Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Miktar İtibariyle Kesin Karar

Yanıt
Old 05-10-2018, 11:19   #1
av__emrah

 
Varsayılan Miktar İtibariyle Kesin Karar

Sayın Meslektaşlarım;

Bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı 10.000,00-TL üzerinden ıslah ettik. Daha sonra mahkemece ek rapor alındı ve davamız 3.500,00-TL üzerinden kabul edildi. (İstinaf parasal sınırı; 3.560,00-TL)

Mahkemece karar davacı ve davalı yönünden istinaf yolu açık olmak üzere verildi.

Sorum ise; kararın davacı yönünden istinaf yolu açık, davalı yönünden ise kesin olması gerekmiyor mu?
Old 05-10-2018, 12:24   #2
Av. Suat

 
Varsayılan

Yargıtay YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2015/6602 K: 2015/14362 T: 14.04.2015
ÖZET: Kesinlik sınırı belirlenirken yalnız dava konusu alacağın veya malın değeri esas alınır.
Birleştirilen davada temyiz sınırı her dava için ayrı ayrı belirlenir.
İhtiyari dava arkadaşlığında kesinlik sınırı her davalı için ayrı ayrı belirlenir.
Tespit davasının kesinlik sınırı öncüsü olduğu eda davasının değerine göre belirlenir.
Temyiz sınırından fazla bir alacağın tamamının dava edilmesi halinde, asıl istemin kabul edilmeyen bölümü temyiz sınırını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir.
Alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde, kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil alacağın tamamına göre belirlenir.
Old 05-10-2018, 12:28   #3
av__emrah

 
Varsayılan

Cevabınız için teşekkür ederim sayın meslektaşım. Araştırmalarım neticesinde ben de böyle bir karar buldum;T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/ 24273
Karar: 2018 / 5594
Karar Tarihi: 10.05.2018


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan ... Toki Konutlarından daire satın aldığını, dairenin tesliminin birçok eksik ile yapıldığını ve taşındıktan sonra ayıplı imalat tespit edildiğini, bir kısmını kendi imkanları ile tamamladığını, buna rağmen tamamlanmayan eksik ve ayıplı imalatın mevcut olduğunu, bunun yanında apartmanın ortak kullanım alanlarında da eksik imalat bulunduğunu ileri sürerek daire içerisinde ve ortak kullanım alanlarındaki eksik iş ve ayıplı imalatların belirlenerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 500,00 TL'nin faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesi istemiş, ıslahla birlikte talep sonucunu 4.130,53 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.032,06 TL eksik imalat bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacı temyizi yönünden; dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

2-Davalı temyizi yönünden; 14.7.2004 günlü ve 5219 sayılı yasa ile HUMK.nun 427/2 maddesindeki temyiz ile ilgili parasal sınır 1.000.000.000 TL, 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 1.1.2016 tarihinden itibaren 2.190,00 TL.ye çıkarılmıştır. Anılan yasada derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uygulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda temyiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Davalı tarafından temyiz edilen miktar her bir davacı lehine ayrı ayrı hükmedilen 1.032,06 TL olup, karar tarihi (11.5.2016) itibariyle 2.190,00 TL.yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427.maddesinin 2.fıkrası gereğince davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan 282,15 TL harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 05-10-2018, 21:08   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av__emrah
Sayın Meslektaşlarım;

Bilirkişi raporu doğrultusunda davamızı 10.000,00-TL üzerinden ıslah ettik. Daha sonra mahkemece ek rapor alındı ve davamız 3.500,00-TL üzerinden kabul edildi. (İstinaf parasal sınırı; 3.560,00-TL)

Mahkemece karar davacı ve davalı yönünden istinaf yolu açık olmak üzere verildi.

Sorum ise; kararın davacı yönünden istinaf yolu açık, davalı yönünden ise kesin olması gerekmiyor mu?

Az yukarıda YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2015/6602 K: 2015/14362 T: 14.04.2015...Kısaca temyize konu edilen miktara bakılarak kesinlik belirlenir... den hareketle

-Sizin istinaf miktarınız mahkemenin red ettiği 6500 TL dir. Bu da istinaf sınırı üzerinde...
-Karşı yanın istinaf talebi de kabul edilen davanın -3500 TL nin - aslında red edilmesi gerekmekte olduğu yönünde olacağından bu tarafın istinaf miktarı da mahkemenin kabul miktarı olup bu da 3500 TL dir. Örneğinizdeki emsal karar da bu yönde..
Old 16-02-2019, 09:14   #5
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşlarım, 2018 yılında karar verilen bir iş davasını kısmi dava olarak açtık ve bir kısım işçilik alacaklarımız reddedildi sadece ücret alacağına hükmedildi, ücret alacağımız 3000.-TL hüküm altına alındı reddedilen 100 TL kıdem, 100.-TL yıllık izin miktarları da toplandığında 3200.-TL Bu sınır istinaf görev sınırının altında şimdi kıdem, yıllık izin alacaklarımız için istinaf talep hakkımız yoktur düşüncesindeyiz, aksi yöndeki değerli fikir ve önerilerinize mümkünse gerekçeli olarak ihtiyaç duymaktayız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
davada talep edilen miktar ile bilirkişi raporu arasında 0,5 TL gibi düşük bir miktar farklı avbs Meslektaşların Soruları 1 16-09-2018 21:35
Miktar Itibari Ile Kesin Olmak Üzere Verilen Bir Karar Tebliğe Çikarilmadan Ilamli Icra Takibinin Konusu Yapilabilir Mi? AHMET01 Meslektaşların Soruları 3 12-01-2018 13:50
kesin hüküme rağmen açılan dava ve kesin yanlış karar.. bir çözüm olmalı.. SINIRSIZ Meslektaşların Soruları 8 18-05-2009 20:54
miktar açısından kesin kararlar cmuk Meslektaşların Soruları 5 13-02-2008 10:56
miktar açısından kesin kararlar cmuk Meslektaşların Soruları 2 12-02-2008 11:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04093289 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.