Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Evlat Edinen İle Evlatlığın Evlenmesinin Hukuki Sonucu Nedir?

Yanıt
Old 30-03-2003, 21:21   #1
Av.Özcan

 
Varsayılan Evlat Edinen İle Evlatlığın Evlenmesinin Hukuki Sonucu Nedir?

Merhaba...

Son zamanlarda genç hukukçu arkadaşlar araasında sıkça tartışılan bir soru..Tartışılmasının nedeni 2003 Adli Yargı Hakim Adaylarını Seçme Sınav Sorusu olması...Sınavda sorulan bu konuya ait cevap şıklarından birisi "Evlat edinen ile evlatlığın evlenmesinin mutlak butlanla sakatlanacağı"...Hangisi yanlıştır deniyor...

Acaba gerçekten evlat edinen ile evlatlığın evlenmesi mutlak butlana sebebiyet verir mi?Konuyla ilgili yaptığım araştırmada Yeni MK ile Eski MK arasında bir takım farklılıklar olduğunu farkettim. Eski yasaya göre ve özellikle Eski MK nın 121. maddesine göre mutlak butlan olmayacağı aşikar.Doktrin de bu şekilde...

Ancak Yeni MK da eski MK nın 121. maddesini karşılayan ve yukarıdaki yargıya varmamızı sağlayan yeni ve aynı paralelde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu maddede, evlat edinen ile evlatlığın evlenmesinde açıkça evlatlık ilişkisinin sona ereceği fakat evlenmenin bu nedenle feshedilemeyeceği açıkça yazmaktadır.

Diğer yandan yanlış hatırlamıyorsam Yeni MK m129 evlenme engellerini ve bunlardan hısımlık ilişkisini düzenlemekte. Bu maddenin son bendi, evlatlık ile evlat edinenin kendisinin, eşinin ve altsoyunun evlenmesini ENGEL durum kabul etmiş ve bunu HISIMLIK ilişkisinden saymıştır. . Diğer yandan Yeni MKnın yine yanlış hatırlamıyorsam 145. maddesi "Mutlak Butlan" hallerini saymakta ve " evlenmeye engel teşkil edecek derecede bir hısımlığın " bulunmasını mutlak butlan nedeni saymaktadır. Eski MK daki ifade ile bu ifade arasında da fark bulunmaktadır. Sanki kanun koyucu Eski MK 121.deki hükmü Yeni MK ya taşımayarak ve Yeni MK 145'i ve 129'u belirttiğim şekilde yeniden düzenleyerek
sonucu "mutlak butlan" a götürmektedir.Zaten en önemli husus da Eski MK 121' in şu anda yürülükte olmamasıdır...Karşılaştırmalı Kanun kitaplarında bu husus kendini gösterecektir.

Şimdi açıklanan nedenlerle birlikte sizin değerli görüşlerinize dönüyor ve soruyorum...
"Evlat edinen ile evlatlığın evlenmesi mutlak butlana sebebiyet veriri mi ?"
Old 04-04-2003, 17:54   #2
juris

 
Varsayılan

Evlât edinme kurumu, yeni Medeni Kanun ile birlikte önemli değişikliğe uğramıştır.

bu değişikliklerden en önemlisi ise, evlât edinmenin artık bir sözleşme olmaması ve evlât edinme ilişkisinin, sonradan ortaya çıkan sebepler dolayısıyla ortadan kaldırılamamasıdır. Evlât edinme ancak bu ilişkinin kurulması şartlarındaki eksiklikler sebebiyle ortadan kaldırılabilir. Bu değişkliklerin sebebi ise, evlât edinmenin gerçek soybağı ilişkisine benzetilmesi isteğidir . Evlilik içinde doğum, tanıma, babalık hükmü yoluyla oluşan soybağı ilişkisi içinde çocuk ile anne veya babanın evlenmesi mutlak butlan sebebiyle geçersiz olduğu gibi; evlât edinen ile evlâtlık arasında "doğal soybağına benzer bir ilişki " oluşmasından ötürü, bunların birbiriyle evlenmesi de aynı hükme tabi olacaktır. Kanunun sistemi ve ratio legis'i incelendiğinde, bu sonucun aksinin düşünülmesi mümkün değildir. Özet olarak, evlât edinen ile evlâtlık arasındaki evlenme mutlak butlanla batıldır . MK md.146'da belirtildiği üzere "Cumhuriyet Savcısı mutlak butlan davasını re'sen açacaktır. İlgililer de bu davayı açabilirler".

