Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı

Yanıt
Old 30-09-2011, 08:36   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Yayımlandı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 – (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı

MADDE 4 – (1) Davacı,

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 – (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 – (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak : Resmi Gazete
Old 30-09-2011, 10:08   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Hâl böyle olunca, açılacak muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davasında, peşin başvurma, peşin nisbi karar ve ilâm harcı yanında, avans olarak ne kadar yatırılacak olup, bu da hak arama özgürlüğünü kısıtlar mı acaba?
Old 30-09-2011, 13:30   #3
avmhy

 
Varsayılan

Harcı dahi tamamlayamayan insanların yaşadığı bir ülkede
dava açılmasın, hak aranmasın diyen iktidarın hazırladığı kanun ve tarife yürürlüğe girmiş. Hayırlı uğurlu olsun.
Old 30-09-2011, 13:34   #4
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

dosyaların azalması için çok etkili bir yöntem olacağı kesin.... artık öyle herkes kolay kolay dava açamaz... Ancak ne gariptir ki, yeni HMK yasa gerekçesi hak arama özgürlüğünü genişlettiğini iddia ediyor....
Old 30-09-2011, 14:03   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
MADDE 4 – (1) Davacı,

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

toplamını avans olarak öder

a)Müvekkilim adına trafik kazası nedeniyle dava açtım/açacağım.

Davacı:1 kişi, Davalılar: Şoför, Seyahat Firması, Araç Maliki, Sigorta Şirketi olmak üzere 4 adet. Taraf sayısı 5 oldu. 5 katı 25 yapar.25X7=175 TL posta gideri.

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayandım. Sayısını yazmadım. Tebligat gideri ile birlikte her tanık için 30-50 arası masraf yatıracağım. 3X30(50)=90-150 TL tanık masrafı.

c) Keşif yapılması gerektiğinden keşif deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL arasında masraf gidecek.

ç)Bilirkişi deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL masraf gidecek.

d) Diğer işler için de 50 TL vereceğim.

e) Dava başvurma ve peşin harcı olarak(Değer 36.487 TL)561 TL yatıracağım.

Toplam:1.476-1.936 TL masraf olarak müvekkilimden isteyeceğim.

üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz
Old 30-09-2011, 14:06   #6
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
a)Müvekkilim adına trafik kazası nedeniyle dava açtım/açacağım.

Davacı:1 kişi, Davalılar: Şoför, Seyahat Firması, Araç Maliki, Sigorta Şirketi olmak üzere 4 adet. Taraf sayısı 5 oldu. 5 katı 25 yapar.25X7=175 TL posta gideri.

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayandım. Sayısını yazmadım. Tebligat gideri ile birlikte her tanık için 30-50 arası masraf yatıracağım. 3X30(50)=90-150 TL tanık masrafı.

c) Keşif yapılması gerektiğinden keşif deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL arasında masraf gidecek.

ç)Bilirkişi deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL masraf gidecek.

d) Diğer işler için de 50 TL vereceğim.

e) Dava başvurma ve peşin harcı olarak(Değer 36.487 TL)561 TL yatıracağım.

Toplam:1.476-1.876 TL masraf olarak müvekkilimden isteyeceğim.

üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz

dolayısıyla müvekkil avukata ne yaptın öyle şey olurmu bi de sen şu kadar vekalet ücreti isteyeceksin, ayrıca kendi masraflarını da isteyeceksin.. yıllarca da uğraşacağım... dava sonucunu da garanti etmiyorsun... yok yok ben vazgeçtim dava açmaktan diyecek ve böylece istenen sonuç gerçekleşecek...
Old 30-09-2011, 14:11   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
dolayısıyla müvekkil avukata ne yaptın öyle şey olurmu bi de sen şu kadar vekalet ücreti isteyeceksin, ayrıca kendi masraflarını da isteyeceksin.. yıllarca da uğraşacağım... dava sonucunu da garanti etmiyorsun... yok yok ben vazgeçtim dava açmaktan diyecek ve böylece istenen sonuç gerçekleşecek...

