Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatın Görevini Kötüye Kullandığı İddiası

Yanıt
Old 13-02-2007, 10:11   #1
Defensour

 
Varsayılan Avukatın Görevini Kötüye Kullandığı İddiası

Sayın meslektaşlarım, birkaç sene önce açmış olduğum bir davayı müvekkilimle karşılıklı mutabakata vardığımızdan dolayı temyiz etmedim. Ancak bu mutabakatı vekil-müvekkil arasında oluşan güven nedeniyle yazıya dökmedik. Şimdi ise hakkımda davasını temyiz etmeyerek kendisini zarara uğrattığım gerekçesiyle şikayette bulundu ve hakkımda ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Bu konuda yargıtay kararlarına ve görüşlerinize ihtiyacım var .Şöyleki kendisi beni baroya şikayet etti ve barodan uyarı aldım bunun gerekçeside müvekkilin elinden yazılı olarak dosyasını temyiz etmememizi istediğine dair bir yazı almamamdı. Ancak kanunlarımızda böyle bir eksiklik için ceza olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bir davayı temyiz etmek ya da etmemek avukatın yorumuna kalmış birşeydir bence. Ayrıca temyiz etmememden dolayı şikayetçininde bir zararı söz konusu değildir. Görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim.
Old 13-02-2007, 11:46   #2
Murat^^

 
Varsayılan

sayın meslektaşım hemen hemen tüm avukatların yaşadığı bir sorunla karşı karşıyasınız.
Görevi Kötüye kullanmak suçundan dava açılmasını anlamış değilim.Yaptığınız en kötü ihtimal ile görevi ihmal olur.Bu husuta BYargıtay kararları ve Barolar Biriliğinin kasrarları bulunmaktadır.
Old 13-02-2007, 11:54   #3
üye14072

 
Varsayılan

temyiz etmemek gerekçeleriniz akli, hukuki ve mantıki ise, ceza davasından bişey olmaz,

çok bunaldıysanız bi avukat tumanız iyi olur.
öte yandan disiplin kararlarının meşhur başlangıcı

"avukatlık özen mesleğidir...... ....."

diye gider ve sonunda ufakta olsa bir ceza verirler ve nitekim vermişler.

müvekkil en büyük düşmandır diyor büyükler,

size secde ederken bile hançeri hazır beklermiş,

sevgiler saygılar

av. m. emin öztürk
Old 13-02-2007, 12:48   #4
Defensour

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Murat^^
sayın meslektaşım hemen hemen tüm avukatların yaşadığı bir sorunla karşı karşıyasınız.
Görevi Kötüye kullanmak suçundan dava açılmasını anlamış değilim.Yaptığınız en kötü ihtimal ile görevi ihmal olur.Bu husuta BYargıtay kararları ve Barolar Biriliğinin kasrarları bulunmaktadır.

Bu konuda Yargıtay kararlarına ihtiyacım var bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Ben sadece bir tane Yargıtay kararı bulabildim bu konuda.
Old 13-02-2007, 14:51   #5
AV.ZAFER KAZAN

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/6495
K. 2004/14240
T. 12.10.2004
• AVUKATIN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ ( Kaybettiği Davayı Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Yol Açan Avukattan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
• GÖREVİ İHMAL EDEN AVUKAT ( Kaybettiği Davayı Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Yol Açan Avukattan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
• MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEMEMESİ ( Avukatın Kaybettiği Davayı Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebep Olması )
• TEMYİZ EDİLMEYEN KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Müvekkilin Avukattan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
• MÜVEKKİLİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Aleyhe Mahkeme Kararını Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebep Olan Avukat Aleyhine - Maddi ve Manevi Tazminatın Şartları )
• TAZMİNAT TALEBİ ( Aleyhe Mahkeme Kararını Temyiz Etmeyerek Kesinleşmesine Sebep Olan Avukattan - Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Şartları )
• KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞMAMASI ( Avukatın Görevini İhmal Ederek Aleyhe Hükmün Kesinleşmesine Sebep Olması - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
818/m.41,49
ÖZET : Davacı, avukat olan davalıya dava dışı S. E. aleyhine tazminat davası açması için vekalet verdiğini, davalının vekil olarak davayı açıp yürüttüğünü, davayı takipteki zaafları ve karara bağlanınca da red kararını temyiz etmeyerek kesinleştirmesi nedeniyle zarara uğradığını, Bergama Ağır Ceza Mahkemesince de davalı hakkında görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verildiğini belirterek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Dosya kapsamına ve kararın gerekçesine göre, kararın temyiz edilmemesinde davacının bir zararı yoktur. Bir başka deyişle mevcut delil durumuna göre davacı vekili kararı temyiz etseydi de sonuç değişmeyecek durumdadır. Böyle olunca davacının maddi tazminat talebinin reddi gerekir. Manevi tazminat talebine gelince, B.K. 49. maddesine göre manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik haklarına saldırıda bulunulması gerekir ki, davalının görevini ihmal etmesi, davacı aleyhine verilen kararı temyiz etmemesi kişilik haklarına saldırı sayılamaz. Bu talebinde reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR : Davacı, avukat olan davalıya dava dışı S. E. aleyhine tazminat davası açması için vekalet verdiğini, davalının vekil olarak davayı açıp yürüttüğünü, davayı takipteki zaafları ve karara bağlanınca da red kararını temyiz etmeyerek kesinleştirmesi nedeniyle zarara uğradığını, Bergama Ağır Ceza Mahkemesince de davalı hakkında görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verildiğini belirterek 3.000.000.000 TL. maddi, 5.000.000.000 TL manevi tazminatın faizi ile davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı, davacı aleyhine verilen kararı davacının menfaati gereği temyiz etmediğini, bu sebeple davacının bir zararı olmadığını, doğru hasıma dava açmayı düşündüğünü belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne 3.000.000.000 TL. maddi, 1.000.000.000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınmasına karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, avukat olan davalını kendisini vekil sıfatıyla temsil ederek takip ettiği davada görevini ihmal etmesi sebebiyle davayı kaybettiğini ve red kararını temyiz etmeyerek kesinleşmesine sebep olduğunu belirterek o davada talep ettiği 3.000.000.000 TL'nin maddi tazminat olarak tazminini talep etmiştir. Bergama Ağır Ceza Mahkemesince davalının davacının muvafakatı olmadan kararın kesinleşmesine sebep olduğu gerekçesi ile görevi ihmal suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir. Davalının aleyhine verilen bu ceza kararı davacının zarara uğradığını göstermez. Davalının davacının vekili olduğu Dikili Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/147 esas 2000/60 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde, davacı ile Servet Eyüpgiller arasında yöneticisi olduğu kooperatif nedeniyle aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle 500.000.000 TL. maddi, 2.500.000.000 TL. manevi tazminat talep edildiği, davacının maddi zararını belgelendiremediği, davacının kişilik haklarına saldırı bulunmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiş, davalı avukat tarafından bu karar temyiz edilmeyerek kesinleşmiştir. Dosya kapsamına ve kararın gerekçesine göre kararın temyiz edilmemesinde davacının bir zararı yoktur. Bir başka deyişle mevcut delil durumuna göre davacı vekili kararı temyiz etseydi de sonuç değişmeyecek durumdadır. Böyle olunca davacının maddi tazminat talebinin reddi gerekir.

