Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısmi Dava/Tespit Davası/Belirsiz Alacak davası ve HMK 106-107-109

Yanıt
Old 30-09-2011, 13:46   #61
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Ben ne kısmi ne de değil şeklinde hiçbir açıklama yapmadan "işbu davadaki talebim 3.000 TL'dir" dersem, hakim ne yapmalıdır?

İlk davada hakim bence bu soruyu soramaz...

Neden soramasın?

Hakimin HMK m.31'den mütevellit tabii ki böyle bir soruyu sorma yetkisi (yürürlükteki karşılığı HUMK m.75'e müsteniden verilen kararlarda ve hatta bunun bir "görev" de olduğu belirtilmektedir) vardır.

Üstadım,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 02.05.2011 T, 2010/6810 E., 2011/7431 K: "...Davalı kadın 11.9.2009 tarihli duruşmada miktar belirtmeksizin maddi ve manevi tazminat istemiştir. Davalının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 75/2. maddesi gereğince ne miktar maddi ve manevi tazminat istediği açıklattırılarak deliller değerlendirilip, sonucu uyarınca olumlu veya olumsuz karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır..."

Yukarıdaki karara konu davada mahkemenin açıklama istemesi üzerine davalı kadın: "işbu davadaki tazminat talebim 5.000 TL dir" derse hakim ne yapmalıdır? gibi bir soru sizinki bence

Sizin sorunuzda: Hakim, "işbu davadaki talebim 3.000 TL dir" diyen davacı asilse duruşmada konuyu açıklayıp beyanını alıp ona göre hareket edip karar verebilir; (lakin bence) bu beyanı veren avukatsa dava şartını tamamlaması için kesin süre verip tamamlamazsa ve halen tam dava ikame ettiği konusunda bir açıklama yapmazsa davayı dava şartı yokluğundan reddetsin (Avukatın temyizde kısmi dava açmadığı konusunda açıklama yapma hürriyeti kısıtlanamaz ).

Saygılar...
Old 30-09-2011, 13:53   #62
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
109/2'ye göre belirli alacak ise kısmi dava açılamaz... peki açılırsa ne olur yasada karşılığı yok... ancak gerekçe der ki, " burada amaç kısmi davanın amaç dışı kullanılmasını engellemek, yani sözü edilen halde davacının kısmi dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı kabul edimiştir"

Peki mahkemeler hukuki yararın bulunmadığını tespit ettiklerinde ne karar veriyorlar, örneğin tespit davalarında hukuki yararı yoktur diyerek davayı reddetmiyorlar mı?

Dolayısıyla Saim Bey'in verdiği örnekte ve sorduğu soruda ben hakim olsam... açılan ilk davanın dava dilekçesindeki nitelendirmesine bakmadan önce hangi dava türüne girmesi gerektiğine bakarım.. alacak belirli ise ve buna rağmen kısmi dava açılmış ise 'git alacağın tamamı için dava aç, senin kısmi dava açmakta hukuki yararın yoktur diyerek davasını reddederim.." Yani Saim Bey örneğinizdeki ilk davanızı reddederim....

ama bu bana saçma geliyor o ayrı konu.... hukuksal düzenleme açısından böyle olması gerektiğini düşünüyorum...

Belli ki kanun tasarısı hazırlanırken ve devamındaki komisyonlarda bu madde üzerinde enine boyuna düşünülmemiş.

Şİmdi bakın kısmi dava açılamaz denilen ve belirli alacak davası dediğimiz bu dava ile ilgili 109. madde içinde bile tezatlar var.

Alacak belirli diye kısmi dava açılamıyorsa, fazla kısımın kanunen muhafaza edilmesi ile ilgili olan 3. fıkra hükmünü o maddenin içine koymanın manası nedir?
Old 30-09-2011, 13:57   #63
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Neden soramasın?

