Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

BoŞanma - Muvazaa

Yanıt
Old 05-01-2011, 09:44   #1
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan BoŞanma - Muvazaa

Herkese merhaba,
Mesleğe yenı başlamış bir meslektasınız olarak sizden bir konuda yardım istıyorum.müvekkilimin açmamı istediği bir boşanma davası var bu ay içinde açmam gerekıyor davalı eşin kendı üstüne yaptığı her hangi bir şeyi yok.duğunden sonra ev almak için muvekkılımın düğünde takılan altınları bozulmuş ve geri kalan miktar için davalı bankadan kredi çekmiş, müvekkilim eşıne yardımcı olacağı için ve evın tapusunun eşinin üzerine olacağı için sevinmiş ve yardım etmiştir fakat daha sonra öğrenmiştir ki evın tapusu davalı eşin babasının üzerine yapılmıştır.Yani müvekkilim kandırılarak ziynet eşyaları elinden alınmıştır.(tapu baştan beri babanın üzerinedir yani daha sonra yapılan bir işlem değildir).Bu durumda gidebileceğim bir yol var mı?
Boşanma davası ve ayrıca muvazaa davası mı açmam gerekiyor?.Dilekçemde nelere dikkat etmeliyim bu konuyla ılgılı elınızde dılekçe örneği var mı?
iyi günler..
Old 05-01-2011, 11:11   #2
FYLOZOF

 
Varsayılan

ziynet eşyaları, kadınındır, ve baştan beri kadının yedinde sayılır, ziynet eşyalarını, kocanın aldığı, yada harcadığı iddiası konusunda ispat yükü, kadındadır.
ama olayınızda altınlar, eve harcanmış ve baştan beri ev kayınbabanın adına. bence siz burdan en fazla, muvekkilinizin altınlarını talep edersiniz, onuda ispatlamanız lazım.
ev konusuda daha önceden herhangi bir satış vs.. olmadığı için ,bir hak iddia edileceğini sanmıyorum. onun ıspatıda çok zor zaten.
boşanma davası ile birlkte ziynet eşyası talep ederseniz, ziynet eşyasına ilişkin harcı yatırmanız lazım.
ama dediğim gibi ispat yükü sizde.
Old 05-01-2011, 22:27   #3
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Sayın genç meslektaşım anlattığınız nedenlerden boşanma açmayacaksınız tabi başka sebepler vardır elbette.Ziynet eşyası evet kadınındır,bunları isteyebilirsiniz,ancak davalı sizi bir nevi dolandırarak kendi adına kredi çekmiş madem bunu da belirterek alınan evin tarihi ve kredi tarihleri bakımından, maddi ve manevi tazminat talepli bir boşanma davası açmanızı öneririm.Saygılar...
Old 05-01-2011, 22:38   #4
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan

Nazife Hanım iyi akşamlar boşanma davası evlılık bırlığının temelden sarsılması nedenıyle açılacaktır ziynet eşyalarının iadesi maddı manevi tazmınat isteklerım olacaktır tabıki benım asıl merak ettiğim o ev ile ilgili bir şey yapabilir miyim muvazaa nedenini ileri sürüp fakat ev baştan beri kayınpederın uzerıne olduğu için muvazaayı ispatlamak güç.yani o yönde yorumlar geldi bana.ilginiz için tesekkur ederım.saygılar...
Old 05-01-2011, 23:13   #5
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Maalesef muvazaa nedeniyle tapu iptali sebebiniz yok gibi,o nedenle maddi manevi tazminat önerdim tabi tedbir koyacak başka bir taşınmaz da yok!Kötü bir durum...kendinden babasına geçmedi değil mi tasarrufun iptali olsun(
Old 06-01-2011, 09:31   #6
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan

ilk başta babanın üzerine yapılmış sonradan geçmemiş..zaten davalının 3.evlılığı ılk 2 evlılığinin bitiminde yüklü miktarda tazminat nafaka vs vermiş fakat 3.evliliğinde akıllanmış!her seyı babasının üzerine yapmış.
Old 06-01-2011, 21:08   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1.TMK.nun 229/ 1 maddesine göre, mal rejiminin sona ermesinden (boşanma davasının açılmasından) önceki 1 yıl içinde eşin rızası dışında yapılan bağışlar edinilmiş mal sayılarak hesaplamaya katılır. 229/3 e göre , bu hak 3.kişilere karşı da ileriye sürülebilir.

