Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Araç Haczi, Satış Talebinin ve Ayrıca Satış Avansı Yatırılmasının Reddi

Yanıt
Old 05-04-2012, 12:41   #1
Ger0nim0

 
Varsayılan Araç Haczi, Satış Talebinin ve Ayrıca Satış Avansı Yatırılmasının Reddi

tüm meslektaşlarıma selamlar;

bugün yaşadığım bir olayı özetle aktarmak istiyorum;
bir icra dosyasında borçlu adına kayıtlı 2 araç mevcut, bu araçlara haciz ve yakalama şerhi konuldu fakat henüz yakalanmadı. bununla birlikte haczin geçerliliğine ilişkin bir (1) yıllık süre haftaya dolacak. bu sebeple icra dosyasında; satış avansının tarafımızca yatrırılmak suretiyle araçların satışını talep ettim. İcra Müdürü özetle; "şartları oluşmayan satışın reddine, fiili haciz yapılamadığı ve kıymet takdiri yapılmadığı için satış avansı yatırılması talebinin reddine" şeklinde talebimi reddetti.

haczin bir yıl içinde düşmemesi için hem satış talep edilmesi hem de giderinin yatırılması gerektiği malumunuz olmakla; satış avansının yatırılması talebinin reddi nasıl mümkün olabilir? bu halde araçlar yakalanamadığı için ben hacizlerim her halde düşecek.
Alıntı:
YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas : 2005/8171
Karar : 2005/12286
Karar Tarihi : 08.12.2005
Dava : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Karar : Davacı vekili dava dışı borçlu Yusuf Yılmaz'a ait aracın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde hacizlerinin İİK.nun 106 ve 110 . maddesi uyarınca düştüğünden bahisle, haciz tarihi daha sonra olan davalıya üst sıranın verildiğini, oysa İİK.nun 87 ve 102/I . maddesi uyarınca aracın fiili haczi yapılmadığını ve satış istemenin usul ekonomisine uygun düşmeyeceğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davacı yanın haczinin İİK.nun 106 ve 110 . maddeleri gereğince düştüğünü bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
İcra Mahkemesi'nce İİK.nun 106 . maddesi uyarınca hacizden itibaren bir yıl içinde taşınırların satışının istenmesi gerektiği, aksi takdirde aynı yasanın 110 . maddesi uyarınca haczin düşeceği,fiili haciz yapılmamış olmasının da bu durumu değiştirmediği ve davacı haczinin açıklanan durum karşısında düşmüş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


şeklindeki karar ve kararları gözettiğimizde fiili haciz yapılmasa dahi satış talep edilmesi ve avansın yatırılması gerektiği içtihat altına alınmışsa; aynı gerekçeyle avansın yatırılması reddi mümkün olabilri mi?

forumda incelediğim kadarıyla "satış talebi"ne ilişkin çeşitli karar ve görüşler mevcut faakt avansın yatırılmasına müsaade edilmemesine ilişkin açık bir bilgi bulamadım. Müdürün işlemini şikayet yoluyla icra mahkemesine görütmek niyetindeyim, bu konuda görüş bildirirseniz sevinirim.

NOT: "uyap" üzerinden avans göndermeye çalıştım fakat mahkemeler gibi değil icralar, "uyap"tan olmadı. "banka havalesi" yoluyla göndermeyi düşünüyorum ama açıkçası kararında direnen İcra Müdürü'nün başkalarının hakkına girmemesi için her şartta dava açmak niyetindeyim. "Yakalama avansı" dosya mevcut fakat bu satış giderleri için de kabul edilebilir mi bilemiyorum, kısaca sadece işlemin hukuki boyutuna ilişkin yardımcı olursanız sevinirim, yoksa bir şekilde çözeriz heralde...

