07 Hukuk Sohbetleri 4 28-06-2008 23:04
çocukla şahsi münasebet Av. m.zümrüt Meslektaşların Soruları 2 29-06-2007 16:47
çocukla şahsi münasebet Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 2 14-12-2006 21:47
Şahsi Münasebet Canberk Hukuk Soruları Arşivi 2 04-02-2004 13:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03130102 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.