Hakimin HMK m.31'den mütevellit tabii ki böyle bir soruyu sorma yetkisi (yürürlükteki karşılığı HUMK m.75'e müsteniden verilen kararlarda ve hatta bunun bir "görev" de olduğu belirtilmektedir) vardır.

Üstadım,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 02.05.2011 T, 2010/6810 E., 2011/7431 K: "...Davalı kadın 11.9.2009 tarihli duruşmada miktar belirtmeksizin maddi ve manevi tazminat istemiştir. Davalının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 75/2. maddesi gereğince ne miktar maddi ve manevi tazminat istediği açıklattırılarak deliller değerlendirilip, sonucu uyarınca olumlu veya olumsuz karar verilmek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır..."

Yukarıdaki karara konu davada mahkemenin açıklama istemesi üzerine davalı kadın: "işbu davadaki tazminat talebim 5.000 TL dir" derse hakim ne yapmalıdır? gibi bir soru sizinki bence

Sizin sorunuzda: Hakim, "işbu davadaki talebim 3.000 TL dir" diyen davacı asilse duruşmada konuyu açıklayıp beyanını alıp ona göre hareket edip karar verebilir; (lakin bence) bu beyanı veren avukatsa dava şartını tamamlaması için kesin süre verip tamamlamazsa ve halen tam dava ikame ettiği konusunda bir açıklama yapmazsa davayı dava şartı yokluğundan reddetsin (Avukatın temyizde kısmi dava açmadığı konusunda açıklama yapma hürriyeti kısıtlanamaz ).

Saygılar...

Üstad belli ki sen bu sorumu okumamışsın.

Alıntı:
Hakim, kendiliğinden bu kısmi davadır diyebilir mi? Diyebilirse sorun yok! HMK.109/2 kapsamında davayı reddeder. Diyemezse (ki bence diyememlidir) "Hakim talepten fazlasına karar veremezse (ki öyledir), talepten fazlası var mıdır yok muduru da arayamaz"
Old 30-09-2011, 14:02   #64
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Belli ki kanun tasarısı hazırlanırken ve devamındaki komisyonlarda bu madde üzerinde enine boyuna düşünülmemiş.

Şİmdi bakın kısmi dava açılamaz denilen ve belirli alacak davası dediğimiz bu dava ile ilgili 109. madde içinde bile tezatlar var.

Alacak belirli diye kısmi dava açılamıyorsa, fazla kısımın kanunen muhafaza edilmesi ile ilgili olan 3. fıkra hükmünü o maddenin içine koymanın manası nedir?

bu noktada belirsiz alacak ile kısmi dava aynı anlamı taşıyor gibi geliyor bana... yani alacak belirliyse kısmi dava açamıyoruz alacak belirsiz/belirlenebilir değil ise bunun karşılığı açtığımız davanın adı kısmi/belirsiz alacak davası... bu halde kalan kısım için aynı davada zamanaşımı itirazı olmadan ıslah yapabiliyoruz... diye algılıyorum... 107/3'de tespit davasına bir istisna getirilmiş olduğundan belirsiz alacak/kısmi dava yerine tespit davası da açılabilir... 107/1 ile 109/1 arasında pratikte açılacak dava bakımından ne fark var ki?

bence de üzerinde çokça düşünülüp, tartışılmamış...
Old 30-09-2011, 14:06   #65
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Olası travmalar şunlar olabilir:
___
I-
1.) Belirli alacaklar için kısmi dava açılırsa, dava "kısmi dava açmakta" hukuki yarar olmadığından reddolunur.

2.) Belirli alacaklar için, tespit davası da açılamaz. Çünkü alacak belirlidir, dava açmakta hukuki yararı yoktur.

Sonuç: Alacak belirli ise, ne kısmi dava ne de tespit davası açılamaz kardeşim, tıpış tıpış harcını öde ve alacağın tamamını dava et!

