Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Yanıt
Old 18-01-2007, 10:04   #1
Av.Elvan Akkaya

 
Soru Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

müvekkil A nın eşi B vefat etmiştir.
B nin imam nikahlı ikinci karısı C den olma iki çocuğu resmi nikahlı olan müvekkil A adına kaydedilmiştir.
C nin bunlardan başka dört çocuğu daha vardır.
müvekkil A kendi adına kayıtlı malların ölümünden sonra kendisinden olmayan bu iki çocuğa kalmasını istememektedir.
nesebin reddi davasını yalnız baba açabildiğinden anne A adına kayıtlı bu çocukların gerçek anne olan C nin nüfusuna geçirilmesi için nüfus kaydının düzeltilmesi davası mı açmalıyım?

nüfus kaydının düzeltilmesi denilince akla her türlü değişiklik gelmektedir.örneğin ad/soyad değişikliği, baba/ana değişikliği, yaş tashihi, cinsiyet, din/mezhep değişikliği vb.
ben ana hanesinin değiştirilmesini talep edeceğim.Ancak ana vekili olarak çocuğa karşı. bu dava ile mümkün müdür?

burada herhangi bir zamanaşımı sınırlaması var mı? konu hakkında tecrübesi ve yargıtay kararı olan meslektaşlarıma duyurulur
Old 18-01-2007, 14:06   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar(1)

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/3369
K. 2003/4869
T. 3.4.2003
• ANNE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Nüfus Kaydının Tashihi Davası Niteliğinde Olması )
• NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Anne Adının Değiştirilmesi Talebi )
4721/m.39
1587/m.46
ÖZET: Anne adının tashihi davası, nüfus kaydının tashihi davalarından olduğu için meselenin bu bağlamda ele alınıp çözülmesi gerekmektedir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı; 1.1.1992 doğumlu Döne’nin Fatma ve Mustafa’dan olmadığını, Mevlüde ile Mustafa’dan doğduğunu ileri sürerek nüfustaki kayıtların düzeltilmesini istemiştir. Dava Nüfus Kanununun 46. maddesinden kaynaklanmaktadır. Mahkemece deliller bu çerçevede değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yasanın yorumunda yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.04.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-01-2007, 14:08   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar(2)

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/4452
K. 2003/5407
T. 14.4.2003
• ÇOCUĞUN NESEBİ ( Evlilik Birliği İçinde veya Evliliğin Sona Ermesinden İtibaren Üçyüz Gün İçinde Doğan Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Doğmuş Sayılması )
• SOYBAĞI KURULMASI ( Çocuk ile Anne Arasındaki Soybağının Doğumla Kurulması )
• EVLİLİK İÇİNDE DOĞMA KARİNESİ ( Evlilik Birliği İçinde veya Evliliğin Sona Ermesinden İtibaren Üçyüz Gün İçinde Doğan Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Doğmuş Sayılması )
• DÜZGÜN NESEP ESASLARI ( Evlilik Birliği İçinde veya Evliliğin Sona Ermesinden İtibaren Üçyüz Gün İçinde Doğan Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Doğmuş Sayılması )
• NÜFUS KAYDININ TASHİHİ ( Nüfus Kaydının Tashihi Davasının Soybağı Esasları İçinde Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
4721/m.27,39,285
1587/m.41
1086/m.76
ÖZET : Çocuk ile anne arasındaki soybağı doğumla kurulacağından ve evlilik birliği içinde veya evliliğin sona ermesinden itibaren üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş sayılacağından nüfus kaydının tashihi davası bu esaslar içinde kabul edilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hâkime aittir ( HUMK md. 76 ). Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden itibaren üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş sayılır ( TMK. md.285 ). Diğer taraftan çocuk ile anne arasında soybağı doğum ile kurulur. O halde dava nüfus kayıt düzeltmesi davasıdır. Küçüğün annesinin Emine olduğu belirlendiğinden ayrıca dava 21.12.2002 tarihli dilekçe ile ıslah edildiğinden davanın kabulü ve nüfus kayıtlarının buna uygun düzeltilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçelerle reddi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hüküm açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
Old 18-01-2007, 14:09   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar(3)

