Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısmı Taşınmaz Haczi Kaldırmak İçin Tahsil Harcının Tamamının İstenmesi

Yanıt
Old 20-01-2020, 10:24   #1
H.ibrahim64

 
Varsayılan Kısmı Taşınmaz Haczi Kaldırmak İçin Tahsil Harcının Tamamının İstenmesi

İyi günler meslektaşlarım

80bin TL lik senet için icra takibi yaptım icra takibi sonunda taşınmaz haczi talep ettim , borçlunun üç taşınmazına haciz konuldu. Bu taşınmazlardan bir tanesinin haczini kaldırmak istiyorum.

Kısmen hacizlerin kaldırılması halinde tahsil harcı alınmayacağına ilişkin Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2012/6933 Esas 2012/24073 Karar sayılı 10/07/2012 tarihli ilamı olmasına rağmen icra dairesi ancak tahsil harcının tamamının yatırılması halinde haczi kaldırabileceklerini belirtti.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=51550 bu soruyu bir meslektaşımda sormuş cevap olarak meslektaşlarımız icra mahkemesine Şikayet edilmesi durumunda sonuç alınabilir şeklinde olmuştur.

Benim Sorum durum acil olduğu için harcın tamamını yatırıp taşınmazdaki haczi kaldırtsam sonra şikayet etsem yatırdığım parayı geri alabilir miyim ? (olumsuz sonuçlanma durumu da söz konusu olduğu için vakit kaybetmek istemiyorum )

Yardımcı olmaya çalışan bütün meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 23-01-2020, 14:35   #2
radikal

 
Varsayılan

12. Hukuk Dairesi 2016/17731 E. , 2017/9947 K.
•

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ... tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek haciz konulan taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak vazgeçme harcının ödenmesi halinde haczin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğü kararının iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, bu taşınmazın tek başına borcu karşılamaktan uzak olduğu, diğer hacizlerin kaldırılması yönünde talep olmadığı, haczin kaldırılması talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde; ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır '' düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; hacizli taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.
O halde, icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : ...'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.12. Hukuk Dairesi 2015/20639 E. , 2015/25859 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka tarafından borçlu aleyhine başlatılan yedi parça taşınmaz üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte taşınmazlardan üçü üzerindeki ipoteğin takibin başlamasından sonra terkin edilmesi üzerine icra müdürlüğünce terkin işleminin alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil ettiği gerekçesiyle takip çıkışı üzerinden tahsil harcı alınmasına yönelik işleminin alacaklı tarafından şikayet konusu edildiği ve mahkemece terkin isteğinin tüm taşınmazlara yönelik olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne, müdürlük işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır '' düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takibe geçilmesinden sonra üç parça taşınmaz yönünden ipotek şerhinin terkini istemi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcı ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcı alınmasına yönelik işlem doğrudur.
O halde icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönündeki kararı isabetsizdir.
SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İflas sonrası alacağın tamamının tahsil edilememiş olması halinde, alacağı tahsil edebilmek için hangi yollara başvurulabilir? nazli_91 Meslektaşların Soruları 7 12-09-2018 14:43
Yakalama Kararını Kaldırmak İçin Av.mehmet.av Meslektaşların Soruları 1 14-11-2014 10:54
vergi dairesinin koymuş olduğu haczi kaldırmak şimşek08 Meslektaşların Soruları 3 24-01-2011 11:24
Tahsil Harcının İadesi Avukat halil Meslektaşların Soruları 1 06-04-2009 13:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04018307 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.