Vekalet ücreti mi? Dayak yemeye niyetim yok.

İhtiyati tedbir istersem de n'olayım.
Old 30-09-2011, 14:23   #8
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Vekalet ücreti mi? Dayak yemeye niyetim yok.

İhtiyati tedbir istersem de n'olayım.

tabi tabi mümkün değil vekalet ücreti olsun ihtiyati tedbir olsun bu tip şeyleri talep etmek mi yok yok ...

bu arada asgari ücret ne kadardı ki evet evet istenen sonuç gerçekleşecek artık öyle herkes dava açamayacak... yargının iş yükü azalacak...kesin çözüm daha ne olsun
Old 30-09-2011, 14:29   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
tabi tabi mümkün değil vekalet ücreti olsun ihtiyati tedbir olsun bu tip şeyleri talep etmek mi yok yok ...

bu arada asgari ücret ne kadardı ki evet evet istenen sonuç gerçekleşecek artık öyle herkes dava açamayacak... yargının iş yükü azalacak...kesin çözüm daha ne olsun

İşçiler 3 aydır maaşlarını alamadıkları için iş aktini feshedip dava açılması için bana geldiler. Özekes Hocaya göre işçi alacakları belirli alacakmış. Yukarıdaki hesaplamam doğrultusunda her bir işçiden 1.500 TL masraf almam gerekecek. Hiçbiri bu miktarı veremez. Ben nasıl limon satılacağını öğrenmeye başladım.

Belirli alacak-belirsiz alacak. Belirli alacak-belirsiz alacak. Belirli alacak-belirsiz alacak.
Old 30-09-2011, 14:32   #10
Av.Barış

 
Varsayılan

geçen hafta açmış olduğum tapu iptali ve tescil davasındadavacı sayısı 10 davalı sayısı yanlış hatırlamıyorsam 11 idi. allahtan zamanında açmışım yoksa yanmıştım
Old 30-09-2011, 14:37   #11
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
İşçiler 3 aydır maaşlarını alamadıkları için iş aktini feshedip dava açılması için bana geldiler. Özekes Hocaya göre işçi alacakları belirli alacakmış. Yukarıdaki hesaplamam doğrultusunda her bir işçiden 1.500 TL masraf almam gerekecek. Hiçbiri bu miktarı veremez. Ben nasıl limon satılacağını öğrenmeye başladım.

Belirli alacak-belirsiz alacak. Belirli alacak-belirsiz alacak. Belirli alacak-belirsiz alacak.

çalışkan avukatlar artık adam akıllı hesap yapıp dava açacaklarmış diye bir rivayet var... ben bir süre dava açmayıp çalışkan avukatların açacakları davaları mı gözlemlesem acaba ...
Old 30-09-2011, 14:38   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Barış
geçen hafta açmış olduğum tapu iptali ve tescil davasındadavacı sayısı 10 davalı sayısı yanlış hatırlamıyorsam 11 idi. allahtan zamanında açmışım yoksa yanmıştım


HMK 120 ve 448 inci maddeleri gereği yavaş yavaş ısınmaya başlayın isterseniz.
Old 30-09-2011, 14:40   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
çalışkan avukatlar artık adam akıllı hesap yapıp dava açacaklarmış diye bir rivayet var... ben bir süre dava açmayıp çalışkan avukatların açacakları davaları mı gözlemlesem acaba ...

Ben işçilik alacaklarını kuruşu kuruşuna hesaplayabiliyorum. İyi de bunun için işçinin bana harç ve gider avansı olarak 1.500 Tl vermesi gerekir. Bilmek başka şey, bildiğini hayata geçirebilmek başka şey.

Limon...Limon...Limonnn...
Old 30-09-2011, 15:39   #14
by dinçer

 
Varsayılan

Bu gemi çok su götürür.

En karlı avukat, 1 Ekim 2011'i yas günü ilan edip, inzivaya çekilen avukattır.