K. 2003/6083
T. 28.4.2003
• NÜFUS KAYDININ TASHİHİ ( Küçük Çocuğun Nüfus Kaydının Tasihihi Davaları )
• ANNEYLE YARAR ÇATIŞMASI ( Küçüğe Kayyım Tayin Edilmesi Gerektiği )
• KAYYIM TAYİNİ ( Anne İle Çocuk Aralarında Yarar Çatışmasının Kabulü )
• DAVAYA KATILIM ( Küçüğe Kayyım Tayin Ettirilerek Davaya Devam Olunması )
4721/m.39, 426/2
ÖZET : Küçük çocuğun nüfus kaydının tasihihi davalarında anne ve çocuk arasında çatışma bulunduğu kabul olunarak küçüğe kayyım tayin ettirilerek davaya bu surette devam olunması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 3716 sayılı Af Yasasına dayanılarak yapılmış, tescil işlemine karşı genel hükümlere göre açılmış kayıt düzeltme davasına ilişkindir. ( 3716 Sayılı Yasa md. 11 )

Nüfus kaydı düzeltilmek istenen küçük İsmihan ile velisi olduğu kabul edilen davalı Cennet Tüysüz arasında yarar çatışması bulunduğundan Türk Medeni Kanununun 426. maddesi 2. bentteki hükmüne göre küçük İsmihan’a kayyım tayin ettirilerek davaya dahil edilmesi, gösterdiğinde onunda delillerinin toplanması ve tüm kanıtlar birlikte tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik hasımla hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Not: Kararlar Kazancı Bilişim'den alıntıdır.
Old 18-01-2007, 17:58   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Bu tür davalarda zamanaşımı yoktur.

Saygılarımla
Old 20-01-2007, 10:10   #6
filorinalı 1

 
Varsayılan

merhaba; zamanaşımı yönünden problem yok. Ancak uygulama da isbat açısından sıkıntı var. Sadece tanık anlatımı, doğum kayıtları yeterli olmayabiliyor. Tarafların DNA ve
benzeri incelemeleri gerekiyor ki masraflar artıyor bu durumda.
Old 27-03-2007, 16:14   #7
Av. Zuhal COŞKUN

 
Varsayılan

Sevgili Elvan,bahsettiğin davanın nüfus kaydının düzeltilmesi davası şeklinde açılması gerekmektedir.Ispat için de tabi ki iyi tanıklarının olması gerekir.Bununla birlikte delil bildirirken DNA testinin de bildirilmesi gerekmektedir.Çocuklar ve nüfus Müdürlüğü davalı olarak gösterilmelidir.Zamanaşımı söz konusu olmaz.Kolay gelsin
Old 27-03-2007, 17:26   #8
S.Orhan

 
Mutlu diğer yanıtlara ek.

[quote]
Alıntı:
Yazan elvann
müvekkil A nın eşi B vefat etmiştir.
B nin imam nikahlı ikinci karısı C den olma iki çocuğu resmi nikahlı olan müvekkil A adına kaydedilmiştir.
C nin bunlardan başka dört çocuğu daha vardır.
müvekkil A kendi adına kayıtlı malların ölümünden sonra kendisinden olmayan bu iki çocuğa kalmasını istememektedir.
nesebin reddi davasını yalnız baba açabildiğinden anne A adına kayıtlı bu çocukların gerçek anne olan C nin nüfusuna geçirilmesi için nüfus kaydının düzeltilmesi davası mı açmalıyım?

nüfus kaydının düzeltilmesi denilince akla her türlü değişiklik gelmektedir.örneğin ad/soyad değişikliği, baba/ana değişikliği, yaş tashihi, cinsiyet, din/mezhep değişikliği vb.
ben ana hanesinin değiştirilmesini talep edeceğim.Ancak ana vekili olarak çocuğa karşı. bu dava ile mümkün müdür?