Olayda boşanma davasının açılma tarihi itibariyle 1 yıllık süre geçmemişse evin alımı için ödenen paranın kabaca ½ si edinilmiş mala katılma alacağı olarak istenebilir. Edinilmiş mallara katılma rejimi eşlere mülkiyet hakkı değil parasal hak talebi imkanı tanıdığından tapu iptali davası açılamaz. http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=28985 ndeki Yargıtay kararlarına göre ; açılacak alacak davasında “İcra İflas Yasası'nın 283/1. maddesi benzetme yoluyla uygulanmak suretiyle tapu iptaline ( tapudaki satış işleminin iptaline ) gerek olmadan, davacının alacağını alabilmesini sağlamak için ; dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilme yetkisi tanınması "da talep edilebilir.

2. Evin alımı için ödenen para 1 yıllık süreden önce gerçekleşmişse , edinilmiş mala dayalı olarak alacak davası açılamaz.

3. Altınların bedeli harçları ödenerek açılacak eşya davası ile istenebilir. Ancak davacı altınları rızası ile davalıya vermiştir. Bu altınların hile ile kendisindem alındığını ispat etmesi gerekir. Bu davada hilenin anlaşıldığı i ( tapunun başkası üzerine yapıldığını öğrendiği ) tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Diye düşünüyorum.
Old 06-01-2011, 21:46   #8
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Kredi çekilerek babaya verilen para nasıl bağış sayılacak ve edinilmiş mal olarak nitelenip alacak davası açılacak?
Old 07-01-2011, 03:24   #9
av.ilyasmeral

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Ayrıca ziynet eşyası kişisel maldır,edinilmiş mallar gibi harç ödenmez.Saygılar..

ziynet eşyaları boşanmanın eki niteliğinde OLMAMALARI nedeniyle harç ikmal edilmeksizin bu davalara bakılmaz. bakılsa bile bozma sebebidir
Old 07-01-2011, 07:28   #10
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nazife Eytemiş BAŞAR
Kredi çekilerek babaya verilen para nasıl bağış sayılacak ve edinilmiş mal olarak nitelenip alacak davası açılacak?

İddiaya göre davalı taraf bankadan aldığı kredilerle ev satın almış ancak evin tapusunun kendisi veya eşi adına değil , babası adına verilmesini sağlamıştır.

Aşağıdaki Yargıtay kararı ; banka kredisiyle ev alınması olayında ; taşınmazın alındığı tarih İle taraflar arasında boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki ödemeleri edinilmiş mal olarak kabul etmektedir.

Diğer yandan satım bedelini ödenerek alınan ev davalı veya davacı adına tescil görmesi ile muvazaa suretiyle bir başkası adına tescil görmesi arasında edinilmiş mal rejiminin sağladığı haklar yönünden bir farklılığının olmaması gerekir. Aksinin kabulü halinde kötüniyetli eş evin bu olayda olduğu gibi bir yakını adına tescilini sağlayarak, diğer eşin parasal haklarını ortadan kaldırabilir.

Esasen Yargıtay 1.HD.si , yerleşik kararlarında satım parasını ödendiği halde taşınmazı başkası adına kaydettiren kişinin gizli bağışta bulunduğunu benimsemektedir.

Daha önce değindiğimiz 229/1 madde ise bu gibi karşılıksız kazandırmaları edinilmiş mal olarak hesaplamaya katılacağını öngörmektedir.

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3513

K. 2010/238

T. 25.1.2010

• EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ ( Kredinin Evin Alım Tarihinden Kısa Süre Önce Çekilmiş Olması Karşısında Davalı Tarafından Çekilen Kredinin Taşınmazın Alımında Kullanıldığının Kabulü Gerektiği - Taşınmazın Alındığı Tarih İle Taraflar Arasında Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Arasındaki Ödemeleri Edinilmiş Mal Olarak Değerlendirmek Gerektiği )

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Katılma Alacağı - Taşınmazın Alındığı Tarih İle Taraflar Arasında Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Arasındaki Ödemeleri Edinilmiş Mal Davanın Açılma Tarihinden Sonraki Ödemeleri İse Davalının Kişisel Malı Olarak Değerlendirmek Gerektiği )

