Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Diğer Eşin Ergin Çocuğunun Evlat Edinilmesi - Davada Taraf Durumu

Yanıt
Old 14-04-2007, 14:32   #1
Av.Caglar

 
Varsayılan Diğer Eşin Ergin Çocuğunun Evlat Edinilmesi - Davada Taraf Durumu

Arkadaşlar TMK md 306 birlikte evlat edinmekten bahsediyor. 3. fıkra ise "Eşlerden biri en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir." şeklindedir. Eşinin çocuğunu evlat edinmek isteyen kişi davayı kendisi mi açacak yoksa birlikte mi açacaklar? eğer birlikte açarlarsa davalı kısmında sadece çocuğun gerçek babası mı kalacak? kısaca böyle bir davada davacı ve davalı kim veya kimler olacak? daha önceden böyle bir dava açan ya da bilgisi olan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum??? teşekkürler şimdiden...
Old 14-04-2007, 15:00   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/2952
K. 2005/6513
T. 21.4.2005
• EVLAT EDİNME ( Eşinin Ergin Çocuğunu - Yasal Engel Bulunmadığı Gözönünde Bulundurulmaksızın Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
• EŞİNİN ERGİN ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNME ( Yasal Engel Bulunmadığı Gözönünde Bulundurulmaksızın Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
4721/m.306/3, 313
ÖZET : Mahkemece, davacının Medeni Kanunun 306/3. ve 313. maddelerinde belirtilen koşulları taşıdığı ve eşinin ergin çocuğunu evlat edinmesinde yasal engel bulunmadığı gözönünde bulundurulmaksızın davanın reddi, usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı Durdane Pişkin 15.4.2003 tarihli dava dilekçesiyle açtığı davada, eşi Kemal Pişkin'in ikinci eşi Fatma Ak'tan olan 1977 doğumlu, evli oğlu Abdullah Pişkin'i evlat edinmek istediği, mahkemece yasal engel nedeni ile davanın reddine karar verildiği ve hüküm temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 306. maddesinin 3. fıkrasında;

"Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir" hükmü mevcuttur.

Anılan Kanunun 313. maddesinde de ergin ve kısıtlıların hangi hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.

Davacının dosya içinde mevcut nüfus kaydından 1943 doğumlu olduğu ve eşi Kemal Pişkin ile 8.5.1964 tarihinde evlendiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının Medeni Kanunun 306/3. ve 313. maddelerinde belirtilen koşulları taşıdığı ve eşinin ergin çocuğunu evlat edinmesinde yasal engel bulunmadığı gözönünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.



Yasadan ve karardan anladıklarımı yazıyorum. Davacı evlat edinmek isteyen eş, hasımsız olarak dava açacaktır. Dava sırasında evlat edinilmek istenenin ana ve babasının onayı alınmalıdır.

Saygılarımla
Old 14-04-2007, 17:30   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan Ek

Ergin çocuk evli ise eşinin rızası ve ayrıca evlat edinenin kendi alt soyunun da açık rızası gerekiyor..
Old 14-04-2007, 17:42   #4
Av.Caglar

 
Varsayılan cevap

"aİLE HUKUKU davaları" isimkli kitapta davacı:1-Evlat edinmek isteyen 2-Evlat edinmek isteyen karı-koca
Davalı:1-Evlat edinilmek istenen 2-Evlat edinilmek istenen kimse ergin değilse ana babası veya kanuni temsilcisi 3-evlat edinilmek istenen vesayet altında ise vasisi 4- Evlat edinilecek evli ise eşi.
şeklinde.
Evlat edinilmek istenen ergin değil ve davalı olarak ana babası olduğundan dava ana babasına açılması gerekir. Diğer yandan evlat edinmek isteyen kişi çocuğun üvey babası ve gerçek annesi. yani çocuğun gerçek annesi hem davalı hem de davacı oluyor. nerde olması gerekir??? asıl sorun burada...
Old 14-04-2007, 17:48   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Caglar
"aİLE HUKUKU davaları" isimkli kitapta davacı:1-Evlat edinmek isteyen 2-Evlat edinmek isteyen karı-koca
Davalı:1-Evlat edinilmek istenen 2-Evlat edinilmek istenen kimse ergin değilse ana babası veya kanuni temsilcisi 3-evlat edinilmek istenen vesayet altında ise vasisi 4- Evlat edinilecek evli ise eşi.
şeklinde.
Evlat edinilmek istenen ergin değil ve davalı olarak ana babası olduğundan dava ana babasına açılması gerekir. Diğer yandan evlat edinmek isteyen kişi çocuğun üvey babası ve gerçek annesi. yani çocuğun gerçek annesi hem davalı hem de davacı oluyor. nerde olması gerekir??? asıl sorun burada...

