Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Anayasa Geçici 16. Madde: Halkoylamasına katılmayanlar 5 yıl seçimlere de katılamaz ve aday olamaz

Yanıt
Old 06-01-2011, 17:56   #1
alper olgun

 
Varsayılan Anayasa Geçici 16. Madde: Halkoylamasına katılmayanlar 5 yıl seçimlere de katılamaz ve aday olamaz

T.C. Anayasası

Geçici 16. Madde

Geçici Madde 16 Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.


http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/a...addeler?p3=216


Umarım herkes okuduğunu anlıyordur... Günümüz çağında bu dayatmanın demokrasi adına ne olduğunun tartışılması gerektiği kanaatindeyim
Old 06-01-2011, 19:10   #2
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpar olgun
T.C. Anayasası

Geçici 16. Madde

Geçici Madde 16 Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.


http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/a...addeler?p3=216


Umarım herkes okuduğunu anlıyordur... Günümüz çağında bu dayatmanın demokrasi adına ne olduğunun tartışılması gerektiği kanaatindeyim

1982 Anayasası'nın yayımlandığı Kasım 1982'de Anayasa'da var olan bir madde olduğunu ve m.67'yi de yazalım; beraber tartışılsın

T.C. Anayasası m.67: "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
(Değişik: 17.5.1987-3361/1 md.; 23.7.1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/5 md.; 3.10.2001-4709/24 md.) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
(Ek: 23.7.1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
(Ek: 3.10.2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. "

Saygılar...
Old 06-01-2011, 20:38   #3
Gemici

 
Varsayılan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

İKİNCİ KISIM

Temel Haklar ve Ödevler
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği

MADDE 12- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.


II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları
MADDE 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
(Değişik: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
(Değişik: 17/5/1987 - 3361/1 md.; 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.
(Değişik: 23/7/1995-4121/5 md.; 3/10/2001-4709/24 md.) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.
(Ek fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/24 md.) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler


GEÇİCİ MADDE 16- Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukukî veya fiilî herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar, Anayasanın halkoylamasını takip eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamazlar, seçimlerde aday olamazlar.
************************************************** ************************************************** ************************************************
Demek ki, devlet Herkese verdiği, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetleri geçici bir madde ile geri alabiliyor/muş?

Vee...devlet vazgeçilmez temel hak hürriyetlerin kullanılmasını şarta bağlıyabiliyor/muş?
Vee... halkoylamasına katılmayıp hakklarını kullanmıyanları, bir süreliğine Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle bir kefeye koyabiliyor/muş?

Saygılarımla
Old 07-01-2011, 13:53   #4
alper olgun

 
Varsayılan

Aslında ilginç birşey de aklıma geldi şimdi...
Doğu'da sandık başına gidilmedi daha doğrusu neredeyse hiç denilecek kadar az bir katılım oldu. Oy kullanmayın diyen Milletvekilleri, oy kullandılar. Böylece Milletvekili seçilebilme yeterliliklerini sağladılar ancak kendilerini seçecek olan halkın, oy kullanma haklarını; verdikleri talimatlarla ellerinden aldılar. Bu durumda, onları kim seçecek?
Old 07-01-2011, 13:57   #5
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Bir parti liderinin de oy kullanamadığı haberini hatırladım ben de..
Old 07-01-2011, 14:21   #6
alper olgun

 
Varsayılan

Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar.
Sandık listesinde adı yazmıyordu, oy kullanmasına mani olundu ve dolayısıyla hukuki bir mazereti oldu.
Sonuç olarak önümüzdeki seçimlerde hem oy kullanabilecek hem de tekrar aday olabilecektir kanımca...
Old 07-01-2011, 14:31   #7
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpar olgun
Anayasanın halkoylamasına ilişkin oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde hukuki veya fiili herhangi bir mazereti olmaksızın halkoylamasına katılmayanlar.
Sandık listesinde adı yazmıyordu, oy kullanmasına mani olundu ve dolayısıyla hukuki bir mazereti oldu.
Sonuç olarak önümüzdeki seçimlerde hem oy kullanabilecek hem de tekrar aday olabilecektir kanımca...

