Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

sosyal haklar ve insan hakları

 
Old 18-01-2007, 11:56   #1
Alper Ersan Demirci

 
Dikkat sosyal haklar ve insan hakları

sosyal haklar toplumun vicdanen uymasını zorunlu hissettiği haklardır.
acaba sosyal haklar da insan hakları sayılsın mı diye bir soru üzerinde konuşmak gerekiyor.
bana göre sosyal haklar insanların doğuştan sahip olduğu haklar kategorisine veya vazgeçilebilir haklar kategorisine giremez.çünkü bir kişininin sosyal yardım alma hakkı vardır ama durumu kötü ise.lakin bu hakka insan doğuştan sahip olunan yaşama hakkı kadar sahip değildir.insan hakları vazgeçilemez fakat sosyal haklardan vazgeçilebilir.

bu konu üzerine aynı veya farklı görüşü olanların görüşlerini bekliyorum

insan hayatı yaşamalı hayat insanı değil!...
Old 19-01-2007, 20:55   #2
PINAR YILMAZ

 
Kitap

Haklar kişisel haklar,sosyal ve ekonomik haklar ve siyasal haklar olarak üçe ayrılır.İnsan hakları ise kişilerin doğuştan sahip oldukları vazgeçilemeyen ve devredilemeyen haklardır.Dolayısıyla insan hakları derken genelde kişisel haklardan bahsedilir.Sosyal haklar ise daha çok ikincil plandadır.Ama bana kalırsa sosyal haklar insan hakkı değildir ,kişisel haklar insan hakkıdır şeklinde bir ayırım yapmak yanlıştır.Çünkü sosyal haklardan olan eğitim hakkı,çalışma hakkı vs.. haklarda insanın yaşaması için zorunlu olan haklardır.İnsanın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan haklardır.Dolayısıyla haklar=insan hakları demek yanlış olmaz sanırım...
Old 20-01-2007, 11:18   #3
Alper Ersan Demirci

 
Dikkat

sayın pınar hanım;

zaten eğitim hakkı ve çalışma hakkı bir insan hakkıdır.bunu herkes tanımak ve ihlal etmemek durumundadır.

kimseye devredilemez haklarda kişilik haklarından sonra eğitim ve öğretim hakkı gelir.
istersen aşağıda ben insan hakları evrensel beyennamesinden eğitim ve çalışma hakkıyla ilgili maddeleri yazdım bunlar sana yardımcı olabilir.
İnsan hakları evrensel beyannamesi

Madde 23
  1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
  3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
<H4>Madde 26
  1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
  3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
</H4>
Old 20-01-2007, 23:23   #4
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Sizde benim gibi sosyal haklarında insan hakkı olduğunu düşünüyorsanız
Alıntı:
bana göre sosyal haklar insanların doğuştan sahip olduğu haklar kategorisine veya vazgeçilebilir haklar kategorisine giremez.
sözünü neden söylediğinizi öğrenebilirmiyim.
Old 21-01-2007, 09:42   #5
Alper Ersan Demirci

 
Varsayılan

SAYIN PINAR HANIM;

'bana göre sosyal haklar insanların doğuştan sahip olduğu haklar kategorisine veya vazgeçilebilir haklar kategorisine giremez.'
sözünü sosyal hakların insan hakları olmadığını söylemek için yazdım.dediğim gibi çalışma hakkı ve eğitim hakkı zaten insan hakkıdır.
sosyal haklara örnek vermek gerekirse:
-yardıma muhtaç insanlara yardım etmek maddi veya manevi-
okuyan öğrencilere burs vermek sosyal hakkıdır öğrencilerin.
dikkat etmek gerekirse isterseler burs vermezler bunu yapmakta özgürlerdir.sadece verme ihtiyacı duyarlar kendilerini zorunlu hissetmezler.
ama öğrencinin okuma hakkına kimse karşı çıkamaz isterseler okutmazlar diye bir şey yoktur.
siz beni yanlış anlamışsınız bana göre sosyal haklar insan hakları kategorisinde yer alamaz ki:
insan hakkı olabilmesi için herkese eşit olması gerekir.burs yardımı zengin bir kişiye yapılmazken fakir bir kişiye yapılır ama yaşam hakkı,evlenme hakkı,eğitim hakkı,çalışma hakkı herkes için geçerli haklardır bunlar kimse tarafından ortadan kaldırılamaz veya kimseye devredilemez sence de böyle değil mi?
Old 21-01-2007, 15:51   #6
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Evet yanlış anlamışım.Siz sosyal haklar deyince ben anayasamızdaki sosyal hakları başlıklı bölümde yer alan haklardan bahsediyorsunuz sandım.Ama siz sosyal hayatla ilgili olan haklardan bahsediyorsunuz.Bu anlamda evet bende sizinle aynı fikirdeyim.Bahsettiğiniz haklarda insanlar için gerekli ama vazgeçilemeyecek kadar da zorunlu değil.Fakat öte yandan da amacımız hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek ve geliştirmek olduğu için hakları insna hakkı kategorisinden çıkarmak yerine daha çok hakkı insan hakkı kategorisine sokmak daha doğru olur kanaatindeyim...
Old 21-01-2007, 15:56   #7
Alper Ersan Demirci

 
Dikkat size katılıyorum

insan haklarının sayısını arttırırsak hepimiz için iyi olur
gerçi günümüzdede az sayılmazlar
Old 31-05-2007, 11:31   #8
lawyer_721

