Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Lokali Edebiyat, Müzik, Spor, Sinema, Bilgisayar.. Site üyelerimizin hukukla ilgisiz konularda sohbetleri için. [Siyaset ve din bu sitede konu dışıdır!]

Hukuk'a hukuk mesleğine dair ve bir hukukçunun en güzel sözleri..

Yanıt
Old 21-04-2007, 19:27   #1
Avukat Mustafa Kemal Batur

 
Varsayılan Hukuk'a hukuk mesleğine dair ve bir hukukçunun en güzel sözleri..

Bildiğimiz veya kendimizin düşünerek bulduğu en güzel sözler neler?


"Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı gösterilecek yasalar yapmak lazımdır."

Louis D. Brandeis
Old 22-04-2007, 05:00   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
düşünerek bulduğumuz en güzel sözler neler?
Sayın mkbatur
Güzel sözler düşünerek bulunmaz; bir hıçkırık gibi ya da bir kahkaha gibi içten gelir ve zaptedilmez. Bu nedenle bülbüller düşünürlerden daha etkili.
Saygılarımla
Old 22-04-2007, 11:56   #3
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

"Davayı kaybettik denmez ona, temyiz hakkını kazandık denir.(!)..
Old 22-04-2007, 21:32   #4
Av.Görkem TURGUT

 
Varsayılan

"Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine,adaletle hareket edip tek başına kal,daha iyi." "GANDİ"
Old 23-04-2007, 11:35   #5
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

“Kanunlar örümcek ağına benzerler, küçük sinekler yakalanır, büyük sinekler ağı delip geçerler.”
Marcus Aurelius (Stoa Filozofu, Roma İmp.)
Old 23-04-2007, 21:06   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

"Vicdanımız ile cüzdanımız arasında sıkışmak istemiyoruz." Bir büyüğümüz.
Old 23-04-2007, 21:12   #7
av.fundasin

 
Varsayılan

her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş kötü iştir.peygamberimiz"bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür"buyurmuştur.Öylesine insanlar var ki ellerinde fırsat yokken abit ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler.Hizmetinizdeki adamların dış görünüşlerine aldanmayın mala muhabbet gösterenleri devlet işlerinde kullanmayın.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN YÜCELİK FERMANI.
Old 24-04-2007, 11:26   #8
Admin

 
Varsayılan

Bir zamanlar THS'de yayınladığımız hukuk özlü sözleri sayfamızdan:

