Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haciz sırasında hata ile dosya borcundan fazlası için verilen taahhüt

Yanıt
Old 04-03-2010, 18:46   #1
NİLGÜN

 
Soru Haciz sırasında hata ile dosya borcundan fazlası için verilen taahhüt

Vekalet alacağına ilişkin ilamlı bir takipte, dosya alacağının bir kısmı PTT kanalı ile alacaklı asile ödeniyor. Alacaklı vekili bu ödeme kendine yapılmadığı için itiraz ediyor. Bu itilaf devam ederken, alacaklı vekili dosya borçlularından birine hacze gidiyor.
Dosya alacağı PTT kanalı ile yapılan ödeme düştüğünde örneğin 3. TL., ancak haciz talimatında PTT ile yapılan ödeme düşmeden dosya alacağı 20 TL olarak hesaplanıyor. Haciz tutanağına dosya borcu olan 20 TL.yi kabul ediyorum ve ödemeyi taahhüt ediyorum diye yazılıyor. Malların muhafaza altına alınacağı söylendiğinde borçlu bu tutanağı okumadan imzalıyor.

İcra Hakimliğince yaptırılan bilirkişi incelemesinde PTT ile yapılan ödemenin dosya borcundan düşülmesi gerektiği, ancak haciz sırasında borcu 20 TL olarak kabul eden borçlunun bu taahhüdünün geçerli olduğu söyleniyor.

Benim sorum; İcra dosyasındaki borcun tamamı ferileri ile birlikte ödendikten sonra dosya alacağının üstündeki bir miktar için yapılan taahhüdün geçerliliği nedir. Dosya borcunun ödendiği yazılı belgeler ile sabit iken haciz ve muhafaza tehdidi ile dosya borcunun üzerinde bir miktar için verilen taahhüt esas alınarak borçlu mükerrer ödemeye zorlanabilir mi. Bu durumda borçlu ne yapmalıdır
Old 05-03-2010, 11:03   #2
AV. İLKER VURAL

 
Varsayılan

Borcun takipten sonra itfa edildiği, noterlikçe resen düzenlenmiş veya onaylanmış belge veya icra tutanağı ile ispat edilir. Borçlunun elinde böyle bir belge yoksa borçlu icra emrinin tebliğinden sonraki sebeplere dayanarak icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyemez. Bu sebeple, icra dosyasındaki borcun tamamı ferileri ile birlikte ödendikten sonra dosya alacağının üstündeki bir miktar için yapılan taahhüd diğer şartlar da varsa geçerlidir.
Ancak icranın geri bırakılması davasında borcun takipten sonra itfa edildiği, noterlikçe resen düzenlenmiş veya onaylanmış belge veya icra tutanağı ile ispat edilirse alınan taahhüdün hata ve/veya hukuksal tehdit sebebiyle geçersiz olacağını düşünüyorum.
Old 05-03-2010, 12:10   #3
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Dosyanın İcra Hakimliğine hangi aşamada ve hangi sebeple gittiğini bildirirseniz daha ayrıntılı bilgi verebilceğimi düşünüyorum.
Old 05-03-2010, 12:29   #4
NİLGÜN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan M.SERDAR DEMİRTAŞ
Dosyanın İcra Hakimliğine hangi aşamada ve hangi sebeple gittiğini bildirirseniz daha ayrıntılı bilgi verebilceğimi düşünüyorum.
Dosyanın merciye gitme nedeni;
İcra dosyasına, PTT kanalı ile yapılan ödemenin hesaba katılması ve bu şekilde dosya borcu ödendiği için hacizlerin fekedilmesi için açılan talep reddedildi. Bunun üzerine şikayet yolu ile merciye başvuruldu. Hakim dosyayı hesap için bilirkişiye gönderdi.
Old 05-03-2010, 18:29   #5
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Dosya borcu belirli =İlamda yazan bedel+icra vek.ücrti+masraf=ödenen meblağ+3 TL. Bu aşamada siz borçluya giderek borcun ; ödenen meblağ+3 TL yerine ; ödenen meblağ+20 TL diyorsunuz.Ancak yaptığınız hesaplama yanlış.Hakimde hesap doğru mu yanlış mı diyerek bilirkişiye gönderiyor ve bilirkişi de hesap yanlış ama borçlu 20 TL taahhüd etmiş , işbu sebeple 20 TL ödesin diyor.Burada borcun kaynağı önemli.Bu borcun sebebi nedir ?İlamdır ve ilamda yazılı meblağdır; diyelimki şahsın taahhüdü geçerli yani 20 TL borçlandı pekiyi bu borcun kaynağı nedir ? İlam değil ! Yani ilamlı takipte +20 TL alamaz , gitsin taahhüdü ilamsız takibe koysun.O noktada siz de ilamsız takibe itiraz ederek takibi durdururaçılan kaldırma veya iptal davasında da , icra memuru tarafından hataya düşürüldüğünüzü beyan ederek davanın reddini sağlarsınız diye düşünüyorum.
Old 07-03-2010, 22:49   #6
Av.Hasan Uğur

