Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesin süreden sonra yatırılan gider avansı

Yanıt
Old 22-12-2011, 12:03   #31
yasemin

 
Varsayılan gider avansı

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Aksi görüşteyim.

"Yasada belirtilen istisnalar dışında, 6100 sayılı yasa hakkında derhal uygulama düzenlemesi kabul edildiğine göre mahkemenin uhdesinde hiç bulunmayan bir avansı istemesi gayet tabii ve evleviyet kuralı icabıdır. Öyle ya, "yatırılmış olan" bir avansın yeterli olmadığı anlaşılabiliyorsa, mahkeme veznesinde somut bir dosyayla ilgili olarak hiç avansın bulunmadığı durumda da (6100 öncesi davalar) evleviyetle yetersiz bir avans mefhumunun kabulü gerekir. Zira bu davalarda da artık derhal 6100 sayılı yasanın uygulanacağı tartışma dışıdır.

Gider avansı davanın görüm şartı olduğuna ve mahkemece her aşamada resen gözetileceğine göre yaptırım olarak 115/2 uygulaması da kanımca maddi hukuk hükümlerine ve yorum ilkelerine uygun ve doğrudur. "

Saygılar.
Sayın Güntay,

bana sorulan bir konuda sizin de fikrinizi almak isterim;

Başka bir ilde görülmekte olan ve 1 ekimden hemen önce açılan bir davada, bır kısım davalı vekilinin, davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesine duruşma sırasında verdiği beyan dilekçesi pul olmadığından ve dosyaya gider avansı alınmadığından o duruşmada hazır olmayan diğer davalıya tebliğ edilmiyor.Mahkeme davalıya eski davalarda gider avansının alınmadığını,masrafını verdiği takdirde dilekçenin kendisine tebliğ edileceğini ifade ediyor. Dilekçe uyapa da "tarayıcımız yok" bahanesi ile taranmadığından davalı vatandaş e-imzası olmasına rağmen uyaptan görüntüleyemiyor.

Davalı mahkemeden gider avansının yatırılması için davacıya kesin süre verilmesi istemeli diye düşünüyorum.
sizin düşünceniz nedir?
saygılarımla.
Old 22-12-2011, 12:54   #32
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yasemin
Sayın Güntay,

bana sorulan bir konuda sizin de fikrinizi almak isterim;

Başka bir ilde görülmekte olan ve 1 ekimden hemen önce açılan bir davada, bır kısım davalı vekilinin, davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesine duruşma sırasında verdiği beyan dilekçesi pul olmadığından ve dosyaya gider avansı alınmadığından o duruşmada hazır olmayan diğer davalıya tebliğ edilmiyor.Mahkeme davalıya eski davalarda gider avansının alınmadığını,masrafını verdiği takdirde dilekçenin kendisine tebliğ edileceğini ifade ediyor. Dilekçe uyapa da "tarayıcımız yok" bahanesi ile taranmadığından davalı vatandaş e-imzası olmasına rağmen uyaptan görüntüleyemiyor.

Davalı mahkemeden gider avansının yatırılması için davacıya kesin süre verilmesi istemeli diye düşünüyorum.
sizin düşünceniz nedir?
saygılarımla.

Sayın Meslektaşım,
Anladığım kadarıyla cevap veriyorum.

Davacı, (ve mahkeme) davalının (A olsun) cevabına vermiş olduğu cevaba cevap dilekçesini diğer davalı B'ye tebliğ etmek zorunda değildir görüş ve kanaatindeyim. Cevaba cevap dilekçesi ona mesnet teşkil eden cevabı veren tarafa tebliğ olunur, ki ikinci cevap dilekçesi süresi başlasın. Bir davada taraflara hangi belgelerin tebliğ olunacağı düzenlenmiştir ve nitekim, HMK.m.136 hükmü de bunu âmirdir.

Bu cümleden olarak, davacının gider avansı yatırması gereği ve hususunun hukuken bu konu içinde değerlendirilmeyeceği de ortaya çıkmış oluyor. Davacıdan gider avansı alınmasına ilişkin alıntı yaptığınız önceki mesajımı tekrarlıyorum. Bundan sonra yargılamalarda, yapılacak bütün giderlerin "gider avansı" kaleminden yapılması gerekir.

Somut olayda, davalı elbette, mahkemeden gider avansının yatırılmasının sağlanmasını talep edebilir. Ancak, bu avanstan kendisine yukarıda bahsedilen tebligatın yapılmasını talep edemez görüşündeyim.

