Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kadroya Geçemeyen Yüklenici (Taşeron) İşçilerinin Kıdem Tazminatı Hakları

Yanıt
Old 29-01-2018, 16:51   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan Kadroya Geçemeyen Yüklenici (Taşeron) İşçilerinin Kıdem Tazminatı Hakları

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin hizmet verdikleri kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilmelerine ilişkin geçici 23 ve geçici 24’üncü maddeler ile bu maddelerin uygulanmasına ilişkin geçici 25’inci madde uyarınca çıkartılan Usul ve Esaslarda yapılan düzenlemelere göre;


- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olan işçilere, sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkı tanınmamıştır. Bu işçiler hizmet verdikleri idarelerin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunamayacaklardır.


- Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan işçilerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacak arşiv araştırması sonucunda başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenler ile başvuru şartlarını taşıyanların tabi tutuldukları sınavlarda başarısız olanlar kadroya geçiş haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Usul ve Esasların 7 ve 25’inci maddeleri uyarınca kadroya geçiş işlemleri en son 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanacak ve tamamen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri (idareler ile yükleniciler arasında akdedilmiş olan sözleşmeler) de geçiş tarihi itibariyle feshedilmiş olacaktır. Bu tarihten itibaren kadroya geçemeyen işçilerin hizmet verdikleri idarelerde çalıştırılma imkânları kalmayacaktır. Bu durumda yükleniciler bu işçilerini ya bir başka işlerinde çalıştıracaklar ya da işlerine son vererek “çıkış” vereceklerdir.

İşveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenlerle (kanunda sayılan nedenlerle) veya haksız nedenlerle (herhangi bir neden belirtilmeksizin) feshedilmiş (bozulmuş) olmasının işçinin kıdem tazminatına hak kazanması bakımından bir önemi bulunmamaktadır. İster haklı nedenlerle (4857 m.25- II numaralı bette sayılan haller hariç) olsun isterse haksız nedenlerle olsun işverenin feshi, bir yıllık hizmet şartını gerçekleştirmiş olan işçiye kıdem tazminatı hakkı kazandırmaktadır. Ancak Kanunda belirsiz süreli iş sözleşmelerinin haksız olarak feshinde fesih iradesinin açıklanması ile ilgili (4857/m.17’de) düzenleme yapılmış olduğu halde, sözleşme sürelerinin tamamlanması ile son bulan belirli süreli iş sözleşmelerinin feshinde fesih iradesinin nasıl tayin edileceği hususunda herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Bu husus, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında; belirli süreli iş sözleşmesi, süre sonunda işveren tarafından yenilenmeyeceği bildirilerek sona erdirilmesi halinde, işverenin yenilememe iradesi haklı bir nedene dayanmıyorsa, bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiğitakdirde işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği şeklinde çözüme kavuşturulmuştur.Örneğin; Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E: 2009/22355, K: 2011/34265 sayılı, 03.10.2011 tarihli kararında aynen;


“Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde "Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin..."cümlesi ile iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının kıdem tazminatına hak kazanma açısından önemli olmadığı belirtilmiştir. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca haklı nedenle fesheden işçi bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhangi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır. İşveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir.” Denilmektedir.


Sonuç olarak; yüklenici işçilerinden emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları için kadroya geçiş hakkı tanınmayanlar ile başvuruları sonrası kadroya geçiş şartlarını sağlayamayanların, bağlı oldukları yüklenicileri tarafından sözleşmeleri yenilenmeyerek işlerine son verilmesi halinde, bu işçilerin iş sözleşmeleri yükleniciler (alt işverenler) tarafından haksız olarak feshedilmiş olacağından, söz konusu işçilere en son çalıştıkları kurum tarafından 6552 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hesap edilecek toplam hizmetleri üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Turgut AŞCI
E. Sayıştay Uzman Denetçisi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yüklenici İşçilerinin Kadroya Geçmek Amacıyla İşçilik Haklarından Feragat Etmiş Olmalarının Sonuçları Turgut Aşcı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 0 08-01-2018 21:01
Kamuda Çalışan Taşeron İşçilerinin Kıdem Tazminatlarına İlişkin Yönetmelik Yayımalndı Adli Tip Hukuk Haberleri 0 09-02-2015 14:56
taşeron şirketler ve kıdem tazminatı orhan üçyıldız Meslektaşların Soruları 9 02-08-2014 10:09
Belediye - taşeron - kıdem tazminatı alperyldrm Meslektaşların Soruları 2 18-04-2009 19:59
kıdem tazminatı taşeron firma dadaş Meslektaşların Soruları 1 10-02-2009 08:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03447104 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.