Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kocanın verdiği parayla kadının üzerine alınan evin durumu

Yanıt
Old 23-03-2012, 16:48   #1
Hukuka Saygı

 
Varsayılan Kocanın verdiği parayla kadının üzerine alınan evin durumu

Müvekkilim 2004 yılında evlendiği eşinin üzerine 2007 yılında üçüncü şahıstan bir ev satın almış ve tapuda eşinin üzerine kaydettirmiş. Eşinden de, bu evin bütün parasını kocam ödedi şeklinde yazılı imzalı bir belge almış. Şimdi taraflar boşanacaklar, evin durumu ne olur? Bilen meslektaşlarımdan yol göstermelerini rica ediyorum.
Old 23-03-2012, 16:52   #2
Av. Can Altuntaş

 
Varsayılan

Kişisel kanaatim ile cevap vereceğim:

Evin aile konutu olup olmaması ya da eşlerin yazı beraber geçirdiği bir yazlık olması haline göre bence durum değişir. Bu hallerde ortak mal olacağından yarı yarıya paylaşılmalıdır. Aksi takdirde kocanın eşe hibe ettiği ev artık eşin kişisel malı olarak kabul edilmeli ve mal tasfiyesine dahil edilmemelidir.
Old 23-03-2012, 17:43   #3
yeditepelişehir

 
Varsayılan

Bence bahsettiğiniz bir şekilde yazılı belgenin olması bağışlama iradesinin olmadığını gösteriyor.Dolayısıyla o evin hibe nedeniyle artık kişisel mal olduğunu düşünmüyorum.
Old 23-03-2012, 18:32   #4
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Sayın Av. Can Altuntaş
Ne hibe mi dediniz?
Biz evi geri almaya çalışıyorduk, hadi olmadı yarısına da razıydık ama sizin dediğiniz gibi ise ev hepten elimizden gider yahu.
Üstadım ya şaka yaptığınızı söyleyin ya da neye dayanarak hibe dediğinizi açıklayın lütfen. Zira ortada bir bağış işlemi yok. Ama bu tip işlemler gizli bağış falan mı sayılıyor yoksa?
Old 25-03-2012, 01:19   #5
imsel

 
Varsayılan

bağışlama olmaz sanırım.zaten koca böyle bir durum sözkonusu olur diye düşündüğünden almıştır gibi gözüküyor imzalı kağıdı.ama nihayetinde tapu bu yazıya da dayansa kadının üstüne yapılmış.yani tapu sicilinde ev kadının oluyor.şartlı satışta yok.öyle değil mi?benim görüşüm ev kadının olur.
Old 25-03-2012, 01:30   #6
berberhukuk

 
Varsayılan

Kanaatimce bu ev evlilik birliği içinde edinilmiş maldir. Evin ne amaçla kullanılacağından çok ne amaçla alındığı önemlidir. Yine kendi fikrimce burada 3. Kişilere karşı mülkiyet iddiasında elbette tapu kaydı esas olacaktır. Ancak konu eşler arasındaki mal paylaşımı ise evlilik birliği içinde alındığı için tapu kaydı değil asıl irade dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak türk aile yaşantısında kocanın uzun vadeli ve büyük yatırımlarını karısı üzerine yapması sık karşılaşılan bir durumdur. Buradan yola çıkılarak evi edinilmiş mal statüsüne sokabiliriz. Burada tarafların birbirlerine verdikleri yazılı beyanların önemli olmayacağı kanaatindeyim. Evin hibe olarak değerlendirilmesi de bence uzak bir ihtimal
Old 25-03-2012, 22:01   #7
Av. Can Altuntaş

 
Varsayılan

Benim fikrimce;

Yazılı yapan bağışlama sözleşmelerinde elinizde x kişisinin y eşyasını karşılıksız devretme taahhüdünde bulunduğuna dair imzalı sözleşmeniz oluyor. Bunun "evin parasını kocam ödedi" ibaresi ile imzalanan kağıttan ne kadar farkı var? Sonuçta yazılı bağışlama sözleşmelerinde de eşyanın maliyeti bağışlayan tarafından karşılanmış ve karşılıksız olarak bağışlanana devredildiği gözükmekte. Bu sebeple kocanın hareketinin hibe iradesini bertaraf ettiğini düşünmüyorum. Bu sebeple ortak hayatın içerisinde rol üstelenecek bir eşya (aile konutu, yazlık, sayfiye) olmadıkça taşınmazın artık eşin kişisel malı olduğunu düşünüyorum.
Old 26-03-2012, 10:16   #8
aleeumut

