Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İş sözleşmesinde işveren tarafını birden fazla kişi oluşturabilir mi?

Yanıt
Old 11-05-2007, 15:46   #1
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan İş sözleşmesinde işveren tarafını birden fazla kişi oluşturabilir mi?

Araştırmama rağmen tatmin edici bir yanıt bulumadığım bir soru.
1- Üç ayrı apartman yönetimi, bir araya gelerek, ortak olarak çalıştırmak için bir kapıcı ile hizmet sözleşmesi yapıyorlar.
2- Hizmet sözleşmesi yazılı değil.
3- Yönetimlerin karar defterlerinde ayrı ayrı kapıcının adı geçiyor, ancak diğer apartmanlarla ortak hareket edildiğine ilişkin kayıt yok. Kapıcının aynı dönemde her üç apartman için de çalıştığı, apartmanardan birinin kapıcı konutunda kaldığı karar defterlerinde kayıtlı.
4- Kapıcının hak ve alacakları bu üç apartman tarafından ortak ödeniyor. (Örneğin A apartmanı ücretin yarısını, B apartmanı kapıcı konutunu ve C apartmanı da ücretin kalan kısmı ile sigorta primi sorumluluklarını üstleniyor) Bu ortaklık kabul edilirse kapıcının hak ve alacakları tam olarak ödenmiş oluyor.
5- Yapılan işe gelince, sürekli servis hizmeti söz konusu değil, haftada bir ortak kullanım yerlerinin temizliği, sabahları servis ve kalorifer tesisatının işletilmesi söz konusu.

Kapıcı, bir süre çalıştıktan sonra, bu apartmanlardan birinden kendi isteği ile ayrılıyor ve asgari ücretin altında ücret ödendiğinden bahisle, bu apartmana karşı ücret alacağı talebiyle dava açıyor.

Sorum şu: Bu üç apartmanın tek işveren olarak kabulü ve dolayısıyla hak ve alacakların tam olarak ödenmiş olduğu sonucuna ulaşmak yasal olarak mümkün mü? (Ben buna engel bir düzenleme bulamadım...)
Konuyu şöyle de düşünebiliriz: Komşu iki avukat, ortak olarak çalıştırmak için bir katiple anlaşıyorlar. Avukatlardan biri sigorta primlerini, diğeri ücreti ödüyor. Katip sonradan bunlardan birine dava açtığında, işveren tarafın her iki avukatın birlikteliğiyle oluştuğu ve bu nedenle hakların tam olarak ödendiği savı doğru olur mu?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Old 11-05-2007, 18:22   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bu konudaki mevzuatı önümüze alalım :
( Bunu net bir cevap gibi değil de, hukuken neler olabilir egzersizi olarak okursanız, sevinirim. )

KANUN NO: 4857

İŞ KANUNU

Kabul Tarihi: 22 Mayıs 2003

.........
Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları
MADDE 110.- Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4857 - 22.5.2003

.......

Ücret Ödemesi
Madde 8- Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
Kapıcının çalışması kısmi zamanlı (part-time) çalışma şekline uyuyor.O halde , kısmi süreli çalışmada asgari ücretin altında bir ücret talep edilebilir mi? İş Kanunu madde 13’ten çalıştırılabileceği ortaya çıkıyor.
KANUN NO: 4857

İŞ KANUNU

......
“Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
MADDE 13- İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.
İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.”

Bu durumda, kapıcının kısmi süreli çalışma yaptığını ve ücretinin de buna göre belirlendiğini, işverenlerden biri ile ilişkisi ortadan kalkınca çalışma süresinin ve dolayısıyla ücretinin düştüğü söylenebilir. ( SSK primini ayrık tutuyorum, o konu tartışmalı biraz )

Saygılar.
Old 11-05-2007, 19:44   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Mevzuat kömür kaloriferlerine göre düzenlendiği için, her apartmanın bir kapıcısı olur mantığıyla düzenlenmiş...Ancak doğal gaza geçilince ve her apartman için bir kapıcı külfetli hale gelince, birkaç apartman birleşip bu yöntemi uygulamaya başlamıştır. Veya çoğunlukla olduğu gibi cüzi paralar verip sadece, akşam saatlerinde çöp toplayan, ayda bir aidat toplayan, 15 günde bir de merdivenleri silen görevlileri görmeye başladık.