II-

1. Alacak belirsiz ise, kısmi dava açılabilir.

2. Alacak belirsiz ise tespit davası da açılabilir.

Sonuç: Ne mutlu alacağım belirsizdir diyene!
Old 30-09-2011, 14:07   #66
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Sayın katılımcılar,

"Hak aramayı kolaylaştırmak"...
"Yargılamayı hızlandırmak"...

Bu ve bunun gibi savlarla hazırlandı bu yasa!

Şimdi dava tipleri belirlendi...

Olayı bu dava tiplerinden biriyle mahkemeye sunmak zorundayız...
Old 30-09-2011, 14:08   #67
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Olası travmalar şunlar olabilir:
___
I-
1.) Belirli alacaklar için kısmi dava açılırsa, dava "kısmi dava açmakta" hukuki yarar olmadığından reddolunur.

2.) Belirli alacaklar için, tespit davası da açılamaz. Çünkü alacak belirlidir, dava açmakta hukuki yararı yoktur.

Sonuç: Alacak belirli ise, ne kısmi dava ne de tespit davası açılamaz kardeşim, tıpış tıpış harcını öde ve alacağın tamamını dava et!

II-

1. Alacak belirsiz ise, kısmi dava açılabilir.

2. Alacak belirsiz ise tespit davası da açılabilir.

Sonuç: Ne mutlu alacağım belirsizdir diyene!


süpersiniz... olayın özeti budur... alacak belirsizdir belirsiz.. zaten bu yüzden değil mi ki mahkemelerde bilirkişilere gidiyorlar...
Old 30-09-2011, 14:09   #68
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sn. Prof. Dr. Muhammed ÖZEKES'in slaytından aynen aktarıyorum:

Alıntı:
"Fakat eğer alacak belirli veya tarafça belirlenebilir ise, tarafın kısmi dava açma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu çerçevede, özellikle iş hukuku gibi alanlarda pilot dava, ön dava gibi açılan davalar artık belirli ya da belirlenebilir alacaklar bakımından mümkün değildir, açılırsa dava hukuki yarar yokluğundan redde mahkumdur."

(Not: ... redde mahkumdur kısmına katılamıyorum, belki işçi daha fazla alacağı olduğunu bildiği halde davasını o kadarlık açtı, maddi gücü o kadarlık harcı yatırmaya yetti...)

Muhammed Hoca, Sn. meslektaşım Adli Tip'in de belirttiği gibi özellikle seminerlerde de işçi alacağı davalarının (kıdem, ihbar, fazla mesai gibi) belirsiz alacak davaları olmadığını defa defa vurguladı. Başlangıçta oturup hesabı yapabilecek durumdasınız, artık çalışkan avukatlar dava kazanabilecek gibi ifadeleri çok sık kullandı.
Old 30-09-2011, 14:09   #69
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Üstad belli ki sen bu sorumu okumamışsın.

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Hakim, kendiliğinden bu kısmi davadır diyebilir mi? Diyebilirse sorun yok! HMK.109/2 kapsamında davayı reddeder. Diyemezse (ki bence diyememlidir) "Hakim talepten fazlasına karar veremezse (ki öyledir), talepten fazlası var mıdır yok muduru da arayamaz" )

Yazılanları "elbette" okudum üstadım

Yalnız benim yazdığımı -tekrar- okursanız hakim "kendiliğinden kısmi davadır" desin/der demiyorum (kaldı ki dava dilekçesinden tam dava yerine kısmi dava ikame edildiği açıkça anlaşılıyorsa; tam dava yerine kısmi dava ikame edildiği için HMK m.115'e göre süre verip dava şartı giderilmezse ve/veya davanın tam dava olarak ikame edildiği açıklanmazsa davayı usulden reddetmesinde hiçbir gayrihukuki durum da söz konusu değildir kanaatindeyim).

Benim bahsettiğim durumda hakim HMK m.31'deki yetkisi ile davacıdan açıklama istiyor; kendiliğinden yaptığı bir şey yok.