 
Varsayılan

Eğer bahsettiğiniz konu boşanma neticesinde malların paylaşılması ise Sayın Can Altuntaş'ın da dediği gibi ortak kullanıma özgülenmemiş olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer ev aile konutu yahut ortak kullanılan yazlık ise bunlar için durum bellidir, edinilmiş mallar gibi paylaştırılacaktır. Hangi eşin üstüne olduğu önemli değildir. Fakat eğer ev,aile konutu olarak kullanmadıkları bir ev ise o zaman eşin üstüne yapılmış olması, müvekkilinizin eşine bağışladığı manasına gelmektedir. Bu yorumumu yargıtay kararlarına göre yapıyorum. Adaletli görünmese de, bağışlama amacı olmasa da, eşin üstüne yapılan evin, diğer eşin bağışlaması kabul edilmesinden dolayı sıkıntı yaşanmaktadır.Yargıtay böyle bir durumda, sözkonusu taşınmazı edinilmiş mal dahi kabul etmeyip paylaşıma sokmamaktadır. Maalesef bu uygulamada sıkça rastlanılan bir sıkıntıdır. Sayın "Hukuka Saygı", eğer bu evden payınıza düşeni almak istiyorsanız, bağış olmadığını ispatlamanız gerekecektir. Benim kanımca elinizdeki yazılı kağıt bu işi görecektir. Fakat evin tüm parasını müvekkiliniz ödemiş dahi olsa bence evin tamamını alması ihtimal dışıdır. Bu bakış açısıyla mal paylaşımlarına bakarsak, çalışmayan eş hiçbir şekilde mal paylaşımından hiçbir şey alamayacaktır ve bu adaletli bir yaklaşım olmayacaktır. Sadece maddi kazanç ile mülkiyet hakkı yorumu yapmak kanun mantığıyla da ters düşmektedir. Çalışmayan, para kazanmayan eşin de, evlilik birliği içerisinde bulunmasından dolayı, edinilen mallar üzerinde hakkı olmalıdır. Bu nedenle benim kanımca bu evi edinilmiş mal kategorisine sokarak yarı hissesini almaya çalışın derim.
Old 26-03-2012, 10:48   #9
primavera

 
Varsayılan

eğer kadın ev hanımıysa yargıtayın kararlarına göre ev kocanındır. Zira yargıtay kadının ev işleri ile uğraşıp çocuklara bakmasını hizmetten saymıyor!!!

Aksi halde tapu kayıtları esas alınacak olup, elinizdeki belgeye pek itibar edileceğini düşünmüyorum.
Old 26-03-2012, 10:50   #10
primavera

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/19251

K. 2010/1757

T. 4.2.2010

• KATKI BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kadının Ev İşlerini Yapması ve Çocuklara Bakmış Olması Diğer Eşin Edindiği Mala Katkı Sayılamayacağı )

• KATILMA ALACAĞI ( İstek Değer Artış Payına İlişkin Olduğu - Davacı Bu Konuda Katkısını Kanıtlayamadığı Gibi Talebi Olmadığı Halde Katılma Alacağına İlişkin Hükümler Uygulanarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

• DEĞER ARTIŞ PAYI ( Davacı Bu Konuda Katkısını Kanıtlayamadığı Gibi Talebi Olmadığı Halde Katılma Alacağına İlişkin Hükümler Uygulanarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

• KATKI PAYI ( Eşler Arasında Yasal Mal Ayrılığının Geçerli Olduğu Dönemde Kadın veya Kocanın Diğerinden Katkı Payı Karşılığı Bir Tazminat İsteyebilmesi İçin Mutlaka Parasal veya Para İle Ölçülebilen Maddi Bir Değer Koymak Suretiyle Bir Katkısının Olması Gerektiği )

4721/m.202, 220, 225, 227

4722/m.10

ÖZET : Dava, katkı bedelinin tahsili istemidir. Kadının, ev işlerini yapması ve çocuklara bakmış olması, diğer eşin edindiği mala katkı sayılamaz. Sonuç olarak; 1.1.2002 tarihinden önce; eşler arasında yasal mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde, kadın veya kocanın diğerinden katkı payı karşılığı bir tazminat isteyebilmesi için mutlaka, parasal veya para ile ölçülebilen maddi bir değer koymak suretiyle bir katkısının olması gerekir. Davacı dava konusu taşınmaza katkıda bulunduğunu kanıtlayamamıştır. O halde taşınmaz hakkındaki davanın reddi gerekirken, usul ve yasaya aykırı olan bilirkişi raporu esas alınarak taşınmaz hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Dava konusu araçlara gelince; davacının katılma alacağına ilişkin davası bulunmamaktadır. İstek TMK. 227. maddesine dayalı değer artış payına ilişkindir. Davacı bu konuda katkısını kanıtlayamadığı gibi, talebi olmadığı halde katılma alacağına ilişkin hükümler uygulanarak hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıya ait 172 ada 42 parseldeki taşınmaz ile ... ... ... ve ... ... ... plakalı aracın edinilmesine katkıda bulunduğunu belirterek katkısına karşılık fazlaya dair haklarını saklı tutarak 20.000 TL.'nin tahsili isteminde bulunmuştur.