Saygılarımla.
Old 08-02-2012, 12:36   #33
av.gamzeguler

 
Varsayılan

çok acil yardıma ihtiyacım var.konu özetle, tutanakta ara kararda 6100 sayılı HMK'nın 120/2 ve 448.maddesi gereğince davacı ve davalı taraf için 60 tl tebligat gideri,diğer maliyetler için 50 tl toplam 110 tl gider avansını mahkeme veznesine yatırması için davacı vekilinne iki haftalık kesin süre verilmesine,aksi halde dayandığı delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına(ihtarat yapıldı)" şeklinde yazılmış.Müvekkilim de bu parayı kendisinin yatıracağını söyledi.bende daha sonra hiç kontrol etmedim. Dosya 2008 dosyası ve boşanma davası.Bizim tanıklarımız dinlenmiş tüm deliller toplanmış.Sadece davalı tarafa cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilememiş,gider avansı yatmadığı için. Dün duruşması vardı,hakim dosyayı usulden reddedecekti.ısrarlarım sonucu ve onunda iharatı yanlış yapmasından dolayı bana beyanda bulunmam ve dosyayı reddetmemesini sağlamam çin iki haftalık kesin süre verdi.çok acil malum iki hafta
Old 08-02-2012, 13:48   #34
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.gamzeguler
çok acil yardıma ihtiyacım var.konu özetle, tutanakta ara kararda 6100 sayılı HMK'nın 120/2 ve 448.maddesi gereğince davacı ve davalı taraf için 60 tl tebligat gideri,diğer maliyetler için 50 tl toplam 110 tl gider avansını mahkeme veznesine yatırması için davacı vekilinne iki haftalık kesin süre verilmesine,aksi halde dayandığı delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına(ihtarat yapıldı)" şeklinde yazılmış.Müvekkilim de bu parayı kendisinin yatıracağını söyledi.bende daha sonra hiç kontrol etmedim. Dosya 2008 dosyası ve boşanma davası.Bizim tanıklarımız dinlenmiş tüm deliller toplanmış.Sadece davalı tarafa cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilememiş,gider avansı yatmadığı için. Dün duruşması vardı,hakim dosyayı usulden reddedecekti.ısrarlarım sonucu ve onunda iharatı yanlış yapmasından dolayı bana beyanda bulunmam ve dosyayı reddetmemesini sağlamam çin iki haftalık kesin süre verdi.çok acil malum iki hafta

İhtarata göre dayandığınız delilden vazgeçmiş sayılacaksınız. Örneğin tanıklar dinlenmemiş olsaydı, dinlenilmesinden vazgeçmiş sayılacaktınız. Oysa beyanınıza göre tüm deliller toplanmış ve tanıklar dinlenmiş. Yani ara kararın yaptırım gücü yok. Son ara kararda "Gider avansının iki haftalık kesin sürede yatırılmadığı takdirde davanın red edileceği" şeklinde bir ara karar tesis edilsiyse, sadece bunu yatırmanız yeterlidir, diye düşünmekteyim.
Old 08-02-2012, 13:59   #35
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.gamzeguler
çok acil yardıma ihtiyacım var.konu özetle, tutanakta ara kararda 6100 sayılı HMK'nın 120/2 ve 448.maddesi gereğince davacı ve davalı taraf için 60 tl tebligat gideri,diğer maliyetler için 50 tl toplam 110 tl gider avansını mahkeme veznesine yatırması için davacı vekilinne iki haftalık kesin süre verilmesine,aksi halde dayandığı delilden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına(ihtarat yapıldı)" şeklinde yazılmış.Müvekkilim de bu parayı kendisinin yatıracağını söyledi.bende daha sonra hiç kontrol etmedim. Dosya 2008 dosyası ve boşanma davası.Bizim tanıklarımız dinlenmiş tüm deliller toplanmış.Sadece davalı tarafa cevaba cevap dilekçesi tebliğ edilememiş,gider avansı yatmadığı için. Dün duruşması vardı,hakim dosyayı usulden reddedecekti.ısrarlarım sonucu ve onunda iharatı yanlış yapmasından dolayı bana beyanda bulunmam ve dosyayı reddetmemesini sağlamam çin iki haftalık kesin süre verdi.çok acil malum iki hafta

Gider avansının yatırılmış olması bir dava şartıdır. Gider avansı yatırılmadan dava görülmeye devam edilemez. HMK.m.448 ile birlikte ele alınınca bu sonuç çıkıyor.
Ancak, bahsettiğiniz ara kararında sadece delilin toplanmasından vazgeçilmiş sayılması kaydı durumu karıştırıyor. Bu durumda "aksi takdirde, mevcut duruma göre karar verileceği" gibi bir ara kararı olmuş sanki. Fakat sonrasında hakimin usulden red edeceğini belirttiğini söylüyorsunuz.

Şayet öyle ise, ara kararının; ".... TL. gider avansının davacı vekilince HMK.m.120/2 ve 448 uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkeme veznesine yatırılmasına, aksi takdirde davanın usulden red edileceğinin ihtarına" şeklinde oluşturulması lazımdı.

Belirttiğiniz duruma göre; ara kararının yanlış olduğunu düşünüyorum.

Saygılar.
Old 08-02-2012, 16:41   #36
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

Daha önce de belirttiğim gibi, HMK yürürlüğe girmeden önce açılan davalarda 448.maddenin açık hükmü gereğince 120/2.maddenin uygulama yeri olmadığını, dolayısıyla 115.maddedeki usulden red yaptırımının uygulanamayacağını düşünüyorum.

Burada yasa hazırlanırken 120/2.maddeye "yasanın yürülüğe girmesinden önce açılan davalarda da bu fıkra gereğince gider avansı alınır" şeklinde bir hüküm koymadıklarından veya unuttukarından, Tebliğ niteliği taşıyan GİDER AVANSI tarifesinde "İşbu tarife 120.maddenin 1.fıkrasına göre çıkarılmıştır" denmesine rağmen tuhaf bir şekilde tarifenin son maddesine "yasanın yürülüğünden önce açılan davalarda 120.maddenin 2.fıkrasına göre gider avansı alınır" şeklinde YÖNETMELİK,TÜZÜK VS. düzenlemelerin üst norm yasaya aykırı olamayacağı genel hukuk ilkesine aykırı düzenlemeyi hiçbir hukukçunun kabul etmeyeceği aşikardır.