sayın suat ergin'in ve diğer arkadaşların yanıtlarına katılıyorum. nüfus düzeltim davası olarak açılabilir, her türlü delille kanıtlanabilir ve zamanaşımı süresine tabi değildir.çocuk reşit değilse kayyum tayini yolu ile taraf teşkili sağlanabilir. ancak işin müvekkilinizi ilgilendiren olumsuz yönü de var: eğer bu durumdan baştan beri bilgisi varsa ceza kovuşturması ile karşılaşabilir ve suç tarihine göre 765 sayılı tck. 342/1 ya da yeni tck.204.maddelerinden yargılanabilir.davayı açarken bu sorunu da bertaraf etmek lazım. tabi zamanaşımına uğramamış ise
saygılarımla.
Old 27-03-2007, 18:49   #9
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

nüfus kaydının düzeltilmesi davası açtım.
tebligatların tamamlanmasını bekliyorum.
ancak nüfus müdürü ısrarla bunun nesep davası! olduğunu ve annenin dava açmaya hakkı olmadığını, bu konuda bir çok yargıtay kararı olduğunu mahkemede dile getirmekte.
ben sayın Ergin'in paylaştığı Yol Gösterecek Bir Karar(1) sayesinde bunu aşacağımı düşünüyorum.

sonucu paylaşacağım.herkese teşekkür ederim.
Old 03-03-2009, 12:59   #10
Av. Sümay

 
Varsayılan

Sayın Elvann
Sizin olayınızda olduğu gibi bir davam var, yalnız benimkinde anne değil de anne ismi yanlış yazılan çocuklar davacı, isim düzeltmesi davası olarak açmayı düşünüyorum, sanırım sizin davanız sonuçlanmıştır, bilgi vermeniz mümkün mü?
Old 25-12-2009, 17:16   #11
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

Davam nisan ayında KABUL edilerek sonuçlandı.

konuya cevap yazmayı unuttuğumu istanbul'dan bir meslektaşımızın beni aramasıyla fark ettim.

Anne adının (nüfus kaydının) tashihi davası olarak açılacak davayı annesinin adı yanlış yazılmış olan çocuklar da açabilir.

herkese iyi çalışmalar...
Old 04-10-2010, 12:23   #12
Av. Kadir Sapar

 
Varsayılan

Bu davada davalı olarak kimi ya da kimleri gösterdiniz öğrenebilir miyim.?
Old 25-08-2011, 16:58   #13
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

davalı olarak nüfus müdürlüğü, nüfusta anne olarak gözüken kişi, varsa çocukları gösterilir
Old 21-02-2012, 12:59   #14
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

T.C. BULANCAK ASLiYE HUKUK MAHKEMESi

ESAS NO : 2007/29
KARAR NO : 2009/121

DAVACI: Rabia
DAVACI VEKiLi : Av.Elvan AKKAYA

DAVALILAR:
1- Nüfus Müdürlüğü
2- Nebile
3- Hayriye
4- Handan
5- Metin
6- Yalçın
7- Serpil
DAHİLİ DAVALILAR
2- Yusuf
3- Erhan
4 - Nevin

DAVA: NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ
DAVA TARİHİ: 23.01.2007
KARAR TARİHİ: 08.04.2009

