Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kahramanmaraş Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’nin 2011/522 Karar ve 14.11.2011 tarihli kararı /Kaçak Kullanım Bedeli

Yanıt
Old 22-11-2011, 10:43   #1
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan Kahramanmaraş Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’nin 2011/522 Karar ve 14.11.2011 tarihli kararı /Kaçak Kullanım Bedeli

Kahramanmaraş Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti’nin 2011/522 Karar ve 14.11.2011 tarihli kararı hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Kararda tüketicinin talebinin’’… satıcı /sağlayıcı firma kayıp/kaçak bedeli,dağıtım bedeli,iletişim bedeli adı altında tahsil ettiği ücretlerin gerekçesini izah edememiş,uygulamayı EPDK kararına dayandırmaya çalışmıştır.Satıcı/sağlayıcı tüketiciden ücreti kendisi tahsil ettiğine göre,gerekçesini izah edebilmeli,hatta gerektiğinde ispat edebilmelidir.Savunma yönü ile de yeterli görülmemiş,alınan ücretin haklı olduğuna dair bir kanıt ve dahi karine sunulmamış ve neticede yapılan uygulamanın haksız olduğu sonucuna varılmıştır’’ gerekçesiyle kabulüne karar verilmiştir.

Şikayet edilen AKEDAŞ ;‘’…bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı,4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dahilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulandığını ,söz konusu tarifelerin ise EPDK tarafından belirlendiği ,01.04.2011 tarihinde geçerli olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999 sayılı E.P.D.K.kararı ile belirlenmiş ,tedaş.gov.tr internet adresinde yayınlandığı,bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan;enerji bedeli,dağıtım bedeli,perakende satış hizmet bedeli,iletişim bedeli ,kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ile perakende satış hizmeti bedelleri belirlendiği … ‘’şeklinde savunma yapmıştır.

Ben şikayete konu olan bedellerin, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dahilinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulanması nedeniyle bu talebin Tüketici Heyetinin görev alanına girmediğini düşünüyorum.Ancak söz konusu kararın Danıştay da iptali istenebilir diye düşünüyorum…

Bana göre tamamen yanlış bir karar.Heyet kararına itiraz edilmesi ve itirazında kabulü halinde bir çok kişi yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecek.Bu da bir çok insanın mağduriyetine sebep olabilir diye düşünüyorum…
Old 25-11-2011, 11:08   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Kararı isabetli buluyorum. Bu isim altında alınan paralar her bir tüketicinin her ay faturasına somut ve belirlenmiş bir şekilde yansıtıldığına göre, tüketicinin bedelin haksızlığını ve iadesini talep imkanı ve buna TSHH'nin bakma şartları oluşmuştur. Bedelin kim tarafından, nasıl belirlendiği nihai tüketiciyi alakadar etmez. Netice itibariyle genel bir belirleme olduğu savunmasında dahi, tüketiciden almadığı hizmetin, sarfiyatın talep olunduğu hususu tartışmasızdır; bu ise hukuka aykırıdır.
Old 25-11-2011, 11:59   #3
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Umarım ben yanılıyorumdur...

Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda bedelin kim tarafından,nasıl belirlendiği hususu TSHH tarafından dikkate alınmaz ise heyet görev ve yetkisini belirleyemez.

Bedeller ,4628 sayılı kanun dahalinde tüm yurtta ulusal tarife olarak uygulanıyor.Söz konusu tarifeler ise EPDK tarafından belirleniyor...

Böyle bir ayrımın olmadığını kabul etmek, ticari iş olarak nitelendirilen uyuşmazlık konularının da TSHH'nın görev alanında olduğunun da kabulünü gerektirir diye düşünüyorum...
Old 25-11-2011, 16:21   #4
AV.SERTANn

 
Varsayılan

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Dava Hakkı” başlıklı 12.maddesi “İdari para cezaları dahil, Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür." diyor...
Yani EPDK kararının iptalinde Danıştay görevli...

Durum böyle olmakla birlikte Dağıtım Şirketlerinin fatura muhatabı “tüketici”nin ödediği bedelin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine Başvurması Tüketici Kanunu kapsamında mümkün gözüküyor...
Old 28-11-2011, 08:16   #5
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SERTANn
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Dava Hakkı” başlıklı 12.maddesi “İdari para cezaları dahil, Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür." diyor...
Yani EPDK kararının iptalinde Danıştay görevli...

Durum böyle olmakla birlikte Dağıtım Şirketlerinin fatura muhatabı “tüketici”nin ödediği bedelin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine Başvurması Tüketici Kanunu kapsamında mümkün gözüküyor...

Peki heyet tüketicinin talebini değerlendirirken EPDK kararını dikkate alıcak mı?