Saygılar...
Old 30-09-2011, 14:13   #70
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın katılımcılar,

"Hak aramayı kolaylaştırmak"...
"Yargılamayı hızlandırmak"...

Bu ve bunun gibi savlarla hazırlandı bu yasa!

Şimdi dava tipleri belirlendi...

Olayı bu dava tiplerinden biriyle mahkemeye sunmak zorundayız...

Adli Tip'in kulağı çınlasın.
Old 30-09-2011, 14:15   #71
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Mehmet Saim Dikici
Alıntı:
Sonuç: Ne mutlu alacağım belirsizdir diyene

Belirsiz diye açılacak... Yargılama aşamasında belirli/belirlenebilir olduğu anlaşılacak...
Old 30-09-2011, 14:19   #72
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Duygu Işık
Sn. Prof. Dr. Muhammed ÖZEKES'in slaytından aynen aktarıyorum:(Not: ... redde mahkumdur kısmına katılamıyorum, belki işçi daha fazla alacağı olduğunu bildiği halde davasını o kadarlık açtı, maddi gücü o kadarlık harcı yatırmaya yetti...)

Muhammed Hoca Sn. meslektaşım Adli Tip'in de belirttiği gibi özellikle seminerlerde de işçi alacağı davalarının (kıdem, ihbar, fazla mesai gibi) belirsiz alacak davaları olmadığını defa defa vurguladı. Başlangıçta oturup hesabı yapabilecek durumdasınız, artık çalışkan avukatlar dava kazanabilecek gibi ifadeleri çok sık kullandı.


ben bunu bir türlü anlayamıyorum... konuya ilişkin diğer forumda yazdığım bir örneğe tekrar yer vermek istiyorum... işçi muvazalı olarak istihdam edilmiş ve bu iddiaya dayalı olarak emsal çalışanın kim olduğunun tespitini istiyor ve emsal çalışanına göre almadığı hakları istiyor... çalışırken biliyor ki işveren onu taşeronun işçisi gibi göstermiş ve ücretlerini kendi işçilerine göre daha düşük tutmuş... kendi işçilerine ikramiye vs veriyor ama işçi bunların rakamlarını tam olarak bilmiyor sadece ikramiyeden mahrum kaldığını biliyor... emsal çalışanın kim olacağı yargılama sonucu ortaya çıkacağı gibi emsal çalışanın ücret bordroları da işçinin elinde yok... dolayısıyla çalışkan avukat alacağı nasıl tam olarak belirlesin.... işçinin elinde kendine ait ücret bordroları bile yok... oysaki talebi geriye yönelik ve gerek fm, gerekse ücretli izin alacağının dönem bordrolarına göre hesaplanması lazım... bu evrakların hepsi işverende, istiyoruz, vermiyor.... çalışkan avukat bu durumda alacağı tam olarak nasıl hesaplasın....
Old 30-09-2011, 14:24   #73
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Davaların yığılması

MADDE 110- (1) Davacı, aynı davalıya karşı olan, birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, birlikte dava edilen taleplerin tamamının aynı yargı çeşidi içinde yer alması ve taleplerin tümü bakımından ortak yetkili bir mahkemenin bulunması şarttır.


Birbirinden bağımsız birden fazla asli talebi...
Koyalım bir sepete...

Kervan yola bir çıksın...
Old 30-09-2011, 14:33   #74
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
AV.ARZU KILIÇ
Alıntı:
çalışkan avukat bu durumda alacağı tam olarak nasıl hesaplasın....

Sayın Kılıç,

Avukat, o işyerinde "emsal" olabilecek bir işçiyi model ve ona yapılan ödemeleri "esas" alacak, davası "belirli" dava tipine uyacak...

Yargılama sonunda o kadar alacaklı olmadığı...Veya daha fazla alacaklı olduğu anlaşılacak !!??
Old 30-09-2011, 14:40   #75
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Kılıç,

Avukat, o işyerinde "emsal" olabilecek bir işçiyi model ve ona yapılan ödemeleri "esas" alacak, davası "belirli" dava tipine uyacak...