Davacı vekili tarafından mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

İSTEM : Davacı vekili dava dilekesi ile davalılardan Hayriye ile Handan _____'nin müvekkilinin resmi nikahlı eşi olan Hüseyin____'nin nikahsız eşi Nebile ____'den dünyaya geldiğini, diğer davalıların Nebile'nin çocukları olduğunu belirterek yanlışlığın düzeltimini talep etmiştir.
CEVAP : Davalılardan Nebile _____, Handan ve Hayriye'yi kendisinin doğurduğunu,dahili davalı Yusuf ____ ve Erhan _____ Handan ve Hayriye'nin annelerinin Nebile olduğunu belirtmişler davalı nüfus müdürlüğü temsilcisi takdiri mahkemeye bıraktığını belirtmiş, diğer davalılara tebligat yapılmıştır.
YARGILAMA : Tarafların aile nüfus kayıt tabloları getirtilmiş, Yalçın _____ küçük yaşta öldüğü belirtildiğinden araştırma sonucu nüfus kaydı işletilmiş ve ölüm şerhli nüfus kaydı getirilmiş muris Yalçın____n veraset ilamı alınmış,eksik mirasçıları davaya dahil edilmiş, gerekli zabıta araştırması yapılmış ayrıca Nedim _____'nin de veraset ilamı alınmıştır. Duruşmaya katılan dahili davalılardan Erhan ____ ve Yusuf davacının beyanını teyit etmişler, bu nedenle Hayriye ____ ve Handan _____'un babaları gibi Hüseyin ____ ancak annelerinin Rabia değil Nebile ____ olduğnu imzalı beyanları ile belirtmişlerdir.Dinlenen davacı tanıkları Hasan ____, Metin ____ ve Yusuf _____de davacı tarafın iddiasının ve dahili davalıların beyanlarının doğru olduğnu belirtmişlerdir.Davalılardan Nebile ____ isticvap amacı ile getirtilmiş ve 01.04.2009 tarihli beyanında Handan ____ ve Hayriye ____yi kendisinin doğrduğnu babaları olan Hüseyin ____ile resmi nikahının olmadığını, Hüseyin'in Rabia ___ ile resmi nikahlı olduğnu,çocuk parası almak için Handan ve Hayriye'yi resmi nikahlı eşinin üzerine kaydettiğini bu nedenle davayı kabul ettigini, kendisinin çocuklarından Yalçın 1.5 yaşında vefat ettiğini,ayrıca Metin _____ gibi Hayriye ____ ve Handan _____u da kendisinin doğurduğunu belirtmiş imza bilmediği için sol başparmak ile beyanını tasdik etmiştir.
İddia Makamı esas hakkındaki mütalasında özetle; Handan ve Hayriye ____ annelerinin Nebile ____ olduğunun tespitine karar verilmesini kamu adına talep ve mütala etmiştir.Davacı vekili mütalaya katılmış,davanın esasına karşı beyanında davanın kabulüne karar verilmesini talep ederken,davalılardan Nüfus Müd.temsilcisi mütalaya bir diyeceği olmadığını ve davanın esasına karşı beyanında ise kayden engel olmadığını takdiri mahkemeye bıraktığını belirtmiştir.Diğer davalılar ve dahili davalılar duruşmaya katılmadıkları için kendilerinden davanın esasına karşı diyecekleri sorulamamıştır.

GEREKÇE : Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı ile; _Bulancak ilçesi Arifli Köyündeki _____T.C.kimlik nolu Hayriye ile_____ T.C.kimlik nolu Handan _______'un___ T.C.kimlik nolu Rabia ____ tarafından dünyaya getirilmedikleri halde tarafların babaları olan Hüseyin ____'nin çocuk parası almak amacı ile gayriresmi birlikte yaşadığı Nebile (____'den doğan çocukları Hayriye ve Handan'ın resmi nikahlı eşi Rabia ___ adına kayıt ettiği anlaşılmakla davacının subut bulan davasının kabulüne ve davalılardan Hayriye ____ ile Handan ____ un annelerinin(______ Tc .kimlik nolu Nebile olduğunun tespitine ve tesciline karar vermek gerekmiş mahkememizde oluşan vicdani kanaatle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıdaki gerekçe ile;Davacının subut bulan davasının KABULÜ İLE;Bulancak ilçesi Arifli Köyü 9 cilt 18 hane:21 ve 22BSN de nüfusa kayıtlı olan _____ ve _____ kimlik numaral Hayriyeve Handann annelerinin _______ kimlik numaralı Ahmet ve Fatma kızı 1938 D.lu Rabia______ değil, Giresun ili Bulancak ilçesi 27 cilt 57 hane 59 BSN de nüfusa kayıtlı _____ kimlik numaralı Nebile ____ olduğunun TESPİTİNE, ve TESCLİNE Peşin alınan harcın mahsubu ile kalan 2.5-TL.kararharcının davanın mahiyeti gereği davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davaci üzerine bırakılmasına dair davacı vekili ile davalı temsilcisinin yüzlerinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 8/4/2009
Old 09-12-2013, 21:29   #15
av.sebahattin