Alırsa bence karara istinaden talebi reddetmesi gerekiyor.Tüketici isterse kararın danıştayda iptalini isteyebilir.O zaman da yine görevsizlik konusuna dönmüş oluyoruz...
Old 28-11-2011, 19:29   #6
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Tüketici Yasası (4077) dururken EPDK. kararını niye dikkate alsın ki...
Old 29-11-2011, 00:09   #7
oguzhand0

 
Varsayılan

Önceki hafta ilgili elektrik dağıtım şirketine son iki yılda müvekkilden tahsil edilmiş K/K bedellerinin ne kadar olduğu hususunda yazılı talepte bulundum.

Cevabi yazıyı bugün tebellüğ ettim. Şirket son 8 ayda yapılmış K/K kesintilerini göndermiş. Bununla birlikte TALEP ETMEMEME RAĞMEN K/K bedellerinin neden iade edilemeyeceğine ilişkin bir yazıyı da cevabi yazıya iliştirmiş ve "Talebiniz kabul edilmemiştir" şeklinde cevap vermiştir.

Kalan 16 aya ilişkin yeni bir talepte daha bulunacak ve hakem heyetine başvuracağım.

Gelişmeleri aktarırım.

Saygılarımla
Old 29-11-2011, 08:57   #8
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

AKEDAŞ bedellerin alımını EPDK kararına dayandırıyor.Haksız bir uygulamaya rağmen bir karar var ve bunu sorgulamak TSHH'nin görev ve yetkisi dahilinde değildir diye düşünüyorum.Bu yüzden bence heyet EPDK kararını gözardı etmemeli.
Old 29-11-2011, 09:12   #9
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Oğuzhan Dayar
Önceki hafta ilgili elektrik dağıtım şirketine son iki yılda müvekkilden tahsil edilmiş K/K bedellerinin ne kadar olduğu hususunda yazılı talepte bulundum.

Cevabi yazıyı bugün tebellüğ ettim. Şirket son 8 ayda yapılmış K/K kesintilerini göndermiş. Bununla birlikte TALEP ETMEMEME RAĞMEN K/K bedellerinin neden iade edilemeyeceğine ilişkin bir yazıyı da cevabi yazıya iliştirmiş ve "Talebiniz kabul edilmemiştir" şeklinde cevap vermiştir.

Kalan 16 aya ilişkin yeni bir talepte daha bulunacak ve hakem heyetine başvuracağım.

Gelişmeleri aktarırım.

Saygılarımla

Kahramanmaraş TSHH kararında EPDK kararı ile bu uygulamanın devreye girdiğini ve Nisan/2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başladığı yönündeki tespitini kararın inceleme ve gerekçe bölümünde belirtmiş.

Ben talepler için bir süre beklemenizi öneririm.Müvekkiliniz haksız çıkması durumunda avukatlık ücreti de dahil yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecek.Akedaş itirazını yapmıştır,sonucunu beklemek bana riske girmemek adına daha mantıklı geliyor...Saygılar
Old 12-05-2012, 13:26   #10
delle

 
Varsayılan

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarını öncelikle yerinde bulduğumu belirtmekle, söz konusu kaçak kullanım bedellerine ilişkin Türkiye'nin hemen hemen her yerinde heyet kararlarının iptaline ilişkin tüketici mahkemelerine dava açılmış bulunmaktadır. Sorun ise Sakarya Tüketici Mahkemesi ya da bir başka yer mahkemesi heyet kararlarını yerinde buluyorken, Antalya Tüketici Mahkemesi ise heyet kararlarını iptal etmeye başlamıştır. Kararlar nitelikleri itibari ile kesindir ve gidileblecek bir üst meci bulunmamaktadır. Sakaraya'da bulunan vatandaşımız SEDAŞ'a kaçak kullanım bedeli ödemeyecektir. ancak Antalya'da yaşayan vatandaşımız bu mahkeme kararı ile ödemeye devam etmek durumunda bırakılmıştır. Bu uygulama ve durum anayasal ilkelerden eşitliğe açık aykırılık teşkil etmektedir.
Ayrıca tüketicinin EPDK kararlarından haberdar olması beklenemediği kanaatindeyim. Vatandaş, eline geçen fatura ile sorumlu tutulabilmektedir ki, KKB diye bir kısaltmanın da ne anlama geleceği ilk başta kestirilememiştir. Zira varsa bir haksız şart bu duruma karşılık tüketici ile hizmet ilişkisi çerçevesinde hukuksal ilişkiye giriyor olan Elektrik A.Ş.ler duruma tepkisiz kalarak kötüniyetli bir tutum sergilemişlerdir. Elektrik A.Ş. ler ile sözleşmesel ilişkiye girmiş ve elektrik hizmeti alan vatandaşın bu sözleşmesel ilişkinin gereği olarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmasından daha hukuki ve doğal bir yol olmayacağı kanısını taşımaktayım. Antalyadaki vatandaşlarımıza kısaca yazık oldu.
Old 14-05-2012, 09:24   #11
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Dava Hakkı
m.12-İdari para cezaları dahil ,Kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemeleri olarak DANIŞTAYDA görülür.


Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleriuyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve zararlarınıntazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Old 05-06-2012, 17:14   #12
av.eduss

 
Varsayılan

davaların değeri sebebi ile temyiz sınırının altında kaldığı doğru ancak "temyiz talebinin reddi" kararı sanırım temyiz edilebilir.Anılan kararların muhakkak Yargıtay tetkikine gitmesi ve bir içtihat yaratılması şart olmuştur.Zira ülke genelinde konu hakkında uygulama birliği sağlanamamaktadır.aynı il sınırları içinde farklı heyetler bile birbirlerinden farklı kararlar verir hale geldiler.Öyleki aynı konu ile ilgili olarak aynı ilde hem davalı hemde davacı sıfatına sahip dağıtım şirketleri var..Ve bu durum ne yazık ki "adalete güven" kavramını iyice perçinler!! hale geldi kimi çevrelerde..
Old 19-04-2013, 12:27   #13
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
7.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/5010
Karar: 2013/2220
Karar Tarihi: 05.03.2013
 


İSTİRDAT DAVASI - ELEKTRİK ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN VE BORÇLU OLMADIĞI HALDE ÖDENEN BEDELİN İSTİRDADI İSTEMİ - ELEKTRİK FATURASINA YANSITILAN KAÇAK KULLANIM BEDELİ - DAVANIN REDDİ - HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Dava, elektrik aboneliği sözleşmesinden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığı halde ödenen bedelin istirdadı istemine ilişkindir. İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliği ile dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davacı tarafın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir.
 
(6100 S. K. m. 333) (2004 S. K. m. 72)
Dava ve Karar: Taraflar aras
ında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava, elektrik aboneliği sözleşmesinden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığı halde ödenen bedelin istirdadı istemine ilişkindir.
İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliği ile dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve
tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davacı tarafın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, peşin alınan harcın mahsubu ile geriye kalan 3,15.TL harcın davacı taraftan alınmasına, 05.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.
T.C.
KONYA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2011/529
KARAR NO: 2012/239
DAVA: İstirdat
DAVA TARİHİ: 15/12/2013
KARAR TARİHİ: 18/04/2012
KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 18/04/2012
 
