Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Alman Markı Üzerinden İcra Takibi

Yanıt
Old 08-04-2007, 14:16   #1
av.egemen

 
Varsayılan Alman Markı Üzerinden İcra Takibi

Merhabalar!müvekkilimin elince 100.000 DM bedelli bir senet var.Bildiğiniz üzere artık Dm yok,bu takip nasıl yapılablir?Teşekkürler...
Old 08-04-2007, 21:46   #3
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

100.000.- DM bedelli bir senet var. Bildiğiniz üzere artık DM yok, bu takip nasıl yapılabilir?

Senetten kastınız, BONO (Emre Muharrer Senet) ise tanzim tarihinin DM’nin yürürlükten kalktığı tarihten önce (01.03.2002) olması gerekir. Tanzim tarihi yürürlükten kalkma tarihinden sonra ise, Bono geçerli olmaz çünkü, TTK m. 688’e göre, “ Bono veya emre muharrer senet: Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini; içermelidir. Bu bedel nakit cinsinden ve tedavülde olan bir para birimi olmalıdır.

Tarih konusunda bir sorun yoksa, aşağıdaki kurallar çerçevesinde EURO’ya dönüşümü yapabilirsiniz.

4538 sayılı EURO’nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, "Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma" uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukuki araçların, EURO’nun kullanıma girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından tabi olacağı esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2 - Bu Kanun, EURO’nun kullanıma girmesinin tek para sistemine dahil olan devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukuki araçlar üzerindeki etkilerini kapsar.

Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;
a) EURO: Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin parasını,
c) Ulusal para birimleri: Tek para sistemine dahil olan üye devletlerin kendi para birimlerini,
d) EURO’nun kullanıma girdiği tarih: Tek para sisteminin başlangıç tarihi olan 01/01/1999 tarihini,
e) Hukuki araçlar: Hukuki ilişkileri kuran veya düzenleyen veya etkileyen kanun ve diğer mevzuat hükümlerini, yargı kararlarını, idari işlemleri, tek taraflı hukuki işlemleri, sözleşmeleri, sermaye piyasası araçlarını, kıymetli evrakı, ödeme sistemleri araçlarını, diğer ödeme araçlarını ve hukuki sonuç doğuran diğer her türlü işlemleri,
ifade eder.
Madde 4 - Kanunlarda ve diğer mevzuatta ulusal para birimlerine yapılan bütün göndermeler, ulusal paraların tedavülden kaldırıldıkları tarihten itibaren, Avrupa Birliği tarafından geri dönülmez şekilde sabitlenerek belirlenen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da ilan edilen değişim oranı uygulanarak EURO’ya yapılmış olarak kabul edilir.

EURO DÖNÜŞÜM KURLARIEUR/DEM 1.95583 ALMAN MARKI100.000 Mark/1.95583 = 51129,1881 Euro’dur.
Old 09-04-2007, 15:16   #4
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

eğer alman markının tedavülde olduğu bir dönemde tanzim edilmişse, tanzim tarihindeki kur üzerinden Türk Lirasına çevirip faiz işletebilirsiniz diye düşünüyorum.
saygılarımla;
Av.Çağlar Şener
Old 09-04-2007, 20:10   #5
Av. Alpgiray Bozkurt Avlağı

 
Varsayılan

Senet tarihine göre DM yürürlükte ise Türk Lirasına çevirerek takip yapmanız deiğşen oranlarda ki faziler açısında da sizin için daha doğru olacaktır
Old 17-07-2008, 08:44   #6
sifirim

 
Mutsuz Markı çevirirken hangi tarihteki kur esas alınacak ;standart mı?

Merak ettiğim husus Markdan Euroya çevirirken bizim sözleşmedeki yede kambiyo senedindeki tarih mi esas alınacak yoksa standart belirlenmiş ve hep o tarihteki mi esas alınacaktır.
Olayımızda 1 senelik avukatlık sözleşmesi var tüm işler görülecek 17.05.2000de imzalanmış sözleşmeyle 2000 Dm hak edilmeş olunacak.Ama sözleşme 1 senelik olduğu için 17.05.2001Den itibaren mi temerrüde düşülmüş olacak ?
Bu da diğer soru veşimdi biz bu tarihlerden birindeki Euro değerini DM ye mi oranlıyacağız yoksa standart bir rakkam mı var?
Old 11-01-2010, 10:34   #7
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Dr. V. SEVEN
100.000.- DM bedelli bir senet var. Bildiğiniz üzere artık DM yok, bu takip nasıl yapılabilir?