Kanunun sistemi bizi bu sonuca ulaştırsa da, evlenme durumunda, taraflar arasındaki bağın anne veya baba ile çocuk arasındaki ilişkiden farklı bir yapıya büründüğü ve evlât edinme kurumunun işlevinden, amacından sapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum da rahatsızlık yaratmaktadır. Evlât edinme kararı verilirken uzmanların ve hakimlerimizin gerekli araştırmaları detaylı biçimde yapmaları gerekir.

Saygılarımla.

Saygılarımla
Old 09-06-2003, 21:14   #3
Nedime Uğraş

 
Varsayılan

Sayın Meslekdaşlarım;
Yeni M.K. nun 129/3 deki "Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlenme yasağı" getiren hükmü, benim kanaatime göre sakıncalıdır. Farzedin ki; böyle bir olay vuku buldu, neticesi ne olacaktır? taraflar evlenemiyecekler, bir şekilde evlenseler bile mutlak butlan sebebi olduğu için, her zaman res'en C. Savcılığı veya ilgilisi olan herkes tarafından bu evliliğin iptali için dava açılabilecektir. Evlatlığı veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında sonradan ortaya çıkan hissî bir durum cinsel ilişkiye dönüşürse, evlenmeleri de yasak olduğuna göre durum ne olacaktır?

Taraflar arasında kan bağı olmadığı için böyle olaylara az da olsa rastlamak her zaman olasıdır. Ülkemizde, bir Profösör evlatlığı ile, tanınmış bir gazetecimiz de, eşinin ilk evliliğinden olan kızı ile evlenmedi mi? Yeni M.K. 129/2 bu durumu da evlenme engelleri arasında saymıştır. Evlatlığı veya onun alt soyundan biri veya eşi ile aralarında başlayan hissî ilişki cinsel ilişkiye de dönüşürse evlenmeleri kanunen mümkün olmayınca nüfûz suistimaline neden olacak ve bu gayrıyasal ilişki taraflar arasında devam edecek, belki ileride çocukların doğmasına da neden olacaktır.

Bu nedenler dolayısı ile bu yasa hükmünü doğru bulmuyorum.

Ben de evlat edinen ile evlatlık arasındaki ilişkiye çok önem veriyorum. Bu ilişki muhakkak ki anne, baba ve evlat ilişkisi gibi olmalıdır. Aksini düşünmek etik kurallarına aykırıdır. Fakat evlatlık gençken, ondan büyük olan anne ve özellikle babanın onunla olağan olmayan bir ilişkiye girmesi halinde, daha küçük yaşta ve ona muhtaç olan evlatlığın haklarının ön plana alınarak bu ilişkiyi yasal hale getirmenin yollarını yasa koyucunun açık tutması gerektiğini düşünüyorum. Zira neticesi evlatlığın durumunu zorlaştıracaktır. Eski M.K. da olduğu gibi, evlilik geçerli kabul edilerek, evlatlık ilişkisini sona erdirmek daha uygun bir çözümdü.

Fakat, bu da Yeni M.K. nun ruhuna aykırı düşerdi. Çünkü; yeni Yasa evlat edinmeyi bir akit olarak kabul etmedi ki, tarafların isteği ile bozulması da mümkün olsun. Ortada akdî değil de, kanunî bir ilişki vardır.

Yukarıda belirttiğim endişelerim karşısında bilmem, bu yasa hükmü hakkında sizler ne düşünürsünüz?
Old 10-06-2003, 12:51   #4
hukukbilgisi

 
Varsayılan Yeni Medeni Yasa

İzmir Barosu etkinlikleri kapsamında yapılan bir toplantıda Prof. DR. Aydın Zevkliler' in yasa değişikliğiyle ilgili yorumları var. Bu toplantıda evlat edinme konusuna da değinmiş. Değerlendirmek isteyen meslektaşlarımın okuyabilmesi için adresini veriyorum:

http://www.izmirbarosu.org.tr/etkinl...ile_hukuku.htm

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ceza Muhakemesinde X haber elamanın hukuki statüsü nedir? Brusk Ceza Hukuku Çalışma Grubu 6 24-05-2007 18:53
Borç İkrarı İçeren Sözleşmede Tanık İmzasına Da Yer Verilmesinin hukuki Anlamı Nedir Av.Mehmet Saim Dikici Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 10 31-07-2006 20:17
Kapkaç Suçunun Hukuki Niteliği Nedir? aristo Meslektaşların Soruları 0 01-06-2002 01:53
Hukuki Mütalaanın Delil Değeri Nedir? Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 28 26-05-2002 12:56
Yapay Döllenme Sonucu Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar cüneyt tamam Hukuk Soruları Arşivi 1 05-03-2002 22:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04107904 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.