Mahkememizde görülmekte bulunan İstirdat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin davalı elektrik dağıtım şirketinde 1392780 numaralı sanayi elektrik aboneliğinin bulunduğunu, bu abonelikten kaynaklı olarak müvekkiline toplam 25.365,97 TL tutarında alacak kalemlerini de içeren faturalar tanzim edildiğini, müvekkilinin 2011 Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım dönemlerine ilişkin faturalarını düzenli olarak ödediğini, Türkiye genelinde kaçak elektrik kullanan kötüniyetli gerçek ya da tüzel kişilerin kaçak kullanım bedellerinin fatura tutarlarının belli oranları ile yansıtıldığını, özellikle müvekkili gibi aylık elektrik tüketim miktar ve oranı oldukça yüksek olan şirketler için bu oran ve miktarın oldukça yüksek olduğunu tüm bu nedenlerle elektrik faturalarına yansıtılan kaçak kullanım bedelinin halkız olduğunun tespiti ile müvekkili şirketten bundan sonra kaçak kullanım bedeli adı altında tahsilat yapılmamasına müvekkili tarafından bugüne kadar kaçak kullanım bedeli adı altında ödenen 25.365,00 TL.nin davalı şirketten her birini ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, dağıtım şirketleri tarafından kayıp-kaçak bedelinin abonelerden tahsili ile ilgili kanun yönetmelikler ve epdk kurul kararlarına dayandığını bu mevzuat yürürlükte olduğu sürece de kayıp-kaçak bedelinin tahsilinin yasal olduğunu, davacının sözleşme ile uymayı kabul ettiği mevzuat gereğince kayıp-kaçak bedeli tahsil edildiği davacının bu bedelin kendisine iadesine isteminin sözleşmeye aykırı bir talep olduğunu tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, elektrik faturasına yansıtılan kaçak kullanım bedelinden dolayı bunun alınmasının yerinde olup olmadığı yerinde olduğu taktirde istirdatı istemine ilişindir.
Tüm dosya kapsamına göre; davacı şirket tarafından abonelerden kayıp-kaçak bedelinin tahsilinin yönetmelikler ve EPDK kararlarına dayandığı, mevzuatın yürürlükte olduğu sürece kayıp-kaçak bedelinin tahsilinin yasal olduğu, ayrıca fatura bedelinin belirlenmesine yönelik tarifelerin EPDK tarafından belirlendiği davacı şirketin EPDK tarafından belirlenen tarifeleri uygulamakla yükümlü olduğu, davacı şirket ile davalı tüketici arasında 28/10/2010 tarihli Alçak Gerilim Elektrik Enerjisi Satışına İlişkin Perakende Satış Sözleşmesi akdedildiği ve davalı-tüketiciye 1392780 abone nosu ile elektrik hizmeti sunulduğu anlaşılmıştır.
Elektrik nakli işleminde teknik kaybın olacağı, kayıpsız elektrik üretiminin söz konusu olamayacağı, 2011 yılı öncesinde ilgili mevzuatlar gereği teknik kayıpların tüm tüketicilere yansıtılırken elektrik kaçağını içeren teknik olmayan kayıpların dağıtım şirketlerinin kayıp-kaçak hedefleri de dikkate alınarak serbest olmayan tüketicilere yansıtıldığı, 2011 yılına ilişkin yapılan değişiklikler ile yalnızca perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinden enerji satın alan abonelerin değil, dağıtım sistemini kullanan her bir tüketicinin hizmet sunulmasında oluşan tüm maliyetlere katlanmasının öngörüldüğü, tarifelerin uygulanmasının, lisans sahibi şirketler bakımından yasal zorunluluk olduğu, lisans sahibi şirketlerin tarifeyi değiştiremeyeceği gibi tarifede yer almayan bir bedeli de tahsil edemeyeceği veya düzenlenen tarifeler kapsamında belirlenmiş bir bedeli de tahsil etmeme gibi bir davranışta bulunamayacağı, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin tarifeleri uygulayıp uygulamama ve kayıp-kaçak bedelini tahsil edip etmeme gibi bir inisiyatifinin bulunmadığı, tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp-kaçak bedelinin perakende satış tarifesinin bir unsuru olarak faturalarda yer aldığı, kayıp-kaçak bedelini EPDK
nun kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde ve kanunun temel amaçlarına uygun şekilde belirlediği, kayıp-kaçak bedelinin belirlenmesi için alınan kurul kararının EPDK’nun bir düzenleyici işlemi olarak tüm tüzel ve gerçek kişileri bağlayacağı, dağıtım şirketlerinin kurul kararlarına aykırılık teşkil edecek herhangi bir işlemde bulunamayacakları, Elektrik Piyasası Kanunu’nun 12.maddesinde
Old 19-04-2013, 12:32   #14
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

<idari paracezaları dahil, kurul tarafından alınan bütün kararlara karşı açılan iptaldavaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür. Danıştay, KurulKararlarına karşı yapılan başvuruları acele işlerden sayar…> denildiği, buhüküm çerçevesinde Kurul Kararlarının iptali için yargı yoluna başvurmanın herzaman mümkün olduğu ancak Kurul Kararlarının iptali için açılacak davalarınDanıştay’da görülebileceğinin açık hükme bağlandığı anlaşılmakla davacınındavasının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

Hüküm: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın REDDİNE,

Peşin alınan 376,70 TL harçtan alınması gereken 21,15 TLkarar harcının mahsubu ile bakiye 355,55 TL fazla harcın karar kesinleştiğindeve istek halinde davacıya iadesine,

Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı vekili için taktir edilen 3.040,15 TL ücretivekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Davacı vekili tarafından yatırılan avanstan arta kalankısmının HMK 333 maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde ve talep halindedavacıya iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı HUMK. 432 maddesinegöre temyiz süresi on beş gün olup, temyiz süreleri ilamın usulen taraflardanher birine tebliği ile başlamak üzere Yargıtay yolu açık olmak üzere verilenkarar açıkça okunup anlatıldı. 18.04.2012 (¤¤)

(KAYNAK: Av. Serdar ÖLMEZ, Av. Melike KÖKSAL)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kaçak Bina Bedeli Dikkate Alınmadan Arsa Satışı Yapılmış Olması İhalenin Feshi Sebebi midir? av.ruken Meslektaşların Soruları 8 11-10-2017 11:42
kaçak elektrik-beraat-mirasçıların bedeli talepleri. av.eduss Meslektaşların Soruları 1 25-10-2011 15:39
Kiracının işyeri önünü kullanım hakkı ve kullanım alanıyla ilgili kat maliklerine .. ozguruyumaz Meslektaşların Soruları 1 31-05-2010 10:25
Kamuya yapılan iş bedeli ve kamuya satılan mal bedeli hangi aşamada doğmuş olur? Av.Nuran Ural Meslektaşların Soruları 0 26-10-2007 12:11
haksız kullanım kartal Hukuk Soruları Arşivi 0 23-03-2006 01:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08895111 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.