Bu nedenle konuya uygun içtihat bulmak zor. Ben Kazancı'da bulamadım. O zaman Sayın Yılmaz'ın aktardığı mevzuat metinlerini yorumlayarak bir dava açılmalı ve son kararı Yargıtay'a bırakmalı.

Ancak...Açılacak davada mecburi dava arkadaşlığı var mı? Yoksa her bir apartman yönetimi kendi payına düşenle mi sorumlu olacak. SSK pirimini niye dışarıda bırakıyorsunuz Sayın Yılmaz.

Saygılarımla
Old 12-05-2007, 02:08   #4
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan

Işıl Hanım, Suat Bey,
Fikirleriniz için teşekkür ederim.
İK madde 13'te geçen "...Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir." hükmü, ücret alacağı meselesini çözüyor.
Ancak benim asıl merak ettiğim "tek bir hizmet sözleşmesinde işveren taraf birden fazla kişiden oluşabilir mi" sorusuna ilişkin fikirleriniz.
İki avukatın ortak bir katip çalıştırması meselesi gibi.
Ben buna bir engel olmadığını, ancak bu durumda, işveren tarafta yer alanların müştereken ve müteselsilen işçinin hak ve alacaklarının tamamından sorumlu olacaklarını düşünüyorum; mesele o ki, Işıl Hanım'ın yaptığı türden bir "hukuki" açıklama getiremiyorum.
(Bu arada unuttuğum bir durum: sigorta primlerini ödeyen apartman, tam süreli çalışma olarak bildirip, asgari ücret üzerinden prim ödemiş... Burada da eğer üç ayrı iş sözleşmesinin varlığı değil de üç ayrı kişinin -adi ortaklık niteliğinde belki(?)- işveren tarafını oluşturduğu tek bir hizmet sözleşmesinin varlığı kabul edilirse, sigorta primleri konusunda hak ihlali de söz konusu olamayacaktır.)
Old 12-05-2007, 02:37   #5
ragıp

 
Varsayılan

Hizmet akdi değil de istisna akdini düşünseniz
Old 14-05-2007, 09:20   #6
av.ayselyildiz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, iş hukuku konusunda bilirkişilik yapan bir avukat arkadaşımla bu konuyu konuştuk, 3 apartman yönetimine de karşı birlikte dava açılabileceğini söyledi.Cevabım sizi ne kadar rahatlattı bilemiyorum... Sizin asıl sormak istediğiniz "Her üç apartmanla ayrı ayrı iş akdi yapılmış gibi değerlendirilebilir mi?" değildir sanırım.
Old 14-05-2007, 09:35   #7
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
SSK pirimini niye dışarıda bırakıyorsunuz Sayın Yılmaz.

Sebebim şu Sn.Ergin : SSK, part-time çalışmada asgari ücretin altındaki bir ücretten prim ödenmesini kabul etmiyor. Bildiğim karadıyla kurumun uygulaması, part-time çalışılan süreleri tam güne tamamlamak ve bu günlere ait ücret, asgari ücretin altında kalıyor ise prim farkını almak yönünde.

SSK primini bu nedenle konunun dışında tutmuştum.

Saygılar.
Old 14-05-2007, 09:40   #8
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Ancak benim asıl merak ettiğim "tek bir hizmet sözleşmesinde işveren taraf birden fazla kişiden oluşabilir mi" sorusuna ilişkin fikirleriniz.

Oluşabileceğini düşünüyorum. Örneğin Adi Ortaklıklarda bu durum çok tipiktir.

A ve B adi ortaklığı işçi istihdam edebilir. Ancak, bildiğiniz gibi iş ortaklıklarının tüzel kişiliği yoktur, bu durumda, işçi aynı anda ( yapılan iş için ) hem A hem de B'nin işçisi olur, yani birden fazla işveren olur.

Alıntı:

İki avukatın ortak bir katip çalıştırması meselesi gibi.