Tarafımca takip edilen bir davada aynı konuda verilen red kararını bu gerekçelerle temyiz edeceğim. Muhtemelen halen bu konuda bir çok dosyanın da Yargıtay'da olduğunu düşünüyorum. Farklı Dairelerin bu konudaki görüşleri yakında çıkmaya başlar. Yargıtay'ın görüşüm doğrultusunda içtihat oluşturacağını tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz.
Old 09-02-2012, 14:34   #37
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Birkaç dosyamda gider avansını 30. hatta 40. gün yatırdım; geç yatırdım diye davalarım kesin süre nedeniyle reddolunmadı devam ediyor Yaşasın adalet
Old 09-02-2012, 17:50   #38
Av.Yasemin AKYOL BAŞYAYLA

 
Varsayılan

Kesin sürenin amacı,davanın bir an önce sonuçlanmasını sağlamaktır. Davacı vekilinin ertelenmeye neden olmadan delillerini sunması karşısında,kesin mehilden beklenen amaç gerçekleştiğinden,tanıkların dinlenmesi konusunda verilecek ara karara göre işlem yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
2 HD 2005/2252 2005/4095
------------------------------------------------------
-- Keşif giderlerinin yatırılması için kesin süre verilirken,bu giderlerin neler olduğu açıkça gösterilmeli ve bir keşfin yapılabilmesi yönünden gerekli bütün giderler sayılıp açıklanmalıdır. ( Mahkeme yolluğu,araç ücreti,davetiye gideleri v.s. tüm giderler tek tek gösterilmeli,davacı(ilgili) hangi işler için ne miktar para yatırması gerektiği hakkında tam bilgi sahibi olmalıdır)O halde tüm giderleri belli etmeyen kesin mehle dayalı ara kararı yasaya uygun değildir,sonuç doğurmaz.
Hükmün bozulmasına. 1 HD 4.12.2000 2000/14937-15203
------------------------------------------------------
-- Davacı,tanıkları adına davetiye gideri ve yolluklarının
(tanık ücretlerinin) yatırılması için mahkemece verilen kesin önelin gereğini yerine getirmemişse de ; bu önelin verildiği oturumu takip eden oturum gününde tanıklarını hazır etmiştir.Bu durumda tanıkların dinlenmesi icap eder.
HGK 15.4.1992 1992/2-131 E 1992/240 K
------------------------------------------------------
-- Kesin mehil yargılamanın süratle yapılması amacına uygun olarak verildiği takdirde hüküm ifade eder. Somut olayda,mahkeme delil ve belgelerin ibrazı için on günlük kesin mehil vermiştir. Bu mehil ancak yargılamanın süratle yapılması amacına uygun ise geçerlidir. Mahkeme delil ve belgelerin ibrazı dışında bir işlem yapılmasına karar vermemiştir. Bu durumda verilen kesin mehlin yasanın amacına uygun,makul v eyerinde olduğu kabul edilemez.Çünkü mahkeme delillerin toplanmasına sonraki oturumda başlayacaktır.Açıklanan nedenlerle yasanın amacına uygun olarak verilmeyen kesin mehle uyulmamış olması nedeniyle delillerin toplanmaması yasaya aykırıdır.
HGK 7.6.2000 2000/13-925-950

reddedilirse, temyiz hakkını kesinlikle kullanınız.
Old 06-03-2012, 13:52   #39
Av. Gnc

 
Varsayılan

İlgilenen meslektaşlara teşekkür ederim. Benim davam kabulle sonuçlandı. Gider avansı konusunda herhangi bir sorun çıkmadı.
Old 07-03-2012, 13:24   #40
cemaydın

 
Varsayılan

Merhabalar.

Mazere verdiğimiz celsede, tarafımzıa gelen tebligatta sadece karşı tarafın cevap dilekçesi vardı, oysa mahkeme aynı duruşmada 15 gün kesin süre vermiş gider avansı için ve yatmadığı takdirde davanın usledne red olacağı ihtaratını yapmış.

Tebligat zarfında duruşma zaptı ibaresi yok, yani varda aşşağıda mühürün yanına atılmış halbuki tebligattan sadece karşı tarafın cevap dilekçesi avrı, yani kalem duruşma zaptını tebliğe çıkarmamış ama tebligatta duruşma zaptı içerir ibarsi olduğu için yapacak birşey yok malasef temyizde etsek karar onanır.

Kısaca davamız dava şartı yokluğundan usulen red edildi.

Peki aynı davayı yeniden açma şansım var mı ? Yani yine harcını yatırarak.
Old 07-03-2012, 13:30   #41
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cemaydın
Merhabalar.

Mazere verdiğimiz celsede, tarafımzıa gelen tebligatta sadece karşı tarafın cevap dilekçesi vardı, oysa mahkeme aynı duruşmada 15 gün kesin süre vermiş gider avansı için ve yatmadığı takdirde davanın usledne red olacağı ihtaratını yapmış.

Tebligat zarfında duruşma zaptı ibaresi yok, yani varda aşşağıda mühürün yanına atılmış halbuki tebligattan sadece karşı tarafın cevap dilekçesi avrı, yani kalem duruşma zaptını tebliğe çıkarmamış ama tebligatta duruşma zaptı içerir ibarsi olduğu için yapacak birşey yok malasef temyizde etsek karar onanır.

Kısaca davamız dava şartı yokluğundan usulen red edildi.

Peki aynı davayı yeniden açma şansım var mı ? Yani yine harcını yatırarak.

Bence, duruşma zabtının, tebliğ zarfı içinde yer almadığını, tebliğ zarfının da gider avansı ve sonuçları hususunda HMK ya uygun bir meşruhat içermediğinden bahisle, avans yatırılıp beyanda bulunulabilirdi ama bu geçmiş, karar verilmiş.

Davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğinden, bu kararın kesinleşmesini müteakip yeniden dava açmanıza bir mani bulunmamaktadır.

Saygılar.
Old 07-03-2012, 18:23   #42
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cemaydın
Merhabalar.

Mazere verdiğimiz celsede, tarafımzıa gelen tebligatta sadece karşı tarafın cevap dilekçesi vardı, oysa mahkeme aynı duruşmada 15 gün kesin süre vermiş gider avansı için ve yatmadığı takdirde davanın usledne red olacağı ihtaratını yapmış.

Tebligat zarfında duruşma zaptı ibaresi yok, yani varda aşşağıda mühürün yanına atılmış halbuki tebligattan sadece karşı tarafın cevap dilekçesi avrı, yani kalem duruşma zaptını tebliğe çıkarmamış ama tebligatta duruşma zaptı içerir ibarsi olduğu için yapacak birşey yok malasef temyizde etsek karar onanır.

Kısaca davamız dava şartı yokluğundan usulen red edildi.

Peki aynı davayı yeniden açma şansım var mı ? Yani yine harcını yatırarak.

Dava açarken gider avansı alınmadı mı ?
Old 07-03-2012, 18:33   #43
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Hamdi Özkaya
Dava açarken gider avansı alınmadı mı ?

Muhtemelen 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan bir davadır.
Old 07-03-2012, 18:49   #44
cemaydın

 
Varsayılan

Evet, 1 Ekim'den önce açılan bir davaydı.

Kalemin tebligat zarfı içine sadece karşı tarafın dilekçesini koyması, duruşma zaptını içine eklemeyi unutması, aynı şekilde benimde hatam var, tebligat zarfını incelememem.

Neyse sağlık olsun hep tecrübe işte, en azından telafi edilir bir hata, sevindirici kısmı bu .
Old 07-03-2012, 19:14   #45
Av.Hamdi Özkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cemaydın
Evet, 1 Ekim'den önce açılan bir davaydı.

Kalemin tebligat zarfı içine sadece karşı tarafın dilekçesini koyması, duruşma zaptını içine eklemeyi unutması, aynı şekilde benimde hatam var, tebligat zarfını incelememem.

Neyse sağlık olsun hep tecrübe işte, en azından telafi edilir bir hata, sevindirici kısmı bu .

Kararı temyiz etmenizi önereceğim. Yukarıda bu konudaki görüşlerimi inceleyiniz. Benim düşünceme göre HMK'nın yürürlüğe girmesinden önce açılan davalarda gider avansına ilişkin 120.madde ve buna bağlı olarak 115.maddedeki yaptırırım yani davanın usulden reddi uygulanamaz.
Old 07-03-2012, 20:31   #46
cemaydın

 
Varsayılan

Temyiz etsem nerden baksanız 1 yıl demek. Öncelikle müvekkili düşünmem lazım, ortada bir hata var ve sorumlusu benim, bu bağlamda müvekkili daha fazla mağdur etmemek adına, gerekçeli kararı bir an önce alıp, kararın kesinleşmesini bekleyip, davayı yeniden açmak çok daha makul geliyor bana.
Old 08-03-2012, 17:21   #47
korulu06

 
Varsayılan

Herkese şimdiden teşekür ederim.Davalı/Karşı davacı olduğum bir dosyada son duruşmada davacı tarafa gider avansını yatırması için kesin süre verildi(gerekli ihtarat yapıldı) Duruşmaya girdiğimizde hakim duruşma zaptında sadece davacı vekili yazdığını aslında davacı/karşı davalı vekili yazması gerektiğini, bu sürenin hangi tarafa verildiğinin belli olmadığını söyleyerek tekrar karşı tarafa süre verdi. Ancak bundan önceki her duruşmada zapta davacı ve davalı olarak yazılmış, hiç bir duruşma zaptında davacı/karşı davalı yazmıyor.Ben davacının yatırması gerektiğini bunda teretdüt olmadığını söyledim ama pek dinlemedi.Sizce ben mi yanlış düşünüyorum, talebimin red edilmesinin hukuki bir gerekçesi varmı acaba?
Old 08-03-2012, 22:27   #48
Av.Leyla Korkmaz

 
Varsayılan

Hmk 150 hükümleri uygulanır.davayı açılmamış sayar .buradan itibaren 3 ay içerisinde yatırdığınızda yenileme dilekcesi ile daa kaldığı yerden devam eder kanısındayım.iyi çalısmalar...
Old 16-03-2012, 21:01   #49
Av.Ahmet ZENGİN