Senetten kastınız, BONO (Emre Muharrer Senet) ise tanzim tarihinin DM’nin yürürlükten kalktığı tarihten önce (01.03.2002) olması gerekir. Tanzim tarihi yürürlükten kalkma tarihinden sonra ise, Bono geçerli olmaz çünkü, TTK m. 688’e göre, “ Bono veya emre muharrer senet: Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini; içermelidir. Bu bedel nakit cinsinden ve tedavülde olan bir para birimi olmalıdır.

Tarih konusunda bir sorun yoksa, aşağıdaki kurallar çerçevesinde EURO’ya dönüşümü yapabilirsiniz.

4538 sayılı EURO’nun Hukuki Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, "Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma" uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukuki araçların, EURO’nun kullanıma girmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlar bakımından tabi olacağı esas ve usulleri belirlemektir.

Madde 2 - Bu Kanun, EURO’nun kullanıma girmesinin tek para sistemine dahil olan devletlerin ulusal paralarına veya ECU’ya gönderme yapan hukuki araçlar üzerindeki etkilerini kapsar.

Madde 3 - Bu Kanunda yer alan;
a) EURO: Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma uyarınca tek para sistemine dahil olan Avrupa Birliğine üye devletlerin parasını,
c) Ulusal para birimleri: Tek para sistemine dahil olan üye devletlerin kendi para birimlerini,
d) EURO’nun kullanıma girdiği tarih: Tek para sisteminin başlangıç tarihi olan 01/01/1999 tarihini,
e) Hukuki araçlar: Hukuki ilişkileri kuran veya düzenleyen veya etkileyen kanun ve diğer mevzuat hükümlerini, yargı kararlarını, idari işlemleri, tek taraflı hukuki işlemleri, sözleşmeleri, sermaye piyasası araçlarını, kıymetli evrakı, ödeme sistemleri araçlarını, diğer ödeme araçlarını ve hukuki sonuç doğuran diğer her türlü işlemleri,
ifade eder.
Madde 4 - Kanunlarda ve diğer mevzuatta ulusal para birimlerine yapılan bütün göndermeler, ulusal paraların tedavülden kaldırıldıkları tarihten itibaren, Avrupa Birliği tarafından geri dönülmez şekilde sabitlenerek belirlenen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından da ilan edilen değişim oranı uygulanarak EURO’ya yapılmış olarak kabul edilir.

EURO DÖNÜŞÜM KURLARIEUR/DEM 1.95583 ALMAN MARKI100.000 Mark/1.95583 = 51129,1881 Euro’dur.
Sayın Seven ; benim elimdede konu ile ilgili bir senet 1300DM lik bir senet var 6. ay 2000 yılı vadeli 2000 yılı tanzim tarihli izleyeceği yol ise mark ı euro ya çevirmek ve haliyle euro yuda TL ye çevirerek 2000 yılından bu zamana kadar faiz yürütmekti ancak kafama takılan şu hususda bana yardımcı olursanız sevinirm.Bahsettiğiniz euro dönüşüm kuru nedir ??? yazınızın tarihi itibariyle merkez bankası euro kurlarına balıyorum kur 1.95583 değil 4538 sayılı kanuna baktım ordada yazmıyor neye dayanarak bu kuru yazdınız???
ben takibimi bugunkü euro kuru üzerinden yapacaktım ancak yazınızı görünce herhangi bir sorun çıkmaması adına bilgi almak istedim. Saygılarımla.
Old 11-01-2010, 12:08   #8
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

Kısaca: Avrupa Birliği Euro kullanmaya başladığında, tedavülden kalkacak para birimlerinin Euro'ya dönüştürülmesinde sabit ve geri dönülmez kurlar belirledi.
ALMAN MARKI için belirlediği kur ise 1. EURO = 1.95583.-DM'dir. Başka bir ifade ile bu rakam Euro'nun TL karşılığı olan kur değildir. Bu nedenle bulamazsınız.

