Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Cmk Ödemelerİ İle İlgİlİ YÖnetmelİkte DeĞİŞİklİk

Yanıt
Old 21-05-2007, 10:10   #1
Av.Ertan Uzunoğlu

 
Varsayılan Cmk Ödemelerİ İle İlgİlİ YÖnetmelİkte DeĞİŞİklİk

21 Mayıs 2007 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26528
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN
GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Ücret: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğ ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan mercilerin kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,"
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(11) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde ücrete hak kazanılan hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 11 – (1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır.
(3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.
(4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.
(5) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına ödenir ve yapılan ödemeler yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyalarına bildirilir.
(6) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin olarak barolar tarafından hazırlanan ayrıntılı ödeme listeleri ve eki belgelerin Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmesi üzerine ödeme emri belgeleri gecikmeksizin düzenlenir."
Yürürlük
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Old 21-05-2007, 12:39   #2
__av.zeynep__

 
Varsayılan

bir turlu karar veremediler ne yapacaklarına..ne olacak şimdi?
Old 21-05-2007, 13:36   #3
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Bafra(Samsun) da ki arkadaşlar, 19.12.2006 sonrası CMUK ücretlerini almışlar. Serbest Meslek Makbuzunda stopaj kesintisini göstermeden, ücretin tamamı hesaplarına yatırılmış. Stopaj hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı?Zira baro dahil hiçbir yerden bilgi alamıyoruz
saygılar
Old 21-05-2007, 15:04   #4
AV.SERTANn

 
Varsayılan

stopaj nasıl gösterilmemiş?

Örneğin hazırlık ifadesi için ücret ;

67.80 YTL
13,56 YTL %20 Stopaj
54,24 YTL KDV
66,44 YTL Yekün
Old 21-05-2007, 15:46   #5
GÜLİZ

 
Varsayılan

Sayın yılmaz,
Sayın sertan 'ın dediği gibi stopaj kesilmeden ücretler ödenmiyor.Önce toplam alacak üzerinden kdv hesaplanıp çıkan miktar düşülüyor,kdv düştükten sonra kalan para üzerinden stopaj hesaplanıp,düşülüyor.Ortaya çıkan meblağa kdv tekrar ekleniyor ve bu sizin alacağınız para oluyor.KDV yi siz vergi dairesine ödüyorsunuz.
Old 21-05-2007, 16:48   #6
av.adnan

 
Varsayılan

Stopajları Baro değil ilgili ödemeyi yapan Savcılık kesip maliyeye yatıracak. Baro sadece hesap yapar ve evrakları teslim eder. KDV 'de değişen bir şey yok. Yine biz ödeyeceğiz.Evraklar ilçe ilçe dağıtıldığı için CMK ücretilerinin ödenmesi parça parça olacak.. Her ilçe ayrı .
Old 22-05-2007, 09:41   #7
Av.Mehmet Yılmaz

 
Varsayılan

Teşekkür öncelikle,
Stopaj oranı ve kesintisini biliyorum, bugüne kadar o şekilde yapıyorduk. Ama arkadaşlar göstermedik deyince acaba kaldırıldı mı? diye bir düşünce geçti kafamdan
Old 22-05-2007, 13:50   #8
bsdbsdbsd97

 
Varsayılan 19 Aralik Sonrasi Ne Olacak

19 Aralik 2006 İle 2 Mart Sonrasi İÇİn Ödeme Şeklİ Hemen Hemen Bellİ Oldu. Esas Problem 19 Aralik İle 2 Mart Arsindakİ Yasa Kapsamina Gİrmeyen DÖnemde Nasil Bİr Yol İzleneceĞİ. Yasal Olarak Sarf Karari Almamiz Gerek Dİye Bİlİyorum Ama Bu Ara DÖnemde Ödemeler Nasil Yapilacak Kİmse Tam Bİlmİyor. Bİlen Varsa Anlatirsa Sevİnİrİz.
Old 22-05-2007, 15:19   #9
av_zeynep

 
Varsayılan

İstanbul barosu(sitede var)19.12.1006 ile 21.05 tarihleri arasındaki atamalarda kadar sarf kararı alınması gerekiyor diyor. Bu işi ancak bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırabilirlerdi. Tebrik etmek lazım!

Av.Zeynep Kaya
Old 24-05-2007, 11:39   #10
Avukat Neslihan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_zeynep
İstanbul barosu(sitede var)19.12.1006 ile 21.05 tarihleri arasındaki atamalarda kadar sarf kararı alınması gerekiyor diyor. Bu işi ancak bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırabilirlerdi. Tebrik etmek lazım!