 
Varsayılan

tartışmayı "sosyal haklar kategorisini" oluşturararak devam edersek sanırım daha iyi olur. sosyal hakların tanımı ve kapsamı hakkında bize detaylı bilgi verebilecek bir arkadaş olsa fena olmaz.
Old 29-08-2007, 23:54   #9
Av.Selin Çam

 
Varsayılan

Hala merak ediyor musunuz bilmiyorum ama sorunuzu henüz görme fırsatım oldu.Sosyal hakların tanımı ve içeriği hakkında bilgi edinmek için Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesini okumanızı öneririm.Genel kamu Hukuku dersi sırasında merak edip okumuştum.
Old 16-05-2008, 00:49   #10
tolga

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşlar,
Sosyal haklar toplumun vicdanen uymasını zorunlu hissettiği haklar değildir.
Sosyal haklar, Bireyi toplumsal risklere karşı koruyan, insanca yaşamak için yeterli bir yaşam düzeyini güvence altına alan ve klasik hak ve özgürlüklerden gerçekten yararlanabilmelerine imkan tanıyan ve bu amaçla bireyin devletten ve toplumdan gerçekleştirmelerini talep edecekleri haklardır. Bu hakların büyük çoğunluğu Devlete bir hizmet sunma görevi veren ve devlet müdahalesini gerektiren haklardır.
Gerçekleştirilmeleri büyük mali kaynakların kullanılmasını gerektirir.
Doüuştan sahip olunduğunu iddia ettiğiniz klasik haklardan Klasik İnsan Haklarından yaralanabilmek için insanın özgür olması yeterli değildir. Bazı olanaklarla donatılması gerekir.

Bireyi toplumsal risklere karşı koruyan, insanca yaşamak için yeterli bir yaşam düzeyini güvence altına alan ve klasik hak ve özgürlüklerden gerçekten yararlanabilmelerine imkan tanıyan ve bu amaçla bireyin devletten ve toplumdan gerçekleştirmelerini talep edecekleri haklardır.

Bu hakların büyük çoğunluğu Devlete bir hizmet sunma görevi veren ve devlet müdahalesini gerektiren haklardır.
Gerçekleştirilmeleri büyük mali kaynakların kullanılmasını gerektirir.
İfade ettiğiniz şekilde bir yaklaşım halinde Çalışma Hakkı,Sosyal Güvenlik Hakkı,Sendika Kurma Hakkı,Dinlenme Hakkı,Eğitim Hakkı,Sağlık Hakkı,Beslenme hakkı,Konut Hakkı,Kültürel Yaşama Katılabilme hakkı gibi 2.kuşak hakların tamamı bertaraf edilecektir.Nitekim neo liberal kapitalist saldırı bu hakları tasfiye etmeye çalışmaktadır.
Aynı zamanda kişilerin doğuştan eşit, özgür ve belli haklara sahip olduğuna ilişkin ön kabulünüzü de sorgulamanız taraftarıyım. Parası olmayan için konut, arabası olmayan için seyahat hakkı acaba ne ifade edecektir. Tabii hukuk teorisi, pozitif hukuk teorisi vb. hukuk felsefesi ve sosyolojisi okullarını gözden geçirmek, bunu yanında sosyal hakların oluşumuna etki eden sınıf mücadelelerinin gelişim sürecini takip etmek, liberal hukukun dışındaki hukuk değerlendirmelerine de kulak tıkamamak önemlidir.
Son olarak belirtmiş olduğunuz zekat vermek, hayır işlemek, burs vermek vs. gibi eylemler hakdeğil eylemlerdir. Kişinin tasarrufunda bulunan sosyal eylemlerdir. Devlete bir yükümlülük yüklememektedir. Elmalarla armutları karıştırmayalım.
Sevgiler,saygılar.
Old 11-12-2008, 01:29   #11
erkanaga

 
Varsayılan

Sosyal devlet ve sosyal hak kavramlarını çok güzel bir şekilde açıklayan ve sitemizde yer alan bir makale aydınlatıcı olacağını düşünüyorum.
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_573.htm

Bu da Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi;
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insa...01/391-410.pdf


Old 26-09-2009, 19:25   #12
üye28162

 
Varsayılan

sosyal haklar tarihsel diyalektiğin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmış,ülkemizde de ilk kez 1961 anayasasında zikredilmiş haklardır.sosyal devlet ilkesinin gereği olarak bu haklar ancak devletin mali imkanları dahilinde gerçekleştirileceği taahhüdüyle düzenlenmiştir.yani bu haklar sahiplerine kendiliğinden mutlak bir biçimde varlığı hasebiyle gerçekleştirilmesini isteme yetkisi tanımazlar.sosyal haklar bireyin yaradılıştan sahip olduğun birinci kuşak haklara gerçek anlamda vakıf olabilmesi için varlığı gereken insan haklarıdır.kezalik insan hakları arasında hiyerarşi bulunmaz birinin kullanılamaması önlenemez bir silsile içinde diğer temel addedilen insan haklarının içini boşaltıcak ve anlamsızlaştıracaktır.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Türkiye'ye insan hakları eleştirisi Y£LİZ İnsan Hakları Hukuku Çalışma Grubu 0 14-01-2007 14:46
Uluslararası boyutta insan hakları ahmetsacit Hukuk Sohbetleri 3 25-07-2006 13:14
insan hakları mahkemesine başvuru ottomann Meslektaşların Soruları 2 15-03-2006 11:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06322408 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.