 
Varsayılan

Ödeme borcu sona erdiren nedenlerdendir. Başkaca alacağın olduğu ve PTT havalesi ile onun ödendiği iddia ediliyorsa, başkaca alacağın olduğunu kanıtlama yükü alacaklıda olur. Haciz tehtidi, hata, vs. nedenlerle kişinin 20 TL.yi kabul ediyorum demesi yeni bir borç doğurmaz.
Borçlunun başkaca borcunun olduğu düşünülse bile yapılan ödemenin icra dosyası için yapıldığı kabul edilmelidir.
Old 08-03-2010, 18:01   #7
NİLGÜN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan M.SERDAR DEMİRTAŞ
Dosya borcu belirli =İlamda yazan bedel+icra vek.ücrti+masraf=ödenen meblağ+3 TL. Bu aşamada siz borçluya giderek borcun ; ödenen meblağ+3 TL yerine ; ödenen meblağ+20 TL diyorsunuz.Ancak yaptığınız hesaplama yanlış.Hakimde hesap doğru mu yanlış mı diyerek bilirkişiye gönderiyor ve bilirkişi de hesap yanlış ama borçlu 20 TL taahhüd etmiş , işbu sebeple 20 TL ödesin diyor.Burada borcun kaynağı önemli.Bu borcun sebebi nedir ?İlamdır ve ilamda yazılı meblağdır; diyelimki şahsın taahhüdü geçerli yani 20 TL borçlandı pekiyi bu borcun kaynağı nedir ? İlam değil ! Yani ilamlı takipte +20 TL alamaz , gitsin taahhüdü ilamsız takibe koysun.O noktada siz de ilamsız takibe itiraz ederek takibi durdururaçılan kaldırma veya iptal davasında da , icra memuru tarafından hataya düşürüldüğünüzü beyan ederek davanın reddini sağlarsınız diye düşünüyorum.
M.Serdar Demirtaş'ın belirttiği gibi, taahhüt edilen, ancak dosya alacağını aşan bedelin bu icra dosyasında tahsili söz konusu olmaz ve yeni bir takip yapılır ise, haciz sırasında verilen bu taahhüt ilamsız takibemi, ilamlı takibemi konu olur.
Bu arada hakim icra tunanağındaki beyanın açığa atılmış imza hükmünde olduğu yönünde bir söz sarf etti.
Old 08-03-2010, 20:31   #8
Av.Hasan Uğur

