Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Gizlilik hakkı

Yanıt
Old 13-10-2006, 10:48   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Gizlilik hakkı

Merhaba

Sağlik hizmetinden yararlanan kişilerin sağlık durumlarına ve kişisel hayatına ilişkin bilgilerin gizliliği esastır.Bu hak ulusal ve uluslararası belgelerde açıkça tanımlanmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
md 12 yasa tarafından korunan özel yaşamına keyfi karışılamaz.
md 29 sınırlamaların B.M. ilkelerine aykırı olamaz.
md.30 hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir eylem ve etkinlikte bulunma yasağı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi:
md 8 Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysıyetinin Korunması Sözleşmesi:
md 10/1: Herkes, kendi sağlığı hususundaki bilgilerle ilgili olarak, özel yaşamına saygı gösterilmesi hakkı

Kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkında sözleşme
md 6:İç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça, ırk menşeini, politik düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel nitelikteki verilerle sağlık veya cinsel yaşamla ilgili kişisel nitelikteki veriler ve ceza mahkumiyetleri, otomatik bilgi işlemine tâbi tutulamazlar


T.C Anayasası:
Md. 20 Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

Türk Ceza Kanunu:
Md. 134 Özel hayatın gizliliğini ihlaldeki yaptırımı düzenler

Tıbbi deontoloji nizamnamesi:
md 4 tabip ve diş tabibi meslek ve sanatının icrası vesilesi ile muttali olduğu sırları kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemez diye bu konuda düzenleme yapmıştır

Hasta Hakları Yönetmeliği:
5/d kişilik haklarına dokunulmazlık
5/f hastanın özel hayatına ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağını temel ilkesi
md.16 son hasta kayıtlarının sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebileceğini
md 20,hastanın sağlık durumu hakkında kendısıne veya ailesine bilgi verilmemesini isteme hakkı
md.21 mahremiyetine saygıyı
md.21/a, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini
md 23:Bilgilerin gizli tutulması ilkesi düzenlenmiştir.


Fakat taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve buna dayanan iç hukuk düzenlemelerina aykırı yeni hukuksal düzenlemeler yapılmaktadır ve temel haklar ihlal edilmeye devam edilecektir.

Sözü uzatmadan 2007 de yürürlüğe girmesi beklenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu md. 78 i tartışmaya açmak istiyorum.

SaygılarAlıntı:
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi

MADDE 78- Kurum ile sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez.
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık bilgilerinin gizliliği esastır. Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir.Kurum, genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hizmeti sunucuları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri inceleyebilir, ibrazını isteyebilir.
Kurum, bu Kanunda belirtilen görevleriyle ilgili olarak sağlık hizmeti sunucularının yürüttüğü hizmet ve işlemleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini görevlendirdiği personeli vasıtasıyla veya kamu kurumları ve özel kurumlardan hizmet satın almak suretiyle kullanabilir.

Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadın Hakkı / İnsan Hakkı gerunsal Kadın Hakları Çalışma Grubu 29 02-06-2007 14:32
Mülkiyet hakkı ve miras hakkı Deunur Hukuk Soruları Arşivi 2 19-11-2006 20:44
Soruşturma, Şikayet ve Gizlilik... umutlaw Meslektaşların Soruları 3 18-08-2006 16:00
Permi Hakkı m_cark Hukuk Soruları Arşivi 0 02-06-2005 13:43
Gizlilik Sözleşmesi kadir çaylı Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 11:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02548695 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.