Bu örnekte ise, iki işverinin aynı anda bulunması durumundan değil, kısmi süreli çalışmadan bahsetmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Saygılar.
Old 14-05-2007, 12:02   #9
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,
Verdiğiniz bilgiler için hepinize teşekkür ederim.
Ben, kapıcının değil, kapıcının davacı olduğu apartman yönetiminin avukatıyım.
Yazdıklarınızdan çıkardığım sonuç şu: kapıcıyla, üç aprtman yönetiminden oluşan adi ortaklık arasında bir iş sözleşmesi yapılmış, üç apartmanın kapıcıya ayrı ayrı ödediği hak ve alacaklar dikkate alındığında kapıcı hak ve alacaklarını tam olarak elde etmiştir. Bu nedenle talepte bulunamaz.
Eğer üç apartmanın ortaklığı kabul edilmezse, bu kez de kısmi süreli çalışma söz konusu olacaktır ki, bu durumda da müvekkil apartman kapıcının ücretini tam olarak ödemiş sayılır.
Yanıldığım bir nokta varsa uyarınız lütfen... Bir de konuya uyar içtihat bulamadım, siz bulabilirseniz çok sevineceğim.
Hepinize çok teşekkür ederim.
Old 14-05-2007, 12:09   #10
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan

Aysel Yıldız Hanım,
Dava apartmanlardan birine karşı, tam süreli çalışma yapılmasına rağmen, 6 yıl boyunca asgari ücret altında ödeme yapılması sebebiyle ücret alacağı iddiası ile açıldı.
Oysa kapıcı, genelde olduğu gibi aynı anda 6-7 apartmanda birden çalışmaktaydı. Müvekkil apartman ise sigortaya bildiren tek apartman. Primleri de asgari ücret üzerinden eksiksiz yatırmış; kapıcının eşinin uzun vadeli bir tedaviye ihtiyaç duyması üzerine kapıcının ricası ile böyle olmuş.
Şimdi de kapıcı bu durumu suistimal etmeye çalışıyor.
Asgari ücret altında ödeme yapıldığından bahisle ücret alacağı istiyor.
Bir önceki mesajımda belirttiğim noktalarda siz ne düşünüyorsunuz?
Old 14-05-2007, 13:42   #11
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazdıklarınızdan çıkardığım sonuç şu: kapıcıyla, üç aprtman yönetiminden oluşan adi ortaklık arasında bir iş sözleşmesi yapılmış, üç apartmanın kapıcıya ayrı ayrı ödediği hak ve alacaklar dikkate alındığında kapıcı hak ve alacaklarını tam olarak elde etmiştir. Bu nedenle talepte bulunamaz.

Sn.Öngel,

Bu sonucu çıkarmanız pek doğru olmamış. Adi ortaklığı ben bir örnek olarak vermiştim, sizin durumuzda adi ortaklık iradesi bulunmadığı gibi, işveren A-B-C apartmanı adi ortaklığı da değil, SSK'ya yapılan işe giriş bildirgesine bakıldığında bu durum hemen ortaya çıkacaktır. Zira, adi ortaklıklar ( tüzel kişilikleri olmamasına rağmen ) ortaklık adına işyeri numarası almakta ve işyeri giriş bildirgesini bu numara altında vermektedirler.

Alıntı:
6 yıl boyunca asgari ücret altında ödeme yapılması sebebiyle ücret alacağı iddiası ile açıldı.

Bu durumda kısmi çalışma hükümlerine gitmelisiniz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir, kuralı uyarınca, kapıcıların asgari ücretle çalıştığını ve tam zamanlı çalışmayan kapıcının ücretinin çalışma süresine göre belirlendiğini , zaten ücretin çalışma karşılığı olduğunu ve kural olarak çalışılmayan süre için ücret istenemeyeceğini ileri sürmelisiniz.