şimdiden herkese teşekkürler, iyi çalışmalar

.
Old 05-04-2012, 16:06   #3
Av.S.A

 
Varsayılan

Yargıtay'ın 2011 yılına ait yeni sayılabilecek kararlarında da değinildiği üzere; artık taşınmazların haciz tarihinden itibaren 2 yıl içinde, araçların da 1 yıl içinde haciz+kıymet takdiri+satışının yapılmış olması gerekiyor. Yani menkullerde 1 yıllık satış isteme süresinin sonunda satışın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Salt satış avansının yatırılmış olması haczin ve sıranın idamesi için yeterli bulunmamaktadır. İlgili yargıtay kararını bulduğumda buraya ekleyeceğim...Syg...
Old 05-04-2012, 17:44   #4
avukatselvi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
İİK m79 uyarınca "Resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir."Dolayısıyla, aracın trafik Sicil kaydına haciz işletilmekle, menkul malın haczi tamamlanmış olur. Motorlu araçların fiilen veya kaydi hacizleri arasında bir fark yoktur.
Satış talebinizin, fiili haciz yapılmamış olması nedeniyle reddi yasaya aykırıdır. Kaldı ki zaten, müdürlük kararında kıymet takdiri yapılmamış olmasının satış avansı yatırılması talebinin reddi gerekçesi olamayacağı da açıktır. Aksine, avansın yatırılmaması kıymet takdiri yapılmasına engeldir.

Müdürlüğün red kararının süresiz şikayete tabi olduğu kanısındayım. Süresinde yaptığınız satış talebi hakkında icra müdürlüğünün verdiği red kararı, yasa gereği yapması gereken işlemi yapmaktan açık biçimde kaçınmadır.
Müdürlük, satış avansı yatırılması talebinizi reddetmiş olduğuna göre, usulüne uygun satış talebinde bulunduğunuz kanaatindeyim Ancak, İİK 59. maddede talep edilen işlem masrafının peşin ödeneceği kuralının aleyhinize sonuç doğurmaması için tedbiren dosyaya, satış isteme süreniz dolmadan banka havalesiyle avans yatırmanızı tavsiye ederim.
Süresiz şikayet hakkınız bulunsa da, Müdürlük red kararı tebliğ edildi ise veya öğrendiğiniz dosyadan anlaşılmakta ise yine tedbiren 7 gün içinde şikayette bulunmanızı tavsiye ederim.
Old 05-04-2012, 17:53   #5
Av.S.A

 
Varsayılan

Sn avukatselvi size genel olarak katılmakla birlikte şu noktalarda katılmıyorum: yalnızca kayden haczedilmiş, fiilen görülmemiş,gözle görülebilecek mevcut hasarları tespit edilememiş ve bu nedenle kıymet takdir edilememiş, trafik kaydı devam etmekle birlikte belki de yakın tarihte bir kaza neticesinde perte çıkmış ve bu nedenle de satılamayacak bir aracın satışının mümkün olamayacağı; bu nedenle henüz fiilen muhafaza altına alınamamış bir aracın satış avansı yatırılmasında hiç bir hukuki yarar olmadığı gibi yasal süreleri de kesmeyeceği ve müdürlük kararının yerinde olduğunu belirtmek isterim. Ancak kararı merciye taşımaktan zarar gelmeyeceği açıktır. Mercice olumlu bir karar elde edilse dahi haciz sırası değişecektir. Esas olan trafik kayıtlarıdır. Bu nedenle de müdürlük kararı aykırı değildir... Syg...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Satış avansı haczi ilelebet korur mu? Av.Ömeroğlu Meslektaşların Soruları 22 21-04-2016 17:50
Araç Haczi Satış Süresi dreyfus Meslektaşların Soruları 2 23-05-2011 22:59
Araç Satışında Satış Parası ödendiği halde Satış Yapılmazsa Araç Geri Alınabilir mi nanu Meslektaşların Soruları 1 01-09-2009 02:03
Araç Haczi 1 yıl sonra satış istenemediği için düşer mi? intepe Meslektaşların Soruları 7 08-02-2007 18:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04590797 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.