• KATILMA ALACAĞI ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınan Taşınmazla İlgili - Kredi ile Ev Alınması/Taşınmazın Alındığı Tarih İle Taraflar Arasında Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Arasındaki Ödemeleri Edinilmiş Mal Davanın Açılma Tarihinden Sonraki Ödemeleri İse Davalının Kişisel Malı Olarak Değerlendirmek Gerektiği )

• KREDİ İLE ALINAN EV HAKKINDA KATILMA ALACAĞI ( Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Alınan Taşınmazla İlgili Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Alındığı Tarih İle Taraflar Arasında Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Arasındaki Ödemeleri Edinilmiş Mal Davanın Açılma Tarihinden Sonraki Ödemeleri İse Davalının Kişisel Malı Olarak Değerlendirmek Gerektiği )

• TASFİYE TARİHİ ( Katılma Alacağı Hesabında Tasfiye Tarihi Boşanma veya Mal Rejiminin Sona Erdiği Tarih Olmayıp Tasfiye veya Değer Artış Payına Yönelik Açılmış Bulunan Davanın Karar Tarihi Olduğu )

• MAL REJİMİ ( Tapu İptali ve Tescil/Katılma Alacağı İstemi - Kredinin Evin Alım Tarihinden Kısa Süre Önce Çekilmiş Olması Karşısında Davalı Tarafından Çekilen Kredinin Taşınmazın Alımında Kullanıldığının Kabulü Gerektiği/Taşınmazın Alındığı Tarih İle Taraflar Arasında Boşanma Davasının Açıldığı Tarih Arasındaki Ödemeleri Edinilmiş Mal Olarak Değerlendirmek Gerektiği )

• FAİZ ( Katılma Alacağına Boşanma Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Yürütülmesinin Doğru Olmadığı )

4721/m.218, 232, 235, 241

ÖZET : Dava, edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde alınan taşınmazla ilgili mal rejiminin tasfiyesi gereği tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde katılma alacağı isteğine ilişkindir. Davalının evin alımında kullanıldığını iddia ettiği kredinin evin alım tarihinden kısa süre önce çekilmiş olması karşısında davalı tarafından çekilen kredinin dava konusu bağımsız bölümün alımında kullanıldığının kabulü gerekir.
Mahkemece yapılacak iş, davalının çektiği kredinin çekildiği tarihten itibaren ödendiği tarihe kadar tüm ödemeleri gösteren belgeleri getirtmek, taşınmazın alındığı tarih ile taraflar arasında boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki ödemeleri edinilmiş mal, davanın açılma tarihinden sonraki ödemeleri ise davalının kişisel malı olarak değerlendirmek, taşınmazın karar tarihine en yakın belirlenen değeri dikkate alınarak davacının katılma alacağını uzman bilirkişi veya bilirkişiler kurulundan rapor alınarak belirlemek olmalıdır.
Katılma alacağı hesabında tasfiye tarihi boşanma veya mal rejiminin sona erdiği tarih olmayıp, tasfiye veya değer artış payına yönelik açılmış bulunan davanın karar tarihidir. Mahkemece katılma alacağına boşanma tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi de doğru değildir.
DAVA : M.Ö. ile E.S. aralarındaki katılma alacağı davasının kabulüne dair Mersin 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 09.01.2009 gün ve 806/2 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı M.Ö. vekili tarafından davalı E.S. aleyhine açılan davanın kabulüne, tarafların evlilik birliği içinde edinilmiş mal olarak davalı adına kayıtlı olan 117 ada 1 parsel üzerindeki A blok 25 nolu bağımsız bölümün katılma alacağı olarak 50.000 TL'nin boşanma tarihi olan 18.12.2006 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, davacının fazlaya ilişkin hakkının saklı tutulmasına karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar 26.2.1998 tarihinde evlenmişler, 18.2.2004 tarihinde davacı tarafından açılan dava sonunda boşanmışlar ve boşanma kararı 18.12.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, 1.1.2002 tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejiminin ( TMK m.218-241 ) geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu 25 nolu bağımsız bölüm 4.4.2003 tarihinde davalı adına edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde alınmıştır.
Dava, edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde alınan taşınmazla ilgili mal rejiminin tasfiyesi gereği tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde katılma alacağı isteğine ilişkindir. Katılma alacağı sebebiyle ayın isteme imkanı bulunmadığı ancak alacak talep edilebileceği dikkate alınarak tapu iptali ve tescil isteğinin kabulünün mümkün olmadığına ilişkin mahkeme gerekçesi yerindedir. Katılma alacağına gelince; dosya kapsamı ve toplanan delillere, davalının evin alımında kullanıldığını iddia ettiği kredinin 27.3.2003 tarihinde evin alım tarihinden kısa süre önce çekilmiş olması karşısında davalı tarafından çekilen kredinin dava konusu 25 nolu bağımsız bölümün alımında kullanıldığının kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davalının çektiği kredinin çekildiği tarihten itibaren ödendiği tarihe kadar tüm ödemeleri gösteren belgeleri getirtmek, taşınmazın alındığı 4.4.2003 tarihi ile taraflar arasında boşanma davasının açıldığı 18.2.2004 tarihi arasındaki ödemeleri edinilmiş mal, 18.2.2004 tarihinden sonraki ödemeleri ise davalının kişisel malı olarak değerlendirmek, taşınmazın karar tarihine en yakın belirlenen değeri dikkate alınarak davacının katılma alacağını uzman bilirkişi veya bilirkişiler kurulundan taraf, yargıç ve Yargıtay denetimine elverişli, bilimsel esaslara dayalı rapor alınarak belirlemek, tarafların kazanılmış haklarını da gözetmek olmalıdır. Mahkemece davalının çektiği kredi dikkate alınmaksızın bağımsız bölümün tamamının edinilmiş mal olarak kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
Kabule göre de; katılma alacağı hesabında tasfiye tarihi boşanma veya mal rejiminin sona erdiği tarih olmayıp, tasfiye veya değer artış payına yönelik açılmış bulunan davanın karar tarihidir. ( TMK’nun 232, 235/1. m. ) Mahkemece katılma alacağına boşanma tarihi olan 18.12.2006 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi de doğru değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykırı bulunan hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve 15,60 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 25.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 07-01-2011, 09:32   #11
FYLOZOF