Av.Zeynep Kaya

geçici madde 1 : "19/12/2006 ile yürülük tarihi arasında yapılan görevlendirmeler için bu yönetmelik ve 2007 tarifesi uygulanır "
şeklinde düzenleme yapılmış
Old 25-05-2007, 14:03   #11
netya

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım;
ben dün İstanbul barosunu aradım cevap veren arkadaş çok asabi, sanırım onlarında başları dönmüş durumda yukarıdaki cevaplarda olduğu gibi 19.12.2006 ile 21.05.2007 tarihleri arası sarf kararı gerektiğini 21.05.2007 tarihinden itibaren gerekmediğini söyledi.
Sarf kararını düzenleyecek olanların ise uygulama konusunda hiç bir fikri yok
ben bu çileden çıkaran uygulamaları yıldırma politikası olarak görmeye başladım
niyetleri galiba "sonunda pes edip haklarımızı almak için uğraşmaktan vazgeçelim"
yapılan masraflarda cabası masraf konusu bambaşka bir muamma oldu
zaten kimse artık CMK almıyor bende sadece malesef mezkur tarihler ararsında almış idim.
Zaten İstanbul da zamanla ne kadar yarış içinde olduğumuz ortada kedi fare oyununa döndü bu iş. Uğraşmak fazlasıyla zamanımızı da çalar oldu.
Yukarıdaki yorumlara katılıyorum bir işi ancak bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırabilirler.
Herkese iyi çalışmalar ve bolca sabır diliyorum...
Old 25-05-2007, 18:55   #12
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Hangi tarifeden mekbuz keseceğiz acaba.İlk duruşmaya girdiğimiz tarihteki tarifenin geçerli olacağı söyleniyor.Yönetmeliği de bu şekilde değiştirmişler.Ankara ,istanbulda bu konudaki uygulama nedir acaba.Burada uygulama eskiden de ilk duruşma tarihindeki tarifenin uygulanacağı şeklindeydi.
Old 30-05-2007, 09:35   #13
göçebe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Yılmaz
Bafra(Samsun) da ki arkadaşlar, 19.12.2006 sonrası CMUK ücretlerini almışlar. Serbest Meslek Makbuzunda stopaj kesintisini göstermeden, ücretin tamamı hesaplarına yatırılmış. Stopaj hakkında bilgisi olan arkadaşlar var mı?Zira baro dahil hiçbir yerden bilgi alamıyoruz
saygılar
sayın Av. Mehmet yılmaz bahsettiğiniz gibi adliyenin bilgisizliği diyelim bu işe eğer cmk alacakları stopaj kesilmeden banka hesaplarına yatırıldıysa burada usulsüzlük söz konusu KDV. dahil edilmeden gayrisafi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin 2/b maddesi hükmü uyarınca %20 tefkifat yapılması gerekmekte, eğer makbuzlarda stopaj gösterilmemişse aldığım duyumlara göre bu usulsüzlük cezasına çarptırılmayı gerektiyormuş, makbuzları düzeltmek için de 3 aylık bir süre var eğer alacaklar hesaba yatmışsa maliyeyle ve adliyeyle görüşün çünkü bahsettiğim gibi usulsüzlük cezasına çarptırılma olasılığınız var. İlgili ödemelerin Danıştay ve sayıştay denetimine de tabi olduğu düşünülürse kanımca bu konuda gecikmeksizin adliyeyle bir görüşsünler
Old 13-07-2010, 16:51   #14
Av. İlker SARAÇ

 
Varsayılan Cmk Ödemelerİ

Arkadaşlar İstanbul'daki CMK ödemeleri ile ilgili son durum nedir bilgisi olan arkadaşımız var mı? Ödemeler yapılıyor mu?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
4320-Aılenın Korunmasina Daır Kanunda Değışıklık Av.Ünzile Küçüköner Aile Hukuku Çalışma Grubu 1 13-05-2007 21:14
Temİnat Senedİ İle İlgİlİ Bİr UyuŞmazlik... muhatap Meslektaşların Soruları 4 07-05-2007 10:51
Aİlenİn Korunmasina Daİr Kanunda DeĞİŞİklİk Av.Ünzile Küçüköner Hukuk Haberleri 0 04-05-2007 07:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04487896 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.