Yargılama sonunda o kadar alacaklı olmadığı...Veya daha fazla alacaklı olduğu anlaşılacak !!??

o ödemeleri ele geçirebilmek mesele... ücret bordroları işverenin elinde... avukat onlara ulaşamıyor... çalışıyor çalışıyor ama olmuyor
Old 30-09-2011, 14:44   #76
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Banka hesapları...
Old 30-09-2011, 14:46   #77
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Soluksuz okudum üstadlara ve meslektaşlara çok teşekkür ederim,anlayamadığım(KISMİ DAVANIN NESİ VARDI YAZIK OLDU)HMK maddelerinin tartışılması ders notları tadında olmuşAma hala anlayamadığım nokta; Kısmi dava açtık hakkımız da saklı tuttuk,alacağımız belirliymiş yargılamada öğrendikdavamız red mi olacak?ıslah yapamayacak mıyız?ek dava açamayacak mıyız?
Old 30-09-2011, 14:54   #78
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Soluksuz okudum üstadlara ve meslektaşlara çok teşekkür ederim,anlayamadığım(KISMİ DAVANIN NESİ VARDI YAZIK OLDU)HMK maddelerinin tartışılması ders notları tadında olmuşAma hala anlayamadığım nokta; Kısmi dava açtık hakkımız da saklı tuttuk,alacağımız belirliymiş yargılamada öğrendikdavamız red mi olacak?ıslah yapamayacak mıyız?ek dava açamayacak mıyız?

alacağınız belirli ise kısmi dava açamıyorsunuz.. yasa gerekçesi kısmi dava kötüye kullanlımasın diyor... belirli alacak için kısmi dava açarsanız hukuki yarar yokluğundan davanız reddedilir... dolayısıyla ne ıslah ne de ek dava söz konusu olur... şeklindedir benim yorumum...
Old 30-09-2011, 15:05   #79
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Banka hesapları...

Üstadım işveren bankaya asgari ücret üzerinden yatırıyor. Gerisini işçiye elden ödemektedir. O nedenle maaş ücreti belirsizdir. Yine işçi izin kullanmadım, diyor. İşveren ise "kullandırdım" diyor. Bu da ancak "izin defteri" üzerinde yapılacak inceleme ile ortaya çıkar. İşçi "fazla mesai yaptım " diyor. İşveren ise, "fazla mesai uygulamam yok" veya "denkleştirme uygulanmakta" demektedir. Hemen her konu ihtilaflıdır. İşçilik alacaklarının "belirli" olduğunu bir profesör söylüyorsa, hayatı sadece teorik yaşıyor demektir.
Old 30-09-2011, 15:09   #80
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Duygu Işık
Sn. Prof. Dr. Muhammed ÖZEKES'in slaytından aynen aktarıyorum:(Not: ... redde mahkumdur kısmına katılamıyorum, belki işçi daha fazla alacağı olduğunu bildiği halde davasını o kadarlık açtı, maddi gücü o kadarlık harcı yatırmaya yetti...)

Muhammed Hoca, Sn. meslektaşım Adli Tip'in de belirttiği gibi özellikle seminerlerde de işçi alacağı davalarının (kıdem, ihbar, fazla mesai gibi) belirsiz alacak davaları olmadığını defa defa vurguladı. Başlangıçta oturup hesabı yapabilecek durumdasınız, artık çalışkan avukatlar dava kazanabilecek gibi ifadeleri çok sık kullandı.