 
Varsayılan

Sayın İlyas meralinde belirttiği gibi, ziynet eşyaları ile ilgili taleplerde harç ikmal edilmeksizin, mahkemece bu talep değerlendirilmez, bu konuda onlarda yargıtay kararı var.
Nazife hanım konuyu yanlış değerlendirmiş, aynı konuda benim taraf olduğum bir dava vardı , ziynet eşyası talebini harçlandırmadıkları için,harç yatırılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi, ve yargıtayda kararı onadı.
Old 07-01-2011, 09:46   #12
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan

yardımlarınızdan dolayı tesekkur ederım.şimdi tapu kaydını inceledim 2008 tarihli,boşanma davası 2011 tarıhlı olacak.açacağım boşanma davasında da ziynet eşyaları nispi harca tabi olacağı için ayrıca harç yatırmam gerekiyor bildiğim kadarıyla.
davacı altınları rızasıyla vermiştir evet ama kandırılarak ki kandırılma durumu olmasa bile ziynet eşyaları kadınındır.yasaya göre kadın da erkekte evın ortak gıderlerıne güçleri oranında katıldılarsa kadın belkı gerı isteyemeyebilirdi fakat bu olayda evın temel ıhtıyaçları için değil kayınpederın ustune olacak bır ev alımı için bılmeden verılmıs zıynet eşyaları var bu durumda ben başka bır dava açmadan boşanma davasında da bunları ılerı surebılırım dıye dusunuyorum.yanılıyor muyum?
Old 07-01-2011, 10:07   #13
FYLOZOF

 
Varsayılan

Ziynet eşyaları kadınındır ve kadının yedin de sayılır.
kadının ziynet eşyası talebi varsa, ziynet eşyasını, ev alması için eşine veridğini ispat etmesi lazım. burda ispat yuku sizin muvekildedir.
dügün kaset yada cd lerinde, takılan altınların buyuk kısmı bellidir. hatta bazı yorelerde, bu altınları tören şeklinde takarlar ve kim takmışsa, tek tek ismini ve taktığı takıyı anons ederler.
o tür delilleriniz varsa, bu altınların , ev almak için eşe verildiğini yada eş tarafından harcandığını tanıkla ispat ederseniz. mahkeme dugun kasedi, cd herneyse bilirkişiye gonderir. ve ona göre karar verir.
ama burda altınların takıldığına dair dugun goruntuleri, resimleri, ve özellikle, davalı eşin bu altınları, eşten aldığına dair tanık beyanları çok önemlidir.
Old 07-01-2011, 10:26   #14
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan

TESEKKÜR EDERİM FYLOZOF,
Dün müvekkilimle görüştüm fotoğrafları duğun cdsını getırmıs çoğu takı bellı onlarla ispat edebiliriz sanırım.tanıklarımız da var.
Old 07-01-2011, 10:31   #15
FYLOZOF

 
Varsayılan

fotograflar cd ler varsa, bu muvekkile ziynet eşyalarının takıldığına delalet eder.
ancak asıl ispat edilmesi gereken şey, bu takıları ev almak yada başka nedenlerle davalıya verildiği hususudur.
buda ancak tanıklarla ispat edilebilir. ispat yükü sizin muvekildedir. özellikle bu hususu ispat etmeniz lazım.
Old 07-01-2011, 10:37   #16
avukatlutfi

 
Varsayılan Genel Kuruk Kararı( saklama ve tasarruf amaçlı ispat)

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel KuruluEsas No: 1997/2-88Karar No: 1997/340Tarih: 16.4.1997
  • KADININ TASARRUFU
  • KARI/KOCA ARASINDA alacak davası
  • MAL AYRILIĞI
ÖZET:Davacı KOCA, KARIsının bankayayatırdığı parayı tasarruf edilmekamacı ile verdiğini isbatedememiştir. Aksine kadının bir kısımel işleri yaptığı ve buradan eldeettiği para ile bozdurduğualtınlarının karşılığını bankayadöviz olarak yatırdığıanlaşılmaktadır. Bu durumda davanınreddi gerekirken kısmen kabulüisabetsizdir.

DAVA VE KARAR :
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılanyargılama sonunda; İzmir Asliye 2. Hukuk Mahkemesin davanın kısmen kabulünedair verilen 27.12.1995 gün ve 1995/205 – 1174 sayılı kararın incelenmesi tarafvekilleri tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.3.1996 gün ve1996/2352 – 3229 sayılı ilamı:
( ... Davacı, evin geçimini temin için eşine para verdiğini davalınında bu paradanartan kısımını bankaya yatırdığını ileri sürmüştür. Bu paranın tasarruf edilmekamacı ile kadına verildiği isbat edilmemiştir. Kaldıki davalınında, bir kısımel işleri yaptığı ve buradan elde ettiği para ile bozdurduğu altınlarının karşılığınıbankaya döviz olarak yatırdığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece davanın reddinekarar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir... )gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılamasonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnmekararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktanve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereğigörüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına,dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararındaaçıklanan gerektirici nedenlere ve özellikledavacının dava konusu dövizleri tasarruf vesaklaması için eşi davalıya verdiğinikanıtlayamadığına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca dabenimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmakgerekirken, önceki kararda direnilmesi usul veyasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararıbozulmalıdır
Old 07-01-2011, 16:01   #17
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ELFTSDMR
Herkese merhaba,
Mesleğe yenı başlamış bir meslektasınız olarak sizden bir konuda yardım istıyorum.müvekkilimin açmamı istediği bir boşanma davası var bu ay içinde açmam gerekıyor davalı eşin kendı üstüne yaptığı her hangi bir şeyi yok.duğunden sonra ev almak için muvekkılımın düğünde takılan altınları bozulmuş ve geri kalan miktar için davalı bankadan kredi çekmiş, müvekkilim eşıne yardımcı olacağı için ve evın tapusunun eşinin üzerine olacağı için sevinmiş ve yardım etmiştir fakat daha sonra öğrenmiştir ki evın tapusu davalı eşin babasının üzerine yapılmıştır.Yani müvekkilim kandırılarak ziynet eşyaları elinden alınmıştır.(tapu baştan beri babanın üzerinedir yani daha sonra yapılan bir işlem değildir).Bu durumda gidebileceğim bir yol var mı?
Boşanma davası ve ayrıca muvazaa davası mı açmam gerekiyor?.Dilekçemde nelere dikkat etmeliyim bu konuyla ılgılı elınızde dılekçe örneği var mı?
iyi günler..