Alacak yabancı para ise, alacaklı vade tarihindeki ya da fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme isteyebilir.
Vade tarihindeki kur üzerinden ödeme talep ettiğinizde DM'nin bir kuru bulunduğundan bir sorun yaşamazsınız. Ancak bu gün fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme talep etmek isterseniz, DM tedavülde olan bir para olmadığından kuru da yoktur. Bunun için ilk önce DM'nin Euro karşılığını bulmanız gerekmektedir. Sabit geri dönülemez kurlar DM'nin EURO karşılığını bulmanıza hizmet eder.
1300 DM /1.95583 = 664.67.-Euro eder. Elde ettiğiniz bu rakamı Euro'nun TL kuru üzerinden Türk Lirasına çevirebilirsiniz.
Old 11-01-2010, 12:12   #9
zlm

 
Varsayılan

çok teşekkür ederim. euro dönüşüm kuru olarak nette buldum size sorduğum sorumun cevabını
TL ye bugunkü kur üzerinden çevirdim 2000 yılından itibarende faiz istemli takibe koyuyorum. ilginize teşekkürler.
Old 23-01-2011, 23:58   #10
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan 2000 vade tarihli senedin 2009 yılında takibe konulması

Merhaba,

Sayın Seven,

Bir müvekkilime ait senet 2000 yılı vade tarihli. 2009 yılında takibe koyuldu. 2000 yılında Mark henüz tedavüldeydi. Sizin anlatımlarınızdan ben şu sonucu çıkarabilir miyim? Senedi daha yeni (2009 yılında) takibe koyduğumuz için ve bu dönemde de Mark bulunmadığı için 1,95 kurunu mu esas alarak ana parayı oluşturmam gerekiyordu, yoksa 2000 yılında Mark tedavülde olduğu için senetteki mark miktarını o zamanki Türk Lirası kuru ile çarparak mı ana parayı bulmam gerekiyordu?

Borçlunun bir diğer itirazı da faiz hesaplamamıza yönelik. Biz Mark alacağını Türk parasına çevirdikten sonra Türk parasına uygulanan faiz üzerinden 9 yıllık faiz işlettik. Borçlu ise alacak Mark cinsindendir ve Marka uygulanan faiz üzerinden faiz hesaplaması yapılmalıdır şeklinde itiraz ediyor.

Pratik tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum.

Saygılarımla

Av. Kamer Akgül
Old 24-01-2011, 00:09   #11
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Bu senetleri takibe koyarken 3 yıllık zaman aşımı süresini de göz önünde bulundurmanızı hatırlatırım
Old 24-01-2011, 00:40   #12
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan Senet değil, borçlunun el yazılı borç ikrarı

Sayın Soydaş,

Takibe konu belge borçlunun el yazılı borç ikrarı şeklinde, yani zamanaşımı konusunda bir problem yok. Senet deyimini kullanmam yanlış oldu. Borçlu da borcu kabul ettiğine dair beyanını dosyaya sundu.

Saygılarımla
Old 24-01-2011, 13:32   #13
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

Yukarıdaki açıklamam aynen geçerlidir.

Alacak yabancı para ise, alacaklı vade tarihindeki ya da fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme isteyebilir. Başka bir ifade ile tercih alacaklının.

BORÇLAR KANUNU

I - MEMLEKET PARASİYLE
MADDE 83 - Mevzuu para olan borç memleket parasiyle ödenir.
Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise akdin harfiyen icrası "aynen ödemek" kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile şart edilmiş olmadıkça borç vadenin hulûlü günündeki rayici üzerinden memleket parasiyle ödenebilir.
Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir.
Old 24-01-2011, 14:59   #14
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan

Sayın Seven,

Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda BK hükmünün olması da çok işe yarayacak.

Saygılarımla

Av. Kamer Akgül
Old 01-06-2011, 14:00   #15
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan B.K.83/2 ...vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre ödeme talebi

Sayın Seven,

Konu açılalı uzun süre geçti ama başlattığım icra takibi ile ilgili olarak gelişmeleri buraya aktararak sizin ve diğer meslektaşların kıymetli tavsiyelerini rica edeceğim.

Ben 2009 yılında 100.000 Alman Marklık alacağı takibe koydum. Borçlar Kanunu 83/2 'Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir'. şeklinde düzenleme içeriyor.

Benim takip ettiğim dosyada, davalı yanın itirazı üzerine itirazın kaldırılması davası açtım. Gelen bilirkişi raporundaki bir kısım tespit şu şekilde: 'Davalı alacaklı BK.83 maddesi gereğince seçimlik hakkını kullanarak alacağını TL.ye çevirerek takip talebinde bulunmuş ...Bu durumda 100.000-DM alacağın vade tarihi (25.08.2000) itibarı ile TL.ye çevrilip TL. miktarı üzerinden vade tarihi 25.08.2000'den itibaren takip tarihi olan 11.06.2009 tarihine kadar yasal faiz işletilmek suretiyle dosya hesabı yapılacaktır.