Tamam işte ben de bunların tümünü değerlendirdiğimde, tespit davası açılabileceğine karar vermek istiyorum , hatta canı gönülden istiyorum..
Old 30-09-2011, 15:23   #81
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av-ufuk
Tamam işte ben de bunların tümünü değerlendirdiğimde, tespit davası açılabileceğine karar vermek istiyorum , hatta canı gönülden istiyorum..

belirsiz alacaktır deyip, zamanışımı itirazının da bertaraf edilmesi ve 107/3 düzenlemesi dayanak alınarak tespit davası açılabilir kanaatindeyim...zira bu durumda hukuki yararın varlığı kanunen kabul edilmiş...
Old 30-09-2011, 15:25   #82
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Üstadım işveren bankaya asgari ücret üzerinden yatırıyor. Gerisini işçiye elden ödemektedir. O nedenle maaş ücreti belirsizdir. Yine işçi izin kullanmadım, diyor. İşveren ise "kullandırdım" diyor. Bu da ancak "izin defteri" üzerinde yapılacak inceleme ile ortaya çıkar. İşçi "fazla mesai yaptım " diyor. İşveren ise, "fazla mesai uygulamam yok" veya "denkleştirme uygulanmakta" demektedir. Hemen her konu ihtilaflıdır. İşçilik alacaklarının "belirli" olduğunu bir profesör söylüyorsa, hayatı sadece teorik yaşıyor demektir.

kesinlikle öyle... uygulamanın içinde olmadıkları için sorunları tam olarak bilemiyorlar.. o yüzden fikir yürütmeden evvel somut uyuşmazlıklara ilişkin soru alıp ona göre değerlendirme yapmalılar bence...ayrıca tespit davası açmak gerek harçlar gerekse hükmedilecek vekalet ücreti açısından da müvekkilin daha lehine bir sonuç doğurmaz mı?
Old 30-09-2011, 15:28   #83
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
belirsiz alacaktır deyip, zamanışımı itirazının da bertaraf edilmesi ve 107/3 düzenlemesi dayanak alınarak tespit davası açılabilir kanaatindeyim...zira bu durumda hukuki yararın varlığı kanunen kabul edilmiş...

Öyle de profesör belirsiz alacak değildir derken ve avukatlar biraz yorulacak derken neyi söylüyor..işçi alacaklarından sadece asgari ücret kısmı belirli bana göre asgari ücret üstü alacağı belirsiz yapar ve hele ki fazla mesai tümden belirsiz.. avukat ihbarı kıdemi mi hesaplayacak işveren yanında çalışma süresi taraflarca paralel kabulde mi ki? keza ücret..vs..
Old 30-09-2011, 15:30   #84
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

"Yaşam ve yasa uyumu" sağlanacak...Zaman alacak.

Alıntı:
belirsiz alacaktır deyip, zamanışımı itirazının da bertaraf edilmesi ve 107/3 düzenlemesi dayanak alınarak tespit davası açılabilir kanaatindeyim...zira bu durumda hukuki yararın varlığı kanunen kabul edilmiş...

Tespit davası

MADDE 106- (1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

(2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.

(3) Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.

Belirsiz alacak ve tespit davası

MADDE 107- (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.
Old 30-09-2011, 15:36   #85
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av.Suat Ergin

Alıntı:
İşçilik alacaklarının "belirli" olduğunu bir profesör söylüyorsa, hayatı sadece teorik yaşıyor demektir.

Sayın Ergin,

"Kanunların ruhu" ...

İşviçre Usul Yasası da yenilendi. Fakat ne yaptı...Nasıl yaptı...

Saygılarımla
Old 30-09-2011, 15:44   #86
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Ergin,

"Kanunların ruhu" ...

İşviçre Usul Yasası da yenilendi. Fakat ne yaptı...Nasıl yaptı...

Saygılarımla

Bizimkiler "tuz ruhu" Üstadım.