Sayın meslektaşım,

Öncelikli olarak söz konusu ziynetlerin ya zorla alındığını yada yatırım yapmak amacıyla verildiğini belirtmenizde fayda olacak. Zira eşler arasındaki bu tür alış verişler, BAĞIŞ ŞEKLİNDE izafe edilirse, ziynetleri unutun.

Muvazaa davası açmanız mümkün değil. şartları oluşmamıştır. Zira tapu, davalı eşin üzerinden babasına aktarılmıyor. Direk davalının babası adına tescili yapılıyor. Bu anlamda söz konusu taşınmada hak iddiasında bulunmanız mümkün değil. Ayrıca altınların o ev için kullanıldığını ispatlama şansınızda zor.

Ben bu tür davalarda, "kandırılarak zorla elden alındığı" iddiasını etrafından yoğunlaşmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum.

Ziynet eşyalarına yönelik davayı alacak davası olarak boşanma davasında açmanız mümkün. kişisel mallara ilişkin talepleri boşanma davasının kesinleşmesini beklemeksizin herzaman açılabilir. hatta boşanma davası açmadan dahi istenilebilir.

Ziynet eşyası talebinizi, altınların nitelik ve niceliklerini belirterek fazlaya dair haklarınızı saklı tutarak kısmi olarak açınız.

Boşanma davasını sadece söz konusu taşınmaz alımındaki "güvenin sarsılmasına" dayandırmayın.
Old 07-01-2011, 18:20   #18
AV.ELFTSDMR

 
Varsayılan

Sayın Kadir Polat
çok tesekkür ederim çok açıklayıcı yazmışsınız.davayı evlılık bırlığının temelden sarsılması sebebıyle açıyorum.zaten yaşanan kötü olaylar var malesef şiddet gıbı kayınvalıde ve kayınpeder ile aynı evde yaşanmış kayınpederden de şiddet görmüş hatta buna ilişkin davaları olmuş kayınpeder suçlu bulunmuştur.ziynet eşyalarının ise kandırılarak alındığını komşular vasıtasıyla ispat etme yoluna gıtmek ıstıyorum.muvazanın şartları oluşmamıs evet ev baştan berı babanın üstüneymiş muvekkılım bunu sonradan öğrenıyor.ben dilekçeme altınların açıkça nitelik ve niceliklerini belırterek yazacağım ve aynen iade olmadığı takdırde günlük değerini isteyeceğim ayrıca maddı manevı tazmınat talebim olacak.şimdi bir sorum daha var maddı manevı tazmınat istemını neye gore belırlemem gerekıyor.
Old 08-01-2011, 10:51   #19
av.kadirpolat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ELFTSDMR
Sayın Kadir Polat
çok tesekkür ederim çok açıklayıcı yazmışsınız.davayı evlılık bırlığının temelden sarsılması sebebıyle açıyorum.zaten yaşanan kötü olaylar var malesef şiddet gıbı kayınvalıde ve kayınpeder ile aynı evde yaşanmış kayınpederden de şiddet görmüş hatta buna ilişkin davaları olmuş kayınpeder suçlu bulunmuştur.ziynet eşyalarının ise kandırılarak alındığını komşular vasıtasıyla ispat etme yoluna gıtmek ıstıyorum.muvazanın şartları oluşmamıs evet ev baştan berı babanın üstüneymiş muvekkılım bunu sonradan öğrenıyor.ben dilekçeme altınların açıkça nitelik ve niceliklerini belırterek yazacağım ve aynen iade olmadığı takdırde günlük değerini isteyeceğim ayrıca maddı manevı tazmınat talebim olacak.şimdi bir sorum daha var maddı manevı tazmınat istemını neye gore belırlemem gerekıyor.

TMK 174.maddede yer alıyor.

Maddi ve Manevi tazminat talebinizi boşanma ile birlikte açacak olursanız harç yatırmadan istediğniz miktardsa açabilirsiniz.

Ancak fazlaya ilişkin hakkınızı saklı tutamayacağınız için yüksek açmanızda fayda var.