 
Varsayılan

Duruşmada gider avansı yatırılması için 2 haftalık süre verildi.Ertesi gün yatırmak için vezneye gittim.Vezne akranında görülmediği için alamadı.İki hafta içinde her gittiğime mahkeme ve dosya numarasını söyledim veznedar bilgisayar ekranına baktı ,mahkeme katibi vezneye bilgi vermediği için gider avansını 2 hafta içinde ödeyemedim.
2 haftadan sonra kaleme gittim ,katibe söyledim ,vezneye yazdı ve vezne ekranında görüldü.Ben de katibin yapması gereken işlemden sonra 2 hafta içinde ödeme yaptım.Ben gider avansını ,katibin yapması gereken işlemden sonra 2 haftalık sürede yatırdıgım için süresinde mi yatırdım.
Mahkeme katibine gidip işlemi bem mi yaptırmak zorundayım.Katip bunu kendisi yapmak zorunda degil mi.
Ödenebilir hale gelmeden 2 haftalık sürenin işlemesi anlamsız degil mi.
Old 16-03-2012, 21:07   #50
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ahmet ZENGİN
Duruşmada gider avansı yatırılması için 2 haftalık süre verildi.Ertesi gün yatırmak için vezneye gittim.Vezne akranında görülmediği için alamadı.İki hafta içinde her gittiğime mahkeme ve dosya numarasını söyledim veznedar bilgisayar ekranına baktı ,mahkeme katibi vezneye bilgi vermediği için gider avansını 2 hafta içinde ödeyemedim.
2 haftadan sonra kaleme gittim ,katibe söyledim ,vezneye yazdı ve vezne ekranında görüldü.Ben de katibin yapması gereken işlemden sonra 2 hafta içinde ödeme yaptım.Ben gider avansını ,katibin yapması gereken işlemden sonra 2 haftalık sürede yatırdıgım için süresinde mi yatırdım.
Mahkeme katibine gidip işlemi bem mi yaptırmak zorundayım.Katip bunu kendisi yapmak zorunda degil mi.
Ödenebilir hale gelmeden 2 haftalık sürenin işlemesi anlamsız degil mi.

Kaleme neden iki hafta içinde gitmediniz; vezneye o kadar kerre gitmiş iken kaleme gidip anında halletmek varken bunu neden yapmadınız ki.
Ben, gider avansını yatırmamanızın kabul edilebilir bir mazereti olmadığı görüşündeyim. İki hafta içinde mahkemeye yatıramıyorum diye "yazılı olarak" başvursaydınız olurdu...
Saygılar.
Old 16-03-2012, 21:18   #51
Av.Ahmet ZENGİN

 
Varsayılan

Mahkeme katibine gidip ,söylemek zorunda mıyım.HMK bana öde diyor.Benim ödeme süremin başlaması için katip kendisi niye ara kararı geregince vezneye yazmıyor.Ben gider avansını ödemekle yükümlüyüm.Yazdırmakla yükümlü değilim.
Old 17-03-2012, 07:39   #52
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ahmet ZENGİN
Mahkeme katibine gidip ,söylemek zorunda mıyım.HMK bana öde diyor.Benim ödeme süremin başlaması için katip kendisi niye ara kararı geregince vezneye yazmıyor.Ben gider avansını ödemekle yükümlüyüm.Yazdırmakla yükümlü değilim.
Sayın Meslektaşım;

Uygulamada ara karar gereği ödemesini yapacağınız avans vb.. hususlarla ilgili mahkeme kaleminde "makbuz kestirme" olarak geçen ve vezne ekranında ödenecek tutarı gösteren bildirimi yapmanız gerekiyor idi, ancak bu hususu atlamışsınız. Bildirimde bulunulduğunda dahi, kalem personelince vezne ekranına düşürülen ödeme tutarını gösteren giriş işlemi, 3 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise düşüyor.

Kaleme herhangi bir bildirimde bulunmamışsınız ancak bunun masrafı ödemekle yükümlü olanlara zorunlu tutulması konusundaki eleştirinize katılıyorum. Uygulamada kolaylık olması bakımından şu yol izlenebilir: Ara kararın gereği olarak yapılması gereken ödeme, UYAP üzerinden derhal otomatik olarak vezne bilgisi olarak girilebilir ve avans vb. yatırmak isteyenler, kaleme uğrayıp zaman kaybetmek yerine direkt vezneye gidip ödemesini yapabilir. Kesin süre sona erdiğinde de ödemeye ilişkin tutar vezne ekranından yine otomatik olarak silinebilir.

Kesin sürenin sona ermiş olduğu gerçeği karşısında süreyi kaçırmış olmanızın mazereti olarak ileri sürebileceğiniz bir gerekçe -vezne görevlilerini tanık olarak dinletmekten başka- kanaatimce maalesef bulunmuyor. Bu anlamda Sayın GÜNTAY'a katılıyorum.

Saygılarımla..
Old 02-04-2012, 15:18   #53
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Benzer bir durumda , gider avansının süresinde yatırılmadığı için dava "dava şartı" eksikliğinden usulden reddedildi.Yukarıda meslektaşlarımızdan biri dava usulden reddedildiğinden yeniden dava açılabilir, derdestlikle karşılaşılmaz demiş.Bu iddianın yasal gerekçesi nedir? Ayrıca HMK'da derdestlik dava şartı olduğundan şekli anlamda kesinleşme olmadan yeniden dava açmakta çekincelerim var.
Karşı yan vekili kötü niyetli olarak -bizim dava açmamızı engellemek ve süre kazanmak açısından- davanın usulden reddini dahi son günü bekleyerek temyiz etmiş durumda.Temyiz talebi reddedilse dahi reddi temyizi temyiz edecek.Anladığım kadarıyla HMK ile getirilen bu yeni düzenleme (gider avansı) ile ilgili Yargıtay ilke kararı oluşturana dek bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek -şu an için - imkansız gibi.