Bilirkişi Merkez Bankasının 25.08.2000 tarihindeki Alman Markı kurunu (301,047) kendisine kıstas alarak asıl alacağı 30.104,70 TL. olarak hesaplamış ve bu asıl alacağa da takip tarihine kadar 85.625 TL. faiz işletmiş.

Oysa BK 83/2 '... alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir' şeklinde. Ben bu düzenlemeden; alacaklı ya bilirkişi raporundaki tespitler gibi vade tarihindeki Alman Markı kurunu kriter alarak Türk parasına çevrimi yapıp takip yapabilir (Kİ BU DURUM ALACAKLININ ÇOK ALEYHİNE) ya da 2009 yılında takibi başlattığı için ve o dönemde de Alman Markı olmadığı için EURO DÖNÜŞÜM KURUNU kendisine kıstas alarak 100.000 Alman Markının karşılığı (100.000 Mark/1.95583) olan 51.129,1881 Euroyu Türk parasına çevirerek asıl alacağı (yaklaşık 102.000 TL.) oluşturarak bu kısmı vade tarihi itibariyle faiz işletir.

Asıl alacağın oluşturulması sebebiyle 2 kriter arasında 3 kat fark var. Ben 2. kriteri esas alarak takibi başlattım. Bilirkişi raporuna yukarıdaki düşüncelerim çerçevesinde itirazda bulunmak istiyorum. Bu noktadaki önerilerinizi yazarsanız memnun olurum.
Tespitlerimin doğru olmaması durumunda bilirkişinin tespit ettiği asıl alacak ile benim başlattığım icra takibindeki asıl alacak arasındaki fark oranında borçlu taraf vekalet ücreti hakkeder mi?

Saygılarımla
Old 01-06-2011, 16:59   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Kamer Akgül
Sayın Seven,

Konu açılalı uzun süre geçti ama başlattığım icra takibi ile ilgili olarak gelişmeleri buraya aktararak sizin ve diğer meslektaşların kıymetli tavsiyelerini rica edeceğim.

Ben 2009 yılında 100.000 Alman Marklık alacağı takibe koydum. Borçlar Kanunu 83/2 'Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir'. şeklinde düzenleme içeriyor.

Benim takip ettiğim dosyada, davalı yanın itirazı üzerine itirazın kaldırılması davası açtım. Gelen bilirkişi raporundaki bir kısım tespit şu şekilde: 'Davalı alacaklı BK.83 maddesi gereğince seçimlik hakkını kullanarak alacağını TL.ye çevirerek takip talebinde bulunmuş ...Bu durumda 100.000-DM alacağın vade tarihi (25.08.2000) itibarı ile TL.ye çevrilip TL. miktarı üzerinden vade tarihi 25.08.2000'den itibaren takip tarihi olan 11.06.2009 tarihine kadar yasal faiz işletilmek suretiyle dosya hesabı yapılacaktır.

Bilirkişi Merkez Bankasının 25.08.2000 tarihindeki Alman Markı kurunu (301,047) kendisine kıstas alarak asıl alacağı 30.104,70 TL. olarak hesaplamış ve bu asıl alacağa da takip tarihine kadar 85.625 TL. faiz işletmiş.

Oysa BK 83/2 '... alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir' şeklinde. Ben bu düzenlemeden; alacaklı ya bilirkişi raporundaki tespitler gibi vade tarihindeki Alman Markı kurunu kriter alarak Türk parasına çevrimi yapıp takip yapabilir (Kİ BU DURUM ALACAKLININ ÇOK ALEYHİNE) ya da 2009 yılında takibi başlattığı için ve o dönemde de Alman Markı olmadığı için EURO DÖNÜŞÜM KURUNU kendisine kıstas alarak 100.000 Alman Markının karşılığı (100.000 Mark/1.95583) olan 51.129,1881 Euroyu Türk parasına çevirerek asıl alacağı (yaklaşık 102.000 TL.) oluşturarak bu kısmı vade tarihi itibariyle faiz işletir.

Asıl alacağın oluşturulması sebebiyle 2 kriter arasında 3 kat fark var. Ben 2. kriteri esas alarak takibi başlattım. Bilirkişi raporuna yukarıdaki düşüncelerim çerçevesinde itirazda bulunmak istiyorum. Bu noktadaki önerilerinizi yazarsanız memnun olurum.
Tespitlerimin doğru olmaması durumunda bilirkişinin tespit ettiği asıl alacak ile benim başlattığım icra takibindeki asıl alacak arasındaki fark oranında borçlu taraf vekalet ücreti hakkeder mi?