Manevi tazminat talebine gelince, B.K. 49. maddesine göre manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişilik haklarına saldırıda bulunulması gerekir ki, davalının görevini ihmal etmesi, davacı aleyhine verilen kararı temyiz etmemesi kişilik haklarına saldırı sayılamaz. Bu talebin de reddi gerekir.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Böyle bir karar bulabildim sevgili meslektaşım. konu hakkında bir fikir verebilir diye düşündüm. saygılar..
Old 13-02-2007, 16:27   #6
Defensour

 
Varsayılan

Böyle bir karar bulabildim sevgili meslektaşım. konu hakkında bir fikir verebilir diye düşündüm. saygılar..[/quote]

Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Benim de bulabildiğim tek karar bu. Güzel bir savunmayla sanırım bu problemi çözerim
Old 13-02-2007, 17:14   #7
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

DeĞerlİ MeslektaŞim ;
1. Ceza Davasinda Tanik Dİnleterek Temyİz Edİlmeme Talİmatinin SÖzlÜ Olarak Kendİsİnden AlindiĞini, Dolayisi İle Temyİz İŞlemİnden Haberdar EdİldİĞİnİ İspatlayabİlİrsİnİz.
2. MÜvekkİlİnİz Yazili Bİr Temyİz Talİmati Ve Temyİz HarÇ Ve Masraflarini Sİze ÖdedİĞİnİ İspatlamak Zorundadir.
3. Ceza Mahkemesİ HukukÇulardan OluŞacak BİlİrkİŞİ Heyetİ İle Yapilacak İncelemede Temyİz İŞlemİne RaĞmen Mahkeme Kararinin Sonucunun DeĞİŞmeyeceĞİnİ Tespİt Ederse Dosyayi Temyİz Etmemenİz MÜvekkİlİnİzİn Haklarini Korumaya YÖnelİk Bİr İŞlem Olarak DeĞerlendİrİlİr Ve Bİr Sikinti YaŞamazsiniz Dİye DÜŞÜnÜyorum. Saygilar
Old 13-02-2007, 23:44   #8
Tractatus

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Murat^^
sayın meslektaşım hemen hemen tüm avukatların yaşadığı bir sorunla karşı karşıyasınız.
Görevi Kötüye kullanmak suçundan dava açılmasını anlamış değilim.Yaptığınız en kötü ihtimal ile görevi ihmal olur.Bu husuta BYargıtay kararları ve Barolar Biriliğinin kasrarları bulunmaktadır.

Yeni TCK'da görevi ihmal ile görevi kötüye kullanma ayrımı kalkmıştır. Ama bence bu ayrım gerekliydi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haciz Esnasında İstihkak İddiası Desarac Meslektaşların Soruları 11 24-04-2010 17:27
Askeri Cezaevinde İşkence İddiası PINAR YILMAZ Hukuk Haberleri 21 18-04-2009 14:28
Yed-ı Eminlik Görevini Suistimal - TCK 289 Avukat Osman Meslektaşların Soruları 3 02-02-2007 15:54
yedieminlik görevini suistimal Av.mdogan Meslektaşların Soruları 2 08-11-2006 21:46
Yargı'ya Rüşvet İddiası Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 15-01-2004 19:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05192900 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.