Önerisi olan ?
Old 02-04-2012, 15:25   #54
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent Sabri Akpunar
Benzer bir durumda , gider avansının süresinde yatırılmadığı için dava "dava şartı" eksikliğinden usulden reddedildi.Yukarıda meslektaşlarımızdan biri dava usulden reddedildiğinden yeniden dava açılabilir, derdestlikle karşılaşılmaz demiş.Bu iddianın yasal gerekçesi nedir? Ayrıca HMK'da derdestlik dava şartı olduğundan şekli anlamda kesinleşme olmadan yeniden dava açmakta çekincelerim var.
Karşı yan vekili kötü niyetli olarak -bizim dava açmamızı engellemek ve süre kazanmak açısından- davanın usulden reddini dahi son günü bekleyerek temyiz etmiş durumda.Temyiz talebi reddedilse dahi reddi temyizi temyiz edecek.Anladığım kadarıyla HMK ile getirilen bu yeni düzenleme (gider avansı) ile ilgili Yargıtay ilke kararı oluşturana dek bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek -şu an için - imkansız gibi.

Önerisi olan ?

Bahsedilen savın, yasal gerekçesi olmadığını düşünüyorum. Dosya esasında derdest görülüyor... Hakikaten, kesinleşme şerhi hazırlanmadan ve dosyanın kaydı kapatılmadan dava açılması halinde derdestlik sorunu doğacaktır.

Saygılarımla.
Old 02-04-2012, 17:14   #55
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent Sabri Akpunar
Benzer bir durumda , gider avansının süresinde yatırılmadığı için dava "dava şartı" eksikliğinden usulden reddedildi.Yukarıda meslektaşlarımızdan biri dava usulden reddedildiğinden yeniden dava açılabilir, derdestlikle karşılaşılmaz demiş.Bu iddianın yasal gerekçesi nedir? Ayrıca HMK'da derdestlik dava şartı olduğundan şekli anlamda kesinleşme olmadan yeniden dava açmakta çekincelerim var.
Karşı yan vekili kötü niyetli olarak -bizim dava açmamızı engellemek ve süre kazanmak açısından- davanın usulden reddini dahi son günü bekleyerek temyiz etmiş durumda.Temyiz talebi reddedilse dahi reddi temyizi temyiz edecek.Anladığım kadarıyla HMK ile getirilen bu yeni düzenleme (gider avansı) ile ilgili Yargıtay ilke kararı oluşturana dek bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek -şu an için - imkansız gibi.

Önerisi olan ?

Yargıtay'ın -katılmadığım- birçok kararında "davanın açılmamış sayılması" kararının verildiği anda hüküm ifade edeceğini, bu nedenle şekli anlamda kesinleştirmenin gereksiz olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle de "derdestlik" itirazının dinlenmemesi gerektiğini hüküm altına alınmıştır. Pekala, verilen "davanın açılmamış sayılması kararı" hukuka aykırı ise ve temyiz edildiğinde bozulacaksa ne olacaktır?
Old 02-04-2012, 17:41   #56
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Suat Abi,

Karar "açılmamış sayılma" değil gider avansı yatmadığı gerekçesiyle dava şartı eksikliği nedeniyle usulden ret!

Alıntı:
temyiz edildiğinde bozulacaksa ne olacaktır

Karar temyiz edildi.Aslen davalı açısından ret kararını temyiz etmesinin hiçbir hukuki yararı yok olayda.Amaç kesinleşmeyi uzatmak ve davanın esatan görülmesini geciktirmek.Tabii, Yargıtay gider avansı yatırılmadığı gerekçesiyle usulden red kararını katı uygulama nedeniyle bozabilir de.Ayrıca "giderilebilir dava şartı eksikliği" olduğundan bu hususta son bir süre verilmesi gerektiğine de hükmedebilir. Nevar ki işbu uygulama oturana kadar biz dava açamıyacağız gibi gözüküyor.Evet yargılamayı hızlandırmayı amaçlayan HMK'mız ilk zehirli meyvelerini vermeye başladı; çevrede bu kadar aç varken daha çok verecek gibi de gözüküyor!!!
Old 02-04-2012, 17:49   #57
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent Sabri Akpunar
Suat Abi,

Karar "açılmamış sayılma" değil gider avansı yatmadığı gerekçesiyle dava şartı eksikliği nedeniyle usulden ret!Karar temyiz edildi.Aslen davalı açısından ret kararını temyiz etmesinin hiçbir hukuki yararı yok olayda.Amaç kesinleşmeyi uzatmak ve davanın esatan görülmesini geciktirmek.Tabii, Yargıtay gider avansı yatırılmadığı gerekçesiyle usulden red kararını katı uygulama nedeniyle bozabilir de.Ayrıca "giderilebilir dava şartı eksikliği" olduğundan bu hususta son bir süre verilmesi gerektiğine de hükmedebilir. Nevar ki işbu uygulama oturana kadar biz dava açamıyacağız gibi gözüküyor.Evet yargılamayı hızlandırmayı amaçlayan HMK'mız ilk zehirli meyvelerini vermeye başladı; çevrede bu kadar aç varken daha çok verecek gibi de gözüküyor!!!

Temyize cevap dilekçende kötüniyetli temyizden bahsederek, karşı tarafın para cezasına çarptırılmasına karar verilmesini talep edip, acını bir nebze olsun hafifletebilirsin.

Bak ilginç bir karar sunuyorum:

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
E. 1993/1883
K. 1993/5265
T. 21.4.1993
• GÖREVSİZLİK KARARI ( Karardan Sonra Davaya Devam Edilmesi )
• DERDESTLİK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLEMEMESİ ( Davanın Görevsizlik Nedeniyle Reddi )
1086/m.193/3
ÖZET : Davacı, görevsizlik kararı kesinleşmeksizin on günlük başvurma süresi henüz işlemeye başlamadan başvurusunu yapabilir. Bunu engelleyen yasal bir hüküm yoktur. Bu başvuru üzerine davalı, davanın görevsizlik kararı veren mahkemede derdest olduğunu ilk itiraz olarak ileri süremez. Burada görevli mahkemeye başvurmak, yeni bir dava değil, görevsiz mahkemede açılan davaya görevli mahkemece devam edilmesini isteme niteliğindedir.