Saygılarımla

Tespitleriniz yanlış, bu yüzden de fazla talep ettiğiniz miktar bakımından karşı vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2002/12-1058
K. 2002/1064
T. 18.12.2002
• BORCA İTİRAZ ( Yabancı Para Alacağının ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
• YABANCI PARA ALACAĞI ( Alacağın ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
• TAKİP TALEBİ ( Yabancı Para Alacağının ve İşlemiş Temerrüt Faizinin Takip Tarihindeki Kur Üzerinden TL'ye Çevrilerek Takip Talebinde Gösterilmesinin Gerekmesi )
• VADE VEYA FİİLİ ÖDEME GÜNÜNDEKİ KUR ( Yabancı Para Alacaklarında Alacaklının Bu Kurlar Üzerinden Alacağının Ödenmesini Talep Edebilmesi )
6762/m.623,690
818/m.83
3095/m.4/a
2004/m.58
ÖZET : Yabancı para alacaklarında alacaklı vade veya fiili ödeme günündeki kur üzerinden alacağının ödenmesini talep edebilir. Alacaklı takip talebinde yabancı para alacağının takip tarihindeki TL. karşılığını yazması gerekir. Söz konusu eksiklik icra müdürü tarafından giderilemez. Yabancı para alacağının TL.'ye çevrilmesi zorunluluğu yanında vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizinin yine yabancı para olarak hesaplanıp takip tarihindeki kur üzerinden TL.'ye çevrilerek takip talebinde gösterilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "borca itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya İcra Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 7.5.2002 gün ve 424-1396 sayılı kararın incelenmesi davacı borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 24.6.2002 gün ve 12398-13508 sayılı ilamiyle, ( ...Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de, alacaklı, yabancı para alacağını takip tarihindeki kur üzerinden Türk Lirasına çevirip karşılığını talep ettiğine göre, takip tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar ticari işlerdeki temerrüt faizini istemesi yasaya uygun ise de, vade tarihinden takip tarihine kadar geçen dönem için yabancı paraya, 3095 Sayılı Kanunun 4/a maddesi gereğince faiz talep edilebileceği nedeniyle, işlemiş faize yönelik itirazın, bu kurallar dairesinde değerlendirilmesi gerekirken, borçlunun faize yönelik itirazının tümden reddi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, borca itiraza ilişkindir.

Alacaklı ( davalı ) Seyfullah 15.8.2001 tanzim, 15.10.2001 vade tarihli 2700 ABD Doları bedelli bonoya dayalı alacağı için 1.2.2002 tarihinde borçlu Ali aleyhine kambiyo senetlerine mahsus takip yapmış ve 163 örnek nolu ödeme emri borçluya 7.2.2002 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu 12.2.2002 tarihinde borca itiraz etmiştir.

Alacaklı yabancı para alacağını vade tarihindeki kur üzerinden TL.'ye çevirmiş 2700 ABD Doları x 1.594.749 TL. = 4.303.800.000 TL. asıl alacak ve 883.000.000 TL. gecikme faizi olarak 5.186.800.000 TL. talep etmiş ve takip talepnamesine başkaca husus yazmadan sadece "kur farkından doğabilecek fazlaya dair talep haklarını saklı tuttuğunu" bildirmiştir.

Dava konusu bononun incelenmesinde, bono metninde sadece "2700 Amerikan Doları" ibaresi yer almış olup AYNEN ÖDENECEKTİR veya AYNEN ödeneceğine ilişkin bir ibare yer almamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 690. maddesi atfıyla uygulanan 623. maddesi uyarınca bononun yabancı memleket parası üzerinden düzenlenmesine olanak vardır.

Bu tür bonoları içeriğine göre incelemek gerekir.

a ) Yabancı para üzerinden düzenlenmiş bonoya "aynen" veya "efektif' kaydı konmuş olabilir. ( TTK. 623/III ) Bu kayıtlar, keşidecinin senedin bedelini bilfiil yabancı parayla ödeyeceğini gösterir. Bonoya "efektif' veya "aynen" kaydı konmuşsa, borçlu ancak bonoda işaret olunan cinsten bir parayı ödemekle borçtan kurtulabilir.

b ) Bono yabancı para üzerine düzenlenmiş olmakla beraber, "efektif' veya "aynen" kaydı taşımıyorsa ( TTK. 623/I ) borçlu senet bedelini yabancı para üzerinden borçlanmakta ancak vadede memleket parası ( TL. ) ile ödemede bulunarak da borcundan kurtulabilir. ( Bkz. Y 19. H.D. 30.6.1994 gün E: 5425 K: 7060, Y 11. H.D. 5.3.1996 gün ve E: 1995/8477 K: 1996/1431, Y. 12. H.D. 20.1.1992 gün, E: 91/6478 K: 146 ).