Yukarıya aktardığım karar olayınıza benzemektedir. Gerçek anne davalı olarak gösterilemez.

Saygılarımla
Old 14-04-2007, 18:22   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/3188
K. 2006/9718
T. 19.6.2006
• EVLAT EDİNME ( Dava Tarihinde Onbeş Yaşında Olduğu Anlaşılan Küçüğün Rızası Alınmaksızın Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
• AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP OLAN KÜÇÜK ( Ondört Yaşını Tamamlamış Olan - Evlat Edinme/Rızası Alınmaksızın Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
• ANNENİN ÇOCUĞUNU EVLAT EDİNMESİ ( Boşandığı Eşinden Olan Çocuğunu Yeni Kocası İle Birlikte - Küçüğün Annesi Yönünden Davanın Reddi Gereği )
4721/m. 308
ÖZET : 1- Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızası olmadıkça evlat edinilemeyeceği öngörülmüştür.

Mahkemece, dava tarihinde onbeş yaşında olduğu anlaşılan küçüğün rızası alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2- Diğer taraftan; küçüğün annesi yönünden davanın reddi gerekirken, annenin kendi çocuğunu evlat edinmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Davacılar Asuman ve Mahmut Kenger vekili tarafından davalı Hamit Tekinşen'e karşı 15.4.2005 tarihinde açılan davada, davacıların yedi yıldan beri evli oldukları belirtilerek davacı Asuman'ın boşandığı eşi davalı Hamit Tekinşen'den olan kızı Fatma Nur Tekinşen'in davacılar tarafından birlikte evlat edinilmesine karar verilmesinin istendiği mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut nüfus kayıt örneğine göre 2/2/1991 doğumlu Fatma Nur Tekinşen'in dava tarihinde ondört yaşını tamamlamış olduğu anlaşılmıştır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 308. maddesinde yer alan hükümde, ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızası olmadıkça evlat edinilemeyeceği öngörülmüştür.

Mahkemece, dava tarihinde onbeş yaşında olduğu anlaşılan küçüğün rızası alınmaksızın davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Diğer taraftan; adı geçen küçüğün annesi olan Asuman Kenger yönünden davanın reddi gerekirken, annenin kendi çocuğunu evlat edinmesi sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 19.6.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 29-01-2018, 10:45   #7
av.ebru

 
Varsayılan

Müvekkilim boşandı ancak karar kesinleşmedi. Boşandığı eşinin reşit çocuğunu evlat edinmek istiyor. Bu durumda annenin rızası gerekir mi?
Old 29-01-2018, 11:17   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.ebru
Müvekkilim boşandı ancak karar kesinleşmedi. Boşandığı eşinin reşit çocuğunu evlat edinmek istiyor. Bu durumda annenin rızası gerekir mi?

Evlat edinilmek istenen reşit olduğu için annesinin rızası gerekmez. Ama diğer şartların da oluşması gerekir. İlgili maddeye göz atın.

Alıntı:
MADDE 313.- (Değişik 1. cümle: 5399 - 3.7.2005 / m.1) Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat (Düzeltme - R.G.: 24.7.2005 - 25885) edinilebilir. Bir önceki hali
1. Bedensel veya zihinsel (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/52-a) “engeli” sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise,

2. Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,

3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise.


Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir.

Bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.
Old 06-02-2018, 14:19   #9
av.ebru

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Evlat edinilmek istenen reşit olduğu için annesinin rızası gerekmez. Ama diğer şartların da oluşması gerekir. İlgili maddeye göz atın.
Cevabınız için teşekkürler, ben de öyle düşünmüştüm. Diğer şartlar mevcut olayımda, bir engel yok. Ancak soruyu sormama noter neden oldu. Müvekkilim (evlat edinecek) vekaletname çıkartmaya gittiğinde "henüz boşanma kararınız kesinleşmemiş, eşinizle birlikte gelmeniz gerekiyor" demiş vekaletnameyi düzenlememiş. Evlat edinilecek kişi müvekkilimin boşandığı eşinin reşit çocuğu.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanmak İstemeyen Eşin durumu miracle Meslektaşların Soruları 3 22-11-2010 18:28
E.Mallara Katılım Rejimi/Henüz Dava Açılmadan/Mevduat Diğer Eşin Hak ve Yetkileri/ Jeanne D'arc Meslektaşların Soruları 19 24-03-2009 16:19
Ceninin evlat edinilmesi imge_nil Meslektaşların Soruları 6 13-04-2007 13:06
Resmi nikahı olmayan çiftin çocuğunun 15 yıl sonra babanın nüfusuna geçirilmesi avgülcanince Meslektaşların Soruları 4 16-02-2007 13:56
Araçtaki diğer zararlar Av. Çetin Meslektaşların Soruları 2 24-09-2006 15:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04729390 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.