Tamam doğru, bunu da hatırladım.
Old 07-01-2011, 15:55   #8
alper olgun

 
Varsayılan

Açmış olduğum konu ile ilgili Büyükbabamın arşivinde bir araştırma yaptım ve bu geçici maddenin 1982 Anayasası ile ilgili olduğu ve günümüzle ilgili olmadığı ortaya çıktı. İnternet yine yanıltmaya devam ediyor...
Old 10-01-2011, 13:53   #9
msena21

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alpar olgun
Açmış olduğum konu ile ilgili Büyükbabamın arşivinde bir araştırma yaptım ve bu geçici maddenin 1982 Anayasası ile ilgili olduğu ve günümüzle ilgili olmadığı ortaya çıktı. İnternet yine yanıltmaya devam ediyor...


1982 anayasası ile ilgili derken sayın alper olgun?şuan yürürlükte olan anayasada ki geçici madde uygulanmıyor mu
Old 10-01-2011, 19:20   #10
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ... ''Anayasa'nın Geçici 16. Maddesi'nin belli bir süreyle sınırlı olarak yürürlüğe girdiği açıktır. Bu süre 7 Kasım 1987 tarihinde sona ermiştir'' dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=207...E7%FDkt%FDr%22
Old 10-01-2011, 19:36   #11
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "O Madde 12 Eylül 1982 Anayasası için tedbir olarak konulmuştu. Uygulaması bitmiş bir madde. Bugüne kadar uygulanmadı" dedi.
...
Kuzu, söz konusu maddenin uygulamasının bittiğini belirterek şöyle dedi:
"Anayasa'nın geçici 16. Maddesinin Uygulanması başlamış ve bitmiş. Anayasa'da durmasının bir önemi yok. Dolayısıyla sadece 12 Eylül 1982 Anayasası'nın olmasını ve seçime katılmayanlar için tedbir adına konmuştu. O dönem oylamalara katılılımı sağlamak için getirilen bir maddeydi. Uygulandı ve bitti önemi yok. Uygulanmayacak. 1980'den sonra 1987'de referandum yasası çıktı. Bu madde uygulandı mı? Uygulanmadı. O dönem katılmayanlara para cezası öngörülmüştü."

Anayasa Mahkemesi eski Başkanlarından Yekta Güngör Özden, ... söz konusu geçici maddenin şu anki mevcut Anayasa için 1982 yılında yapılan halkoylamasında oy kullanmayanları kapsadığını ve 5 yıllık süreyi kapsadığını açıkladı.
...
İddiaları değerlendiren Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, geçici 16. maddesinin, 1982 Anayasası'nın halkoylamasına katılmayanları kapsadığını ifade ederek, "Geçici madde 1982 Anayasası için yapılan halkoylamasını takip eden 5 yıl içinde yapılacak genel ve ara seçimleri ile mahalli seçimlere ve diğer halkoylamalarına katılamayacaklarını düzenliyor. Bu nedenle, bu geçici madde adı altında olduğu için 1982'de kabul edilen mevcut Anayasa için yapılan halk oylamasına katılmayanları kapsıyor. 1982 ile 1987 yılları arasını. Bu hukuk dışı iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=206990
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Av. Murat Salman: Yine Genç Bir Hukukçu ve Yine Erken Gelen Bir Ölüm... uye8490 Hukuk Haberleri 23 25-02-2008 01:10
Yine bir avukat yine bir saldırı... ares139 Hukuk Haberleri 37 17-02-2007 22:43
mükemmel kadın ve mükemmel erkek:) güher Site Lokali 3 12-04-2006 20:34
Yine Şans Oyunu, Yine Tazminat.. Av.Mehmet Saim Dikici Meslektaşların Soruları 1 24-09-2002 10:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05822110 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.