Boşanmada az kusuru olan yada hiç kusuru olmayan taraf, maddi ve manevi tazminat isteyebilir.

mahkemelerimiz maddi ve manevi tazminata karar verirken malesef çok fazla kıstas aramıyorlar. Hatta Yargıtay'ın aksine kararı olmasına rağmen, karşı tarafın ekonomik durumuna bakarak hüküm kuruyorlar.

Bu anlamda boşanmada, diğer taraftan daha haklı olan taraf TMK 174 deki tazminat taleplerinde bulunabilir.
Old 13-01-2011, 14:33   #20
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Sayın Yücel KOCABAŞ' ın eklediği yargıtay kararına göre taşınmazın alındığı tarihten boşanma davası tarihine kadar olan kredi taksitleri toplamı edinilmiş mal sayılacak o halde;edinilmiş mallara katılma davası da açmak gerekecek.Saygılar...
Old 02-06-2020, 15:58   #21
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yücel Kocabaş
1.TMK.nun 229/ 1 maddesine göre, mal rejiminin sona ermesinden (boşanma davasının açılmasından) önceki 1 yıl içinde eşin rızası dışında yapılan bağışlar edinilmiş mal sayılarak hesaplamaya katılır. 229/3 e göre , bu hak 3.kişilere karşı da ileriye sürülebilir.

Olayda boşanma davasının açılma tarihi itibariyle 1 yıllık süre geçmemişse evin alımı için ödenen paranın kabaca ½ si edinilmiş mala katılma alacağı olarak istenebilir. Edinilmiş mallara katılma rejimi eşlere mülkiyet hakkı değil parasal hak talebi imkanı tanıdığından tapu iptali davası açılamaz. http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=28985 ndeki Yargıtay kararlarına göre ; açılacak alacak davasında “İcra İflas Yasası'nın 283/1. maddesi benzetme yoluyla uygulanmak suretiyle tapu iptaline ( tapudaki satış işleminin iptaline ) gerek olmadan, davacının alacağını alabilmesini sağlamak için ; dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilme yetkisi tanınması "da talep edilebilir.

2. Evin alımı için ödenen para 1 yıllık süreden önce gerçekleşmişse , edinilmiş mala dayalı olarak alacak davası açılamaz.

3. Altınların bedeli harçları ödenerek açılacak eşya davası ile istenebilir. Ancak davacı altınları rızası ile davalıya vermiştir. Bu altınların hile ile kendisindem alındığını ispat etmesi gerekir. Bu davada hilenin anlaşıldığı i ( tapunun başkası üzerine yapıldığını öğrendiği ) tarihten itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Diye düşünüyorum.

Evlilik birliği içerisinde edinilen para ile alındığı halde evin tesçilinin kayınpeder üzerine yapılması fiili tmk 229 kapsamında (süre sınırlaması olmaksızın ) diğer eşin katılma alacağını azaltma kastı olarak değerlendirilemez mi?????
Old 09-06-2020, 14:02   #22
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Evlilik birliği içerisinde edinilen para ile alındığı halde evin tesçilinin kayınpeder üzerine yapılması fiili tmk 229 kapsamında (süre sınırlaması olmaksızın ) diğer eşin katılma alacağını azaltma kastı olarak değerlendirilemez mi?????
Soruda geçen olayda banka kredisi ile alınan evin tapusunun kayınpeder üzerine yapılması durumu vardır. Cevabımda dayanmış olduğum Yargıtay kararında banka kredisinin baba lehine harcanmasını "kötüniyetli" davranış olarak saymamış onun için 229/1 deki süre şartını aramıştır. Yoksa karşılıksız kazandırmanın eşten mal kaçırma kastı ile yapıldığının ortada kötüniyet olduğunun iddia ve ispat edilmesi halinde 229/2 m.uygulanacak o takdirde sizin de söylediğiniz gibi süre şartı aranmayacaktır. Diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Muvazaa RAMAZAN BEDİR Meslektaşların Soruları 6 14-11-2009 12:28
muvazaa av.tuğbabal Meslektaşların Soruları 1 22-04-2009 17:12
Muvazaa tolga doğan Meslektaşların Soruları 3 14-01-2009 21:03
Muvazaa damista Meslektaşların Soruları 9 14-01-2009 15:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07169199 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.