Alıntı:
"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud
"Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi
"Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder." Fransız Atasözü
"Hukuk birgün herkese lazım olur." Anonim
"Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar." Anonim
"En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır." Anonim
"Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet" Anonim
"İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson
"Adalet ilkin devletten gelmelidir." Aristo
"Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır." Anonim
"Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an
"Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
"İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld
"Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
"İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues
"Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu
"Adalet topaldır." Fransız Atasözü
"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus
"Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar
"Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus
"Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun
"Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu
"Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering
"Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar." Falih Rıfkı Atay
"Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir
"Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır." H.İbsen
"Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus
"Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz." Napoleon
"Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi
"İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim
"Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer". Anonim
"Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur" Anonim
"Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero
"Hukuk ilmi mukaddes birşeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur." Ulpinnus
"Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır." Anonim
"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır." Mirabeau
"İki insan arasında hüküm edecek olan hakim, sakın asabi bir halde hüküm etmesin" Tecrid-i Sarih Tic. 12/319
"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz." Anonim
"Eşitlik arayan mezara gitmeli." Alman atasözü
"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
"Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar." Anonim
"Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday
"Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal
"Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış." Kilis sözü
"Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay
"Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır." Tacitus
"Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope
"Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler." Anonim
"Hak yerde kalmaz." Anonim
"Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle
"Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!" MME Deluzy
"Asılan hırsız değil, yakalanandır." Çek Atasözü
"Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca
"Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker
"Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius
"Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır." Anonim
"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates
"Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." Thomas Fuller
"Yazılı yasalar örümcek ağları gibidir: zayıfları yakalar, güçlüler deler geçer." Anonim
"Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson
"Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke
"Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham
"Hakimsiz, hekimsiz yerde durulmaz." Anonim
"Hak yerini bulur." Anonim
"Hak gelince batıl gider." Anonim
"Hak deyince akan sular durur." Anonim
"Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir." J.J.Rousseau
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
"Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch
"Cezalandırmak ya da kayırmak gerektiğinde insanlara insanca bakmalıdır." Goethe
"Adalet mülkün temelidir" Türk Atasözü
"Adalet herkese kendisinin olanı vermek yolunda sarsılmaz ve sürekli bir iradedir." Radbruch
"Neyin adaletli olduğunu saptamak olanaksız olduğu için neyin hukuka uygun olduğunu saptanmak durumundadır." Radbruch
"Hayır! Topluma yararlı olan herşey hukuktur denemez; asıl bunun tersine yalnızca hukuk olan şey topluma yararlıdır!" Radbruch
"Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır." Tacitus
"Hukuktan onun yalnızca yasaya uygunluk istediği biçiminde söz etmek, ondan ödev yükleme yeteneğini almak demektir." Anonim
"Bırakın Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun!"
"Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz." Kant
"Bütün dinler ve ahlaklar adalette birleşir." John Way
"Yargıcın erdemi doğruyu görmek, savunmanın erdemi doğruyu söylemektir." Socrates
"Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmekse tatsızlık verir" Bacon
"Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır." Bacon
"Gökyüzü kafana düşse de, sen yine doğruluktan şaşma." Watson
"Güce dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan güç zalimdir." Pascal
"Korku olan yerde adalet olmaz." İngiliz Atasözü
"Yasaları yalnızca yargıçlar biliyorsa o ülkede hukuk yok demektir." Herbert Hower
"Yasaların yasaklamadığını utanma duygusu denetler."
"Bağışlamak ve unutmak iyi kişilerin öç almasıdır." Schiller
"Unut ki, bağışlamak zorunda kalmayasın" Ebner
"Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önleyiniz" Heraklitos
"Haklar, güçler arasındakı aralıktır." Paul Valery
"Herkesin tanıyıp saygı duyduğu bir hak yoktur, ancak herkesin kendi çıkarı için ileri sürmeğe her an hazır bulunduğu haklar vardır." Albert Sorel
"Zamanın yarısında haklı olmak, her zaman yarım haklı olmaktan iyidir." Malcolm Forbes
"Haksızlığı aramak için lamba kullanmaya gerek yoktur." Sokrates
"Her ülkenin hak ettiği bir hükümet vardır." Joseph De Maistre
"Hükümetlerin en iyisi bize kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir." Goethe
"Özgürlüğün tek yolu yasalara bağlı kalabilmektir." Cicero
"Yasalar kötüleri durdurabilir, ama onları kesinlikle iyi birer kişi durumuna getiremez." Meaumarchais
"Devletin yasaları toplum için yapılır. Toplumu hiçe sayan tüm anayasalar insanlığa karşı girişilen yıkıcı etkenlerdendir." M.Robespierre
"İşkencelerin en kötüsü yasayla işkence etmektir." Bacon
"Silahların gürültüsü yasaların sesini boğar." Montaigne
"Ahlak olmayan bir yerde hiçbir yasa işlemez." Napoleon
"Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için uygulanır." Montaigne
"Yasa yapanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları birbirlerine ne kadar uyumlu olursa yaşamak o denli zevkli olur." Voltaire
"En doğru yasa, bizi özgürlüğe götürecek olan yasadır." Richard Bach
"Kanunlar uyusalar bile ölmezler." Shakespeare

Kimseye yazacak başka söz bırakmadıysam kusura bakmayın!
Old 24-04-2007, 15:07   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Hukuk bazen, iki hakkın arasında sıkışıp kalmaktır.

Avukatlık, bazen nefes almanızı güçleştiren bir cenderenin içinde hak aramaktır.

İşte bu yüzden yargı, iğne deliğinden süzülüp geçebilecek, süzgecin üzerinde tortu bırakmayacak denli vicdanı ak, berrak, ufku geniş ve keskin görüşlü olmalıdır.
Old 19-08-2018, 12:06   #10
Av. Hüseyin TAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Sayın mkbatur
Güzel sözler düşünerek bulunmaz; bir hıçkırık gibi ya da bir kahkaha gibi içten gelir ve zaptedilmez. Bu nedenle bülbüller düşünürlerden daha etkili.
Saygılarımla

Sayın Armağan Konyalı

Bir gün bir bülbül ona yüz vermeyen gülün başında ötmekten vazgeçer ve çoook uzaklara gider. Bir gün döndüğünde ise gül bıraktığı yerde yoktur. Orkideye sorar, 'orkide kardeş gül nerede' Kırmızı orkide cevap verir: Gül kırmızısını senin sesinden ötüşünden alıyordu bülbül kardeş. Sen gittikten sonra gül de soldu, eridi, bitti.

Hüseyin Taş
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şiir gibi şarkı sözleri paylaşmak istedim.. dark Site Lokali 189 01-12-2015 07:39
Adalet ve Hukuk ile ilgili Güzel Sözler | Burak | Site Lokali 0 01-02-2007 16:24
İşkence Suçundan Dolayı Alınmış Bir Mahkumiyet, Avukatlık Mesleğine Engel Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 1 31-12-2005 18:15
Güzel İnsanlar Ve Biz Hamdi Sırrı Duyguseli Hukuk Sohbetleri 0 28-11-2003 14:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05189800 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.