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım Bu davada verilen karar temyiz edildi mi acaba. Yani Yargıtay denetiminden geçti mi dosya.?
Saygılarımla.Alıntı:
Yazan Av.Elvan Akkaya
T.C. BULANCAK ASLiYE HUKUK MAHKEMESi

ESAS NO : 2007/29
KARAR NO : 2009/121

DAVACI: Rabia
DAVACI VEKiLi : Av.Elvan AKKAYA

DAVALILAR:
1- Nüfus Müdürlüğü
2- Nebile
3- Hayriye
4- Handan
5- Metin
6- Yalçın
7- Serpil
DAHİLİ DAVALILAR
2- Yusuf
3- Erhan
4 - Nevin

DAVA: NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ
DAVA TARİHİ: 23.01.2007
KARAR TARİHİ: 08.04.2009

Davacı vekili tarafından mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

İSTEM : Davacı vekili dava dilekesi ile davalılardan Hayriye ile Handan _____'nin müvekkilinin resmi nikahlı eşi olan Hüseyin____'nin nikahsız eşi Nebile ____'den dünyaya geldiğini, diğer davalıların Nebile'nin çocukları olduğunu belirterek yanlışlığın düzeltimini talep etmiştir.
CEVAP : Davalılardan Nebile _____, Handan ve Hayriye'yi kendisinin doğurduğunu,dahili davalı Yusuf ____ ve Erhan _____ Handan ve Hayriye'nin annelerinin Nebile olduğunu belirtmişler davalı nüfus müdürlüğü temsilcisi takdiri mahkemeye bıraktığını belirtmiş, diğer davalılara tebligat yapılmıştır.
YARGILAMA : Tarafların aile nüfus kayıt tabloları getirtilmiş, Yalçın _____ küçük yaşta öldüğü belirtildiğinden araştırma sonucu nüfus kaydı işletilmiş ve ölüm şerhli nüfus kaydı getirilmiş muris Yalçın____n veraset ilamı alınmış,eksik mirasçıları davaya dahil edilmiş, gerekli zabıta araştırması yapılmış ayrıca Nedim _____'nin de veraset ilamı alınmıştır. Duruşmaya katılan dahili davalılardan Erhan ____ ve Yusuf davacının beyanını teyit etmişler, bu nedenle Hayriye ____ ve Handan _____'un babaları gibi Hüseyin ____ ancak annelerinin Rabia değil Nebile ____ olduğnu imzalı beyanları ile belirtmişlerdir.Dinlenen davacı tanıkları Hasan ____, Metin ____ ve Yusuf _____de davacı tarafın iddiasının ve dahili davalıların beyanlarının doğru olduğnu belirtmişlerdir.Davalılardan Nebile ____ isticvap amacı ile getirtilmiş ve 01.04.2009 tarihli beyanında Handan ____ ve Hayriye ____yi kendisinin doğrduğnu babaları olan Hüseyin ____ile resmi nikahının olmadığını, Hüseyin'in Rabia ___ ile resmi nikahlı olduğnu,çocuk parası almak için Handan ve Hayriye'yi resmi nikahlı eşinin üzerine kaydettiğini bu nedenle davayı kabul ettigini, kendisinin çocuklarından Yalçın 1.5 yaşında vefat ettiğini,ayrıca Metin _____ gibi Hayriye ____ ve Handan _____u da kendisinin doğurduğunu belirtmiş imza bilmediği için sol başparmak ile beyanını tasdik etmiştir.
İddia Makamı esas hakkındaki mütalasında özetle; Handan ve Hayriye ____ annelerinin Nebile ____ olduğunun tespitine karar verilmesini kamu adına talep ve mütala etmiştir.Davacı vekili mütalaya katılmış,davanın esasına karşı beyanında davanın kabulüne karar verilmesini talep ederken,davalılardan Nüfus Müd.temsilcisi mütalaya bir diyeceği olmadığını ve davanın esasına karşı beyanında ise kayden engel olmadığını takdiri mahkemeye bıraktığını belirtmiştir.Diğer davalılar ve dahili davalılar duruşmaya katılmadıkları için kendilerinden davanın esasına karşı diyecekleri sorulamamıştır.