DAVA : Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan davada mahkemece verilen karar süresinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, görevsizlik kararı kesinleşmeden; yani, HUMK.nun 193/3. maddesindeki on günlük başvurma süresi henüz işlemeye başlamadan başvuruşunu yapabilir. Bunu engelleyen yasal bir hüküm yoktur. Bu başvuru üzerine davalı, davanın görevsizlik kararı veren mahkemede derdest olduğunu ilk itiraz olarak ileri süremez. Çünkü, burada görevli mahkemeye başvurmak, yeni bir dava değil, görevsiz mahkemede açılmış olan davaya görevli mahkemece devam edilmesini isteme niteliğindedir. Öyle ise; görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra davaya görevli mahkemede devam edileceği kuşkusuzdur. Nitekim, olayda sonradan tebligat işlemleri yapılarak görevsizlik kararının kesinleşmesi sağlanmış durumdadır.

O halde, işin esasının incelenmesi ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı olduğu üzere HUMK.nun 193. maddesinden sözedilip "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmesi isabetsizdir.

Davacı Hazinenin temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü, HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.4.1993 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Old 19-04-2012, 18:03   #58
Av.Adnan Ayaz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Caner Arıcı
Birkaç dosyamda gider avansını 30. hatta 40. gün yatırdım; geç yatırdım diye davalarım kesin süre nedeniyle reddolunmadı devam ediyor Yaşasın adalet

Davanız devam ediyor iyi hoş da yargılama sonunda red olabileceğini unutmayın derim...
Old 06-06-2012, 13:31   #59
evrays

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
115/3 uygulanamaz. Ancak, "kesin süre" verilirken ihtarat yapılmadıysa ya da avansın ne olduğu açıkça yazılmadıysa bir şansınız olabilir.


Tarih: 1.5.2002 Esas: 2002/20-393 Karar:2002/337
Kesin Mehilin Yasaya Aykırı Olarak Verilmesi Halinde Sonuç Doğurmayacağı - Masraf Yatırılmasına İlişkin Kararda Yatırılması Gereken Tüm Giderlerin Gösterilmesi Gerektiği

Özet:Keşfe gidilebilmesi için bu konuda mahkemenin ara kararı oluşturması gerekir. Bu kararda keşif giderlerinin yatırılması için mehil verilir. Hakim, kâtip ve götürülecekse mübaşir için yatırılması gereken yol tazminatının, tanık dinlenecekse tanık ücretlerinin ve davetiye giderlerinin kararda belirtilmesi gerekir. Keşif isteyen tarafın avukatı yoksa kesin mehile uymamanın neticeleri hatırlatılmalıdır. Somut olayda, keşif ücretinin yatırılması için verilen kesin mehilde, tanık ücretleri takdir edilmemiş ve yatırma mecburiyeti getirilmemiştir. Kesin mehilin usule uygun olması için yapılması istenen işlerin ve yatırılması gereken tüm giderlerin eksiksiz gösterilmesi gerekir.
SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.`nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 01.05.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 07-06-2012, 10:29   #60
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan

Yargıtay 9. H.D.2012/1764 E. 2012/10059 K. 27.03.2012 Tarih

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı sözleşmenin haksız feshedilmesi nedeniyle kıdem tazminatı, ücret, maaş zammından kaynaklanan fark alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, verilen kesin süre içerisinde gider avansının yatırılmaması nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dava 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) döneminde 27.04.2011 tarihinde açılmıştır. Davanın açıldığı tarih itibariyle gider avansı alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir.

01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 114/g maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir.

6100 sayılı HMK 448.maddesine göre <Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.> 450. maddesinde <(1) 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.> düzenlemesi mevcuttur.

Anılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere 6100 Sayılı HMK hükümleri tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal yürürlüğe girecektir.

1086 Sayılı HUMK döneminde açılan davalara ilişkin olarak eski kanun hükümlerinin uygulanması istisnai olarak HMK geçici 1 ve 2.maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, 6100 Sayılı HMK'mn yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri ile senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz. 1086 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bulunan senetler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da geçerliliklerini korur.

Kanun açıkça bir istisna getirmediğine göre dava şartı olarak düzenlenen gider avansının alınması müessesesinin 1086 Sayılı HUMK döneminde açılan derdest davalarda da uygulanması gerekecektir.

Dava şartları, mahkemenin davanın esası hakkında yargılamanın devamı için gerekli olan şartlardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları, dava açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır.

HMK.'nun 115/2 maddedeki kurala göre ise <Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder>. Düzenleme gereğince, eksik olan bir dava şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise, hakim tarafından eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir.

HMK.'nun 120. Maddesinde gider avansı düzenlenmiştir.

Buna göre <Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması halinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir>.

30.09.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 1. maddesinde tarifenin amacının dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu açıklanmıştır. Tarifenin 6. Maddesinde <Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120. maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.> düzenlemesi getirilmiştir.

