Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İmar planı yapılmış arazinin kiralanması

Yanıt
Old 10-11-2006, 22:09   #1
nefise

 
Varsayılan İmar planı yapılmış arazinin kiralanması

Belediyeye ait imar planı yapılmış bir arazinin mülkiyeti imar planı değişikliği ile 2 ay kadar önce belediyeden X şahsına geçmiş ve tapusu alınmıştır. Sözkonusu arazi belediyece 1 sene önce kiraya verlmiş ve 10 senelik bir kira sözleşmesi yapılmış. Bu durumda kiralananın yeni maliki kiracı ile sözleşmeyi kendi şartları ile devam ettirmek istemektedir. burada sözkonusu arazi 6570 sayılı Kanuna tabi olmadığından hangi kanuna tabi olacak ve kira yeni malikin şartlarında nasıl devam ettirilebilecektir?
Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinicem
Old 11-11-2006, 00:03   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Bir gayrimenkul 6570 sayılı yasaya tabi değilse, borçlar kanununun kira sözleşmesine dair hükümleri ile genel anlamda borçlar kanununun genel hükümlerine tabidir. Ancak "...kira yeni malikin şartlarında nasıl devam ettirilebilecektir." derken neyi kastettiğinizi biraz daha açmalısınız.
Old 11-11-2006, 12:52   #3
nefise

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Bir gayrimenkul 6570 sayılı yasaya tabi değilse, borçlar kanununun kira sözleşmesine dair hükümleri ile genel anlamda borçlar kanununun genel hükümlerine tabidir. Ancak "...kira yeni malikin şartlarında nasıl devam ettirilebilecektir." derken neyi kastettiğinizi biraz daha açmalısınız.

öncelikle yanıtladığınız için teşekkür ediyorum
kastettiğim şu; yeni malikler tahliye istemiyorlar, kirayı devam ettirmek istiyorlar. belediyeyle yapılan kira sözleşmesi 10 senelik yapılmış ve ocak 27 itibariyle 1. senesi dolucak. biz bu kira sözleşmesiyle mi devam edicez yoksa yeni şartlarla yeni bir sözleşme yapmak istersek uygulama ne şekilde olacaktır?
yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim saygılarımla...
Old 11-11-2006, 16:56   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yine, yeni malik olarak şartlarınızın ne olduğunu açmamışsınız ama kira bedelini yükseltmek amacında olma ihtimalinizi düşünerek...

Kiracıya yöneltilecek bir ihtarname ile yeri devraldığınızı, bundan böyle akdin devamı için xxxYTL kira bedeli ödenmesi gerektiği aksi halde BK 254/II delaletiyle BK 262/II-1 hükmü uyarınca devir tarihinden itibaren 6 aylık sürenin sonundan geçerli olmak üzere akdi feshettiğinizi (6 aylık sürenin sonundan en az üç ay öncesinde ihbar edilmek şartıyla) bildirebilirsiniz. Artık devam eder veya etmez kendi bilecekleri iş.

**************
İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ - FESHİ İHBAR - 6570 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN TAŞINMAZ - YENİ MALİKİN SÜREYE BAĞLI OLMAKSIZIN FESİH HAKKI - KİRALANANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ
Karar Tarihi : 03.03.2005
Karar No : 2210
Karar Yılı : 2005
Esas No : 1265
Esas Yılı : 2005
Daire No : 3
Daire : HD
**************
(818 S. K. m. 254, 262)
Dava: Dava dilekçesinde ihtiyaç nedeniyle davalının mecurdan tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, davalının mecurda önceki malik Hıdır Karaca'dan beri kiracı olduğunu, davacının mecuru 28.3.2003 tarihinde ihtiyacı için satın aldığını ve iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde tahliye etmesi için davalıya ihtar gönderdiğini, 6 aylık süre sonunda tahliye etmesini istediğini, mecurun tahliye edilmediğini bildirerek 6570 sayılı yasanın 7/d mad.uyarınca davalının mecurdan tahliyesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, 6570 Sayılı Yasanın ihtiyaca binaen tahliye davalarını düzenlediği hükümlerin davada subut bulmadığı, kardeşler arasında muvazaalı bir satış yapıldığı ve davacının ihtiyacının ne olduğunu dahi tam izah edemediği gerekçe gösterilerek, davanın reddine karar verilmiştir.
Dava konusu yer, 21.1.2000 başlangıç tarihli ve 10 yıl süreli sözleşme ile kiralanmış olup, sözleşme ve dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "arsa üzerinde baz istasyonu" dur. Bu niteliği ile mecur, musakkaf olmayıp 6570 Sayılı Yasaya tabi yerlerden değildir. Talep esas itibariyle aktin feshi ve tahliyeye ilişkin olup kiralanan yerin niteliğine göre olayda BK.254.maddenin uygulanması gerekir. B.K. 254.maddesi ile kiralananın, aktin tarafı olmayan üçüncü kişiye temlik edilmesi halinde, yeni malike aktin süresine bağlı olmaksızın akti feshedebilme imkanı getirilmiştir. Bu maddenin tatbiki için de davacının ihtiyacını kanıtlamasına gerek bulunmayıp, aynı yasanın 262.maddesinde öngörülen sürelerde feshi ihbarın yapılması gerekir.
Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar ve BK.254.maddesindeki şartların olayda gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ve yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Sonuç? Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 3.3.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Şehir İmar Planı Bahri Cabi Meslektaşların Soruları 7 21-03-2011 20:26
İmar Planı-Okul Alanı-Mülkiyet Hakkının Kullanılmasını engelleme avfehmi Meslektaşların Soruları 9 15-03-2011 14:56
İdari yoldan tescili yapılmış taşınmazın zamanaşımı ile iktisabı halit pamuk Meslektaşların Soruları 3 11-06-2008 13:56
Şirkete Ait Gayrimenkulün Kiralanması Emrah Güler Meslektaşların Soruları 3 04-01-2007 15:18
İmar Planı kendil Hukuk Soruları Arşivi 1 30-08-2003 12:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04370809 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.