GEREKÇE : Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı ile; _Bulancak ilçesi Arifli Köyündeki _____T.C.kimlik nolu Hayriye ile_____ T.C.kimlik nolu Handan _______'un___ T.C.kimlik nolu Rabia ____ tarafından dünyaya getirilmedikleri halde tarafların babaları olan Hüseyin ____'nin çocuk parası almak amacı ile gayriresmi birlikte yaşadığı Nebile (____'den doğan çocukları Hayriye ve Handan'ın resmi nikahlı eşi Rabia ___ adına kayıt ettiği anlaşılmakla davacının subut bulan davasının kabulüne ve davalılardan Hayriye ____ ile Handan ____ un annelerinin(______ Tc .kimlik nolu Nebile olduğunun tespitine ve tesciline karar vermek gerekmiş mahkememizde oluşan vicdani kanaatle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıdaki gerekçe ile;Davacının subut bulan davasının KABULÜ İLE;Bulancak ilçesi Arifli Köyü 9 cilt 18 hane:21 ve 22BSN de nüfusa kayıtlı olan _____ ve _____ kimlik numaral Hayriyeve Handann annelerinin _______ kimlik numaralı Ahmet ve Fatma kızı 1938 D.lu Rabia______ değil, Giresun ili Bulancak ilçesi 27 cilt 57 hane 59 BSN de nüfusa kayıtlı _____ kimlik numaralı Nebile ____ olduğunun TESPİTİNE, ve TESCLİNE Peşin alınan harcın mahsubu ile kalan 2.5-TL.kararharcının davanın mahiyeti gereği davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, Davanın mahiyeti gereği yargılama giderlerinin davaci üzerine bırakılmasına dair davacı vekili ile davalı temsilcisinin yüzlerinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 8/4/2009
Old 14-12-2013, 11:42   #16
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

temyiz edilmeden kesinleşti sayın meslektaşım, ancak örnek karar olarak sunmakta fayda var yine de..
Old 18-12-2013, 08:54   #17
Matrix

 
Varsayılan

BENİM DE ŞÖYLE BİR DAVAM OLMUŞTU; " Bir çocuklu kadın lüks hayat uğruna evini terk eder ve bunun üzerine eşi boşanma davası açar.Bu dava kadının adresinin tespiti falan derken 3 yıl uzadı, bilahare kesinleştirebildik.Bundan sonraki dönemde yeniden evlilik yapmak isteyen adam nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneklerini alırken , eski karısından 3 çocuk sahibi daha olduğunu öğrenir.( Tabii ki çılgın bir halde bana geldi. )Eski eşi, sürdürdüğü hayat sonucu ardı ardına 3 çocuk sahibi olmuştur ve boşanma kesinleşmediği için evlilik içerisinde doğan çocuklar kabul edildiğinden çocuklar baba hanesine yazılmıştır.Bu aşamada dava açtık ancak anne ve çocuklar bir başka ilde bulundukları için çocuklara atanan kayyım yetki itirazında bulundu ve mahkeme yetkisizlikle dosyası B... iline gönderdi. Burada maalesef davayı müvekkilimin ekonomik olarak takip etmeye gücü olmadığından takip edemedik.Sadece temyiz edebildik ama sonuç değişmedi. Aradan 6 yıl geçti...Zaman zaman müvekkilimi gördükçe bu garip durum aklıma geliyor ve bir şey yapamadığıma gerçekten üzülüyorum.( Not.: evi terk eden eş aslında ikinci eşi, ilk eşinden de 2 çocuğu var.Şimdiki eşi ile mutlu olduğun söylüyor.)"
Yeniden dava açmak şansı var mıdır?Zamanaşımı söz konusu mu? Ne dersiniz...
Old 05-02-2014, 13:01   #18
aso19