Tarafların 16.3.1976 tarihinde evlendikleri, 10.8.2006 tarihinde açılan boşanma davası sonucunda boşanmalarına karar verildiği, kararın 2.6.2008 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Mal rejimi boşanma davasının açıldığı 10.8.2006 tarihinde sona ermiştir. ( TMK. m.225. ) Dava konusu taşınmazın 4.2.1986 tarihinde alındığı, ... ... ... plakalı aracın 12.8.2005 tarihinde alınıp, 16.8.2006 tarihinde satıldığı, davalı tarafından bu araç ile ilgili daha önceki tarihte satışla ilgili bir kısım belgelerin sunulduğu, ... ... ... plakalı aracın ise 12.7.2006 tarihinde alınıp, 28.7.2006 tarihinde tescilinin sağlandığı davacının ise ev hanımı olduğu, çalışmadığı, gelirinin olmadığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasında evlendikleri tarihten 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi ( TKM. m. 170. ), bu tarihten sonra edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. ( 4722 s. K. m. 10., TMK. 202. )

Dava konusu olan ve davalı adına tapuda kayıtlı taşınmaz mal davalının kişisel malıdır. ( TMK. md. 220/2. ) Eşlerden birinin edindiği mala, diğer eşin doğrudan maddi bir katkısı yoksa, bu talep kabul edilemez. Başka bir ifade ile kadının, ev işlerini yapması ve çocuklara bakmış olması, diğer eşin edindiği mala katkı sayılamaz. Sonuç olarak; 1.1.2002 tarihinden önce; eşler arasında yasal mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde, kadın veya kocanın diğerinden katkı payı karşılığı bir tazminat isteyebilmesi için mutlaka, parasal veya para ile ölçülebilen maddi bir değer koymak suretiyle bir katkısının olması gerekir. ( HGK. 18.6.2008 gün ve 2008//2-432-444 sayılı kararı ) Davacı dava konusu taşınmaza katkıda bulunduğunu kanıtlayamamıştır. O halde taşınmaz hakkındaki davanın reddi gerekirken, usul ve yasaya aykırı olan bilirkişi raporu esas alınarak taşınmaz hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Dava konusu araçlara gelince; davacının katılma alacağına ( TMK. md. 231-236 ) ilişkin davası bulunmamaktadır. İstek TMK. 227. maddesine dayalı değer artış payına ilişkindir. Davacı bu konuda katkısını kanıtlayamadığı gibi, talebi olmadığı halde katılma alacağına ilişkin hükümler uygulanarak hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. ( HUMK. md. 74 )

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre davacı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 26-03-2012, 13:20   #11
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Sevgili meslektaşlarım
Beni büyük bir hatadan döndürdünüz, hepinize çok teşekkür ederim. Yani ne derler beni ipten aldınız. Elimdeki belgeyi mahkemeye sunsaymışım kendi bacağıma kurşun sıkacakmışım.
O halde belgeden hiç söz etmemek en iyisi, bu durumda yapılacak iş de evin edinilmiş mal olduğunu ileri sürüp, artık değerin yarısı oranındaki katılma payı alacağını istemek. Davayı bu şekilde açacağım çok teşekkür ederim.
Old 11-04-2012, 18:01   #12
av.medine

 
Varsayılan

Sayın hukuka saygı üyemiz bana da bu konu ile ilgili bir dava geldi.
Sizin ve diğer meslakdaşlarımızın görüşlerinize başvurmak istiyorum.
Taraflar henüz yeni boşandılar ve kesinleşen boşanma ilamı nüfusa tescil edildi. Boşanma davasında davacı kadın olup davalı erkekti. Davacı kadının tazminat ve nafaka talepleri ortak kusur sebebi ile red edildi. Karar Yargıtay onaması ile kesinleşti. Tarafların evlilik birliği içinde edinilmiş malvarlığı olarak 2002 yılından evvel edinilmiş bir arsa ( davacı kadın üzerine tapuda kayıtlı ve arsa üzerinde erkek tarafından tüm masrafları karşılanmış depo şeklinde bina mevcut tek katlı ) mevcut. Şimdi boşanma davasının kesinlemesinden sonra ki 1 yıl içinde KATKI PAYI ALACAĞI İÇİN BU ARSA İLE İLGİLİ OLARAK DAVA AÇABİLİRMİYİZ ? ŞAYET AÇABİLİRSEM ALACAK İLE İLGİLİ BELLİ BİR MİKTAR GÖSTERMELİ MİYİM. YOKSA KEŞİF SIRASINDA BELİRLENECEK DEĞERİ Mİ TALEP EDEYİM. Görüş bildirecek meslekdaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadının tasarrufunda kocanın izni gerekirmi? Brusk Meslektaşların Soruları 3 15-09-2012 16:47
Kocanın eski eşine verdiği soyadı kullanma izninden vazgeçmesi selhan Meslektaşların Soruları 2 06-01-2012 10:36
kocanın, evin ve çocukların ihtiyaçları, iaşesi ile ilgilenmemesi Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 02-03-2010 15:42
2001 yılından sonra banka kredisi ile alınan evin anlaşmalı boşanmada hukuki durumu ? Ayshek83 Meslektaşların Soruları 0 21-02-2009 19:29
ortak alınan evin eşlerden birinin üzerine ise boşanma işlemi esnasında ev satılır mı Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 20-08-2008 12:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05691409 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.