Anılan düzenlemelerden ve dava şartı müessesesinden gider avansının davanın açılması sırasında alınmasının şart olmadığı, mahkemenin sonradan bu eksikliği kesin süre vererek ikmal ettirebileceği anlaşılmaktadır. Buradan hareketle 1086 Sayılı HMK döneminde açılmış olsa da, istisnai hüküm bulunmaması nedeniyle davanın her aşamasında aranan gider avansı dava şartının HMK 114/g, 115/2 ve 120 maddeleri gereği gözetilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Davanın açıldığı tarihte eksik veya hiç gider alınmamış olsa bile gider avansı dava şartı olmakla hüküm verilinceye kadar ikmal ettirilebilir. İster gider avansı isterse tamamlama avansı olarak tanımlansın ikmal edilmesi gereken paranın hukuk yargılamasındaki nitelemesi dava şartı olarak gösterilen gider avansıdır. Gider avansının yatırılmaması veya ikmal edilmemesi halinde dava usulden reddedilecektir.

Ancak kanunun 324. maddesinde delil ikamesi avansı, 325. maddesinde ise re' sen yapılması gereken işlemlerde giderler düzenlenmiştir.

324. madde gereğince <Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorundadır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri yan yarıya avans olarak öderler. Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü yerine getirmezse, diğer taraf bu avansı yatırabilir. Aksi halde talep olunan delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler hakkındaki hükümler saklıdır>.

325. maddeye göre ise <Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde, hakim tarafından resen başvurulan deliller için gereken giderlerin, bir haftalık süre içinde taraflardan birisi veya belirtilecek oranda her ikisi tarafından ödenmesine karar verilir. Belirlenen süre içinde bu işlemlere ait giderleri karşılayacak miktarda avans yatırılmazsa, ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere Hazineden ödenmesine hükmedilir>.

HMK.'nun 120. maddesindeki gider avansı ile ilgili düzenlemenin 324. Maddedeki delil ikamesi için avans kuralı ile birlikte değerlendirilmesi ve dava şartı olan gider avansının delillerin ikamesi dışındaki yargılama giderleri için dikkate alınması gerekir. Dolayısı ile delil ikamesi için alınacak avans ile dava şartı olan gider avansının birbirinde ayrılması, delillerin ikamesi için alınacak avansın gider avansı içinde yer almaması zorunludur.

Tanık dinlenmesi, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi delil ikamesine yönelik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilmesi olanağı HMK.'nun 324. Maddesi düzenlemesi karşısında yoktur. Ayrıca delil ikamesi avansının da ispat külfetine göre taraflara yükletilmesi gerekir. Diğer yandan örneğin resen hesap raporu alınacaksa giderin 325. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi isabetli olacaktır.

Mahkemenin gider avansı alınması tespitine ilişkin yorumu ve uygulaması açıklanan gerekçelerle yerindedir.

Ancak, yukarda açıklandığı üzere dava şartı olarak öngörülen müessesenin davanın reddine yol açması nedeniyle mahkemece gider avansı ile delillerin ikamesine yönelik avans ayrılmalı, gider avansının da nelerden ibaret olduğu net olarak belirlemeli ve tarafa da hem gider avansının hem de delil ikamesi avansının hukuki sonuçlan konusunda uyan yapılmalıdır.

Somut olayda mahkeme gider avansının yatırılması hususunda davacıya 24/10/2011 tarihli duruşmada <2- Davacı vekiline HMK 120 maddesi uyarınca bilirkişi ve posta gider avansını karşılamak üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine (kesin sürenin neticeleri hatırlatıldı)> şeklinde kesin süre vermiştir.

Davacıya iki haftalık kesin süre vermiş ise de, anılan gider kalemlerine nelerin dahil olduğu, bu giderler içinde delil ikamesine yönelik gider olup olmadığı ve miktarı belirtilmemiştir. Dolayısı ile talep edilen giderin, gider avansı veya delil ikamesi avansı olup olmadığı denetlenememektedir. Zira yukarda açıklandığı gibi gider avansı dava şartı iken, delil ikamesi avansı dava şartı olarak nitelendirilemeyecektir. Delil ikamesi avansının verilen kesin süre içinde yatırılmaması davanın dava şartı yokluğu ile reddine neden teşkil etmez. Taraf belirtilen süre de delil avansı giderini yatırmazsa dayandığı o delilden vazgeçmiş sayılır.

Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider avansına yönelik ara kararında gider avansını oluşturan harç, tebligat gibi gider gerektiren işlemleri kalem kalem açıklamalı, her kalemin miktarını ayrı ayrı göstermeli, dava şartına yönelik gider avansı ile ilgili olarak verilen kesin sürede yatırılmamasının sonuçlarını da duruşma zaptına açıkça yazmalıdır. Ayrıca bu avans dışında delil ikamesine yönelik avans isteniyor ise HMK.'nun 115, maddesine göre değil, 324. Maddesine göre işlem yapmalıdır.

Yazılı şekilde uygulama yapılmadan soyut kesin süre verilerek dava şartı noksanlığından davanın reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı halit pamuk Hukuk Haberleri 109 25-07-2012 14:07
HMK 120-Yatırılan harçın gider avansı olarak sayılması akrd61 Meslektaşların Soruları 4 14-11-2011 15:05
bundan böyle dava açılırken gider avansı peşin yatırılacak, tarife yürürlüğe girdi emrahcevik Hukuk Sohbetleri 5 12-10-2011 10:05
hakim kesin süreden sarfinazar edebilir mi? Av. Caner Meslektaşların Soruları 3 25-02-2010 10:34
kesin sürenin kaçırılması ve bu süreden sonra tanık listesinin verilmesi Staj.Av.Selçuk Meslektaşların Soruları 13 24-01-2007 13:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07911301 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.