Yok arkadaş ben direnirim diyen varsa da ofisine Emniyet'e sinyal gönderen alarm sisteminden taktırmayı ihmal etmesin.Mazallah çok kafa yarılacak çokkk.

Şimdiden mizahı andırır acı haber başlıklarını görür gibiyim.


ŞOK ŞOK ŞOK!!!!!!!!!!!!!!

65 yaşındaki emekli öğretmen N.A, 1 EKİM 2011 tarihinde dava açmak için Malatya ilinde bulunan 10 yıllık Avukat Z.Z nin ofisine gitti.Avukat ile anlaşan N.A hakkını alacağı düşüncesiyle mutlu bir şekilde evine döndü.Aradan bir kaç ay geçtikten sonra Avukatı ziyaret eden N.A, Avukatının yaptığı açıklama ile sinir krizi geçirdi ve Avukat ile aralarında ciddi bir tartışma yaşandı.Tartışma sonrasında yaşanan arbedede N.A nın sol kolu kırılırken, Avukat Z.Z hala hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay sonrasında N.A yaptığı sözlü açıklamada ; Avukat Z.Z. ye dava açmak için avukatlık ücretini ( 1.500TL )peşin verdiğini ancak Avukat'ın, N.A nın verdiği 1.500TL avukatlık ücretini dava harç ve masrafları için kullandığı şeklindeki YALAN İFADESİNE ( ) inanmadığını, ikinci kez (!!!!!!! ) avukatlık ücreti istenmesi sebebiyle sinirlendiğini ve kendisini tutamayarak Avukatını darp ettiğini ifade etti.

Hastanede yoğun bakımda olan Avukat Z.Z nin eşi ise 1 Ekim 2011 tarihi itibariyle eşi Z.Z. nin ofisine Emniyeti olay anında haberdar eden güvenlik sistemi kurdurduğunu ancak yaşanan elim vakıa esnasında kurulan bu sistemin vaadedildiği şekilde çalışmadığını, buna rağmen karakolun ofise çok yakın olmasına sebebiyle Emniyet Güçlerinin olaya müdahale etmekte yeteriz kaldıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı ve Güvenlik şirketi aleyhine tazminat davası açmaya hazırlandığını ancak harç ve masraflar sebebiyle davayı açamadığını ifade etti.

OLUR MU ? OLUR WALLA ((((((((((((((((((((
Old 30-09-2011, 15:49   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan by dinçer
Bu gemi çok su götürür.

En karlı avukat, 1 Ekim 2011'i yas günü ilan edip, inzivaya çekilen avukattır.

((((((((((

Amaç "dava sayısını azaltmaksa" öyle olacak gibi. Ama galiba "avukat sayısı" da azalacak gibi.


Limon...Limon...Limonnnnn
Old 30-09-2011, 15:59   #16
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Amaç "dava sayısını azaltmaksa" öyle olacak gibi. Ama galiba "avukat sayısı" da azalacak gibi.


Limon...Limon...Limonnnnn

zaten her ikisinin de sayısı fazla idi
Old 30-09-2011, 16:04   #17
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
zaten her ikisinin de sayısı fazla idi

Varlık Yönetimleri, icralık kredileri satın aldığı gibi, davaları da alır artık. Bugün okudum, bir bankanın 15 Milyonluk kredi alacağını, 1.7 milyona bir varlık yönetimi şirketi satın almış.

Themis, geldiysen 3 kere masaya vur.
Old 30-09-2011, 17:02   #18
by dinçer

 
Varsayılan

Alıntı:
Themis, geldiysen 3 kere masaya vur.

Gelir mi ki? Dur bi bakayım.Hiştt nerdesin kerata, gelecem gelecem diyosun bak bekliyo Suat abin.Ekiyo musun ne ?
Old 30-09-2011, 17:27   #19
Av. Ceyhun Doğan Küçükçil

 
Varsayılan

hak arama özgürlüğü bir acı darbe daha aldı
Old 30-09-2011, 18:00   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayı : 28070
TEBLİĞAdalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve
giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bilirkişi ücreti
MADDE 3– (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.
Bilirkişi ücretleri
MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL.
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250,00 TL
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200,00 TL
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150,00 TL
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL
h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 300,00 TL.
(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret
MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait
olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması
MADDE 7 – (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.
Seri dosyalarda bilirkişi ücreti
MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi
ücretlerinde indirim yapılır.
Ücretin ödenmesi
MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler
kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte
bulunan tarife esas alınır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.