Bu iddiaya karşılık oarak ise, davacının ( kapıcı vekilinin ) Asgari ücret yönetmeliği madde 12 uyarıncaasgari ücretin altında kimsenin çalıştırılamayacağını , asgari ücretin kamu düzeninden olduğunu, bu nedenle iş yasası madde 13 hükmünün asgari ücretin altında çalışmaya olanak verecek şekilde yorumlanamayacağını iddia etmesine de hazırlıklı olmasınız. ( Ben kapıcının vekili olsam, bu iddiaya böyle bir cevap verirdim. )

Alıntı:


Primleri de asgari ücret üzerinden eksiksiz yatırmış

Bu durum da mahkemeye şöyle izah edilmeli : Kısmi çalışmada SSK primleri kısmi çalışılan saatlerin toplamının güne çevrilmesi ile yatar. İşçinin üç işverenin yanında geçirdiği toplam süre de bildirilen prim süresi ile birebir uyuşmaktadır, bu durumda işçinin diğer işverenlerince işe giriş bildirgesi verilmemesi bakımından bir prim kaybı olmamıştır.

Biraz karışık bir dava , size kolay gelsin.

Saygılar.
Old 14-05-2007, 22:29   #12
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan

Işıl Hanım,

Aşağıdaki linkteki makalede bir meslektaş şöyle demiş:"Kısmi süreli iş sözleşmesi ile taraflar, ücretin şeklini ve miktarını diledikleri gibi kararlaştırabilirler. Ancak bu ücret hiçbir zaman aynı süre için hesaplanacak asgari ücretin altına düşmeyecektir."
http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_m.../021504/6727/3
Bunun mevzuatta açık bir karşılığı var mı?
Old 14-05-2007, 22:56   #13
Av.Özgür Özlem Öngel

 
Varsayılan

Sanırım mesele aydınlandı...

http://www.devsaglikis.org.tr/index....yazioku&no=399

"Soru: Kısmi çalışmada asgari ücret nasıl dikkate alınır?
Birden çok işyerinde kısmi süreli çalışan işçinin asgari ücreti, çalıştığı gün veya saatler oranında hesaplanır.
'Günlük asgari ücret 7,5 saat çalışmanın karşılığı olduğundan, kısmi süreli çalışmanın da buna göre hesaplanması gerekir.'
(Yargıtay 9. HD. 03.07.1996, 9759/15333.; Yargıtay 9. HD. 16.05.1994, 7505/7380; Yargıtay HGK., 15.12.1978. E.1977/10-519, K.1978/1142) "
Old 15-05-2007, 10:44   #14
Yılmaz Topcuk

 
Varsayılan

Sn.Özgür Özlem,
Size yararlı olabileceğini düşündüğüm ve daha önce kaleme aldığım "Kısmi Süreli Çalıma ve Kısmi Süreli Çalışanların Sosyal Güxenliği" başlıklı makalemi Türk Hukuk Sitesi Kütüphanene gönderdim. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_596.htm Makalede 'birden fazla işyerinde çalışanların' durumldrırı irdelendiği bölürler işinize yarayabilir..
Old 15-05-2007, 13:35   #15
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
asgari ücretin altına düşmeyecektir....Bunun mevzuatta açık bir karşılığı var mı?

Bunun mevzuattaki karşılığı Asgari Ücreti Yönetmeliği madde 12 'dir.:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4857 - 22.5.2003

....
İşverenin Sorumluluğu
Madde 12- İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.
İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.
İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.


Sn.Öngel,

bu yönetmelikte aynı zamanda asgari ücretin tanımı da şöyle verilmiştir :

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
....
...

d) Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti,

buradan, normal bir çalışma günü olmayan hallerde asgari ücretin altına düşülebileceği iddia edilebilir, kanısındayım.

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bono'da Birden Fazla Lehdarın Durumu. Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 5 14-10-2014 13:57
Aynı dilekçe ile birden fazla suç hakkında şikayet yapılabilirmi? Av.Hakan Var Meslektaşların Soruları 9 25-05-2013 17:35
Bir şahıs birden fazla emekli maaşı alabilir mi? avorbay Meslektaşların Soruları 19 09-12-2011 19:03
Aynı Anda Birden Fazla İşyerinde Sigortalı Olmak Av.H.Sancar KARACA Meslektaşların Soruları 2 16-12-2006 15:03
Birden Fazla Avukatın Aynı Yazıhanede Çalışması. tuncaytur Meslektaşların Soruları 0 19-07-2002 11:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06158090 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.