Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlilik birliğindeki malların tasfiyesindeki alacak öncelikli mi?

Yanıt
Old 20-05-2008, 14:31   #1
Av.Fatma Karataşlı

 
Varsayılan Evlilik birliğindeki malların tasfiyesindeki alacak öncelikli mi?

Şimdiden teşekkürler. Eşlerden biri evlilik birliğinin tasfiyesi nedeniyle diğer eşden alacaklı. Bu alacak , borçlu eşin mallarının satışı sırasında diğer alacaklılar karşısında İİK 206 m. gereğince öncelikli olur mu? İİK.nu nun 206 maddesi benim yorumuma göre, evlilik birliğinin tasfiyesi sonucu oluşana alacak için bir öncelik hakkı vermediği şeklinde ifadeler içeriyor.
Bildiğiniz Yargıtay kararıda varsa yazarsanız sevineceğim. Şimdiden herkese kolay gelsin!!!!!
Old 22-05-2008, 12:28   #2
Av. S.E.

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım tam olarak sorunuzun cevabı olur mu bilmiyorum ama İİK.'nun 101. maddesinde bu konuya değinilmiş.umarım faydalı olur.

ÖNCE İCRASI LAZIM GELEN MERASİME LÜZUM OLMAKSIZIN İŞTİRAK
MADDE 101 - (Değişik: 3890 - 3.7.1940 / m.1) Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, velâyet veya vesayetten mütevellid alacaklar için önce icrası lâzım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Şu kadar ki bu hak ancak haciz, vesayetin veya velâyetin veya evliliğin devamı esnasında veya zevalini takip eden sene içinde yapıldığı takdirde istimal olunabilir. Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun reşid çocukları Kanunu Medeninin 321 inci maddesine müstenid alacaklarından dolayı önce icrası lazım gelen takip merasimine hacet kalmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Sulh mahkemesi dahi küçükler, vesayet altında bulunanlar veya kendilerine kayyım tayin edilmiş olanlar namına aynı suretle hacze iştirak edebilirler.
(Değişik 2. fıkra: 538 - 18.2.1965 / m.56) İcra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve alacaklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi günlük bir mühlet verir. İtiraz halinde iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dava açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde dava açmazsa iştirak hakkı düşer. Açılacak davaya basit yargılama usulüne göre bakılır.
Nafaka ilâmına istinad eden alacaklı önce takip merasiminin icrasına lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilir. Suiniyet hali müstesnadır
Old 22-05-2008, 12:53   #3
Av. S.E.

 
Varsayılan

T.C.YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/3431

K. 2001/5033

T. 28.6.2001

• NAFAKA ( İmtiyazlı Alacak Durumunda Olduğu - Alacaklının Takip Yapmaksızın Her Zaman Aynı Derecede İlk Hacze İştirak Edebileceği/Satış Bedelinden Öncelikle Pay Alacağı )

• İMTİYAZLI ALACAK ( Nafaka - Alacaklının Takip Yapmaksızın Her Zaman Aynı Derecede İlk Hacze İştirak Edebileceği/Satış Bedelinden Öncelikle Pay Alacağı )

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Nafaka - Alacaklının Takip Yapmaksızın Her Zaman Aynı Derecede İlk Hacze İştirak Edebileceği/Satış Bedelinden Öncelikle Pay Alacağı )

• HACZE İŞTİRAK ( Nafaka - Alacaklının Takip Yapmaksızın Her Zaman Aynı Derecede İlk Hacze İştirak Edebileceği/Satış Bedelinden Öncelikle Pay Alacağı )

2004/m.101/son,206/1-E


ÖZET : Nafaka ilamına dayanan alacaklı, önce takip yapmaksızın her zaman aynı derecede ilk hacze iştirak edebilir. İştirak halinde kural olarak satış bedeli garameten paylaştırılır ise de, nafaka alacağı imtiyazlı alacak durumunda olduğundan bu alacaklı, satış bedelinden öncelikle pay alır, eğer para artarsa bu da ilk haczi koyduran alacaklıya verilir.
DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı eşinden 24.3.1999 tarihinde boşandığını, takdir edilen nafakanın tahsili amacıyla başlatılan takip sonucu borçluya ait taşınmaza 26.3.1999 tarihinde haciz uyguladığını, taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde 1.097.000.000.-TL pay ayrıldığını nafaka alacağı 4.299.000.000.-TL iken daha az pay ayrılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek sıra cetveline itiraz etmiştir.
Davalı vekili, davacının borçlu eşinden muvazaalı olarak boşandığını, düzenlenen sıra cetvelinde hata bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mercii Hakimliğince iddia, savunma ve toplanan delillere göre iptali istenen sıra cetvelinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Borçlu Hasan'a ait taşınmazın satışından sonra düzenlenen sıra cetvelinde satış bedeli 1997/2587 sayılı dosya alacaklısı ile nafaka alacaklısı arasında garameten paylaştırılmıştır. 1997/2587 sayılı dosyadan takip konusu yapılan alacak bonoya dayanmakta olup, haczi daha öncedir. İİK.nun 101/son maddesi hükmüne göre nafaka ilamına dayanan alacaklı önce takip yapmadan her zaman aynı derecede ilk hacze iştirak edebilir. İştirak halinde kural olarak satış bedeli garameten paylaştırılır. Ancak hacze takipsiz iştirak eden alacaklının alacağı İİK.nun 206. maddesine göre imtiyazlı alacak durumunda ise o zaman bu alacaklı satış bedelinden öncelikle pay alır. Diğer bir anlatımla bu durumda satış bedeli hacze takipsiz iştirak eden alacaklı ile ilk haczi koyduran alacaklı arasında garameten paylaştırılmaz. Satış bedelinden önce imtiyazlı alacaklı durumundaki alacaklı faydalanır eğer para artarsa bu da ilk haczi koyduran alacaklıya verilir. Davacının nafaka alacağı İİK.nun 206/1-E maddesinde imtiyazlı alacaklar arasında sayıldığından 101. maddeye göre ilk hacze iştirak eder ve 206/1-E maddesine göre satış bedelinden öncelikle pay alır.
Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 28.6.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
boşanmada malların tasfiyesi dogano Meslektaşların Soruları 2 11-03-2008 13:45
Banka hesaplarına konan tedbirmi hacizmi öncelikli Av.Gülsüm Öner Yetgin Meslektaşların Soruları 2 08-02-2008 15:44
Kişisel malların tespiti? Av.Ceylan Pala Karadağ Meslektaşların Soruları 2 16-11-2007 12:10
Evlilik birliği devam ederken evlilik dışı doğmuş çoçukların durumu Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 3 14-08-2007 14:32
Evlilik öncesi ve evlilik sırasında alınan mallar ne olacak? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 21-04-2007 22:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03885794 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.