30 Eylül 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28070
TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve
giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret
MADDE 3 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında
ücret ödenir.
Giderler
MADDE 4 – (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa
çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.
Muafiyet
MADDE 5 – (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi
değildir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Old 30-09-2011, 21:26   #21
mdelen82

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
a)Müvekkilim adına trafik kazası nedeniyle dava açtım/açacağım.

Davacı:1 kişi, Davalılar: Şoför, Seyahat Firması, Araç Maliki, Sigorta Şirketi olmak üzere 4 adet. Taraf sayısı 5 oldu. 5 katı 25 yapar.25X7=175 TL posta gideri.

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayandım. Sayısını yazmadım. Tebligat gideri ile birlikte her tanık için 30-50 arası masraf yatıracağım. 3X30(50)=90-150 TL tanık masrafı.

c) Keşif yapılması gerektiğinden keşif deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL arasında masraf gidecek.

ç)Bilirkişi deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL masraf gidecek.

d) Diğer işler için de 50 TL vereceğim.

e) Dava başvurma ve peşin harcı olarak(Değer 36.487 TL)561 TL yatıracağım.

Toplam:1.476-1.936 TL masraf olarak müvekkilimden isteyeceğim.

üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz
güzel örnek vermişsiniz..
Old 30-09-2011, 22:34   #22
Av.Barış

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Varlık Yönetimleri, icralık kredileri satın aldığı gibi, davaları da alır artık. Bugün okudum, bir bankanın 15 Milyonluk kredi alacağını, 1.7 milyona bir varlık yönetimi şirketi satın almış.

Themis, geldiysen 3 kere masaya vur.

Burnuma çok pis kokular geliyor. bir şirket neden batmış kredileri alsın !

ancak gelip bizden şu davayı sizden şu kadara alıyoruz derlerse şaşırmam. ülkemde karapara aklamanın dünya kadar yolu var.
Old 03-10-2011, 10:33   #23
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan son dakika

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
a)Müvekkilim adına trafik kazası nedeniyle dava açtım/açacağım.

Davacı:1 kişi, Davalılar: Şoför, Seyahat Firması, Araç Maliki, Sigorta Şirketi olmak üzere 4 adet. Taraf sayısı 5 oldu. 5 katı 25 yapar.25X7=175 TL posta gideri.

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayandım. Sayısını yazmadım. Tebligat gideri ile birlikte her tanık için 30-50 arası masraf yatıracağım. 3X30(50)=90-150 TL tanık masrafı.

c) Keşif yapılması gerektiğinden keşif deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL arasında masraf gidecek.

ç)Bilirkişi deliline de dayandım. Mahkemesine göre 300-500 TL masraf gidecek.

d) Diğer işler için de 50 TL vereceğim.

e) Dava başvurma ve peşin harcı olarak(Değer 36.487 TL)561 TL yatıracağım.

Toplam:1.476-1.936 TL masraf olarak müvekkilimden isteyeceğim.

üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz üçyüz-beşyüz


Abiler, ablalar;

Sırf merakımdan az önce 50 metre ilerimde bulunan Bakırköy Adliye'sine geçerek dava açma masraflarını tevziden sordum. Veraset için asgari 110,00-TL, 500,00-TL'lik işçilik alacağı davası için asgari 400 küsür TL'lik masraf olduğu bilgisini öğrendim.