 
Varsayılan

Sayın Nilgün Hanım ,
PTT yolu ile yapılan ödeme konusunda alacaklıya açıklama yaptırılmadı mı ? Alacaklı, PTT yolu ile yapılan ödemenin başkaca bir alacak için mi yapıldığını iddia etti ?
Hiç birisi yapılmadı ise, hakimin alacaklıya isticvap yolu ile bu durumu açıklatması gerekir.
Saygılar.
Old 09-03-2010, 15:06   #9
NİLGÜN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Hasan Uğur
Sayın Nilgün Hanım ,
PTT yolu ile yapılan ödeme konusunda alacaklıya açıklama yaptırılmadı mı ? Alacaklı, PTT yolu ile yapılan ödemenin başkaca bir alacak için mi yapıldığını iddia etti ?
Hiç birisi yapılmadı ise, hakimin alacaklıya isticvap yolu ile bu durumu açıklatması gerekir.
Saygılar.
Sayın Hasan Uğur, Alacaklı vekili alacağın vekalet ücreti alacağı olduğunu bu nedenle PTT kanalı ile asile yapılan ödemenin usule uygun olmadığını iddia etti. Bilirkişi raporunda bu ödemenin geçerli bir ödeme olduğu kabul edildi. Bu paranın bu dosya için ödendiği konusunda bir sorun kalmadı.
Şu anda sorunumuz,
1-Dosya borçlularından birinin haciz sırasında, PTT kanalı ile yapılan ödeme hesaba katılmadan çıkarılan dosya borcunu kabul edip ödeme taahhüdünde bulunmuş olması karşısında, bu taahhüdün müeyyidelerinin ne olacağı, yani bu dosya borcu tamamen ödendiği halde, taahhüt edilen dosya borcunun üstündeki miktar için iş bu takip devam edermi etmezmi?
2-Takip devam etmez ise, bu borçlu aleyhine taahhüde dair haciz tutanağı ile ilgili yeni -ilamlı veya ilamsız- bir icra takibimi yapılır.
Her üç halde ne yapmamız gerekir. Saygılar.
Old 09-03-2010, 16:04   #10
Av.Hasan Uğur

 
Varsayılan

Sayın Nilgün ;
Mahkemeler tarafından hükmedilen karşı vekalet ücreti HUMK. na göre vekile değil asile ( müvekkile ) aittir. Aynı karşı vekalet ücreti Avukatlık yasasına göre vekile aittir. Avukatlık yasası, vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişkiyi düzenleyen yasadır. Borçlunun ( müvekkilinizin ) ödeme sorumluluğu zaten alacaklıya karşıdır. Müvekkiliniz ödemeyi alacaklıya yapmış ( PTT yolu ile ) ve ödediği miktar kadar borcundan kurtulmuş.
Avukatlık yasasına göre avukat, müvekkilinizin ödediği vekalet ücretini kendi müvekkiliden isteyebilir. Ödenen parayı bir kez daha sizin müvekkilinizden isteyemez.
Karşı tarafın vekili, PTT yolu ile yapılan ödemenin başka bir borç için değil, dosyadaki vekalet ücreti için olduğunu zaten kabul etmiş. Sizin müvekkiliniz de HUMK. na göre alacaklıya ödeme yapmış ve ödediği miktar kadar borcundan kurtulmuş.
Ödenen miktar için artık alacaklı yada vekili takibe devam edemez ( suç olur ).
Haciz tutanağında, icra tehdidi altında, dosya borcu ve hesaplama yöntemini bilmeden, Devletin memurunun çıkardığı borç miktarına borçlunun kabul ediyorum demesi hiç bir sonuç doğurmaz. Haciz zaptı, o icra dosyasından ayrı olarak ilamlı yada ilamsız hiç bir takibe konu edilemez.
Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kesin Olarak Verilen Kararda Maddi Hata! muratozsa Meslektaşların Soruları 10 04-01-2014 14:06
Tam yargı davası-Yol çalışması sırasında verilen zarar mustafaaladag Meslektaşların Soruları 3 28-05-2010 21:19
haciz sırasında taahhüt almak bir yükümlülük müdür? asyadan Meslektaşların Soruları 2 25-02-2010 18:19
mahkeme tarafından ödemeden meni yönünde karar verilen çek için ihtiyati haciz hırs Meslektaşların Soruları 1 09-09-2008 11:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04857397 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.