Birçok avukat işsiz kalacak. Trafik kazalarında, alacak davalarında, iş davalarında baştan 1.000 TL den fazla masraf verecek kaç müvekkil var.
Old 30-09-2011, 16:01   #87
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın BAŞAR,

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Soluksuz okudum üstadlara ve meslektaşlara çok teşekkür ederim,anlayamadığım(KISMİ DAVANIN NESİ VARDI YAZIK OLDU)HMK maddelerinin tartışılması ders notları tadında olmuşAma hala anlayamadığım nokta; Kısmi dava açtık hakkımız da saklı tuttuk,alacağımız belirliymiş yargılamada öğrendikdavamız red mi olacak?ıslah yapamayacak mıyız?ek dava açamayacak mıyız?

Kısmi davadan kastınız belirsiz alacak davası mıdır; klasik kısmi dava mıdır bilemiyorum, lakin:

Şayet m.107 mucibince şartları oluştuğu için belirsiz alacak davası ikame etmiş iseniz;

HMK m.107/2: "Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir."

Şayet m.107 şartları oluşmamakta; fakat kısmi dava açmakta hukuki yararınız var olmakla klasik kısmi dava ikame etmişseniz;

HMK m.141: "(1) a) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; (b) ön inceleme aşamasında ise ancakkarşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. (c) Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

(2) (d) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır."

Saygılar...
Old 30-09-2011, 16:03   #88
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

ben de HMK'da değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu diye düşünüyordum... değişiklik yapılabilir ama bu konuda acil bir ihtiyacımız varmıydı? yeni yasalar yürürlüğe girer biraz uygulaması oturur daha sonra bu yasal değişiklikler de dikkate alınarak ve bu arada istinaf mahkemeleri de kurulmuş olurdu işe o zaman hmk değiştirilebilirdi... şimdi neden ihtiyaç duyuldu gerekli miydi diye düşünürken... bu sorulamın cevabını Suat Bey'in limon mesajlarında buldum... Meğer yeni yasal düzenleme davaların azalmasına neden olacak ciddi değişiklikler içeriyormuş...
Old 30-09-2011, 16:10   #89
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
ben de HMK'da değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu diye düşünüyordum... değişiklik yapılabilir ama bu konuda acil bir ihtiyacımız varmıydı? yeni yasalar yürürlüğe girer biraz uygulaması oturur daha sonra bu yasal değişiklikler de dikkate alınarak ve bu arada istinaf mahkemeleri de kurulmuş olurdu işe o zaman hmk değiştirilebilirdi... şimdi neden ihtiyaç duyuldu gerekli miydi diye düşünürken... bu sorulamın cevabını Suat Bey'in limon mesajlarında buldum... Meğer yeni yasal düzenleme davaların azalmasına neden olacak ciddi değişiklikler içeriyormuş...

Ben artık bu ülkede bir düzenleme yapıldığı zaman, yapanın zihniyetine bakıyorum. Bir nevi paranoyak diyebilirsiniz. Türkiye'de yüzbinlerce dava açılıyor. Ortalama 1.000 TL den hazineye "sıfır" faizle ödünç para vereceğiz. İyi mi?

Bugün bindiğim taksinin şoförü "Çağlayan Adliyesi niye buraya yapıldı Abi biliyor musun? Çünkü burası miting alanı idi" dedi. Paranoyak işte.
Old 30-09-2011, 16:18   #90
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Önce kaos, sonra düzen...

Tahkim (HMK.407 vd)... Hakem...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Menfi tespit davası ile alacak (eda) davası birlikte açılabilir mi? av.s_ulusinan Meslektaşların Soruları 6 22-05-2014 11:24
menfi tespit ve alacak davası av.senemyuksel Meslektaşların Soruları 5 09-04-2012 13:10
Kiralanın kötü kullanımı nedeniyle tespit ve akabinde alacak davası Av. Can Özbalık Meslektaşların Soruları 1 20-08-2010 23:26
likit alacak - kısmi dava namutenahi Meslektaşların Soruları 24 17-09-2009 21:36
hizmet tespit ve alacak davası parézer Meslektaşların Soruları 2 05-10-2007 14:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08456397 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.