Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

tevkil, karşı tarafın vekalet ücreti, mahsup

Yanıt
Old 20-11-2009, 17:04   #1
av.genç

 
Varsayılan tevkil, karşı tarafın vekalet ücreti, mahsup

Merhaba,
Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğumuz meni müdahale davasını kazandık,bu dava sonucunda beş katlı bir binanın 4 katının yıkılması gerekmekteydi.Karşı tarafın vekili müvekkilinin kendisini azlettiğini söyledi, bu aşamada biz de kararı icraya koyma aşamasındayken,karşı tarafın vekalet ücreti alacağı için bir icra emri tebliğ edildi.Bu icra emrinde alacaklı olarak bizim dosyada karşı taraf olan kişi değil, alacaklının vekalet vermiş olduğu bir şahıs ismi var ve bu şahıs karşı taraf adına başka bir avukata vekalt vermiş.Vekalet te kişinin tevkil yetkisi olduğundan avukata vekalet verebileceği yazılmış.Burada birinci sorum bu hususta,bu şekilde verilen vekalet geçerlimidir?İkinci sorum ise eğer bu vekalet geçerli ise ,davayı takip eden avukatın değil başka bir avukatın bu vekalet ücretini icraya koyması yerinde mi?Üçüncü sorum;bu kararda bizim de karşı vekalet ücretimiz var, mahsup talebinde bulunulabilir mi?Şimdiden teşekkürler
Old 23-11-2009, 14:13   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Yargılama giderleri aleyhine hüküm verilen tarafa yükletilir ve vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir. (HUMK.m.417/1, m. 423/b.6).
Diğer yandan, 4667 sayılı Yasa m.77 hükmü ile değişik 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesindeki düzenlemede; dava sonunda, karar ile tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı belirtildiği gibi; bu hükme koşut bir düzenleme de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde "yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti" biçiminde yer almıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere gerek Avukatlık Yasası ve gerekse de yasaya dayalı olarak hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yer alan düzenlemeler; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun, davanın taraflarına ve hükmün kimlere yönelik olarak kurulacağına ilişkin hükümlerini kaldırıcı veya değiştirici nitelikte değildir. Aksine, hükmün ve ayrıntısı niteliğindeki yargılama giderlerinin -ve bu bağlamda vekalet ücretinin- davanın tarafları hakkında kurulması gerekir. Avukatlık Yasası'ndaki, <vekalet ücreti avukata aittir> biçimindeki düzenleme hükmü kuran mahkemeye değil, vekil ile vekil edene yönelik bir kuraldır. Bu yorum ve varılan sonuç aynı maddedeki <bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez> biçimindeki düzenleme ile de doğrulanmaktadır. Açıklanan nedenlerle, taraf sıfatı bulunmayan vekilin veya tevkil ettiği başka bir avukatın bizzat kendi adına vekalet ücretini icra takibine koyması hukuken olanaklı değildir. Şikayet yolu ile takibi iptal ettirme olanağı bulunmaktadır. Vekalet ücreti takas ve mahsup edilemeyeceği için kendi alacağınızla takas ve mahsup edemezsiniz.
Old 23-11-2009, 14:39   #3
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Soruyu tam okumadan yanıtlamışım. Öncelikle bunun için özür dilerim. Davanın tarafı olan şahıs başka birine vekalet vermiş ise ve vekaletnamasinde avukat tutma konusunda tevkil yetkisi mevcut ise tarafın vekil ettiği kişi avukatı vekil edebilir. Bu şekilde verilen vekalet geçerlidir. Ancak, alacaklı olarak yine davada taraf olanın adının yazılı olması gerekir, yani icra takip yetkiksi tarafa aiitir. Ancak şu şekilde takip yapılmış ise de doğrudur; davada taraf olan x; vekil ettiği avukat olmayan kişi y; avukat z olsun. Alacaklı olarak x vekili y vekili z yazılı ise takip yine doğrudur. Diğer yandan yukarda da değindiğim gibi vekalet ücreti yargılama giderlerinden olmakla taraf yararına hükmedildiği için davayı takip eden avukat yerine başka bir avukatın icraya koyması mümkündür diye düşünüyorum. Zira, HUMK. nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasanın 424. Maddesinde de yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak (yargılamanın tarafları) arasında geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; (dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.) hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür. (HGK. 07.04.2004 Tarih ve 2004/12-213 esas, 2004/215 karar) . Yukarıda açıklandığı üzere ilamdaki vekalet ücreti vekille asil arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirdiğinden vekil ancak alacaklı asil adına vekalet ücreti alacağını borçludan isteyebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vekalet ücreti asilin borcundan dolayı mahsup edilebilirmi Brusk Meslektaşların Soruları 7 14-07-2013 11:32
Vekalet ücreti mahsup edilebilir mi? avercan38 Meslektaşların Soruları 3 18-11-2009 09:25
Temyiz Etmeyen Tarafın Ödemesi Gereken Vekalet Ücreti? Av_Burcu Meslektaşların Soruları 11 16-01-2009 21:28
İcra dairesine yatan nafaka alacağından vekalet ücreti mahsup edilebilir mi? üye21665 Meslektaşların Soruları 2 04-04-2008 12:27
temyiz eden tarafın vekalet ücreti superavukat Meslektaşların Soruları 11 18-03-2007 11:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03420091 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.