 
Varsayılan

Sayın Matrix, siz nüfus kaydının düzltilmesi değil, TMK 286.maddesinde düzenlenen soybağının reddi davası açacaksınız. Kanaatimce bu davayı her zaman açabilirsiniz. Davacının ikametgahı mahkemesinde de açabilirsiniz.

2. Hukuk Dairesi 2003/10376 E., 2003/11477 K.

GÖREV
SOYBAĞI
YETKİ
"İçtihat Metni"

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ
SAYI:
ESAS KARAR
2003/10376 2003/11477
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ :E 2.A.H.
TARİHİ :5 .11.2002
NUMARASI :326-641
DAVACI :Orhan
DAVALI :Gülay ve Tuğçe
DAVA TÜRÜ :Soy Bağının Reddi
TEMYİZ EDEN avacı
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dava, soybağının reddi isteğine ilişkindir. (TMK.286) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 17.5.2002 tarihinde açılmıştır.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 283. maddesine göre; soybağına ilişkin davalar; taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Tercih hakkı davayı açana aittir.
Davacı Türk vatandaşı olup Almanya'da oturmaktadır. Türk vatandaşlarının Türkiye'de herhalde bir yerleşim yeri vardır. Bir kimsenin nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, yerleşim yerinin ora olduğuna belirge oluşturur. (1587 Sayılı Nüfus Kanunu m.4) Davacı, Edirne'de nüfusa kayıtlıdır. Dava Edirne'de açılmıştır. Şu halde davada Edirne yetkilidir. (TMK. 283) Davanın esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
SONUÇ:Temyiz olunan hükmün 1. numaralı bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 17.09.2003 (Çrş.)
Old 17-02-2015, 17:39   #19
FTürkT

 
Varsayılan cevap

Sayın meslektaşım, bu davaya ilişkin benzer bir durum bende de söz konusu.Böyle bir durum da nüfus kaydı düzeltilmesi davası şeklide açılması gerekir, anne ve baba tamamen değişeceği için, soybağı iddiasıyla ileri sürülemeyecektir. Soybağı olarak açılan davalarda yargıtay kararlarında nüfus kaydı olarak açılması gerekir, şeklindedir. Nüfus kaydı düzeltilmesi davaları kamu düzeninden olması hasebiyle zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Burada sıkıntılı durum davacı ihtiyati tedbir kararı almak istemektedir. Ancak bildiğiniz üzere burada açılan davada nüfuz kaydı düzeltilmesi talebiyle öncelikle sınırlıdır. Yani malvarlığına yönelik bir iddia bulunmadığından mahkeme tedbir talebini reddedecektir. Bu duruma yönelik ne yapılabilinir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Yargıtay Kararları Av.Habibe YILMAZ KAYAR Aile Hukuku Çalışma Grubu 6 15-06-2013 14:02
Sahte nüfus cüzdanı kullanarak limited şirket ortağı olan kişinin aynı nüfus işlemi mustafa dundar Meslektaşların Soruları 1 23-11-2006 17:14
nesebib düzeltilmesi ve velayetin düzenlenmesi avslh Meslektaşların Soruları 3 20-11-2006 16:56
ana adının düzeltilmesi amon Meslektaşların Soruları 2 08-11-2006 02:42
Nüfus kütüğünde olmaması gereken bir şahsın kaydının silinip veraset ilamı alınması!! derya2003 Meslektaşların Soruları 7 30-09-2006 09:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05884004 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.