Flash, flash, flash, şok, şok, şok, tırs, tırs, tırs ...
Old 03-10-2011, 11:59   #25
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan Bilgi

Asliye Ticaret Mahkemesi derdest dava bugünki duruşma tutanağı örneği:

"...30.09.2011 tarihli bilirkişi ücret tarifesinde belirtilen 300 TL bilirkişi ücreti, aynı tarihli gider avansı tarifesinde diğer işlemler için belirtilen 50 TL, toplam 350 TL gider avansını yatırması için davacı vekiline 6100 sayılı HMK'nın 120/2 maddesine göre 2 haftalık kesin süre verilmesine,..."

Saygılar...
Old 03-10-2011, 12:30   #26
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı düzenlemesinin temelindeki amaç, vatandaşın dava açma fikir ve iradesinden vazgeçip arabuluculuk müessesesine -ki, hukukçu olmayan birçok şahsın arabuluculuk yapacağını göreceğiz pek yakında- sempati ve ilgi duymasının sağlanması kanaatime göre..
Old 03-10-2011, 16:34   #27
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.alper tunker
Devren KİRALIK Avukatlık ruhsatı

Kelepir ise düşünelim...
Old 03-10-2011, 16:53   #28
by dinçer

 
Varsayılan

Alıntı:
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı düzenlemesinin temelindeki amaç, vatandaşın dava açma fikir ve iradesinden vazgeçip arabuluculuk müessesesine -ki, hukukçu olmayan birçok şahsın arabuluculuk yapacağını göreceğiz pek yakında- sempati ve ilgi duymasının sağlanması kanaatime göre..
Sayın Ekici kesinlikle aynı fikirdeyim.

Nerden geldi aklıma bilmiyorum ama meslek " gitigidiyor " Mesleğimizi biz Avukatlar olarak, yapılacak Anayasa değişikliği sürecinde garanti altına almak zorundayız.Bunu biz yapmalıyız.Yazılacak makaleler, yapılacak açıklama ve demeçler ile.TBB ni ayağa kaldırmalıyız.Buna seyirci kalıp, siyasilerden beklememeliyiz.Bu bizim sorunumuz ve bunu en iyi biz biliriz.Öyle değil mi ?

Aman Allah'ım! Düşündüm de siyasetçilerden ;
" bir kap çorba, bir kap çorba , lütfen bir kap çorba " diye beklenti içinde olduğumuzu.Yok yok olmaz öyle şey...
Old 03-10-2011, 17:04   #29
mehves

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım;

Derdest davalar açısından uygulamanın ne şekilde olduğu yönünde örneklerle birbirimizi bu aşamada bilgilendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Ben karamsar biri olarak, aslında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, dava şartı olarak düzenlenen gider avanslarının tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için mahkemenin süre vermesi gerekli mi gereksiz mi?

Verilen duruşmalar, dosya tahkikat aşamasına gelmedi ise, ön inceleme duruşması olarak mı addedilecek? Ya da bu bir kanuna uyum duruşması mı olacaktır? Ön inceleme duruşması için ayrıca bir gün mü tayin edilecektir?
Old 03-10-2011, 21:09   #30
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mehves
...Ben karamsar biri olarak, aslında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, dava şartı olarak düzenlenen gider avanslarının tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun için mahkemenin süre vermesi gerekli mi gereksiz mi?...

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
...Asliye Ticaret Mahkemesi derdest dava bugünki duruşma tutanağı örneği:

"...30.09.2011 tarihli bilirkişi ücret tarifesinde belirtilen 300 TL bilirkişi ücreti, aynı tarihli gider avansı tarifesinde diğer işlemler için belirtilen 50 TL, toplam 350 TL gider avansını yatırması için davacı vekiline 6100 sayılı HMK'nın 120/2 maddesine göre 2 haftalık kesin süre verilmesine,..."


HMK m.120/2: "Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir."

Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 17 - Yetki Sözleşmesi Cansu Payzin Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 6 07-01-2012 11:46
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 149 avcihansahin Medeni Usul, İcra ve İflas Hukuku Çalışma Grubu 11 03-10-2011 17:41
Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu elevent Hukuk Haberleri 5 09-02-2011 16:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07095599 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.