Bilindiği gibi 23.1.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 Sayılı Kanunun 29. maddesiyle Borçlar Kanunu'nun 83. maddesine bir fıkra eklenerek, yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklının, bu alacağını aynen, vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebileceği kabul edilmiştir.

Yabancı para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa ilke olarak kambiyo senedinde aynen ödeme şartı bulunsun veya bulunmasın, yabancı para alacaklısı, alacağının, vadesinde ödenmemesi halinde, vade veya fıili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödenmesini talep edebilecektir. Bu arada yabancı para üzerinden tanzim edilmiş kambiyo senedinin icraya konulması halinde olaya uygulanması zorunlu İİK.'nun 58'nci maddesinin 2. fıkrasının 3'ncü bendi hükmünün de irdelenmesi gerekir.

Yerleşik görüşe göre İcra ve İflas Kanunu'nun 58'nci maddesinin 3. bendi emredici niteliktedir.

İİK.'nun 58/3 ve 3678 Sayılı Yasa ile Borçlar Kanunu'nun 83 maddesine eklenen fıkrası uyarınca yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Alacaklı takip talepnamesi ile seçim hakkını vade veya takip tarihi itibariyle kullanmış ise sonradan fiili ödeme günündeki kur üzerinden hesap yapılmasını isteyemez. Alacaklı takip talebinde yabancı paranın takip tarihindeki Türk parasını yazmamışsa, icra müdürü, alacağın Türk parası karşılığını bularak takip talebindeki eksikliği kendiliğinden tamamlayamaz.
Takip talebinde alacaklının yabancı parayı Türk parasına çevirme zorunluluğu yanında yabancı para alacağı için temerrüt faizi talep etmek isterse vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yine yabancı para olarak hesaplayıp ( 3095 Sayılı Kanun 4/a ), takip tarihindeki kur üzerinden Türk parası olarak talep etmesi gerekir. Takip tarihinden sonra ise alacak Türk parasına çevrildiğinden, alacaklı takip talepnamesinde BK.'nun 83. maddesinde öngörülen fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesine ilişkin seçimlik hakkını saklı tutmamış ise artık yabancı para alacağı üzerinden faiz yürütülemez. ( Bkz. Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili 3. Bası s. 193 ).

Somut olayda, alacaklı takip talepnamesinde vade tarihindeki ABD Dolarını TL.'ye çevirmiş ve ödeme emri takip talebi gibi düzenlenip borçluya gönderilmiştir. Takip talebinde ve ödeme emrinde alacaklı vade tarihi ile takip tarihi arasında işlemiş temerrüt faizini yabancı para olarak hesaplayıp takip tarihindeki kur üzerinden Türk parası olarak yazmamış bulunduğundan, itirazın iptali ve kaldırılması davasında yargı merciileri bu talep ile bağlı olduklarından artık vade tarihi ile takip tarihi arasında yabancı para faizi yürütülmesine yasal olanak yoktur. Takip tarihinden sonra ise kambiyo senedinde yazılı alacağa avans faiz oranı üzerinden faiz yürütülmesi mümkündür.

Bu durumda vade tarihi itabariyle yabancı para alacağı TL.'ye çevrildiği için vade tarihinden itibaren TL.'ye uygulanan faiz oranlarının uygulanması doğru olduğundan direnme kararı yukarıda yazılı nedenlerle onanmalıdır.

SONUÇ : Davacı-borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda yazılı gerekçe ile ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına gerek olmadığına, 18.12.2002 gününde oyçokluğu ile karar verildi.


Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hacizli araba satışı hakkında bir soru! av.egemen Meslektaşların Soruları 11 20-03-2007 12:02
kira tespit davası hakkında soru Av.Ebru Caner Meslektaşların Soruları 2 22-02-2007 09:56
Kamulaştırma hakkında bir soru kemal_kokten Hukuk Soruları Arşivi 3 30-04-2006 23:28
Alman Hukuku, Sigorta Hakkında berrin leyla Hukuk Soruları Arşivi 2 11-04-2005 09:22
Alman Markı Üzerinden Borçlanmıştım... bioloid Hukuk Soruları Arşivi 0 01-06-2003 23:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06920910 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.